Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v m.č. Hačava

Oznamujeme Vám, že dňa 9.4.2015 bude prerušená distribúcia elektriny v miestnej časti Hačava z dôvodu výrubu stromu pri zastávke ŽSR.

Talentovaní bratia opäť „zlatí“ v rakúskom Tulln an der Donau!

V sobotu 28.3.2015 v skorých ranných hodinách vyrazili nadané deti z Hnúšte na ďalšiu súťaž
v taekwonde, ktorá sa tentokrát konala v rakúskom meste Tulln.

Taekwondo klub Hnúšťa na medzinárodnej súťaži v rakúskom Tullne !

28.03.2015 v sobotu ráno si hnúšťanskí taekwondisti privstali a o 03,30 hod. vyrazili z do rakúseho Tullnu reprezentovať Slovensko, naše mesto a v neposlednom rade aj náš hnúšťanský taekwondo klub.

Výberové konanie na riaditeľa/ľku ZŠ Klokočova

MESTO HNÚŠŤA v zmysle §3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Základnej školy Klokočova 742 Hnúšťa.

Výberové konanie na riaditeľa/ľku CVČ Hnúšťa

MESTO HNÚŠŤA v zmysle §3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľka/riaditeľ Centra voľného času, Nábrežie Rimavy 447, Hnúšťa.

Radnica ocenila učiteľov

Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia. J.A.Komenský

Každý hodnotí svoje sily, schopnosti, spomienky, prešlé chvíle, zmýšľa sa nad prežitými rokmi za školskou katedrou, hľadá východiská, ďalšie rozvinutia zdravých ambícií. Pri ich uskutočňovaní je potrebné byť rozhľadený a v tom je zásluha učiteľov nenahraditeľná. Mesto si prácu pedagógov váži a pri príležitosti Dňa učiteľov, v piatok 27. marca, v priestoroch Obradnej siene MsÚ, hnúšťanská radnica ocenila najlepších učiteľov v meste.

Syndikovať obsah


X