#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

ROZHODNUTIE  PREDSEDU  NÁRODNEJ  RADY  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY
Z 1. FEBRUÁRA 2019  O VYHLÁSENÍ VOLIEB DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU-


Podľa čl. 89 ods. 2písm.f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu  volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda NR SR                         voľby do Európskeho parlamentu a určil :

1. deň ich konania na sobotu 25. mája 2019, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla 2019                                                       a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019.


Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.

 

Informácie :

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácia pre voliča Voľby do EP 2019

 

 

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

http://www.minv.sk/?volby-ep

Správy