#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecné informácie


Web sídlo hnusta.sk spravuje aj Mesto Hnúšťa a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:

  • Mesto Hnúšťa
  • MsÚ Hnúšťa
  • Francisciho 74/2
  • 981 01 Hnúšťa
  • IČO: 00318744, DIČ: 2021230156
  • Technický prevádzkovateľ: Mesto Hnúšťa

 

Všeobecné informácie:  info@hnusta.sk

Podateľňa: podatelna@hnusta.sk

Primátor: primator@hnusta.sk

Adresa pre odosielanie príspevkov: prispevky@hnusta.sk

Klientske centrum: +421 47 2028824

Sekretariát primátora: +421 47 2028811

Stavebný úrad: +421 47 2028814

 


Úradné hodiny:

Mestský úrad               Po – Pi    7.30 hod. – 15.00 hod.

                              obednajšia prestávka 11.45 hod. – 12.15 hod.

Klientske centrum MsÚ

                                      Po – Pi   7.30 hod. – 15.30 hod.

                               obednajšia prestávka 11.45 hod. – 12.15 hod.


☎ Telefónny zoznam a adresy na oddelenia MsÚ sú na stránke "Telefónny zoznam, e-maily"

Pre pracovníkov úradu vo všeobecnosti platí tvar adresy: meno.priezvisko @ (zavináč) a nasleduje doména hnusta.sk.