Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Tanečný galavečer s názvom DANCE FEVER

Tanečný galavečer pod názvom DANCE FEVER, ktorí spestril javisko Domu kultúry v Hnúšti v piatok 26.júna 2015, dopadol skvele!

Taekwondo klub Hnúšťa ukončil školský rok skúškami technickej vyspelosti

Ako býva zvykom v škole, kde školský rok končí vysvedčením, tak aj v našom Taekwondo klube Hnúšťa sme ukončili školský rok skúškami technickej vyspelosti.

Názor miestnych ľudí je dôležitý - vyjadrite ho v dotazníku

Vážení spoluobčania, mesto, v ktorom žijete alebo pôsobíte, patrí do územia pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, ktorá sa snaží podporovať projekty a realizovať aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju nášho regiónu a k zlepšovaniu životných podmienok jeho obyvateľov.
Z uvedeného dôvodu sa obraciame na Vás so záujmom „vypočuť si" Váš názor prostredníctvom vyplnenia dotazníka, ktorý je určený pre každú domácnosť vo všetkých 43 obciach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT vrátane mesta Hnúšťa. Vyplňte prosím dotazník na http://www.malohont.sk/clanok.php?id=360

TLAČOVÁ SPRÁVA

„Celoslovenská vedomostná súťaž EnvirOtázniky 2014/2015 má svojich víťazov. Do X. ročníka sa zapojilo 142 základných škôl s 958 žiakmi, ktorí riešili otázky zamerané na tému Doprava. Odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici vyhlásil v januári 2015 jubilejný X. ročník. celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl. Jej cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia. Súčasne má olympiáda prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

Odborná porota udelila 6 cien, pričom najvyšší dosiahnutý počet bodov v X. ročníku olympiády bol 57 z celkových 60.“

Ahoj škôlka, škola volá!

Keď z lehátok trčia nožičky a hračky nás už trošku nudia, keď škôlka je nám už primalá a knižky sú lákavejšie, je čas rozlúčiť sa a tešiť sa na dobrodružstvo prváka.

Prvácka pasovačka za čitateľov knižnice

V Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti bolo 25. júna 2015 veselo. Pozvali sme prváčikov zo ZŠ J. Francisciho - Rimavského a zo ZŠ Klokočova v Hnúšti.

Syndikovať obsah


X