#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Návrh záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2021

Mesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2021 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Pred schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu podľa § 16 ods. 9 citovaného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Schvaľovanie záverečného účtu bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Hnúšti.

Záverečný účet mesta Hnúšťa za rok 2021.pdf (4.35 MB)

Záverečný účet 2021 - prílohy.pdf (574.99 kB)

Vyvesené: 10. 6. 2022

Dátum zvesenia: 26. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť