#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Návrh Doplnok č. 4 k VZN č. 146/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

Mesto Hnúšťa predkladá v zákonom stanovenej lehote návrh 

Doplnok č. 4 VZN č. 146/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach v znení Doplnku č. 1, Doplnku č. 2, Doplnku č. 3

na uplatnenie pripomienok k danému návrhu pred rokovaním mestského zastupiteľstva o tomto návrhu.

Pripomienky k návrhu je možné uplatniť do 24.8.2022, a to telefonicky na  047/2028828 v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., elektronicky na e-mail michaela.hroncova@hnusta.sk, alebo osobne na Mestskom úrade v Hnúšti, Francisciho 74/2, Hnúšťa. 

Vyvesené: 12. 8. 2022

Dátum zvesenia: 28. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť