#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hnúšťanský oriešok 2018

Bezbariérový vstup na akciu

Vstup na akciu povolený so zvieratami

Akcia je vhodná pre deti

plagátObčianske združenie Horná Rimava, s partnermi podujatia MsKS Hnúšťa a Mesto Hnúšťa, Vás pozýva na nultý ročník výstavy psov s rodokmeňom i bez rodokmeňa "Hnúšťanský oriešok 2018".

Dátum konania: 24. 8. 2018 začiatok od 14:30

Miesto konania: Amfiteáter Hnúšťa, Hnúšťa

Typ akcie: trhy, výstavy, veľtrhy

Organizátor: OZ Horná Rimava

Poznámka: Vstup na akciu voľný.

Súťažiť sa bude v niekoľkých kategóriách: 
- najkrajší junior
- najkrajšia dospelá suka
- najkrajší dospelý pes
- najkrajší veterán
a čakajú Vás aj sprievodné súťaže 
- dieťa a pes (najlepší detský vystavovateľ)
- najkrajší psí model / modelka

Prihlásiť psíka na výstavu je možné do 21.8.2018 jednoducho kliknutím na nasledovný odkaz a vyplnením krátkeho dotazníka  , e-mailom na marianna.balaskova@gmail.com alebo osobne v TIC Hnúšťa. 
Príďte stráviť príjemné popoludnie s Vašimi štvornohými miláčikmi.

Program
13.00 – 14.30 Príjem a registrácia psov 
14.30 – 15.30 Posudzovanie hlavných súťaží a oceňovanie 
víťazov jednotlivých tried 
- najkrajší junior
- najkrajšia dospelá suka
- najkrajší dospelý pes
- najkrajší veterán
15.30 – 16.30 Posudzovanie sprievodných súťaží a oceňovanie víťazov jednotlivých súťaží
- dieťa a pes (najlepší detský vystavovateľ)
- najkrajší psí model / modelka

Zmena času a programu vyhradená! 

PROPOZÍCIE:
Na výstave sa môžu zúčastniť psíky bez rodokmeňa i s rodokmeňom. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný! Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov usporiadaným týmto organizátorom. Vystavovatelia sú povinní byť označení správnym a viditeľným číslom počas posudzovania v kruhu. V prípade nastúpenia do súťaží s nesprávnym číslom alebo nastúpenie do nesprávnej súťaže, výsledky nebudú zaradené do výsledkovej listiny výstavy a vystavovateľ nebude mať nárok na vecnú cenu. Preraďovanie psov na výstave z triedy do triedy nie je možné. Preraďovanie do inej triedy je možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy. 

Veterinárne podmienky
Každý pes, ktorý sa zúčastní výstavy musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny.

Triedy
Zaraďovanie do tried:
• juniori od 3 mesiacov do dovŕšenia 24 mesiacov
• dospelé jedince /suka, pes/ od 24 mesiacov do 8 rokov
• veteráni /suka, pes/ od 8 rokov 

Hlavné súťaže „Hnúšťanský oriešok 2018“
NAJKRAJŠÍ JUNIOR – do výstavného kruhu nastupujú suky a psy vo veku od 3 do dovŕšenia 24 mesiacov rôzneho plemena, bez rodokmeňa i s rodokmeňom. 
NAJKRAJŠIA DOSPELÁ SUKA – do výstavného kruhu nastupujú suky vo veku od 24 mesiacov do dovŕšenia 8 rokov rôzneho plemena, bez rodokmeňa i s rodokmeňom. 
NAJKRAJŠÍ DOSPELÝ PES – do výstavného kruhu nastupujú psy vo veku od 24 mesiacov do dovŕšenia 8 rokov rôzneho plemena, bez rodokmeňa i s rodokmeňom. 
NAJKRAJŠÍ VETERÁN - do výstavného kruhu nastupujú suky a psy vo veku od 8 rokov rôzneho plemena, bez rodokmeňa i s rodokmeňom.
Sprievodné súťaže 
DIEŤA A PES - do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť mladého vystavovateľa a 
svojho psa, bez zreteľa na to, či bol pes prihlásený do hlavných súťaží „Hnúšťanský oriešok 
2018“. Je možné prihlasovať deti vo veku od 1 do 10 rokov.
NAJKRAJŠÍ PSÍ MODEL / MODELKA – do súťaže sa môžu zapojiť suky a psy rôzneho veku, rasy, s rodokmeňom i bez rodokmeňa bez zreteľa na to, či bol pes prihlásený do hlavných súťaží „Hnúšťanský oriešok 2018“. Psy a suky sa predvedú v promenáde vo svojom obľúbenom oblečení. 

plagát

 


Vytvorené: 6. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 8. 2018 09:39