Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Výberové konanie na riaditeľa/ľku ZŠ Klokočova

MESTO HNÚŠŤA v zmysle §3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Základnej školy Klokočova 742 Hnúšťa.

Mestské zastupiteľstvo 006

Číslo MsZ: 
6
Dátum rokovania: 
27.04.2015 - 15:00 - 18:30

Mesto Hnúšťa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta.

Mesto Hnúšťa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku mesta podľa § 9a ods. l písm. a) zákona č.

Deň matiek

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Vás srdečne pozýva na kultúrny program Deň matiek v nedeľu
10.mája o 15.00 hod.vo veľkej sále kultúrneho domu.

Celoslovenský zraz Škody 1 000 MB aj v Hnúšti

Srdečne Vás pozývame na celoslovenský zraz Škody 1 000 MB.
Je to už 5.zraz majiteľov týchto áut a tento rok sa ho zúčastnia i zahraniční nadšenci,aby sa AJ NÁM pochválili svojou pýchou.

Pozvánka na workshop

Mestské kultúrne stredisko v spolupráci so Základnou umeleckou školou srdečne pozývajú všetky deti a mládež mesta na WORKSHOP

Syndikovať obsah


Naše mesto kliká zodpovedne.sk

AgenturaPreRozvojGemera

Akcie

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
31.05.2015 - 23:59
V nasledujúcom prehľade uvádzame dátumy separovaného zberu na rok 2015.
31.12.2015 - 23:59
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X