#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

MAPOVANIE PODNIKATEĽSKÝCH ZÁMEROV MESTA HNÚŠŤA 2019 - 2023

ELEKTRONICKÝ FORMULÁR

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

 

 

....KÚPALISKO HNÚŠŤA....

1

Otváracie hodiny:
Pondelok – Nedeľa: 9:00 – 18:00
Ranné plávanie: 07:00 – 9:00

Bližšie info

KALENDÁR AKCIÍ

1

KRONIKY MESTA

1

ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA

1

HLÁSENIE MESTSKÉHO ROZHLASU

1

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

1

MESTSKÁ POLÍCIA

1

AKTUALITY

17.08.2018

.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje!

Nakoľko sa v tomto ročnom období každoročne zaznamenávajú vážne dopravné nehody; mnohé z nich majú vážne následky na zdraví a živote, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici vydalo upozornenie.

Detail

15.08.2018

.

Spustenie ankety o voľnú wifi zónu

Vážení občania, mesto Hnúšťa spustilo anketu o zriadení voľnej wifi zóny na niektorom zo svojich sídlisk.

Detail

14.08.2018

Vybudovanie chodníkov v miestnom cintoríne

Vybudovanie chodníkov v miestnom cintoríne

V priebehu mesiaca júl 2018 boli zahájené stavebné práce na vybudovaní nových chodníkov v miestnom cintoríne v Hnúšti na skvalitnenie prístupu a komfortu návštevníkov.

Detail

14.08.2018

Rekonštrukcia Materskej školy, Nábrežie Rimavy : „ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy“.

Rekonštrukcia Materskej školy, Nábrežie Rimavy : „ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy“.

Začiatkom mesiaca august boli zahájené rekonštrukčné práce na obnove Materskej školy na Nábreží Rimavy v Hnúšti. Predmetom rekonštrukčných prác, ktoré realizuje na základe verejného obstarávania spol. PUR-STAV KB, s.r.o., je zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy v celom rozsahu, výmena okien a vonkajších dverí a bleskozvod.

Detail

10.08.2018

Do priemyselnej zóny Hnúšťa prichádza nový prevádzkovateľ

Do priemyselnej zóny Hnúšťa prichádza nový prevádzkovateľ

Nový investor, ktorý sa etabloval v priestoroch priemyselného parku, by mal zamestnať približne 60 až 70 ľudí.

Detail

08.08.2018

logo

AKTUÁLNA VÝZVA - Grantový program MAS 2018

Miestna akčná skupina MALOHONT v rámci vyhlásenej výzvy grantového programu MAS 2018 Región občanom - občania región informuje, že 20.08.2018 je uzávierka predkladania projektov.

Detail

02.08.2018

Hnúšťa

Mapovanie podnikateľských projektových zámerov na území mesta Hnúšťa 2019 - 2023

Vážení podnikatelia, Plánujete v najbližších rokoch modernizovať alebo rozširovať svoju výrobu či skvalitniť poskytovanie svojich služieb na území mesta Hnúšťa? Uvažujete o možnosti získať finančný príspevok na Vaše zámery? Ak áno, zapojte sa do aktuálneho mapovania podnikateľských projektových zámerov na území mesta Hnúšťa, ktoré prebieha do 31.08.2018.

Detail

01.08.2018

Memoriál Ondreja Maciaka

Memoriál Ondreja Maciaka

Dňa 27.08.2018 sa na futbalovom ihrisku konal futbalový turnaj ,,Memoriál Ondreja Maciaka,, za účasti kvalitných tímov zo IV.ligy a nášho domáceho mužstva.

Detail

24.07.2018

OM

Memoriál Ondreja Maciaka

Futbalový klub Iskra Hnúšťa pozýva všetkých priaznivcov futbalu na futbalový turnaj dospelých,, Memoriál Ondreja Maciaka,, ktorý sa uskutoční v sobotu 28.07.2018 od 13.00 hod.

Detail

23.07.2018

Spomienka na PhDr. Štefana Pasiara

Spomienka na PhDr. Štefana Pasiara

20. júla 2018 uplynulo 105 rokov od narodenia nášho rodáka, univerzitného profesora Štefana Pasiara. Položením kvetov na jeho hrob sme si uctili významného vedca, vysokoškolského pedagóga, historika hnihovníctva, osvety, kultúry, výchovy a vzdelávania dospelých, publicistu a redaktora.

Detail

23.07.2018

MsP

Výberové konanie

Mesto Hnúšťa, v zastúpení primátorom mesta Mgr. Michalom Bagačkom ako štatutárnym zástupcom zamestnávateľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: príslušník mestskej polície.

Detail

20.07.2018

.

KRST Sprievodcu mestom Hnúšťa

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti, Mesto Hnúšťa dňa 10. júla 2018 v altánku v Knižnici prof. Štefana Pasiara slávnostne pokrstili Sprievodcu mestom Hnúšťa.

Detail

20.07.2018

DFS Zrkadielko reprezentoval kultúru a mesto Hnúšťa v Poľsku

DFS Zrkadielko reprezentoval kultúru a mesto Hnúšťa v Poľsku

Aj tento rok sa v čase od 11.7.2018 do 18.7.2018 hnúšťanské deti zúčastnili výmenného letného tábora v partnerskom poľskom meste a na oplátku si poľské deti za asistencie CVČ a MsÚ užili bohatý program v Hnúšti a jej okolí.

Detail

18.07.2018

logo

NOVINKY Z MAS č. 2/2018

Prinášame Vám druhé číslo bulletinu občianskeho združenia Miestna akčná skupina MALOHONT, v ktorom sa dočítate o vyhlásení fotosúťaže, o dvore MAS na Klenovskej ROUNTOUKE, o vydaní Výročnej správy MAS za rok 2017 i to, že práve prebieha výzva na Grantový program MAS a iné zaujímavé informácie z rozvoja vidieckeho MALOHONTU.

Detail

18.07.2018

log

Výstava obrazov Šarloty Bottovej v knižnici

Pozývame vás na výstavu obrazov Šarloty Bottovej, ktorá je inštalovaná v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti a potrvá do 31. augusta 2018. Výstavu si môžete pozrieť počas výpožičného času knižnice.

Detail

11.07.2018

mvsr

Beseda s názvom „ Seniori ako sa nestať obeťou trestného činu“

Názov projektu: Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Beseda dňa 16. júna.

Detail

10.07.2018

.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. zo dňa 10.7.2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Detail

03.07.2018

Kúpalisko v Hnúšti je  O T V O R E N É

Kúpalisko v Hnúšti je O T V O R E N É

22.6.2018 bolo otvorené kúpalisko v Hnúšti. Svojimi rozmermi je najväčšie v blízkom okolí.

Detail

03.07.2018

.

V meste prebieha celoplošná deratizácia

Mesto Hnúšťa v uplynulých dňoch zahájilo celomestskú deratizáciu verejných priestranstiev, ktorej účelom je regulácia živočíšnych škodcov. Povinnosť vykonať deratizačné opatrenia majú podnikatelia i fyzické osoby, vlastníci i správcovia polyfunkčných budov a občania pri chovoch domácich zvierat.

Detail

02.07.2018

Rozlúčkový koncert v ZUŠ

Rozlúčkový koncert v ZUŠ

Rozlúčkovým koncertom, spojeným s výstavou prác výtvarníkov sme slávnostne uzatvorili celoročné snaženie. 21.júna 2018 sa v MsKS v Hnúšti rozozneli hudoné nástroje a hlasy našich žiakov.

Detail

02.07.2018

Rodičovské združenie, guľáš párty, skákací hrad - všetko sa stihlo akurát!

Rodičovské združenie, guľáš párty, skákací hrad - všetko sa stihlo akurát!

Dňa 26.06.2018 sa konalo v MŠ Klokočovej celoškolské rodičovské združenie, kde pani riaditeľka A. Liptáková zhodnotila celý školský rok 2017/18, oboznámila rodičov čo nás budúci školský rok čaká a potom sa všetci rodičia spolu so svojimi detičkami presunuli do školskej záhrady.

Detail

28.06.2018

Prvácki rytieri pasovaní za čitateľov ...

Prvácki rytieri pasovaní za čitateľov ...

"Sľubujem, že budem čítať knihy pre radosť a poučenie. Budem sa k nim slušne správať, nebudem ich ničiť, trhať, čarbať do nich a načas ich vrátim do knižnice. O tom, čo sa mi v knihách páčilo porozprávam aj svojim kamarátom."

Detail

28.06.2018

.

Kronika mesta Hnúšťa dostupná aj v elektronickej podobe

Mesto Hnúšťa pristúpilo ku digitalizácii kroník mesta a týmto spôsobom spracovalo historicky a archívne zaujímavé informácie zo svojej minulosti.

Detail

27.06.2018

Deň Centra voľného času

Deň Centra voľného času

V utorok 26.6.2018 Centrum voľného času usporiadalo II. ročník akcie pod názvom Náš deň, počas ktorého si v MsKS deti navzájom predstavili činnosť všetkých krúžkov, ktoré v CVČ navšetvujú.

Detail

27.06.2018

Oprava mosta v miestnej časti Brádno

Oprava mosta v miestnej časti Brádno

Mesto Hnúšťa zrealizovalo v mesiaci máj opravu mosta v miestnej časti Brádno.

Detail

27.06.2018

Koncert Jozefa Hollého pri príležitosti 25.výročia založenia školy

Koncert Jozefa Hollého pri príležitosti 25.výročia založenia školy

Dňa 29.06.2018 sa v Kultúrnom dome Hnúšťa stretnú zamestnanci školy spolu s hosťami, aby si pripomenuli 25 rokov existencie našej školy.

Detail

22.06.2018

"Zbohom škôlka v duchu znova, ..."

"Zbohom škôlka v duchu znova, ..."

"Zbohom škôlka v duchu znova, skúšam hľadať správne slová. Na rozlúčku s tebou moja dobrá, dala si mi silu obra."

Detail

21.06.2018

Piráti  z Materskej školy  Nábrežie Rimavy v Hnúšti

Piráti z Materskej školy Nábrežie Rimavy v Hnúšti

Skvelá zábava, noc odvahy bez maminky a ocka v materskej škole, dobrá pizza a svetelná nočná show – to všetko zažili naše deti, ktoré sa v ten deň lúčili s materskou školou.

Detail

20.06.2018

Aj rodičovské združenie môže byť zábava

Aj rodičovské združenie môže byť zábava

V utorok 19. júna sa v 1.A triede ZŠ J.F.Rimavského Hnúšťa konalo netradičné rodičovské združenie. Prváčikovia sa spolu so svojou pani učiteľkou Dankou Jungovou na rodičov poriadne pripravili. Pozvánka na koncoročné rodičovské združenie nie je ničím výnimočným, ale tá naša bola iná...a samozrejme rodičia o ničom ani len netušili, deti všetko držali v prísnom utajení.

Detail

20.06.2018

Absolventský koncert

Absolventský koncert

14.júna 2018 sa absolventi hudobného a výtvarného odboru našej školy slávnostne prezentovali na Absolventskom koncerte spojenom s výstavou absolventských výtvarných prác.

Detail

18.06.2018

„Oživené pníčky rukami rezbára“

„Oživené pníčky rukami rezbára“

Vypílené staré smreky dostali svoj druhý život a z pníkov deťom rezbár vyrezal známe rozprávkové postavy P. Dobšinského, ktoré budú niesť posolstvo o pravde, dobre, láske a hodnotách ukrytých v rozprávkach (Ako išlo vajce na vandrovku, Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, Kráľ času, Ježibaba, Ružová Anička).

Detail

15.06.2018

V knižnici sa besedovalo so spisovateľkou JANOU PRONSKOU

V knižnici sa besedovalo so spisovateľkou JANOU PRONSKOU

So spisovateľkou, ktorá sa v minuloročnej prestížnej ankete AWARDS Panta Rhei umiestnila v prvej päťke najlepších slovenských spisovateliek a v roku 2016 v tejto ankete obsadila krásne tretie miesto, s pani Janou Pronskou sme si spríjemnili popoludnie v strede týždňa. Z pracovnných povinností, či denných starostí nás preniesla do sveta romantiky, prešli sme sa po zámkoch a hradoch, prežili ľúbostné príbehy, boj nielen o trón, ale i o srdce vyvolenej.

Detail

14.06.2018

Majstrovstvá Slovenska v Kick Boxe 2018 Michalovce 1

Majstrovstvá Slovenska v Kick Boxe 2018 Michalovce

Dňa 9. júna 2018 sa zúčastnili športovci s klubu Kick – Box Leon Hnúšťa – Majstrovstiev Slovenska v Kick – Boxe v Michalovciach kde zápasili:

Detail

12.06.2018

Taekwondisti vybojovali na Bratislave Open 2018 1xzlato, 2x striebro a bronz!

Taekwondisti vybojovali na Bratislave Open 2018 1xzlato, 2x striebro a bronz!

Cez víkend v sobotu - 09.06.2018 sa v Bratislave konala medzinárodná súťaž v Taekwonode - kategória - kyorugi - zápas. V Bratislave sa stretlo spolu z 12 štátov ( Maďarsko, Poľska, Ukrajiny, Rakúska, Chorvátska, Srbska, Izraelu, Česka, Slovenska..atď.) okolo 480 pretekárov, ktorí bojovali o cenné kovy.

Detail

11.06.2018

.

VYHODNOTENIE XIX. ROČNÍKA HREBENDOVEJ KAPSY

Regionálna súťaž literárnych prác žiakov základných a stredných škôl HREBENDOVA KAPSA má 19 rokov. Za toto obdobie pomyselnú kapsu Mateja Hrebendu naplnilo 1116 literárnych nádejí s 1571 prácami.

Detail

07.06.2018

.

Návrh Záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2017

Mesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2017 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Detail

07.06.2018

študenti

Úspech žiakov Gymnázia Mateja Hrebendu v súťaži MAKS

Naši študent, Jozef Trnavský ( 3. A trieda) a Daniela Trnavská ( 1. A trieda ) v školskom roku 2017/2018 veľmi úspešne zabojovali.

Detail

05.06.2018

Dni mesta Hnúšťa v duchu vynikajúcej atmosféry!

Dni mesta Hnúšťa v duchu vynikajúcej atmosféry!

Jún v meste Hnúšťa odštartoval veľkolepými oslavami. Jeho prvé dni sa v našom meste niesli v duchu dobrej nálady, príjemných stretnutí, významných ocenení, dobrej zábavy, detského úsmevu, skvelej hudby, či úspešnej zahraničnej spolupráce. Slnečné lúče sprevádzali väčšinu podujatí, ktoré organizátori pripravili svojim obyvateľom a ani menšie dažďové prehánky neubrali na vynikajúcej atmosfére a čare kultúrnych, či športových programov.

Detail

05.06.2018

Florbalový turnaj počas Dni mesta Hnúšťa

Florbalový turnaj počas Dni mesta Hnúšťa

V sobotu 2. júna zorganizovali členovia Športového klubu Gladiators vrámci Dní mesta Hnúšťa už 8. ročník florbalového turnaja, ktorý sa ako obvykle odohral v areáli ZŠ JFR v Hnúšti.

Detail

05.06.2018

Úspech Hnúšťankova aj vďaka dobrovoľníkom

Úspech Hnúšťankova aj vďaka dobrovoľníkom

Akcia plná zábavy, súťaží a rôznych aktivít pre deti. Ako vznikla táto vydarená akcia?

Detail

04.06.2018

.

Hnúšťanská eko-hľadačka

Quest – viete, čo to je ? Ak by ste si to preložili z angličtiny, znamená to pátranie, hľadanie. Naša škola, Gymnázium Mateja Hrebendu, sa v tomto školskom roku zapojila do projektu: Tajný život mesta 2.

Detail

04.06.2018

Žiadosť o súčinnosť pri nepriaznivom vývoji choroby Afrického moru ošípaných

Žiadosť o súčinnosť pri nepriaznivom vývoji choroby Afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna správa Rimavská Sobota upozorňuje všetkých občanov - chovateľov registrovaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej oblasti Afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnému veterinárnemu lekárovi a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Rimavská Sobota (047/5811138, 0915953835, 0918779092).

Detail

04.06.2018

Taekwondisti si priniesli z Prahy - 3 zlaté a 2 strieborné medaily!

Taekwondisti si priniesli z Prahy - 3 zlaté a 2 strieborné medaily!

Dňa 26.05.2018 sa v hlavnom meste Českej republiky - Praha konala medzinárodná súťaž s názvom Hirundo Cup 2018 v poomsae v zastúpení 168 súťažiacich. Taekwondo klub Hnúšťa reprezentovalo 7 súťažiacich.

Detail

01.06.2018

Absolvenstský koncert v ZUŠ

Absolvenstský koncert v ZUŠ

Základná umelecká škola v Hnúšti Vás pozýva na absolventský koncert a výstavu absolventov výtvarného odboru.

Detail

29.05.2018

Po stopách rozprávkara P. E. Dobšinského

Po stopách rozprávkara P. E. Dobšinského

Deti z Materskej školy Nábrežie Rimavy absolvovali ďalší výlet v rámci projektu „Rozprávka ukrytá v hline a pníčku“. Vybrali sa po stopách najznámejšieho rozprávkara a spisovateľa P. E. Dobšinského. Navštívili malebnú dedinku blízko Teplého vrchu – Drienčany.

Detail

28.05.2018

O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 25.05.2018 štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 29.06.2018. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont.

Detail

25.05.2018

Nové hracie prvky v Materskej škole Nábrežie Rimavy

Nové hracie prvky v Materskej škole Nábrežie Rimavy

Deti z našej materskej školy majú dôvod na radosť – školská záhrada prechádza postupnou revitalizáciou, v rámci ktorej dostali deti nové hracie zostavy.

Detail

25.05.2018

Tajomstvá vodného mlynu vo Veľkých Teriakovciach.

Tajomstvá vodného mlynu vo Veľkých Teriakovciach.

Dňa 22.05.2018 sa trieda motýlikov a trieda včielok vybrala na výlet do Veľkých Teriakoviec pozrieť čo ukrýva vodný mlyn.

Detail

25.05.2018

logo

Je kosenie trávy povinné?

Veľkým rizikom zaburinenia pozemkov je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom spôsobujú veľké zdravotné riziká.

Detail

24.05.2018

logo

Čo priniesol dotazník v materskej škole...

Materská škola Nábrežie Rimavy v uplynulých týždňoch realizovala dotazníkový prieskum na tému spokojnosti s kvalitou poskytovaných služieb v škole. Po vyhodnotení prieskumu, aj napriek tomu, že sa do zisťovania zapojila ani nie polovica rodičov, získala škola cenné informácie a spätnú väzbu od rodičov ako sú spokojní s fungovaním školy, ako by mohla škola lepšie organizačne zabezpečiť svoj chod,  zapracovať návrhy a pripomienky rodičov s cieľom vytvoriť, čo najpriaznivejšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí.

Detail