#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecné informácie


Dôležité adresyWeb sídlo hnusta.sk spravuje aj Mesto Hnúšťa a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:

  • PríspevkyMesto Hnúšťa
  • MsÚ Hnúšťa
  • Francisciho 74/2
  • 981 01 Hnúšťa
  • IČO: 00318744, DIČ: 2021230156

 

Všeobecné informácie:  info@hnusta.skKlientske centrum MsÚ Hnúšťa: 047/2028824

Podateľňa: podatelna@hnusta.sk

Primátor: primator@hnusta.sk

Adresa pre odosielanie príspevkov: prispevky@hnusta.sk

 

Pre pracovníkov úradu vo všeobecnosti platí tvar adresy: meno.priezvisko @ (zavináč) a nasleduje doména hnusta.sk.

Technický prevádzkovateľ: Mesto Hnúšťa

Kompetencie: Mesto Hnúšťa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení).

Stavebný úrad pre Mesto Hnúšťa je zriadený na Mestskom úrade v Hnúšti.


Úradné hodiny:

Mestský úrad               Po – Pi    7.30 hod. – 15.00 hod.

                              obednajšia prestávka 11.45 hod. – 12.15 hod.

 

Klientske centrum Msú - tel.: 047/2028824

                                      Po – Ut   7.30 hod. – 15.30 hod.

                                      St             7.30 hod. – 17.00 hod.

                                      Št – Pi      7.30 hod. – 15.30 hod.


☎ Telefónny zoznam a adresy na oddelenia MsÚ sú na stránke "Telefónny zoznam, e-maily"