Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Správa z následnej finančnej kontroly číslo 6/2015 vykonanej v Mestskom bytovom podniku Hnúšťa, s.r.o.

Správa z následnej finančnej kontroly číslo 6/2015 vykonanej v Mestskom bytovom podniku Hnúšťa, s.r.o.

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Ervín Chicho
Ondrej Lazi

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta/druh: úradná zásielka

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 31.8.2015.

Primátor mesta
H n ú š ť a
V Hnúšti dňa 24.8.2015

P o z v á n k a

Na základe § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zákonov ho meniacich a doplňujúcich z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

dňa 31.8. 2015 t. j. v pondelok o 13.00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

VERNOSTNÁ KARTIČKA PRE NÁVŠTEVNÍKOV MsKS

V MsKS v Hnúšti si vážime našich verných návštevníkov.
Preto si od dnešného dňa môžete v kanceláriách MsKS a v Knižnici prof.Š.Pasiara vypýtať svoju vernostnú kartičku.

Nočný beh mesta Hnúšťa 2015

Príďte si s nami zašportovať na Nočný beh mesta Hnúšťa 2015!

Pozvánka Kina RIMAVA

Kino Rimava Hnúšťa Vás pozýva na najlepší vojnový film všetkých dôb Kód Enigmy.

Vojnový/Životopisný/Thriller/Dráma
Réžia: Morten Tyldum

Syndikovať obsah


X