#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Fúzač alpský


Fúzač alpskýFuzáč alpský je významným zástupcom našej horskej fauny. Jeho telo dosahuje veľkosť 15–38 mm, je dosť ploché a dlhé. Vrch tela je zafarbený sivo, modrosivo až modro. Tykadlá samčekov sú takmer dva razy také dlhé ako telo, kým u samičiek sotva presahujú koniec tela. Na štíte a krovkách sú typické čierne, bledo obrúbené škvrny (veľká predná, spoločná priečna a malá zadná škvrna), dosť premenlivé.
Nám sa ho podarilo identifikovať v blízkosti Hnúšte, pán Andrej Saxa zo štátnej ochrany prírody (www.sopsr.sk)  nám k jeho výskytu napísal:

Ide o druh fúzač alpský (Rosalia alpina), ktorý sa vyskytuje v bukových lesoch a ich blízkosti, teda v horských a podhorských oblastiach. Preferuje zachovalé svetlé bučiny a horské zmiešané lesy s javorom horským, najmä teplé južné svahy.
Považuje sa za najkrajšieho chrobáka našej fauny. Je to národne aj európsky chráneny druh. Na Slovensku, kde je dostatok bukových lesov, nie je až tak vzácny. Jeho spoločenská hodnota, podľa vyhlášky 24/2003 je 5.000 Sk za jedného jedinca.

Takže, ak pri potulkách prírodou tohoto krásavca uvidíte, pokochajte sa, ale neublížte mu!