#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Prednosta mestského úradu

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
Ing. Oľga Maciaková prednostka 047 2028813
maciakova@hnusta.org
JUDr. Drahomír Širúčka právnik 047 2028817  sirucka@hnusta.sk

Oddelenie organizačné, vnútornej správy ,regionálnej politiky a projektového riadenia

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
Denisa Angerová Sekretariát,podateľňa,spisová služba,archív,obchod a služby 047 2028811
angerova@hnusta.sk
Martina Stejskalová odborný referent pre úsek regionálnej politiky a manažment projektov 047 2028825
stejskalova@hnusta.sk
Drahomíra Krnáčová Činnosť orgánov mesta, úsek kultúry 047 2028826
krnacova@hnusta.sk
Mgr. Andrea Bálintová Evidencia obyv.,súpisné čísla, sociálne veci, byty 047 2028826
a.balintova@hnusta.sk
Mgr. Zlatica Kochanová Matrikárka, overovanie, register trestov,ZPOZ 047 2028822
kochanova@hnusta.sk
Bc. Katarína Bálintová Matrikárka, overovanie ,register trestov,ZPOZ 047 2028822
k.balintova@hnusta.sk
Ing. Michaela Hroncová Správa úradu, eGowernment, OOÚ, strategické plánovanie 047 2028828
michaela.hroncova@hnusta.sk
Zuzana Fačková  
Opatrovateľská služba  -  úväzok 0,5

047 2028819

fackova@hnusta.sk

TSP a ATSP tsp@hnusta.sk

047 2028827

0905866842-3

Katarína Pavlove upratovačka  

Oddelenie finančné

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
Ing. Katarína Trnavská Vedúca oddelenia / rozpočet a financie/ 047 2028818
trnavska@hnusta.sk
Alena Lukáčová Referent pre účtovníctvo a rozpočet 047 2028820
lukacova@hnusta.sk
Eva Ondrejova Miestne dane 047 2028823
ondrejova@hnusta.sk
Zuzana Fačková 0,5 úväzok Spracovanie miezd 047 2028819
fackova@hnusta.sk
Miroslava Karasová Financovanie a rozpočtovanie škôl, pokladňa mesta 047 2028824
karasova@hnusta.sk
Ing. Miroslava Muránska Mzdy školám aj v rámci SOU 047 2028819
muranska@hnusta.sk

Oddelenie výstavby, rozvoja územia a životného prostredia

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
Ing. Michal Vacula Vedúci oddelenia / Investičné akcie, verejné obstarávanie 047 2028812
michal.vacula@hnusta. sk
Ing. Pavel Lulčo Životné prostredia,vodné hosp.,mietsne kom., ovzdušie 047 2028815
pavel.lulco@hnusta. sk
Ing. Ján Černák
Investičné akcie
047 2028815
jan.cernak@hnusta.sk
Ing. Vlasta Pervanová Stavebný úrad

047 2028814
vlasta.pervanova@hnusta. sk

Ing. Simona Kamenská Majetok mesta 047 2028815
simona.kamenska@hnusta. sk
Ivan Varga Správca budovy a referent autodopravy 047/2028827 ivan.varga@hnusta.sk

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
ext.služba Ref.pre BOZP, CO, revízie elektrozariadení 047/5423251