Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Mestské zastupiteľstvo 003

Číslo MsZ: 
3
Dátum rokovania: 
26.01.2015 - 15:00 - 18:30

Zápis z 3. zasadnutia MsZ v Hnúšti konaného dňa 26.1.2015.

Príprava stratégie miestneho rozvoja 2014 - 2020

Miestna akčná skupina MALOHONT sa chce aj v období 2014 - 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov i občianskych organizácií pôsobiacich na jej území. Základným predpokladom pre získanie týchto financií je spracovanie stratégie miestneho rozvoja, v ktorej si MAS MALOHONT definuje aktivity, ktoré bude v nasledujúcom období finančne podporovať. Aj vy môžete byť pritom. Vo štvrtok 05. februára 2015 o 15.00 hod. sa v Hrnčiarskej Vsi uskutoční prvé z pracovných stretnutí zamerané na prípravu stratégie miestneho rozvoja.

Výberové konanie na funkciu riaditeľ / riaditeľka MsKS Hnúšťa

MESTO HNÚŠŤA, v zmysle § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v y h l a s u j e VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľ /riaditeľka /štatutárneho orgánu/ Mestského kultúrneho strediska, príspevkovej organizácie mesta Hnúšťa. Názov zamestnávateľa: Mestské kultúrne stredisko, adresa: Hnúšťa Rumunskej armády č. 195, obsadzovaná funkcia: riaditeľ/riaditeľka príspevkovej organizácie /štatutárny orgán/

Výberové konanie na oddelenie výstavby, ÚP a RÚ

Mesto Hnúšťa v zastúpení primátorom mesta Mgr. Michalom Bagačkom, podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie - pracovnej pozície: vedúci/vedúca oddelenia výstavby, územného plánovania a rozvoja územia Mestského úradu v Hnúšti

Oznámenie o doručení úradnej zásielky

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje,že

Ondrej Lazi

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

Odosielateľ/podacia pošta: úradná zásielka

Syndikovať obsah


Úradná tabuľa

Naše mesto kliká zodpovedne.sk

AgenturaPreRozvojGemera

Akcie

Poľovnícke združenie Polom Vás srdečne pozýva na poľovnícky ples.
31.01.2015 - 19:00
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Hvezdáreň Rimavská Sobota Tomášovská 63, Rimavská Sobota...
31.01.2015 - 23:59
V nasledujúcom prehľade uvádzame dátumy separovaného zberu na rok 2015.
31.12.2015 - 23:59
 {logo_slovakia_travel_250.png}
X