#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie - Mesto Hnúšťa

Typ: ostatné
erbMesto Hnúšťa, zastúpené primátorom PhDr. Romanom Lebedom, v zmysle § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta:
odborný referent pre životné prostredie

Informácie o pracovnom mieste:

  • miesto výkonu práce: Mestský úrad, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa,
  • druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer,
  • rozsah pracovného úväzku: 100% ustanoveného týždenného pracovného času – 37,5 hod.,
  • predpokladaný (nezáväzný) termín nástupu: 1. apríl 2020,
  • náplň práce: samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy (oblasť životného prostredia, odpadového hospodárstva, protipovodňových opatrení, zásobovania vodou), zabezpečovanie kompetencií obce v prenesenom výkone štátnej správy na úsekoch zložiek životného prostredia – ovzdušie, ochrana ovzdušia, starostlivosť o životné prostredie, výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín, koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia vrátane vydávania rozhodnutí a dozornej činnosti na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a odpadového hospodárstva, samostatná odborná práca v oblasti manažmentu odpadového hospodárstva a verejných priestranstiev, projektový manažment a príprava projektov súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.
  • ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pracovné miesto zaradené do platovej triedy 7, jednotlivé zložky funkčného platu budú určené v závislosti od započítanej praxe. Funkčný plat v rozmedzí 922,50€ - 1107,00€

 

Bližšie informácie o podmienkach výberového konania v prílohe.


Príloha

Vytvorené: 17. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 2. 2020 10:32
Autor: Správca Webu