#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Navrhnite projektové zámery a aktivity pre rozvoj mesta v ďalšom období

Typ: ostatné
Navrhnite projektové zámery a aktivity pre rozvoj mesta v ďalšom období 1 Vážení obyvatelia mesta Hnúšťa,
Mesto Hnúšťa začalo od decembra 2022 intenzívne pracovať na tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024-2028 s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „PHRSR“).

Je to kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer  a priority rozvoja mesta a zároveň slúži ako nástroj  na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov a Vy máte jedinečnú možnosť podieľať sa na vypracovaní jeho strategickej časti – konkrétnych projektových zámerov, projektov a aktivít. 

Chcete, aby sa rozvoj mesta v budúcnosti zameral na rekonštrukciu miestnych komunikácií? Na podporu rozvoja sociálnych služieb? Na rozvoj cestového ruchu? Prípadne na rozširovanie ponuky a kvality obchodu a služieb?

Máte návrh konkrétneho projektu, ktorý by mesto mohlo v budúcnosti zrealizovať? (napr. oprava miestnych komunikácií, budovanie športovísk, detských ihrísk, vybudovanie zariadenia pre deti, cyklotrás, vybudovanie kontajnerových stojísk a pod.?)

Podeľte sa s nami o Vaše názory, postrehy a návrhy na zlepšenie v oblasti hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a športového rozvoja nášho mesta!  Akákoľvek iniciatíva z Vašej strany je vítaná.

V priloženom PDF súbore je zoznam projektových zámerov mesta Hnúšťa, ktoré má mesto vo svojej databáze.  

Postrehy, pripomienky, nápady a konkrétne projektové zámery, ktoré prispejú k budúcemu rozvoju nášho mesta môžete adresovať v elektronickej forme na e-mailovú adresu anna.vaclavikova@hnusta.sk , osobne v kancelárii č. 3 na poschodí do piatka 27. októbra 2023.

Svoje pripomienky a nápady  môžete vyjadriť aj priamou účasťou na stretnutiach pracovných skupín, ktoré sa budú konať:

18.10.2023 (v stredu) o 15:00 v sobášnej sieni MsÚ - oblasť hospodárstvo, technická infraštruktúra a životné prostredie,

23. 10. 2023 (v pondelok) o 16:30 v sobášnej sieni MsÚ – oblasť sociálna pomoc a podpora 

25.10.2023 (v stredu) o 16:00 v zasadačke MsÚ - oblasť kultúra, šport, školstvo a vzdelávanie a cestovný ruch.

Ďakujeme za spoluprácu.

Oddelenie projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

 

Zoznam projektov mesta


Príloha

Vytvorené: 17. 10. 2023
Posledná aktualizácia: 17. 10. 2023 9:39
Autor: Správca webu II