#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

pre voľby primátora mesta Hnúšťa

           Mesto Hnúšťa  u v e r e j ň u j e   podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu primátora mesta Hnúšťa 2018

 

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

            Mesto Hnúšťa  u v e r e j ň u j e   podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov :

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Mestského zastupiteľstva mesta Hnúšťa pre voľby 2018

 

V zmysle ust. 172 ods. (3)  a § 177 ods. (3) volebného zákona Mestská volebná komisia v Hnúšti vyhotovila Rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátov do volieb pre primátora mesta Hnúšťa a do Mestského zastupiteľstva v Hnúšti. MVK vyzýva politické strany, koalície a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie prevzali do 21. septembra 2018 do 10.00 hodiny v kancelárii č. 3 na poschodí mestského úradu. Ak politická strana alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát neprevezmú rozhodnutie v ustanovenej lehote, považuje sa rozhodnutie za prevzaté.

 

Mesto Hnúšťa v súlade s § 169 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zmien a doplnkov a v zmysle pokynov organizačno-technického zabezpečenia volieb    z v e r e j ň u j e    elektronickú adresu  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií : podatelna@hnusta.sk 

V zmysle § 11 odst. 2 písm. c/ zákona  primátor mesta Mgr. Michal Bagačka a podľa zákona 180/2014 Z.z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zmien a doplnkov

vymenoval za zapisovateľku mestskej volebnej komisie v Hnúšti

Ing. Oľgu Maciakovú prednostku MsÚ Hnúšťa

sídlo: Mestský úrad, Francisicho č. 74, 981 01 Hnúšťa, 1. poschodie, kancelária č. 2, 

tel: 047/202883, emailová adresa:  prednosta@hnusta.sk 

 

Odovzdávanie kandidátnych listín

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob hlasovania

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

Informácie pre nezávislých kandidátov
Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry

Volebná kampaň
Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

Tlačivá a vzory
Tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

Dokumenty na stiahnutie:

Správy

.

Zoznam kandidátov na primátora mesta a poslancov MsZ v Hnúšti

Mesto Hnúšťa zverejnilo podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta a zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov. celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. zo dňa 10.7.2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor: Správca Webu