#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 03.decembra 2018 nás navždy opustil pán Marcel Hurajt, narodený 14.mája 1978, naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 738.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Marcelom Hurajtom
bude v stredu, 5. decembra 2018 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 28.novembra 2018
nás navždy opustila pani Anna Šafáriková
narodená 19.júna 1935
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 439.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Šafárikovou
bude dňa 30.novembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 29. 11. 2018 | Autor: Denisa Angerová
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 23.novembra 2018 nás navždy opustila pani Irena Jungová narodená 7.januára 1925 naposledy bytom Hnúšťa, Skalica 107.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Irenou Jungovou bude v pondelok 26.novembra 2018 o 13.00 hodine katolíckom kostole v Hnúšti, odkiaľ bude pochová na miestnom cintoríne. Do kostola bude prevezená o 12.30 hodine. celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.novembra 2018
nás navždy opustila pani Božena Stanová
narodená 30.januára 1931
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 446.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Boženou Stanovou
bude dňa 19.novembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 17. 11. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.novembra 2018
nás navždy opustil pán Jozef Miko
narodený 3.septembra 1932
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jozefom Mikom
bude dňa 17.novembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.novembra 2018
nás navždy opustil pán Ján Jakabík
narodený 26.marca 1948
naposledy bytom Rovné 31.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Jakabíkom
bude dňa 17.novembra 2018 o 12.30 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený polhodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 12.novembra 2018
nás navždy opustila pani Elena Belicová
narodená 29.októbra 1943
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 439.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Elenou Belicovou
bude dňa 16.novembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 15. 11. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a zarmútená rodina oznamujú, že dňa 10.novembra 2018
nás navždy opustila pani Anna Kýpeťová
narodená 5.apríla 1947
naposledy bytom Hnúšťa, 1.mája 909.
Dom smútku bude otvorený dňa 12.novembra od 12.30 hod..
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Kýpeťovou
bude dňa 12.novembra 2018 o 14.00 hodine v katolíckom kostole.
Pochovaná bude v cintoríne v Maši. celý text

ostatné | 10. 11. 2018 | Autor: Denisa Angerová
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 3. novembra 2018 nás navždy opustila pani Valéria Babušáková, narodená 15. júla 1948, naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Valériou Babušákovou
bude dňa 6. novembra 2018 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, pochovaná bude v cintoríne.
Dom smútku bude otvorený od 14.30 hod. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 3. novembra 2018 nás navždy opustil pán Ondrej Ďurica narodený 30. apríla 1955, naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ondrejom Ďuricom
bude dňa 5. novembra 2018 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu. Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 28.októbra 2018
nás navždy opustila pani Mgr. Mária Štefániková
narodená 21.novembra 1943
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Štefánikovou
bude dňa 30.októbra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 3.októbra 2018
nás navždy opustila pani Mária Havranová
narodená 7.decembra 1950
naposledy bytom Hnúšťa, Hačava 47.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Havranovou
bude dňa 5.októbra 2018 o 13.00 hodine na nádvorí rodinného domu.
Pochovaná bude v cintoríne v Hačave. celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 21.septembra 2018
nás navždy opustila dlhoročná obyvateľka Hnúšte
pani Mária Brezovická
narodená 16.februára 1947
naposledy bytom Zvolenská Slatina.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Brezovickou
bude dňa 25.septembra 2018 o 12.00 hodine v Dome smútku v Rimavskej Sobote. celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor: Denisa Angerová
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 19.septembra 2018 nás navždy opustil pán Ján Bobák narodený 23.12.1955 naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 214. Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Bobákom bude v kruhu rodiny. celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17.septembra 2018 nás navždy opustila pani Mária Rapčanová narodená 2.11.1932 naposledy bytom Hnúšťa, Mútnik 7. Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Rapčanovou bude dňa 19.septembra 2018 o 15.00 hod. v Dome smútku v Hnúšti. Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 18. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.septembra 2018 nás navždy opustila pani Anna Nociarová
narodená 16. marca 1930 naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 373. Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Nociarovou
bude dňa 18.septembra 2018 o 15.30 hod. v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezená na kremáciu. Dom smútku bude otvorený 17.9.2018 od 16.00 hod do 17.00 hod. a pol hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 18. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13.septembra 2018 nás navždy opustil pán Vladimír Vilhan,
narodený 8.septembra 1963, naposledy bytom Hnúšťa Vansovej 712. Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Vladimírom Vilhanom bude v utorok 18.septembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu. Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 8.septembra 2018
nás navždy opustila pani Nadežda Uličná
narodená 19.septembra 1957
naposledy bytom Veľký Blh, SNP 388.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Nadeždou Uličnou
bude dňa 10.septembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.septembra 2018
nás navždy opustil pán Ľudovít Kováčik
narodený 29.februára 1956
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 441.
Pochovaný bude v Brusne. celý text

ostatné | 7. 9. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.septembra 2018
nás navždy opustila bývalá obyvateľka Hnúšte
pani Verona Katreniaková
narodená 1.apríla 1926
naposledy bytom Bratislava.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Veronou Katreniakovou
bude dňa 8.septembra 2018 o 10.30 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Hnúšti. celý text

ostatné | 7. 9. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 31.augusta 2018
nás navždy opustil pán Jozef Veloch
narodený 5.mája 1953
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 441.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jozefom Velochom
bude dňa 5.septembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 5.augusta 2018
nás navždy opustil pán Andrej Karnay
narodený 29.marca 1983
naposledy bytom Hnúšťa.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Andrejom Karnayom
bude dňa 23.augusta 2018 o 15.00 hodine v Evanjelickom kostole v Hnúšti. celý text

ostatné | 21. 8. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17.augusta 2018
nás navždy opustila pani Zuzana Školníková
narodená 10.marca 1930
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Zuzanou Školníkovou
bude dňa 20.augusta 2018 o 14.30 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 17. 8. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.augusta 2018
nás navždy opustil Sebastian Gábriš
narodený 8.júla 2018
naposledy bytom Hnúšťa, Štúrova 117.
Posledná rozlúčka so zosnulým Sebastianom Gábrišom
bude dňa 17.augusta 2018 o 13.30 hodine v cintoríne v Hnúšti. celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 9.augusta 2018
nás navždy opustil pán Štefan Miháľ
narodený 21.mája 1964
naposledy bytom Hnúšťa, Skalica 111.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Štefanom Miháľom
bude dňa 14.augusta 2018 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor: Denisa Angerová
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad v Hnúšti a smútiaca rodina oznamujú našim občanom, že dňa 4. augusta 2018 nás navždy opustil pán Ivan Krnáč narodený 14. februára 1982 naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ivanom Krnáčom bude v sobotu 11. augusta o 14.00 hodine v Dome Smútku v Detve, ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom, odtiaľ bude pochovaný v miestnom cintoríne v Detve.
celý text

ostatné | 9. 8. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 23.júla 2018
nás navždy opustila pani Oľga Lörinčíková
narodená 19.septembra 1931
naposledy bytom Hnúšťa, Zápotockého 132.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Oľgou Lörinčíkovou
bude dňa 25.júla 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená do Mládzova do rodinnej hrobky.
Dom smútku bude otvorený polhodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 23. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.júla 2018
nás navždy opustila pani Anna Tomčíková
narodená 19.apríla 1948
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Tomčíkovou
bude dňa 19.júla 2018 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.júla 2018
nás navždy opustil pán Ondrej Barto
narodený 14.januára 1936
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 281.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ondrejom Bartom
bude dňa 17.júla 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.júla 2018
nás navždy opustil pán Emil Krajči
narodený 24.novembra 1959
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 738.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Emilom Krajčim
bude dňa 18.júla 2018 o 15.00 hodine v Dome smútku v Tisovci. celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor: Denisa Angerová
prvá prechádzajúci
z 3
posledná