Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Miroslav Sojka

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka

Valentín na námestí

Mesto Hnúšťa v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Hnúšti a firmou Tovozek Ivan Demian pozývajú všetky zamilované páry na námestie, kde spoločne oslávime sviatok zamilovaných.

Pochovávanie basy

Na známosť sa všetkým dáva, že sa hnúšťanská basa pochováva.

Rok činnosti Komisie podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta, obchodu a služieb a regionálnej politiky

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti má vo volebnom období 2014 - 2018 zriadených sedem komisií, ktoré pôsobia ako jeho poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Súčasné zloženie komisií, ktoré tvoria poslanci a občania mesta, bolo schválené na zasadnutí MsZ v januári minulého roka, odkedy ubehol už rok ich činnosti.
Jednou z týchto komisií je aj Komisia podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta, obchodu a služieb a regionálnej politiky (ďalej len komisia), ktorej predsedom je poslanec Mgr. Grigorij Šamin. Ďalším členom je poslankyňa Ing. Danka Kiráľová a občania mesta sú zastúpení ďalšími 5 členmi, ktorými sú: Ján Wágner, Ing. Miroslava Vargová, Zuzana Boľfová, Mgr. Karol Anger a Karol Teicher. Prinášame Vám informácie o jej aktivitách:

Opäť zaujímavé prednášky v Knižnici prof. Štefana Pasiara

2.2.2016 sa počas dopoludnia v Knižnici prof. Štefana Pasiara opäť prednášalo. Vedecký publicista Mgr.

Materská škola Nábrežie Rimavy

Dátum akcie: 
05.02.2016 - 11:00

2% - pre Vás je to málo, ale pre nás to znamená veľa!!!Vážení rodičia a priatelia školy, rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti sa aj tento rok uchádza o 2 % z Vašej ročnej dane

Syndikovať obsah


X