#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13.februára 2019
nás navždy opustil pán Rudolf Šuška
narodený 31.decembra 1940
naposledy bytom Hnúšťa, Bottova 209.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Rudolfom Šuškom
bude dňa 15.februára 2019 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 8.februára 2019
nás navždy opustil pán Pavel Cibuľa
narodený 11.apríla 1954
naposledy bytom Hnúšťa, Štúrova 115.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Pavlom Cibuľom
bude dňa 11.februára 2019 o 14.30 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 6.februára 2019
nás navždy opustil pán Jaroslav Čierny
narodený 6.mája 1961
naposledy bytom Hnúšťa, Polom 1.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jaroslavom Čiernym
bude dňa 9.februára 2019 o 13.00 hodine v Evanjelickom kostole v Hnúšti.
Do kostola bude prevezený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne v mestskej časti Polom. celý text

ostatné | 8. 2. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.februára 2019
nás navždy opustila pani Margita Sirotiaková
narodená 5.mája 1930
naposledy bytom Hnúšťa, Pokroku 682.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Margitou Sirotiakovou
bude dňa 6.februára 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.januára 2019
nás navždy opustil pán Jaroslav Bodnár
narodený 9.mája 1956
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jaroslavom Bodnárom
bude dňa 24.januára 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.januára 2019
nás navždy opustila pani Anna Balážová
narodená 10.júla 1947
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455.
Dom smútku bude otvorený dňa 18.januára 2019 v čase od 15.00 do 16.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Balážovou
bude dňa 19.januára 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.januára 2019
nás navždy opustila pani Ľubica Kališková
narodená 4.augusta 1950
naposledy bytom Banská Bystrica.
Dom smútku bude otvorený
dňa 17.januára 2019 v čase od 15.00 do 16.00 hodiny,
dňa 18.januára 2019 v čase od 12.00 do 13.00 hodiny,
dňa 19.januára 2019 v čase od 12.00 do 12.30 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Ľubicou Kališkovou
bude dňa 19.januára 2019 o 13.00 hodine v Evanjelickom kostole v Hnúšti.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.januára 2019
nás navždy opustil pán Miloš Mäsiar
narodený 24.júna 1932
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 438.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Milošom Mäsiarom
bude dňa 17.januára 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 11.januára 2019
nás navždy opustil rodák z Hnúšte pán Miroslav Búr
narodený 4.júla 1969
naposledy bytom Tisovec.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Miroslavom Búrom
bude dňa 14.januára 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Tisovci,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku v Tisovci bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.decembra 2018
nás navždy opustil pán Jozef Vetrák
narodený 20.novembra 1964
naposledy bytom Hnúšťa, V. Clementisa 250.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jozefom Vetrákom
bude dňa 20.decembra 2018 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.decembra 2018
nás navždy opustil pán Július Szabó
narodený 27.októbra 1944
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Júliusom Szabóm
bude dňa 18.decembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne v Hnúšti. celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Denisa Angerová
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 03.decembra 2018 nás navždy opustil pán Marcel Hurajt, narodený 14.mája 1978, naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 738.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Marcelom Hurajtom
bude v stredu, 5. decembra 2018 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 28.novembra 2018
nás navždy opustila pani Anna Šafáriková
narodená 19.júna 1935
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 439.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Šafárikovou
bude dňa 30.novembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 29. 11. 2018 | Autor: Denisa Angerová
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 23.novembra 2018 nás navždy opustila pani Irena Jungová narodená 7.januára 1925 naposledy bytom Hnúšťa, Skalica 107.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Irenou Jungovou bude v pondelok 26.novembra 2018 o 13.00 hodine katolíckom kostole v Hnúšti, odkiaľ bude pochová na miestnom cintoríne. Do kostola bude prevezená o 12.30 hodine. celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.novembra 2018
nás navždy opustila pani Božena Stanová
narodená 30.januára 1931
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 446.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Boženou Stanovou
bude dňa 19.novembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 17. 11. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.novembra 2018
nás navždy opustil pán Jozef Miko
narodený 3.septembra 1932
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jozefom Mikom
bude dňa 17.novembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.novembra 2018
nás navždy opustil pán Ján Jakabík
narodený 26.marca 1948
naposledy bytom Rovné 31.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Jakabíkom
bude dňa 17.novembra 2018 o 12.30 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený polhodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 12.novembra 2018
nás navždy opustila pani Elena Belicová
narodená 29.októbra 1943
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 439.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Elenou Belicovou
bude dňa 16.novembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 15. 11. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a zarmútená rodina oznamujú, že dňa 10.novembra 2018
nás navždy opustila pani Anna Kýpeťová
narodená 5.apríla 1947
naposledy bytom Hnúšťa, 1.mája 909.
Dom smútku bude otvorený dňa 12.novembra od 12.30 hod..
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Kýpeťovou
bude dňa 12.novembra 2018 o 14.00 hodine v katolíckom kostole.
Pochovaná bude v cintoríne v Maši. celý text

ostatné | 10. 11. 2018 | Autor: Denisa Angerová
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 3. novembra 2018 nás navždy opustila pani Valéria Babušáková, narodená 15. júla 1948, naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Valériou Babušákovou
bude dňa 6. novembra 2018 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, pochovaná bude v cintoríne.
Dom smútku bude otvorený od 14.30 hod. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 3. novembra 2018 nás navždy opustil pán Ondrej Ďurica narodený 30. apríla 1955, naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ondrejom Ďuricom
bude dňa 5. novembra 2018 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu. Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 28.októbra 2018
nás navždy opustila pani Mgr. Mária Štefániková
narodená 21.novembra 1943
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Štefánikovou
bude dňa 30.októbra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 3.októbra 2018
nás navždy opustila pani Mária Havranová
narodená 7.decembra 1950
naposledy bytom Hnúšťa, Hačava 47.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Havranovou
bude dňa 5.októbra 2018 o 13.00 hodine na nádvorí rodinného domu.
Pochovaná bude v cintoríne v Hačave. celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 21.septembra 2018
nás navždy opustila dlhoročná obyvateľka Hnúšte
pani Mária Brezovická
narodená 16.februára 1947
naposledy bytom Zvolenská Slatina.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Brezovickou
bude dňa 25.septembra 2018 o 12.00 hodine v Dome smútku v Rimavskej Sobote. celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor: Denisa Angerová
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 19.septembra 2018 nás navždy opustil pán Ján Bobák narodený 23.12.1955 naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 214. Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Bobákom bude v kruhu rodiny. celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17.septembra 2018 nás navždy opustila pani Mária Rapčanová narodená 2.11.1932 naposledy bytom Hnúšťa, Mútnik 7. Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Rapčanovou bude dňa 19.septembra 2018 o 15.00 hod. v Dome smútku v Hnúšti. Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 18. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.septembra 2018 nás navždy opustila pani Anna Nociarová
narodená 16. marca 1930 naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 373. Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Nociarovou
bude dňa 18.septembra 2018 o 15.30 hod. v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezená na kremáciu. Dom smútku bude otvorený 17.9.2018 od 16.00 hod do 17.00 hod. a pol hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 18. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13.septembra 2018 nás navždy opustil pán Vladimír Vilhan,
narodený 8.septembra 1963, naposledy bytom Hnúšťa Vansovej 712. Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Vladimírom Vilhanom bude v utorok 18.septembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti, odkiaľ bude prevezený na kremáciu. Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 8.septembra 2018
nás navždy opustila pani Nadežda Uličná
narodená 19.septembra 1957
naposledy bytom Veľký Blh, SNP 388.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Nadeždou Uličnou
bude dňa 10.septembra 2018 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Denisa Angerová
#

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.septembra 2018
nás navždy opustil pán Ľudovít Kováčik
narodený 29.februára 1956
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 441.
Pochovaný bude v Brusne. celý text

ostatné | 7. 9. 2018 | Autor: Denisa Angerová
prvá prechádzajúci
z 3
posledná