#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie - odborný referent pre rozvoj regiónu

Typ: ostatné
erbVýberové konanie v rámci projektu: „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese
Rimavská Sobota“ na miesto odborného referenta pre rozvoj regiónu.

MESTO HNÚŠŤA
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa
Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom

PhDr. Romanom Lebedom, v zmysle § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje v rámci projektu:
„Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota“, kód projektu v ITMS2014+ :314011APW4
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie nesystemizovaného pracovného miesta v rámci posilnenia inštitucionálnej kapacity a efektívnej verejnej správy:
„odborník junior“ – odborný referent pre rozvoj regiónu

Informácie o pracovnom mieste:
miesto výkonu práce: Mesto Hnúšťa,
druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer,
rozsah pracovného úväzku: 100% ustanoveného týždenného pracovného času – 37,5 hod., ▪ pracovný pomer na dobu určitú, na jeden kalendárny rok od uzatvorenia pracovnej zmluvy s možnosťou opcie na predĺženie pracovného pomeru pre obidve zmluvné strany až do konca trvania projektu, najdlhšie do 30. októbra 2023,
predpokladaný termín nástupu: 18. október 2021

Bližšie informácie v prílohe.

logologo


Príloha

Vytvorené: 8. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 9. 2021 10:02
Autor: Správca Webu