#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

AKTUALITY

25.09.2018

.

Baníctvo a železiarstvo v Gemeri - Malohonte

Aká bola história baníctva a železiarstva v regióne Gemer-Malohont? To môžete zistiť v utorok, 25. septembra o 15.00 hod. v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, kde sa uskutoční vernisáž výstavy „Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte“, ktorá prostredníctvom zbierkových predmetov, fotografií a archívnych materiálov predstaví bohatú tradíciu baníctva a železiarstva v Gemeri-Malohonte od čias mladšej doby bronzovej až po súčasnosť. Výstava potrvá do 28. februára 2019.

Detail

25.09.2018

Dopravné značenie v meste

Dopravné značenie v meste

V dňoch 20.a 21.septembra v meste prebehlo vodorovné dopravné značenie čiar pre parkovanie motorových vozidiel.

Detail

24.09.2018

Rekonštrukcia Materskej školy, Nábrežie Rimavy : „ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy“. AKTUALIZOVANÉ

Rekonštrukcia Materskej školy, Nábrežie Rimavy : „ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy“. AKTUALIZOVANÉ

Začiatkom mesiaca august boli zahájené rekonštrukčné práce na obnove Materskej školy na Nábreží Rimavy v Hnúšti. Predmetom rekonštrukčných prác, ktoré realizuje na základe verejného obstarávania spol. PUR-STAV KB, s.r.o., je zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy v celom rozsahu, výmena okien a vonkajších dverí a bleskozvod.

Detail

24.09.2018

Vybudovanie chodníkov v miestnom cintoríne - AKTUALIZOVANÉ

Vybudovanie chodníkov v miestnom cintoríne - AKTUALIZOVANÉ

V priebehu mesiaca júl 2018 boli zahájené stavebné práce na vybudovaní nových chodníkov v miestnom cintoríne v Hnúšti na skvalitnenie prístupu a komfortu návštevníkov.

Detail

21.09.2018

logo

POZVANIE NA BESEDU SO SPISOVATEĽKOU IVETOU ZAŤOVIČOVOU

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti– Knižnica prof. Štefana Pasiara vás srdečne pozýva na besedu so spisovateľkou IVETOU ZAŤOVIČOVOU - dňa 2. októbra 2018 o 15:30 hod., ktorá sa bude konať priestoroch knižnice.

Detail

20.09.2018

.

Zoznam kandidátov na primátora mesta a poslancov MsZ v Hnúšti

Mesto Hnúšťa zverejnilo podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta a zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov.

Detail

19.09.2018

.

Program O krok vpred s Nadáciou SPP

Mesto Hnúšťa informuje záujemcov - pacientov s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientov postihnutých detskou mozgovou obrnou, o možnosti zapojenia sa do programu O krok vpred, ktorý je zameraný na podporu absolvovania rehabilitačného programu v Adeli Centre.

Detail

17.09.2018

logo

Máte viac ako 50 rokov a chcete robiť prácu, ktorá vás baví? Je tu pre vás pripravený dotazník.

Vek môže naozaj zohrávať dôležitú rolu pri prijímaní nových ľudí do zamestnania a preto sa treba na to pripraviť. Chcete rozbehnúť novú prácu ktorá vás baví, len neviete nájsť odvahu?

Detail

13.09.2018

.

Mestský bytový podnik Hnúšťa - ponuka voľných priestorov na prenájom

MsBP Hnúšťa s.r.o. ponúka prehľad voľných priestorov na prenájom v budove Dom služieb na ulici Francisciho 186 Hnúšťa.

Detail

12.09.2018

Značenie cyklotrás v Mikroregióne SINEC-KOKAVSKO

Značenie cyklotrás v Mikroregióne SINEC-KOKAVSKO

Realizácia projektu „Značené cyklotrasy v Mikroregióne Sinec – Kokavko“ podporeného z Grantového programu CESTOU – NECESTOU Miestnej akčnej skupiny MALOHONT z roku 2014 sa ukončila až v tomto roku.

Detail

12.09.2018

.

REGIONÁLNY GURMÁNSKY DEŇ - 5.ročník

Súťaž vo varení tradičných jedál Organizátori súťaže: Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a Obec Kokava nad Rimavicou Termín: 6. október 2018 (sobota) od 9,00 hodiny Miesto konania: Kokava nad Rimavicou – Námestie 1. mája (pred kultúrnym domom)

Detail

12.09.2018

.

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 7.ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2018/2019 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 7. ročník.

Detail

11.09.2018

Osadenie dopravných zrkadiel

Osadenie dopravných zrkadiel

V mesiaci august boli osadené na základe pripomienok občanov dopravné zrkadlá na niektoré problémové križovatky v meste.

Detail

11.09.2018

logo

Kam na výlet s Centrom voľného času Hnúšťa?

CVČ vás pozýva na spoločné víkendové výlety rodičov a detí v mesiacoch september a október. Slivkové hody, Muránska planina, či gaštanové slávnosti. Tam všade môžete ísť s nami. Viac info na priložených plagátoch.

Detail

10.09.2018

Asfaltovanie v meste Hnúšťa - AKTUALIZOVANÉ

Asfaltovanie v meste Hnúšťa - AKTUALIZOVANÉ

V priebehu mesiacov august a september prebieha oprava chodníkov a prístupových komunikácií v meste v zmysle ZoD s firmou RENOVIA,s.r.o. Lieskovec.

Detail

10.09.2018

1

Burza informácií o trhu práce

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Rimavská Sobota Vás pozýva na burzu informácií o trhu práce, ktorá sa uskutoční 4.10.2018 od 09.00 hod. do 14.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote.

Detail

10.09.2018

.

FOTOSÚŤAŽ: Región Malohont vašimi očami

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje VI. ročník fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá je určená pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych fotografov. Vaše súťažné fotografie čakjú do 30.09.2018.

Detail

10.09.2018

.

FK Iskra Hnúšťa

Milí rodičia dovoľte aby sme sa Vám touto cestou poďakovali za to , že nám dôverujete a Vaše deti patria do našej veľkej futbalovej rodiny. Prioritou nášho klubu je hlavne práca s mládežou a podpora mladých futbalistov.

Detail

07.09.2018

Región Gemer sa predstavil účastníkom Medzinárodných leteckých dní SIAF 2018

Región Gemer sa predstavil účastníkom Medzinárodných leteckých dní SIAF 2018

Viac ako stotisíc návštevníkov Medzinárodných leteckých dní, ktoré sa konali v prvý septembrový víkend na Sliači, mohlo popri prehliadke vystúpení pilotov a ich strojov navštíviť aj stánok Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer.

Detail

06.09.2018

logo

Návrh aktualizácie Programu rozvoja mesta Hnúšťa 2018 - 2020 časť. I.

PHSR mesta Hnúšťa 2008 – 2013 s výhľadom do roku 2020 a v súlade s jeho aktualizáciou na rok 2013 a dodatkom č. 1 PHSR pre roky 2014 – 2016 schválené uznesením MsZ č. 406/2013 zo dňa 13.11.2013 je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity zrušiť napr. keď ich financovanie je nad únosnosť mesta alebo stratili svoju opodstatnenosť.

Detail

06.09.2018

.

V meste bude prebiehať celoplošná deratizácia

Mesto Hnúšťa bude v piatok 7.9.2018 od 09:00 hod. pokračovať v ďalšej fáze celomestskej deratizáciu verejných priestranstiev, ktorej účelom je regulácia živočíšnych škodcov. Povinnosť vykonať deratizačné opatrenia majú podnikatelia i fyzické osoby, vlastníci i správcovia polyfunkčných budov a občania pri chovoch domácich zvierat.

Detail

06.09.2018

Obce môžu obnoviť historické  budovy a podporiť podnikanie v regióne vďaka mikro PPP projektom na regionálnej úrovni

Obce môžu obnoviť historické budovy a podporiť podnikanie v regióne vďaka mikro PPP projektom na regionálnej úrovni

Len málo obcí či podnikateľov v regióne vie, že historickú budovu je možné revitalizovať a popritom si uplatniť podnikateľský zámer v regióne. Tomuto mechanizmu sa hovorí PPP projekt na regionálnej úrovni.

Detail

05.09.2018

.

VÝSTAVA OBRAZOV LUKÁŠA PODHORČÍKA V KNIŽNICI

Pozývame vás na výstavu obrazov Mgr. Lukáša Podhorčíka, ktorá je inštalovaná v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti a potrvá do 31. októbra 2018. Výstavu si môžete pozrieť počas výpožičného času knižnice.

Detail

04.09.2018

.

Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na zostavenie programového rozpočtu na roky 2019 – 2021

V súlade s rozpočtovým harmonogramom na rok 2019, Rozpočtovými pravidlami mesta Hnúšťa, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p., zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. vyzývame všetky subjekty rozpočtového procesu zodpovedné za tvorbu a plnenie rozpočtu v zmysle § 7 Rozpočtových pravidiel mesta Hnúšťa, aby písomné požiadavky na zostavenie rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2019 – 2021 predložili na predpísanom formulári do 5. októbra 2018 na Finančné oddelenie Mestského úradu v Hnúšti.

Detail

04.09.2018

.

11. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky

Mesto Hnúšťa Vás pozýva na 11. ročník súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky. Dňa 29. septembra 2018 pri MsKS v Hnúšti.

Detail

04.09.2018

FK

Mladí futbalisti hláste!

Futbalový klub ISKRA Hnúšťa otvára nový ročník prípraviek narodených v rokoch 2010 - 2012. Príďte dnes 4. septembra o 16:00 hod. na futbalový štadión FK ISKRA Hnúšťa. Bližšie informácie: M. Petrok 0905 837 809

Detail

31.08.2018

CVČ

OTVOR SRDCE PRE REGIÓN

Pod týmto názvom sa skrýva 5 super prežitých dní letného tábora s dennou dochádzkou, ktorý organizovalo Centrum voľného času v Hnúšti v dňoch 20. -24. augusta 2018. Jeho cieľmi bolo posilniť základy hrdosti detí ku regiónu, v ktorom žijú, objavovaním bohatstva okolitej prírody, regionálnej kultúry; upevniť u detí vzťah k prírode, rozvíjať v nich fantáziu a chuť objavovať. To sa nám podarilo.

Detail

31.08.2018

CVČ

Ponuka Centra voľného času v Hnúšti na šk. rok 2018/2019

Všetkým záujemcom o voľnočasové aktivity CVČ prinášame ponuku na školský rok 2018/2019. Veríme, že si z nej dokážete vybrať. Viac informácií dostanete pri osobnej návšteve CVČ alebo na t.č. 0905 280 564. Pravidelná záujmová činnosť, až na niektoré športové záujmové útvary, začne v treťom resp. štvrtom septembrovom týždni.

Detail

28.08.2018

Amfiteáter v Hnúšti patril psíkom, hudbe, spevu a tancu

Amfiteáter v Hnúšti patril psíkom, hudbe, spevu a tancu

Piatok, 24.8.2018 sa niesol v duchu dobrej nálady, zábavy a kvalitnej hudby. Občania mesta si mohli prezrieť 0. ročník výstavy psov, detské divadielko, či zabaviť sa na koncerte Kali a Peter Pann.

Detail

28.08.2018

SVET LITERATÚRY SI PRIPOMÍNA 110. VÝROČIE NARODENIA MAŠI HAĽAMOVEJ

SVET LITERATÚRY SI PRIPOMÍNA 110. VÝROČIE NARODENIA MAŠI HAĽAMOVEJ

Maša Haľamová je jednou z najvýznamnejších predstaviteliek slovenskej poézie 20. storočia nadväzujúca na tradície slovenskej moderny. Jej dielo bolo preložené do 9 cudzích jazykov. Jej kvantitatívne neveľké dielo sa v kontexte medzivojnovej literatúry vyníma osobitným rukopisom, dôsledne rozvíjajúc domácu tradíciu symbolizmu.

Detail

28.08.2018

Pripomenuli sme si 74. výročie SNP

Pripomenuli sme si 74. výročie SNP

V pondelok, 27.8.2018 si predstavitelia mesta Hnúšťa spolu s členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, poľskou delegáciou pod vedením pána Jozefa Stanislava Mrowku a občanmi nášho mesta pripomenuli 74. výročie Slovenského národného povstania.

Detail

23.08.2018

Výzva na predkladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku 1

Výzva na predkladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku

Okresný úrad Rimavská Sobota vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Termín na podanie žiadosti: 16.9.2018 Úplné znenie výzvy a kompletnú dokumentáciu nájdete tu: http://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota

Detail

17.08.2018

.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje!

Nakoľko sa v tomto ročnom období každoročne zaznamenávajú vážne dopravné nehody; mnohé z nich majú vážne následky na zdraví a živote, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici vydalo upozornenie.

Detail

15.08.2018

.

Spustenie ankety o voľnú wifi zónu

Vážení občania, mesto Hnúšťa spustilo anketu o zriadení voľnej wifi zóny na niektorom zo svojich sídlisk.

Detail

10.08.2018

Do priemyselnej zóny Hnúšťa prichádza nový prevádzkovateľ

Do priemyselnej zóny Hnúšťa prichádza nový prevádzkovateľ

Nový investor, ktorý sa etabloval v priestoroch priemyselného parku, by mal zamestnať približne 60 až 70 ľudí.

Detail

08.08.2018

logo

AKTUÁLNA VÝZVA - Grantový program MAS 2018

Miestna akčná skupina MALOHONT v rámci vyhlásenej výzvy grantového programu MAS 2018 Región občanom - občania región informuje, že 20.08.2018 je uzávierka predkladania projektov.

Detail

02.08.2018

Hnúšťa

Mapovanie podnikateľských projektových zámerov na území mesta Hnúšťa 2019 - 2023

Vážení podnikatelia, Plánujete v najbližších rokoch modernizovať alebo rozširovať svoju výrobu či skvalitniť poskytovanie svojich služieb na území mesta Hnúšťa? Uvažujete o možnosti získať finančný príspevok na Vaše zámery? Ak áno, zapojte sa do aktuálneho mapovania podnikateľských projektových zámerov na území mesta Hnúšťa, ktoré prebieha do 31.08.2018.

Detail

01.08.2018

Memoriál Ondreja Maciaka

Memoriál Ondreja Maciaka

Dňa 27.08.2018 sa na futbalovom ihrisku konal futbalový turnaj ,,Memoriál Ondreja Maciaka,, za účasti kvalitných tímov zo IV.ligy a nášho domáceho mužstva.

Detail

24.07.2018

OM

Memoriál Ondreja Maciaka

Futbalový klub Iskra Hnúšťa pozýva všetkých priaznivcov futbalu na futbalový turnaj dospelých,, Memoriál Ondreja Maciaka,, ktorý sa uskutoční v sobotu 28.07.2018 od 13.00 hod.

Detail

23.07.2018

Spomienka na PhDr. Štefana Pasiara

Spomienka na PhDr. Štefana Pasiara

20. júla 2018 uplynulo 105 rokov od narodenia nášho rodáka, univerzitného profesora Štefana Pasiara. Položením kvetov na jeho hrob sme si uctili významného vedca, vysokoškolského pedagóga, historika hnihovníctva, osvety, kultúry, výchovy a vzdelávania dospelých, publicistu a redaktora.

Detail

23.07.2018

MsP

Výberové konanie

Mesto Hnúšťa, v zastúpení primátorom mesta Mgr. Michalom Bagačkom ako štatutárnym zástupcom zamestnávateľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: príslušník mestskej polície.

Detail

20.07.2018

.

KRST Sprievodcu mestom Hnúšťa

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti, Mesto Hnúšťa dňa 10. júla 2018 v altánku v Knižnici prof. Štefana Pasiara slávnostne pokrstili Sprievodcu mestom Hnúšťa.

Detail

20.07.2018

DFS Zrkadielko reprezentoval kultúru a mesto Hnúšťa v Poľsku

DFS Zrkadielko reprezentoval kultúru a mesto Hnúšťa v Poľsku

Aj tento rok sa v čase od 11.7.2018 do 18.7.2018 hnúšťanské deti zúčastnili výmenného letného tábora v partnerskom poľskom meste a na oplátku si poľské deti za asistencie CVČ a MsÚ užili bohatý program v Hnúšti a jej okolí.

Detail

18.07.2018

logo

NOVINKY Z MAS č. 2/2018

Prinášame Vám druhé číslo bulletinu občianskeho združenia Miestna akčná skupina MALOHONT, v ktorom sa dočítate o vyhlásení fotosúťaže, o dvore MAS na Klenovskej ROUNTOUKE, o vydaní Výročnej správy MAS za rok 2017 i to, že práve prebieha výzva na Grantový program MAS a iné zaujímavé informácie z rozvoja vidieckeho MALOHONTU.

Detail

18.07.2018

log

Výstava obrazov Šarloty Bottovej v knižnici

Pozývame vás na výstavu obrazov Šarloty Bottovej, ktorá je inštalovaná v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti a potrvá do 31. augusta 2018. Výstavu si môžete pozrieť počas výpožičného času knižnice.

Detail

11.07.2018

mvsr

Beseda s názvom „ Seniori ako sa nestať obeťou trestného činu“

Názov projektu: Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Beseda dňa 16. júna.

Detail

10.07.2018

.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. zo dňa 10.7.2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Detail

03.07.2018

Kúpalisko v Hnúšti je  O T V O R E N É

Kúpalisko v Hnúšti je O T V O R E N É

22.6.2018 bolo otvorené kúpalisko v Hnúšti. Svojimi rozmermi je najväčšie v blízkom okolí.

Detail

02.07.2018

Rozlúčkový koncert v ZUŠ

Rozlúčkový koncert v ZUŠ

Rozlúčkovým koncertom, spojeným s výstavou prác výtvarníkov sme slávnostne uzatvorili celoročné snaženie. 21.júna 2018 sa v MsKS v Hnúšti rozozneli hudoné nástroje a hlasy našich žiakov.

Detail

02.07.2018

Rodičovské združenie, guľáš párty, skákací hrad - všetko sa stihlo akurát!

Rodičovské združenie, guľáš párty, skákací hrad - všetko sa stihlo akurát!

Dňa 26.06.2018 sa konalo v MŠ Klokočovej celoškolské rodičovské združenie, kde pani riaditeľka A. Liptáková zhodnotila celý školský rok 2017/18, oboznámila rodičov čo nás budúci školský rok čaká a potom sa všetci rodičia spolu so svojimi detičkami presunuli do školskej záhrady.

Detail