#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Návrh VZN Hnúšťa o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka v školách

Mesto Hnúšťa predkladá v zákonom stanovenej lehote návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

na uplatnenie pripomienok k danému návrhu pred rokovaním mestského zastupiteľstva o tomto návrhu.

Pripomienky k návrhu je možné uplatniť do 24.8.2022, a to telefonicky na  047/2028818 v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., elektronicky na e-mail katarina.trnavska@hnusta.sk, alebo osobne na Mestskom úrade v Hnúšti, Francisciho 74/2, Hnúšťa. 

Vyvesené: 12. 8. 2022

Dátum zvesenia: 31. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť