#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hlásenia mestského rozhlasu

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Hlásenia mestského rozhlasu 23.07.2018

Oznam - PMXnet, s.r.o.,
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny


celý text

ostatné | 23. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 20.07.2018

Futbalový zápas Slovenského pohára,
Oznam - PMXnet, s.r.o.,
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny,
Predaj - podnikateľ z Poľska,
Predaj - podnikateľka zo Starej Bašty celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 19.07.2018

Futbalový zápas Slovenského pohára,
Oznam - PMXnet, s.r.o. celý text

ostatné | 19. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 18.07.2018

Predaj - podnikateľka z Hnúšte,
Oznam TS - Vývoz komunálneho odpadu,
Oznam - Čínsky obchod v OD Jednota,
Predaj - podnikateľ z Poľska celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 17.07.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elekriny,
Predaj - podnikateľ z Revúcej,
Predaj - podnikateľ z Poľska,
3.ročník športového dopoludnia,
Zájazd - Holidaypark Kováčová,
ANPEK - meranie zrakovej ostrosti celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 16.07.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny,
Oznam MsÚ - budovanie chodníkov,
ANPEK - meranie zrakovej ostrosti,
Oznam TS - Vývoz komunálneho odpadu,
Oznam MsP - strata mobilného telefónu celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 13.07.2018

Memoriál Pavla Slatinského,
Predaj - podnikateľ z Poľska celý text

ostatné | 13. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 12.07.2018

Memoriál Pavla Slatinského,
Predaj - podnikateľka z Nových Zámkov celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 11.07.2018

Výluka medzi železničnými stanicami,
Predaj na parkovisku za KD,
Oznam MsP - stratený psík celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 10.07.2018

Predaj na parkovisku za KD,
Predaj - podnikateľka z Rožňavy
celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 09.07.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny,
Predaj na parkovisku za KD,
Výluka medzi železničnými stanicami celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 04.07.2018

Kino Rimava - Päťdesiat odtieňov slobody,
Oznam - PMXnet,
Voľné pracovné miesto v ZŠ J.F.Rimavského,
Predaj na parkovisku za KD celý text

ostatné | 4. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 03.07.2018

Vývoz komunálneho odpadu v Hnúšti,
Kino Rimava - Päťdesiat odtieňov slobody,
Oznam - PMXnet,
Voľné pracovné miesto v ZŠ J.F.Rimavského
celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 02.07.2018

Kino Rimava - Päťdesiat odtieňov slobody,
Predaj na parkovisku za KD,
Voľné pracovné miesto v ZŠ J.F.Rimavského,
Oznam MsP - strata finančnej hotovosti,
Oznam MsP - strata kľúčov celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 28.06.2018

Oznam - Kvetinárstvo Tulipán,
Predaj na parkovisku za KD,
Oznam - Kvety Miriam celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 27.06.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny,
Oznam - Kvety Miriam,
Predaj na parkovisku za KD,
Oznam MsP - strata kľúčov,
Oznam MsP - strata finančnej hotovosti,
Kino Rimava - Letné kino,
Oznam - Kvetinárstvo Tulipán
celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 26.06.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny,
Predaj na mestskej tržnici celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 25.06.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 22.06.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny,
Zber plastov z rodinných domov,
Ponuka práce na kúpalisku v Hnúšti celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 21.06.2018

Ponuka práce na kúpalisku v Hnúšti,
Zber plastov z rodinných domov,
Predaj na mestskej tržnici,
Oznam MsP - strata finančnej hotovosti,
Ponuka práce v SLOVMAG, a.s. Lubeník
celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 20.06.2018

Ponuka práce na kúpalisku v Hnúšti,
Nadstavbové štúdium v SOŠ v Hnúšti,
Ponuka práce v SLOVMAG, a.s. Lubeník,
Oznam MsP - strata finančnej hotovosti,
Kosenie cintorína v Hnúšti
celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 19.06.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny,
Ponuka práce na kúpalisku v Hnúšti celý text

ostatné | 19. 6. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Hlásenia mestského rozhlasu 15.06.2018

Majstrovský futbalový zápas celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 14.06.2018

Výluka medzi železničnými stanicami celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Hlásenia mestského rozhlasu 13.06.2018

Beseda so spisovateľkou Janou Pronskou,
KALI & PETER PANN,
Nadstavbové štúdium v SOŠ v Hnúšti celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor: Denisa Angerová

Oznámenie o zrušení osadenia dopravných značiek IP30a

V zmysle zákona č.135/1961 Zb oznamujú ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen Stredisko miestnej správy a údržby OZT ZT Lučenec, že na železničnom priecestí na ceste U- cintorín, U-stanica, U-do lesa v katastri obce Hačava bolo priecestné zabezpečovacie zariadenie po oprave uvedené do pôvodného stavu dňa 29.5.2018. Dopravné značenie IP30a bolo zrušené.
celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážení občania, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne 10.04.2018 od 07:30 hod. do 13:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. na odberných miestach Maša č. 553 – 560, 587, 598 - 602 celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
logo

Informovanie občanov o výluke medzi železničnými stanicami

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 27.-28.marca 2018 v čase od 8:00 do 12:15 hod. z dôvodu výluky medzi ŽST Rimavská Baňa – Hnúšťa budú vlaky Os6706 a Os6707 nahradené autobusmi.

celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s. bude prerušená distribúcia elektriny dňa 27.2.2018 od 7:30 do 16:30. Vypnutá bude Maša, ulica Pokroku, Š.M.Daxnera a Vansovej č. 698 a 699. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Dôležité informácie

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje, že dňa 12.októbra 2017 v čase od 9.00 do 14.00 hodiny bude prerušená dodávka pitnej vody na ulici 1.mája 523 - 542. Dodávka pitnej vody bude prerušená z dôvodu opravy na vodovodnom potrubí.
V tejto súvislosti Vás prosíme o predzásobenie sa pitnou vodou.
V priebehu prác môže dôjsť k skúšobnému napúšťaniu vodovodného potrubia a tým k dočasnému obnoveniu dodávky vody. celý text

ostatné | 11. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná