Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

IX. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky

M E S T O H N Ú Š Ť A
Vás pozýva na
9. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky
1. októbra 2016 pri MsKS

P r o p o z í c i e:

Ako sa nám darí ...

Je posledný septembrový deň a krúžky v Centre voľného času v Hnúšti sa už naplno rozbehli.

Zber nebezpečného odpadu

Dňa 8.10.2016 (v sobotu) sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Tento bude prebiehať podľa harmonogramu, ktorý je uvedený v prílohe.

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 10.10.2016.

Primátor mesta
H n ú š ť a
V Hnúšti dňa 28.9.2016

P o z v á n k a

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 10.10.2016 t. j. v pondelok o 15.00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

"Hnúšťanská trojka" v Snine

Známa "hnúšťanská trojka"v zložení Miroslav Frgolec, Anetka Lukáčová a Damien Pavel Frgolec, zahájili jesennú časť turnajov vo vzdialenej Snine. Každoročne sa tu koná 4. kolo slovenskej ligy v zápasoch v taekwonde, pod názvom Black Tiger Cup.

Syndikovať obsah


Konto - prihlásenie

Naše mesto kliká zodpovedne.sk

AgenturaPreRozvojGemera
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
hnusta.eu
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X