#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

NOVINKY

01.04.2020

erb

Výberové konanie - riaditeľ Technických služieb mesta Hnúšťa

MESTO HNÚŠŤA v zmysle § 5 ods. 1, ods. 3, veta druhá zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 13 ods. 4, písm. c), písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta, štatutárneho orgánu: riaditeľ Technických služieb mesta Hnúšťa

Detail

01.04.2020

erb

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka ZŠ Klokočova Hnúšťa

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom mesta PhDr. Romanom Lebedom, podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta: riaditeľ / riaditeľka Základnej školy Klokočova 742 Hnúšťa

Detail

01.04.2020

ilustračné foto

Prieskum záujmu o výdaj a rozvoz stravy zo školských jedální

Školské jedálne by za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení mohli v najbližších dňoch otvoriť. Stravu budú poskytovať nielen seniorom, ale aj žiakom.

Detail

01.04.2020

foto

Aj v čase pandémie môžeme čítať – Knižnica prof. Štefana Pasiara

Milí čitatelia – nečitateľia, vzhľadom na pandémiu koronavírusu je až do odvolania knižnica zatvorená. Mrzí nás táto situácia, a preto sme pre vás pripravili aspoň nejakú "náhradu", ktorou je - "Samoobslužná knižnica", ktorá je umiestnená pred vchodom prístavby domu kultúry.

Detail

09.03.2020

Úspešný projekt „Knižnica s novými knihami" zrealizovaný

Úspešný projekt „Knižnica s novými knihami" zrealizovaný

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vo svojom pláne činnosti vychádza zo strategických úloh slovenského knihovníctva v zmysle stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020, §12 Zákona č. 126 / 2015 Z. z. a Metodického pokynu MK SR č. MK – 1669 / 2010 – 10/7472 z r. 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice, na základe ktorých knižnica získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond čitateľskej verejnosti.

Detail

05.03.2020

Beseda s kamionistkou

Beseda s kamionistkou

Knižnica prof. Štefana Pasiara v pondelok, 2.marca 2020 uskutočnila besedu s neobyčajnou ženou, pani Jarmilou Zacher Pajpachovou.

Detail

26.03.2020

ilustračné foto

MŠ Nábrežie Rimavy si vytvorí vo svojej školskej záhrade „Ovocný sad“

MŠ NR sa zapojila do súťaže pre materské a základné školy o ovocné stromy a kry, ktorú vyhlásil portál www.zahrada.sk. Za podpory všetkých našich rodičov, priateľov a dobrých ľudí sme sa umiestnili 1 mieste, za čo všetkým srdečne ďakujeme.

Detail

19.03.2020

ilustračné foto

HLASUJTE ZA NAŠU ŠKOLU - Základná škola J. F. Rimavského Hnúšťa

NAJ ŠKOLA - HLASOVANIE trvá od 16.3.2020 do 12.4.2020 NAJ ŠKOLA je nová šou RTVS pre všetky základné školy na Slovensku.

Detail

11.03.2020

erb

Pozvánka na zápis do základnej školy

Vážení rodičia predškolákov, milí budúci prváci Vedenie a pedagógovia Základnej školy Janka Francisciho Rimavského na Nábreží Rimavy v Hnúšti vás srdečne pozývajú na slávnostný, tak trochu netradičný, rozprávkový zápis do 1. ročníka.

Detail

11.03.2020

Taekwondo klub Hnúšťa - najúspešnejší kolektív v oblasti Gemer-Malohontu!

Taekwondo klub Hnúšťa - najúspešnejší kolektív v oblasti Gemer-Malohontu!

Dňa 6.3.2020 sa v Tisovci konalo vyhodnotenie športovcov OZTK Gemer - Malohontu za rok 2019. Na tomto slávnostnom športovom podujatí nechýbal Taekwondo klub Hnúšťa- Tisovec, ktorý sa predviedol i krátkym exhibičným vystúpením.

Detail

09.03.2020

ilustračné foto

Veľkonočný turnaj dospelých

Mikroregión SINEC-KOKAVSKO, RODON Klenovec a obec Klenovec v spolupráci so stolno -tenisovým klubom v Klenovci Vás pozývajú na X. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise 4. apríla 2020v Športovej hale, SNP 1177, 980 55 Klenovec.

Detail

25.02.2020

Taekwondista Tomi Mravec získal striebro v Nemecku!

Taekwondista Tomi Mravec získal striebro v Nemecku!

V dňoch 15.-16.2. 2020 sa v nemeckom Hamburgu konala medzinárodná súťaž v poomsae German Open, kde sa stretla silná konkurencia pretekárov.

Detail

ZÁZNAM Z ROKOVANIA MsZ

Video-záznamy z rokovaní MsZ

ODKAZ 

ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA

1

KALENDÁR AKCIÍ

1

KALENDÁR ŠPORTOVÝCH AKCIÍ

HLÁSENIE MESTSKÉHO ROZHLASU

1

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

1

PLÁN SEPAROVANÉHO ZBERU

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

1

CVČ

logo cvč

KRONIKY MESTA

1

MESTSKÁ POLÍCIA

1

AKTUALITY

01.04.2020

Aj v čase pandémie môžeme čítať – Knižnica prof. Štefana Pasiara

Milí čitatelia – nečitateľia, vzhľadom na pandémiu koronavírusu je až do odvolania knižnica zatvorená. Mrzí nás táto situácia, a preto sme pre vás pripravili aspoň nejakú "náhradu", ktorou je - "Samoobslužná knižnica", ktorá je umiestnená pred vchodom prístavby domu kultúry.

Detail Podujatia knižnice

01.04.2020

Výberové konanie - riaditeľ Technických služieb mesta Hnúšťa

MESTO HNÚŠŤA v zmysle § 5 ods. 1, ods. 3, veta druhá zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 13 ods. 4, písm. c), písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta, štatutárneho orgánu: riaditeľ Technických služieb mesta Hnúšťa

Detail Voľné pracovné miesta

01.04.2020

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka ZŠ Klokočova Hnúšťa

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom mesta PhDr. Romanom Lebedom, podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta: riaditeľ / riaditeľka Základnej školy Klokočova 742 Hnúšťa

Detail Voľné pracovné miesta

01.04.2020

Prieskum záujmu o výdaj a rozvoz stravy zo školských jedální

Školské jedálne by za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení mohli v najbližších dňoch otvoriť. Stravu budú poskytovať nielen seniorom, ale aj žiakom.

Detail Koronavírus - opatrenia

01.04.2020

Úradné hodiny MsÚ počas karanténnych opatrení

Mestský úrad Hnúšťa oznamuje, že poskytuje svoje služby v pôvodných úradných hodinách v obmedzenom režime (osobný kontakt s klientom len v neodkladných prípadoch, inak telefonicky, e-mailom alebo písomne).

Detail Aktuality

31.03.2020

Opatrenia prijaté krízovým štábom na zasadnutí dňa 26.03.2020:

Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda zvolal zasadnutie Krízového štábu mesta s nasledovným programom rokovania: 1.Informácia o súčasnom stave pandémie v okrese R. Sobota 2.Informácia o stave a distribúcii ochranných prostriedkov 3.Informácia o priebehu projektu doručovania potravín 4.Informácia o aktivitách BBSK v súvislosti s pandémiou 5.Informácia o budúcom priebehu výučby v materských školách 6.Opatrenia pre pripravované rokovanie MsZ 7.Riešenie finančných dopadov na rozpočet mesta. Zverejňujeme zoznam prijatých opatrení :

Detail Koronavírus - opatrenia

30.03.2020

Zápis do 1. ročníka ZŠ J.F. Rimavského Hnúšťa

Milí rodičia, vzhľadom na danú situáciu sa zápis všetkých predškolákov bude realizovať rôznymi spôsobmi. Vyberte si spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje.

Detail Aktuality

30.03.2020

PRVÁ POMOC zamestnancom, firmám a SZČO

Vláda SR prijala na svojom zasadnutí prvých 7 z návrhov opatrení na zmiernenie dopadu krízy, ktorá pre podnikateľov, zamestnancov ale i SZČO nastane počas mimoriadnej situácie v čase nákazy koronavírusom COVID-19. V prílohe sú priložené aj upravené úradné hodiny Sociálnej poisťovne v Rimavskej Sobote.

Detail Koronavírus - opatrenia

30.03.2020

Zápis do 1.ročníka ZŠ Klokočova

Milí rodičia budúcich prváčikov, oznamujeme Vám touto cestou, že na základe opatrení mimoriadnej situácie bude postup postup pri zápise Vášho dieťaťa nasledovný:

Detail Aktuality

26.03.2020

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V HNÚŠTI

Mesto Hnúšťa v zmysle § 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Hnúšťa za rok 2019.

Detail Aktuality

26.03.2020

MŠ Nábrežie Rimavy si vytvorí vo svojej školskej záhrade „Ovocný sad“

MŠ NR sa zapojila do súťaže pre materské a základné školy o ovocné stromy a kry, ktorú vyhlásil portál www.zahrada.sk. Za podpory všetkých našich rodičov, priateľov a dobrých ľudí sme sa umiestnili 1 mieste, za čo všetkým srdečne ďakujeme.

Detail Aktivity v škôlke

25.03.2020

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail Aktuality

25.03.2020

Výber opatrení VLÁDY SR z 24.3.2020

Desiatky nových opatrení. Premiér Igor Matovič informoval o tom, čo po mnohohodinovom rokovaní vlády a krízového štábu schválili v boji proti koronavírusu. Týkajú sa dôchodcov, študentov, obchodov, nemocníc, ale aj zvyšku populácie. Pozrite si niektoré z nich.

Detail Koronavírus - opatrenia

20.03.2020

Nové karanténne opatrenia od 19.3.

Zverejňujeme vám nové Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré vydalo nové usmernenia pre všetky osoby s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúce na území Slovenskej republiky nad 90 dni alebo zamestnané na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti. Týmto osobám sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dni a aby túto skutočnosť oznámili svojmu obvodnému lekárovi.

Detail Koronavírus - opatrenia

19.03.2020

HLASUJTE ZA NAŠU ŠKOLU - Základná škola J. F. Rimavského Hnúšťa

NAJ ŠKOLA - HLASOVANIE trvá od 16.3.2020 do 12.4.2020 NAJ ŠKOLA je nová šou RTVS pre všetky základné školy na Slovensku.

Detail Aktivity v škole

16.03.2020

Informácie Sociálnej poisťovne Rimavská Sobota

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie a vyhlásením núdzového stavu, Sociálna poisťovňa, pobočka RS oznamuje, že od 16. marca 2020 bude osobný styk s poistencami zabezpečovať iba v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. na preberanie podaní a formulárov v osobitnom režime vo vyčlenených priestoroch vestibulu.

Detail Koronavírus - opatrenia

16.03.2020

Nové informácie zo zasadnutia krízového štábu mesta Hnúšťa

Prinášame Vám informácie o nových opatreniach KŠ počas mimoriadnej situácie, žiadosť primátora mesta o dodržiavanie prijatých opatrení a nariadení. Jedným z nich je aj zabezpečovanie ROZVOZU A NÁKUPU ZÁKLADNÝCH POTRAVÍN A LIEKOV, ktoré mesto začína organizovať pre občanov, ktorí majú nad 70. rokov, prostredníctvom sociálneho oddelenia a MsP dňom 17.3.2020.

Detail Koronavírus - opatrenia

16.03.2020

Klienske cetrum MV SR v utorok bude zatvorené!

V súvislosti s opatreniami týkajúcich sa ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, oznamujeme občanom miest a obcí, že dňa 17.03.2020 bude pracovisko oddelenia dokladov v Hnúšti uzatovorené. Občania si budú môcť potrebné doklady vybaviť na pracovisku oddelenia dokladov v Rimavskej Sobote na ul. Hostinského 3 (budova pod Okresným riaditeľstvom Policajného zboru – pri BILLE) a to len v dobe od 08.00 hod do 11.00 hod., nakoľko doba vybavovania stránok je obmedzená len na 3 hodiny denne a to do 23.03.2020.

Detail Koronavírus - opatrenia

16.03.2020

COVID-19 - Zákaz a obmedzenia pre prevádzky a nariadenie izolácie skupín osôb.

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb.

Detail Koronavírus - opatrenia

13.03.2020

Infromácie o nariadeniach domácej izolácie a karantény

Zverejňujeme obyvateľom mesta Hnúšťa na vedomie Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods.2 písm. b) a I) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo: OLP/2567/2020.

Detail Koronavírus - opatrenia

13.03.2020

Informácie pre občanov - COVID-19 - koronavírus

Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu?

Detail Koronavírus - opatrenia

12.03.2020

OPATRENIA NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU - II.

na základe usmernenia Ústredného krízového štábu a uznesenia vlády SR o mimoriadnej situácii dnes 12.03.2020 opäť zasadol krízový štáb a prijal preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života. Opatrenia sú nepríjemné, ale sú prijaté predovšetkým na vašu ochranu.

Detail Koronavírus - opatrenia

12.03.2020

Vyhlásenie MIMORIADNEJ SITUÁCIE - COVID-19

„Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky - VYHLASUJE podľa §8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06.00 hod MIMORIADNU SITUÁCIU pre územie Slovenskej republiky. Je potrebné prísne dodržiavať Rozhodnutia a usmernenia vydané úradom verejného zdravotníctva a ministerstvom vnútra Slovenskej republiky „

Detail Koronavírus - opatrenia

11.03.2020

Desiatka ihrísk Žihadielok pre rok 2020 je známa

Lokality posledných desiatich ihrísk Žihadielok sú známe! Počas šiestich týždňov odovzdali ľudia na webe www.zihadielko.sk rekordných viac ako 9 000 000 hlasov. Rozhodli tak o tom, že fantastické detské ihriská získali Rožňava, Kolárovo, dve košické mestské časti – Nad Jazerom a Sídlisko Ťahanovce, Hnúšťa, Tisovec, Topoľčany, Šurany, Komárno a Dunajská Streda.

Detail Aktuálne o rozvojových projektoch

11.03.2020

Pozvánka na zápis do základnej školy

Vážení rodičia predškolákov, milí budúci prváci Vedenie a pedagógovia Základnej školy Janka Francisciho Rimavského na Nábreží Rimavy v Hnúšti vás srdečne pozývajú na slávnostný, tak trochu netradičný, rozprávkový zápis do 1. ročníka.

Detail Aktivity v škole

11.03.2020

Podpora podnikateľov v cestovnom ruchu a súvisiacich činnostiach

Nové alebo vylepšené služby pre návštevníkov alebo výrobky a služby spojené s regionálnou produkciou - to je hlavné zameranie podporovaných aktivít v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov, ktorá je určená pre mikro, malé a stredné podniky v cestovnom ruchu a súvisiacich odvetviach na území okresov Rimavská Sobota a Lučenec.

Detail Aktuálne o rozvojových projektoch

11.03.2020

Opäť výhra v MŠ Klokočovej!

Trieda predškolákov MŠ Klokočova sa zúčastnila výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2020. Celkovo bolo zaslaných 326 prác z 31 škôl.

Detail Aktivity v škôlke

11.03.2020

Taekwondo klub Hnúšťa - najúspešnejší kolektív v oblasti Gemer-Malohontu!

Dňa 6.3.2020 sa v Tisovci konalo vyhodnotenie športovcov OZTK Gemer - Malohontu za rok 2019. Na tomto slávnostnom športovom podujatí nechýbal Taekwondo klub Hnúšťa- Tisovec, ktorý sa predviedol i krátkym exhibičným vystúpením.

Detail Taekwondo klub Hnúšťa

10.03.2020

Zverejnenie zápisnice zo zasadania Krizového štábu mesta Hnúšťa 10.3.2020

Podľa usmernenia Ministerstva vnútra SR a v zmysle Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 9.3.2020 ohľadom vydávania rozhodnutia o nariadení opatrení pri ohrození verejného zdravia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. prijal Krízový štáb mesta Hnúšťa opatrenia, ktoré sú uvedené v zápisnici KŠ. Doporučujeme obyvateľom mesta sledovať pravidelne aktualizovanú stránku https://mesto.hnusta.sk/mesto/koronavirus-opatrenia/

Detail Koronavírus - opatrenia

10.03.2020

OZNÁMENIE - ÚPSVaR

OZNÁMENIE - Úrad PSVR v záujme predchádzania šíreniu vírusu COVID-19 a v záujme ochrany zdravia klientov a osôb využívajúcich služby úradu, žiada klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a pracovísk a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt.

Detail Koronavírus - opatrenia

10.03.2020

Koronavírus - rozhodnutia o dôležitých nariadeniach

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dňa 9.3.2020 rozhodnutia o podstatných obmedzeniach a zákazoch súvisiacich so šírením vírusu Covid-19 (Koronarírus).

Detail Koronavírus - opatrenia

09.03.2020

Úspešný projekt „Knižnica s novými knihami" zrealizovaný

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vo svojom pláne činnosti vychádza zo strategických úloh slovenského knihovníctva v zmysle stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020, §12 Zákona č. 126 / 2015 Z. z. a Metodického pokynu MK SR č. MK – 1669 / 2010 – 10/7472 z r. 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice, na základe ktorých knižnica získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond čitateľskej verejnosti.

Detail Podujatia knižnice

09.03.2020

Veľkonočný turnaj dospelých

Mikroregión SINEC-KOKAVSKO, RODON Klenovec a obec Klenovec v spolupráci so stolno -tenisovým klubom v Klenovci Vás pozývajú na X. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise 4. apríla 2020v Športovej hale, SNP 1177, 980 55 Klenovec.

Detail Stolnotenisový klub

09.03.2020

Zápis do Základnej školy Klokočova Hnúšťa

Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa Vás srdečne pozýva na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 1. apríla 2020 od 13:30 do 17:00 hod. v hlavnej budove školy.

Detail Aktivity v škole

09.03.2020

Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu - usmernenie

Nové ochorenie COVID-19, ktoré sa vo svete šíri, bolo na Slovensku potvrdené ku dnešnému dňu v 5(piatich) prípadoch. V zmysle záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 6. marca 2020 a prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva vydávame odporúčania, ako vírusovému ochoreniu predísť, prípadne, ako postupovať, ak zbadáte prvé príznaky.

Detail Koronavírus - opatrenia

05.03.2020

Zákaz vypaľovania trávy !

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy. Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané.

Detail Aktuality

05.03.2020

Beseda s kamionistkou

Knižnica prof. Štefana Pasiara v pondelok, 2.marca 2020 uskutočnila besedu s neobyčajnou ženou, pani Jarmilou Zacher Pajpachovou.

Detail Podujatia knižnice

05.03.2020

Výlet na Spišský hrad

Centrum voľného času v Hnúšti ponúka záujemcom celodenný výlet na Spišský hrad.

Detail Aktuality z CVČ

05.03.2020

10. Poľovnícky ples

Dňa 15. februára sa v Mestskej športovej hale v Hnúšti konal jubilejný 10.ročník Poľovníckeho plesu, ktorý organizuje PZ Polom.

Detail Aktuality z kultúry

04.03.2020

Príbeh o ekológii a motivujúci k ohľaduplnosti v MŠ Nábrežie Rimavy v Hnúšti premietaný v 3D projekcii.

Lienka Dorotka, Svetluško Mirko a Chrúst Toník nám pútavou formou porozprávali zaujímavosti o úchvatných javoch a druhoch, ktorými je prepletená rastlinná ríša.

Detail Aktivity v škôlke

04.03.2020

Zahlasujte za našu Materskú školu Nábrežie Rimavy Hnúšťa

Materská škola Nábrežie Rimavy 447 Hnúšťasa zapojila do súťaže o ovocné stromčeky do našej záhrady, podporiť nás môžete svojim hlasom.

Detail Aktivity v škôlke

03.03.2020

Dotácie z rozpočtu mesta Hnúšťa na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti uznesením č. 13/243/2020 zo dňa 25. 2. 2020 schválilo na základe odporučenia komisie dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pre rok 2020 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a VZN mesta Hnúšťa č. 77/2008 Zásady poskytovania dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, na akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia mesta.

Detail Aktuality

26.02.2020

Pripomienkové konanie - termín predĺžený !!!

Vážení občania mesta Hnúšťa, do 20.3.2020 máte možnosť písomne pripomienkovať Zámer činnosti „Výrobňa elektrickej energie Bio CON 1, Hnúšťa – rozšírenie palivovej základne“

Detail Aktuality

25.02.2020

Študentský ples

Počas fašiangovej a plesovej sezóny sa študenti aj profesori našej školy, Gymnázia Mateja Hrebendu, zabávali vďaka programu Junior Achievement Slovensko a študentskej JA Firme CaS, ktorá dňa 21. 2. 2020 zorganizovala študentský ples.

Detail Aktuality

25.02.2020

Taekwondista Tomi Mravec získal striebro v Nemecku!

V dňoch 15.-16.2. 2020 sa v nemeckom Hamburgu konala medzinárodná súťaž v poomsae German Open, kde sa stretla silná konkurencia pretekárov.

Detail Taekwondo klub Hnúšťa

25.02.2020

Ovocníčkovia na karnevale MŠ Klokočovej!

My nie sme bratia sestry, no život máme pestrý, my sme Ovocníčkovia, všetci sme dobrí kamaráti. Každý z nás je iný z ríše zeleniny a tiež z ríše ovocia, každý z nás smiech a radosť dá ti“.....

Detail Aktivity v škôlke

19.02.2020

Austrian Open 2020 - I. Kyseľová vo finále!

Dňa 8.02.2020 sa konala prestížna medzinárodná súťaž 8th Austrian Open Poomsae 2020 vo Viedni , kde sa stretla kvalitná špička pretekárov v súťaži zostáv poomsae z rôznych kútov sveta ( Peru, Dánska, Talianska, Česka, Chorvátska, Grécka...)

Detail Taekwondo klub Hnúšťa

19.02.2020

Šťastie sa skrýva v maličkostiach

Pán Fred Arsenault, veterán z druhej svetovej vojny, oslávi budúci mesiac svoje 100. narodeniny. Jeho túžbou je dostať 100 narodeninových pozdravov.

Detail Aktuality

18.02.2020

Informovanie o voľnom pracovnom mieste

MESTO HNÚŠŤA, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa zastúpené primátorom PhDr. Romanom Lebedom, v zmysle § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov INFORMUJE o voľnom pracovnom mieste: referent pre cestovný ruch

Detail Voľné pracovné miesta

17.02.2020

Výberové konanie - Mesto Hnúšťa

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom PhDr. Romanom Lebedom, v zmysle § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta: odborný referent pre životné prostredie

Detail Voľné pracovné miesta