#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie - vedúci/a oddelenia MsÚ

Typ: ostatné
erbVyhlásenie VÝBEROVÉHO KONANIA na obsadenie pracovného miesta
vedúci/vedúca oddelenia vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí Mestského úradu Hnúšťa.

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom
PhDr. Romanom Lebedom, podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje


VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta:
vedúci/vedúca oddelenia vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí
Mestského úradu Hnúšťa


Informácie o pracovnom mieste:

  • miesto výkonu práce: Mesto Hnúšťa, Mestský úrad, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa,
  • druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer,
  • rozsah pracovného úväzku: 100% ustanoveného týždenného pracovného času – 37,5 hod.,
  • predpokladaný (nezáväzný) termín nástupu: 1. júl 2021,
  • náplň práce: vedenie, riadenie, organizovanie a kontrola činnosti oddelenia vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí mestského úradu, zodpovednosť za činnosti mestského úradu v nasledovných oblastiach – správa registratúry, ochrana osobných údajov, školstvo, rozvojové programy, starostlivosť o obyvateľa, sociálne služby, sociálno-právna ochrana detí a sociálnej kurately, terénna sociálna práca, opatrovateľská služba, analytická, koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov vrátane prípravy návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy o čerpaní uvedených finančných prostriedkov, tvorba koncepcie regionálneho rozvoja vo vymedzenej oblasti na úrovni obce, spracúvanie zámerov, programov a projektov rozvoja školstva vo všetkých jeho oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, odborná a špecializovaná činnosť pri zabezpečovaní a koordinovaní činností súvisiacich s ochranou osobných údajov, tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy ▪ ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pracovné miesto zaradené do platovej triedy 8, jednotlivé zložky funkčného platu budú určené v závislosti od započítanej praxe, min. výška funkčného platu 1 201.-€.

 

Bližšie informácie v prílohe.


Príloha

Vytvorené: 14. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2021 14:28
Autor: Správca Webu