#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026

Typ: ostatné
ilu Mesto Hnúšťa zostavilo návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026 v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Pred schválením sa návrh rozpočtu predkladá na verejnú diskusiu podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade, (najneskôr do 15.12.2023 do 12:00 hod.).

Kontakt: Ing. Katarína Trnavská, tel. 047/2028818, e-mail: katarina.trnavska@hnusta.sk, adresa Mestský úrad, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa.

Návrh rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2024 - 2026 je zverejnený aj na úradnej tabuli mesta Hnúšťa.

 

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2024-2026 návrh.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.43 MB

Programový rozpočet mesta Hnúšťa na roky 2024-2026 tabuľky.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 523.89 kB

 


Prílohy

Vytvorené: 4. 12. 2023
Posledná aktualizácia: 4. 12. 2023 15:47
Autor: Správca Webu