#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

OZNÁMENIE

o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí    29. októbra 2022

 

Mestské zastupiteľstvo   v H n ú š t i   podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  svojím Uznesením Číslo MsZ 37/745/2022 zo dňa 28.06.2022 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v   H n ú š t i   pre volebné obdobie 2022 - 2026 bude mať celkom 11 poslancov, ktorí  sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celé mesto Hnúšťa  a jeho  mestské časti.

 

O Z N Á M E N I E

O UTVORENÍ   VOLEBNÝCH   OKRSKOV   a URČENÍ  VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ

V MESTE HNÚŠŤA

Utvorenie  volebných  okrskov,   miestnosti  na hlasovanie  v okrskoch  a určenie  zapisovateľov  pre  VOĽBY do orgánov samosprávy obcí 2022, VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov 2022

Číslo okrsku Popis ulíc spadajúcich do volebného okrsku Volebná miestnosť           na hlasovanie            v okrsku Zapisovateľka /počet voličov
1 Hnúšťa - mestská časť Hačava Kultúrny dom č. 63, Hnúšťa – mestská časť Hačava

Ing. Anna Václaviková

223

2

SNP 438,439,440,441, M.R.Štefánika 443, 

Hlavná l2-43,437, Železničná, Ždiar, Troska, Brandzová,  Brezina, Križanova, Mútnik, 

mestská časť Polom,  mestská časť Brádno

Obradná sieň MsÚ

Francisciho 74/2

Hnúšťa

Mgr.  Andrea Bálintová

 

745

3 Hnúšťa-Maša, Kotlišská, Kotlište, l.mája 523-55l, 620-623, 727,728, Jilemnického, Francisciho, Rad, Skalica, Kraskova, Fučíkova, Iváčka, Partizánska, Hrebendova, Rum.armády,  Nám. Janka Francisciho 

Kultúrny dom

Rum.armády 195/8

Hnúšťa

Martina Stejskalová

 

833

4 IBV - Budovateľov, Sinecká,  Hurbanova, Mládeže, Š.M.Daxnera, Vansovej,  Mierová, Banícka, Poľná, Pokroku, Hlavná 374-386, 405-428, 43l-434, l.mája 907-908-909, 5l3-520,624-645   

Kultúrny dom

Rum.armády 195/8

Hnúšťa

Ing. Michaela Hroncová

 

1160

5

Sídlisko - Nábrežie Rimavy,  Hlavná 435, 436, M.R.Štefánika 444, 445, ul. Športová           

Základná škola

Nábrežie Rimavy 452

Hnúšťa

Alena

Lukáčová

630

6 Celá ul. Klokočova - sídlisko

Základná škola Klokočova 742/15

Hnúšťa

Mgr. Zlatica Kochanová

865

7 Hnúšťa č. Kolónia -  ul. Švermova, Školská, Bottova, Vl.Clementisa, J.Kráľa, Sládkovičova, Zápotockého, Bakulíniho, Kpt.Nálepku, Jesenského, Štúrova     

Špeciálna ZŠ

Zápotockého 127

Hnúšťa

Ing. Simona Kamenská

1030

8 Hnúšťa – mestská časť Likier – ul. Dolná a Horná Klubovňa Dolná č. 51, Hnúšťa -Likier

Gabriela Hutková

114

 

V stálom zozname voličov je zapísaných 5 321 oprávnených voličov.

 

V meste je vytvorený jeden viacmandátový obvod s 11 poslancami.

 

V Hnúšti, dňa    18.07.2022  

                                                

V súlade s ustanoveniami § 169 ods. 6  zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   primátor mesta   vymenoval    za zapisovateľku mestskej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy mesta Hnúšťa, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022

                                                                                         Ing. Oľgu Maciakovú

 

Kontaktné údaje na zapisovateľku,  kontaktné údaje pre doručovanie  Oznámení o delegovaní členov a náhradníkov okrskových volebných komisií   a údaje pre doručovanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí :

Mestský úrad Hnúšťa

Francisciho 74/2

981 01 Hnúšťa

Kancelária č. 2 na poschodí

Telefón : 047 / 202 88 13

Mobil: +421905 791 208

Elektronicky :

Email: olga.maciakova@hnusta.sk

Email: prednosta@hnusta.sk

Pracovný čas:

Po – Pi od 08.00 do 15.00 hodiny.

 

                                                                                                               

Správy

2

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú spoločne od 07.00 h do 20.00 h. celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor: Správca Webu