#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

testovanie

NOVINKY

19.01.2021

ilustračný obrázok

Nové opatrenia krízového štábu platné od 18.1.2021

Krízový štáb mesta Hnúšťa na svojom zasadnutí dňa 18. januára 2021 prijal nasledovné opatrenia:

Detail

18.01.2021

erb

OZNÁMENIE PREROKOVANIA NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

Mesto Hnúšťa, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanove-nia §16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán zóny Hnúšťa a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Hnúšťa, Zmeny a doplnky č. 1.

Detail

15.01.2021

sadlc

Zmena cestovných poriadkov prímestských liniek od 18.01.2021

Na základe „Nariadenia mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy zavedením režimu „školských prázdnin“ “ Banskobystrického samosprávneho kraja budú autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy od 18.01.2021 premávať tak, ako v dňoch „školských prázdnin“ Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia získate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo na tel. č. 0650 958 958.

Detail

21.12.2020

ilustračný obrázok

Divadelné predstavenie Ťapákovci - online

MSKS Hnúšťa a DS Katalpa Vám Vám prinášajú online divadelné predstavenie Ťapákovci.

Detail

21.12.2020

Nové kroje pre náš súbor

Nové kroje pre náš súbor

Fenomén gemerského folklóru je neodmysliteľnou súčasťou mesta Hnúšťa, ktorý pretrváva už stáročia. Momentálne pôsobia pod Mestským kultúrnym strediskom v Hnúšti 4 ľudové súbory: Detský folklórny súbor Zrkadielko, Ľudová hudba folklórneho súboru Sinec, Ženská spevácka skupina Skaliny a Mužská spevácka skupina Húžva. Tieto sa pravidelne zúčastňujú na spoločenskom živote mesta Hnúšťa a jeho okolí.

Detail

11.09.2020

prednáška

V knižnici "rozoberieme", ako vplývajú mikroorganizmy na zdravie človeka

Knižnica prof. Štefana Pasiara Vás pozýva na ďalšiu zaujímavú a poučnú prednášku, vyhľadávanej psychosomatičky Antonie Krzemieňovej - Mikroorganizmy (vírusy, baktérie) a ich vplyv na zdravie človeka.

Detail

16.12.2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky SSOŠ v Hnúšti

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Francisciho 372 , 981 01 Hnúšťa V Y H L A S U J E V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z.o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky súkromnej strednej odbornej školy, Francisciho 372, 98101 Hnúšťa.

Detail

15.12.2020

foto

Mikuláš vo Včielke

Sviatok sv. Mikuláša je obľúbený najmä deťmi. Všetky deti sa v tento deň tešia na obdarovanie sladkosťami a rôznymi drobnosťami. U nás, v Centre pre deti a rodiny tak, ako aj po minulé roky, sme sa pripravovali na jeho príchod.

Detail

15.12.2020

logo

Učitelia vzdelávajú učiteľov

Obdobie, v ktorom sa práve nachádzame, prináša mnohé výzvy. Jednou z nich je aj podpora vzdelávania učiteľov. Prezenčná forma vzdelávania je momentálne nedostupná, preto sa využívajú najmä online webináre. Organizujú ich rôzne vzdelávacie inštitúcie alebo vydavateľstvá učebníc.

Detail

16.12.2020

Úspešná premiéra I. Kyseľovej na Majstrovstvách sveta  v Online poomsae 2020!

Úspešná premiéra I. Kyseľovej na Majstrovstvách sveta v Online poomsae 2020!

Juniorka - Ivanka Kyseľová sa zúčastnila Majstrovstiev sveta Online Poomsae 2020, ktoré sa organizovalo v hlavnom meste Soul v Kórei, kde reprezentovala Slovensko i naše malé mestečko Hnúšťu.

Detail

05.11.2020

A.L. Lörinčiková vybojovala striebro na STAY SAFE CUP 2020 v CZ !

A.L. Lörinčiková vybojovala striebro na STAY SAFE CUP 2020 v CZ !

Dňa 24.10.2020 sa konala medzinárodná online súťaž v poomsae s názvom Stay Safe Cup 2020 v susednom Česku. Na súťaži sa zúčastnilo 138 súťažiacich celkovo - 18 klubov zo Slovenskej a Českej republiky. Náš klub reprezentovali 4 súťažiace : T. Morová, T. Morová,A. L. Lörinčíková a T. B. Lörinčíková ).

Detail

29.10.2020

T. Mravec na  Croatian Taekwondo Para  Open v poomsae!

T. Mravec na Croatian Taekwondo Para Open v poomsae!

Dňa 24.10.2020 sa po dlhšom čase zúčastnil člen nášho TKD klubu Hnúšťa - Tomi Mravec na medzinárodnej kombinovanej súťaži 3. Croatian Para Taekwondo Open 2020 organizovanej z Chorvátska.

Detail

NAJBLIŽŠIE PODUJATIE

ZÁZNAM Z ROKOVANIA MsZ

Video-záznamy z rokovaní MsZ

ODKAZ 

ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA

1

HLÁSENIE MESTSKÉHO ROZHLASU

1

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

1

KALENDÁR AKCIÍ

1

KALENDÁR ŠPORTOVÝCH AKCIÍ

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

1

CVČ

logo cvč

KRONIKY MESTA

1

MESTSKÁ POLÍCIA

1

AKTUALITY

19.01.2021

Nové opatrenia krízového štábu platné od 18.1.2021

Krízový štáb mesta Hnúšťa na svojom zasadnutí dňa 18. januára 2021 prijal nasledovné opatrenia:

Detail Koronavírus - opatrenia

18.01.2021

OZNÁMENIE PREROKOVANIA NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

Mesto Hnúšťa, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanove-nia §16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán zóny Hnúšťa a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Hnúšťa, Zmeny a doplnky č. 1.

Detail Aktuality

15.01.2021

Zmena cestovných poriadkov prímestských liniek od 18.01.2021

Na základe „Nariadenia mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy zavedením režimu „školských prázdnin“ “ Banskobystrického samosprávneho kraja budú autobusové linky prímestskej autobusovej dopravy od 18.01.2021 premávať tak, ako v dňoch „školských prázdnin“ Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia získate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk, alebo na tel. č. 0650 958 958.

Detail Aktuality

07.01.2021

Rozhodnutie o prerušení vyučovania v materských školách

Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. Číslo: 2021/9418:1-A1810 zo dňa 5.1.2021 zriaďovateľ škôl a školských zariadení – Mesto Hnúšťa - rozhodol dňa 7.1.2021 o prerušení vyučovania v MŠ a ŠKD za nasledovných podmienok:

Detail Koronavírus - opatrenia

21.12.2020

Divadelné predstavenie Ťapákovci - online

MSKS Hnúšťa a DS Katalpa Vám Vám prinášajú online divadelné predstavenie Ťapákovci.

Detail Aktuality z kultúry

21.12.2020

Nové kroje pre náš súbor

Fenomén gemerského folklóru je neodmysliteľnou súčasťou mesta Hnúšťa, ktorý pretrváva už stáročia. Momentálne pôsobia pod Mestským kultúrnym strediskom v Hnúšti 4 ľudové súbory: Detský folklórny súbor Zrkadielko, Ľudová hudba folklórneho súboru Sinec, Ženská spevácka skupina Skaliny a Mužská spevácka skupina Húžva. Tieto sa pravidelne zúčastňujú na spoločenskom živote mesta Hnúšťa a jeho okolí.

Detail Aktuality z kultúry

16.12.2020

Nové opatrenia krízového štábu platné od 17.12.2020

Krízový štáb mesta Hnúšťa na svojom zasadnutí dňa 16. decembra 2020 prijal nasledovné opatrenia:

Detail Koronavírus - opatrenia

16.12.2020

Úspešná premiéra I. Kyseľovej na Majstrovstvách sveta v Online poomsae 2020!

Juniorka - Ivanka Kyseľová sa zúčastnila Majstrovstiev sveta Online Poomsae 2020, ktoré sa organizovalo v hlavnom meste Soul v Kórei, kde reprezentovala Slovensko i naše malé mestečko Hnúšťu.

Detail Taekwondo klub Hnúšťa

16.12.2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky SSOŠ v Hnúšti

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Francisciho 372 , 981 01 Hnúšťa V Y H L A S U J E V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z.o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky súkromnej strednej odbornej školy, Francisciho 372, 98101 Hnúšťa.

Detail Rôzne

15.12.2020

Mikuláš vo Včielke

Sviatok sv. Mikuláša je obľúbený najmä deťmi. Všetky deti sa v tento deň tešia na obdarovanie sladkosťami a rôznymi drobnosťami. U nás, v Centre pre deti a rodiny tak, ako aj po minulé roky, sme sa pripravovali na jeho príchod.

Detail Rôzne

15.12.2020

Učitelia vzdelávajú učiteľov

Obdobie, v ktorom sa práve nachádzame, prináša mnohé výzvy. Jednou z nich je aj podpora vzdelávania učiteľov. Prezenčná forma vzdelávania je momentálne nedostupná, preto sa využívajú najmä online webináre. Organizujú ich rôzne vzdelávacie inštitúcie alebo vydavateľstvá učebníc.

Detail Aktivity v škole

11.12.2020

SME V TOM SPOLU

V rámci rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Zdravie a bezpečnosť na školách 2020“ BACKSPACE naše kreatívne pani učiteľky Mirka a Erika vymysleli, nacvičili a natočili spolu so žiakmi 2. B a 4.A videoklip, ktorý je zameraný na v tejto dobe často diskutovanú tému ŠIKANOVANIE. Presvedčte sa prosím .......

Detail Aktivity v škole

10.12.2020

Rozhodnutie RÚVZ - uzatvorenie prevádzky MŠ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote vo veci nariadenia opatrení pri ohrození verejného zdravia a opatrení na predchádzanie ochoreniam rozhodol o zákaze prevádzky Materskej školy Klokočova 741/25 Hnúšťa v termíne od 9.12.2020 do 18.12.2020.

Detail Koronavírus - opatrenia

07.12.2020

Školy na II. stupni v Hnúšti aj naďalej vyučujú dištančne

Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo 2020/18259:3-A1810 zo dňa 4.12.2020 je možné obnoviť školské vyučovanie v základných školách v piatom až deviatom ročníku. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v meste Hnúšťa zriaďovateľ rozhodol o neobnovení vyučovania na II. stupni základnej školy, ako aj v základnej umeleckej škole prezenčnou formou. Vyučovanie v piatom až deviatom ročníku ZŠ a v ZUŠ bude aj naďalej prebiehať dištančnou formou.

Detail Koronavírus - opatrenia

07.12.2020

V Hnúšti bude štatistické zisťovanie rodinných účtov u vybraných domácností

Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osbitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima. Všetky informácie a názory sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne na štatistické účely. Zisťovanie sa uskutočňuje aj v našom meste od 7.decembra 2020 do 11.januára 2021. Pracovník poverený touto funkciou je povinný sa preukázať v domácnostiach osobitným poverením.

Detail Aktuality

07.12.2020

Prišiel k nám Mikuláš

Mikuláš navštívil Základnú školu Klokočova v Hnúšti.

Detail Aktivity v škole

07.12.2020

Mikuláš si cestu k deťom predsa len našiel

Mikuláš aj v našom meste bol tento rok iný, ako sme boli zvyknutí. No predsa len prišiel a potešil mnoho detí.

Detail Aktuality

07.12.2020

Rozhodnutie RÚVZ - uzatvorenie prevádzky MŠ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote vo veci nariadenia opatrení pri ohrození verejného zdravia a opatrení na predchádzanie ochoreniam rozhodol o zákaze prevádzky Materskej školy Nábrežie Rimavy 447 Hnúšťa v termíne od 27.11.2020 do 11.12.2020.

Detail Koronavírus - opatrenia

04.12.2020

Informácie o odbernom mieste COVID v Hnúšti

Vážení občania, podľa informácií od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a spoločnosti Gemerclinic, ktorá prevádzkuje nemocnicu v Hnúšti, bude odberné miesto na testovanie COVID19 (PCR testy) zriadené v areáli nemocnice v Hnúšti a to dňa: 8.12. (utorok) v čase od 8:00 do 11:00 hod. 10.12. (štvrtok) v čase od 8:00 do 11:00 hod.

Detail Koronavírus - opatrenia

04.12.2020

Rozvoj elektromobility v Hnúšti

Čistejšie ulice, cesty a chodníky budeme mať čoskoro aj vďaka úspešnému projektu mesta Hnúšťa, v rámci ktorého mesto získalo dotáciu 90-tisíc eur na nákup zametacieho vozidla.

Detail Aktuálne o rozvojových projektoch

03.12.2020

Projekt "Backspace"

Kyberšikana sa deje v dnešnej dobe vo veľkom rozsahu, neraz o nej rodičia a učitelia ani netušia. Deti si žijú vo svete digitálnych médií vlastný život, ktorý majú rodičia len zriedkavo pod kontrolou.

Detail Aktivity v škole

03.12.2020

Stanovisko k návrh rozpočtu na rok 2021

V zmysle ustanovenia § 18f, odsek 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Mesta Hnúšťa na rozpočtový rok 2021 (záväzný rozpočet) a viacročného rozpočtu na roky 2022 až 2023 (orientačné rozpočty) a k návrhu Programového rozpočtu.

Detail Aktuality

27.11.2020

Vianočný dobrý skutok 2020

Milí Hnúšťania, aj tento rok urobíme Vianočný dobrý skutok.

Detail Aktuality

27.11.2020

Koľko lásky sa zmesti do škatule od topánok?

Viete koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Aj Vy sa môžete zapojiť do tohoto prekrásneho celoslovenského projektu a potešiť tak starkých v domovoch dôchodcov.

Detail Aktuality

23.11.2020

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2021 JE ZVEREJNENÝ NA PRIPOMIENKOVANIE

Mesto Hnúšťa zostavilo svoj návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 v zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Detail Aktuality

19.11.2020

UPOZORŇUJEME SENIOROV, ŽE PODVODNÍCI ZAČALI POUŽÍVAŤ NOVÚ LEGENDU!

Polícia v poslednej dobe zaznamenala viacero prípadov v rôznych okresoch nášho kraja, kedy sa podvodníci pokúsili podviesť dôchodcov, pričom zneužili aktuálnu situáciu v súvislosti s epidémiou COVID-19. Prinášame Vám upozornenie na nezákonné konania podvodníkov:

Detail Aktuality

18.11.2020

Príprava projektov v našej škole

Naša základná škola, tak ako celá spoločnosť a svet, sa prispôsobuje náročným podmienkam fungovania počas epidémie korona vírusom. Popri výchovno-vzdelávacej práci je ochrana zdravia žiakov a zamestnancov prvoradá. Stojí však nemálo finančných prostriedkov, ktoré by za iných okolností mohli byť použité na nákup učebných pomôcok či zveľaďovanie interiérov a exteriérov školy. Keďže tieto prostriedky v rozpočte chýbajú, vedenie školy sa snaží získať ďalšie financie z rôznych projektov.

Detail Aktivity v škole

16.11.2020

Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa začala

Projekt Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 2021) sa začal svojou prvou fázou 1. 6. 2020 sčítaním domov a bytov. Sčítanie domov a bytov trvá do 12. 2. 2021 a plynule naň nadväzuje sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 30. 3. 2021. V mesiaci október spustil Štatistický úrad SR školenia obcí k sčítaniu obyvateľov a zároveň sa začala informačná kampaň k sčítaniu obyvateľov, ktorá má prispieť k edukácii obyvateľov, ako sa správne sčítať. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov prvýkrát vo svojej viac ako storočnej histórii bude plne elektronické. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova a vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí mobil, tablet či notebook alebo PC. Obyvatelia budú mať okrem webovej aplikácie k dispozícii aj mobilnú aplikáciu. Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou blízkych, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

Detail Aktuality

13.11.2020

COVID-19: Hasiči testujú v zelených okresoch denne - zmena

Ministerstvo vnútra vyvíja maximálne úsilie v boji s koronavírusom. Hasičský a záchranný zbor od 9. novembra vo vlastnej réžii prevádzkuje odberné miesta na antigénové testovanie obyvateľov v 25.zelených okresoch. Odberné miesta sú prevažne na hasičských staniciach okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, odbery vykonávajú hasičskí záchranári, ktorí majú s testovaním bohaté skúsenosti. V Rimavskej Sobote je odberné miesto na ulici Okružnej č.118 vo dvore HaZZ každý deň okrem nedele od 12.00 do 20.00 hodiny až do odvolania. Dňom 16.11. skončilo testovanie v Rimavskej Sobote v HaZZ SR.

Detail Koronavírus - opatrenia

11.11.2020

Čo mládež pri trávení voľného času v Hnúšti potrebuje?!

V rámci projektu s názvom: „Multifunkčné centrum pre mládež – Hnúšťa“, v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK- Miestny rozvoj), Nórske granty 2014 – 2021 SR, číslo: LDI01, mesto Hnúšťa zisťuje, čo by deti a mládež vo svojom meste, ale aj regióne uvítali, čo im chýba, naopak čo oceňujú, že tu pri trávení voľného času k dispozícii je. Dotazník je určený v prevažnej miere pre deti a mládež do 24 rokov. Ďakujeme za Váš čas pri vypĺňaní dotazníka.

Detail Aktuálne o rozvojových projektoch

09.11.2020

Informácie o zmenách cestovných poriadkov prímestských liniek :

Na základe rozhodnutia Banskobystrického samosprávneho kraja budú prímestské autobusové linky premávať od 10.11.2020 ako v dňoch školského vyučovania s výnimkou spojov uvedených nižšie. Aktuálne informácie o možnosti dopravného spojenia získate na www.sadlc.sk, www.ubian.sk a www.cp.sk len od 10.11.2020.

Detail Aktuality

06.11.2020

Testovanie COVID19 v okrese Rimavská Sobota II.kolo

Na základe rozhodnutia OS SR budú zriadené 2 odberné miesta v spolupráci s Mestom Rimavská Sobota. Odberné miesta: 1.OM č. 240 – ZŠ Daxnera, Clementisa 13, Rimavská Sobota (Sídlisko Západ), 2.OM č. 241 – Župný dom, námestie M. Tompu 2, Rimavská Sobota (bývalá budova okresného úradu). Testovanie bude vykonávané v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v dňoch 7. 11. 2020 (sobota) a 8. 11. 2020 (nedeľa). POZNÁMKA: Na základe informácií z Úradu vlády SR, tí občania, ktorí neboli testovaní v prvom kole sa môžu zúčastniť testovania nakoľko sa na nich vzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania. Tí občania, ktorí potrebujú nový certifikát o testovaní, musia sa preukázať certifikátom z prvého kola testovania. Ďalšie odberové miesta na testovanie v okolí sú v Revúcej, Ulica Remeselnícka č. 1, sobášna sieň, v sobotu od 8:00 hod do 20:00 hod. 7. 11. 2020, v Obci Muráň, kultúrny dom č. 329 od 8:00 hod do 18:00hod, v sobotu 7. 11. 2020 a v Pohronskej Polhore pri kultúrnom dome (okres Brezno – oba dni). Testovanie je dôležité hlavne pre občanov pracujúcich v rizikových červených okresoch. Odporúčame občanom, aby na testovanie využili oba dni, a tým znížia čakaciu dobu na odber a vyhodnotenie testu.

Detail Aktuality

05.11.2020

A.L. Lörinčiková vybojovala striebro na STAY SAFE CUP 2020 v CZ !

Dňa 24.10.2020 sa konala medzinárodná online súťaž v poomsae s názvom Stay Safe Cup 2020 v susednom Česku. Na súťaži sa zúčastnilo 138 súťažiacich celkovo - 18 klubov zo Slovenskej a Českej republiky. Náš klub reprezentovali 4 súťažiace : T. Morová, T. Morová,A. L. Lörinčíková a T. B. Lörinčíková ).

Detail Taekwondo klub Hnúšťa

02.11.2020

Oprava ulice Železničnej - oznámenie

Oznamujeme občanom, že na ul. Železničnej dňom 3.11.2020 začnú prebiehať rekonštrukčné práce na miestnej komunikácií a vstupe ku garážam. Prosíme občanov aby zohľadnili práce na danej komunikácii, ktorá bude prebiehať priebežne s malými obmedzeniami pri odstránení jestvujúceho asfaltu a aby, pokiaľ je to možné svoje autá z garáží zaparkovali na jestvujúcich parkoviskách v meste. O prebiehajúcich prácach a ukončení prác Vám budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Detail Aktuality

29.10.2020

T. Mravec na Croatian Taekwondo Para Open v poomsae!

Dňa 24.10.2020 sa po dlhšom čase zúčastnil člen nášho TKD klubu Hnúšťa - Tomi Mravec na medzinárodnej kombinovanej súťaži 3. Croatian Para Taekwondo Open 2020 organizovanej z Chorvátska.

Detail Taekwondo klub Hnúšťa

27.10.2020

Na testovanie sme v Hnúšti dobre pripravení

Vážení občania, po zasadnutí Krízového štábu mesta môžem konštatovať, že mesto Hnúšťa je pripravené na celoplošné testovanie COVID 19. Máme dostatok administratívnych pracovníkov i náhradníkov, máme dostatok ochranných materiálov, overalov, plexisklových bariér a dezinfekčných prostriedkov, máme odkomunikované odberné miesta s armádou. Odberné miesta budú kopírovať volebné miestnosti, s výnimkou mestskej časti Likiera. Ten je zlúčený s Kolóniou a bude v Špeciálnej ZŠ v Kolónii. Testovanie bude prebiehať od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 22:00 hod. v sobotu i v nedeľu najbližšie dva víkendy. Výnimkou je testovacia miestnosť v Hačave, kde sa bude testovať iba v nedele. Kde je Vaše odberné miesto?

Detail Aktuality

26.10.2020

Výberové konanie v Komunitnom centre

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podporuje výkon KC1 : OZ – Klub rómskych aktivistov na SR v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ITMS 2014+:312041Y403). Poskytovateľ KC2 OZ Klub rómskych aktivistov na SR, Š.M. Daxnera 906, 981 01 Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na a) jedno pracovné miesto pracovníka KC.

Detail Komunitné plánovanie

23.10.2020

Celoplošné testovanie v meste Hnúšťa - AKTUALIZOVANÉ

Mesto Hnúšťa oznamuje, že podľa dostupných informácií organizátora celoplošného testovania obyvateľstva na Covid-19 bude testovanie v Meste Hnúšťa realizované v dňoch 31.októbra a 1.novembra 2020, t. j. v sobotu a v nedeľu v 8 odberných miestach. O časovom harmonograme testovania a spôsobe kontaktovania obyvateľov Vás budeme informovať po doručení organizačných pokynov od Gestora testovania SR, ktorým sú Ozbrojené sily SR. Informácie zverejníme v mestskom rozhlase, na web stránke a facebookovej stránke mesta.

Detail Aktuality

15.10.2020

Nové opatrenia krízového štábu platné od 15.10.2020

Krízový štáb mesta Hnúšťa na svojom zasadnutí dňa 14. októbra a 15. októbra 2020 prijal nasledovné opatrenia:

Detail Koronavírus - opatrenia

15.10.2020

Bylinky v kozmetike

Dňa 6.10.2020 sa uskutočnila tvorivá dielňa (Projekt je zmena) na výrobu prírodnej kozmetiky v Gymnáziu Mateja Hrebendu. Vyrábali sme mydlá a krémy na tvár a ruky.

Detail Aktuality

12.10.2020

Prerušenie činnosti CVČ

Vzhľadom na súčasnú situáciu vzniknutú v súvislosti s ochorením COVID -19, Centrum voľného času v Hnúšti oznamuje svojim členom a ich zákonným zástupcom, že dňom 12. októbra 2020 prerušuje činnosť všetkých záujmových útvarov a pozastavuje všetky naplánované aktivity v rámci príležitostnej činnosti.

Detail Aktuality z CVČ

07.10.2020

Participácia na rozvojovom projekte mesta - AKTUALIZÁCIA

Mesto Hnúšťa ako oprávnený žiadateľ o projekt z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“ v rámci vyhlásenej výzvy č. LDI01 , Nórske granty 2014 – 2021, si dovoľuje pozvať potencionálnych partnerov z mesta Hnúšťa a okresu Rimavská Sobota, ako jedného z najmenej rozvinutých okresov, na pracovné stretnutie zamerané na predstavenie samotnej výzvy a na oslovenie potencionálnych partnerov projektu s cieľom participácie na projekte.

Detail Aktuálne o rozvojových projektoch

07.10.2020

Režim pracovísk Ministerstva vnútra SR počas núdzového stavu

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo viacero opatrení pri poskytovaní služieb evidencie vozidiel na dopravných inšpektorátoch, oddelení dokladov, pracovísk okresných úradov a klientskych centier. Opatrenia začnú platiť od pondelka 5. októbra 2020 až do odvolania.

Detail Aktuality

02.10.2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. októbra 2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. začína v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia.

Detail Aktuality

30.09.2020

Vyhlásený NÚDZOVÝ STAV od 1.10. na 45 dní

Na Slovensku bude od štvrtka 1. októbra 2020 od polnoci na dobu 45 dní platiť núdzový stav v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutný čas, ak došlo, alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt.. Dôvodom na opätovné vyhlásenie núdzového stavu podľa ústredného krízového štábu je narastajúci počet preukázaných nakazených na nový koronavírus COVID19, ktorý je označovaný ako pandémia. Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval 90 dní do 14. júna. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca, trvá odvtedy naďalej.

Detail Aktuality

29.09.2020

O opatrovanie môžete požiadať aj mesto

Mesto Hnúšťa je poskytovateľom opatrovateľskej služby. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Detail Opatrovateľská služba

28.09.2020

Slivkové hody v Gymnáziu Mateja Hrebendu

Jeseň je obdobím, počas ktorého dozrieva úroda. Z polí a sadov sa zberá zelenina a ovocie. Ľudia ich spracúvajú a uskladňujú na dlhé zimné obdobie. V tomto čase dozrievajú aj slivky. Spôsobov ich spracovania je mnoho.

Detail Aktuality

28.09.2020

Úžasné výsledky z Majstrovstiev Slovenska 2020 v Kickboxe

Dňa 26.9.2020 sa v Lučenci konali MS v kickboxe. Pandémia koronavírusu zmenila usporiadateľom plány a akciu pre prísne obmedzenia museli rozdeliť na dve časti. Dopoludnie patrilo akademickým majstrovstvám, poobede zápasili seniori. Opatrenia sa podpísali aj pod fakt, že šampionát bol neverejný. Akcie sa zúčastnilo 218 pretekárov z 31 oddielov, ktorí pretekali v 466 štartoch.

Detail Kick-Box Klub Leon Hnúšťa

24.09.2020

Domy a byty sčítavali aj počas leta

Tlačová správa Bratislava + 16. septembra 2020 Domy a byty sčítavali aj počas leta Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

Detail Aktuality

17.09.2020

Aj vďaka vám dokáže malá pastelka veľké veci!

Verejná zbierka Biela pastelka vznikla v roku 2002, takže už 19 rokov pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím, teda nevidiacim a slabozrakým. Patrí k najväčším a najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku. Jej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Ambasádorkou zbierky je obľúbená moderátorka Adela Vinczeová.

Detail Komunitné plánovanie