#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

NOVINKY

08.11.2019

ilustračné foto

Harmonogram zberu VOK

Technické služby mesta Hnúšťa na základe pokynu primátora mesta a v zmysle ustanovení III. Časti čl. V ods. 1 až 3 VZN mesta Hnúšťa č. 131/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hnúšťa a jeho mestských častiach vydávajú harmonogram zberu veľkoobjemového odpadu.

Detail

06.11.2019

OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV X. 1

OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV X.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 28.10.2019 – 31.10.2019 prebehla X. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach.

Detail

04.11.2019

logo

Výberové konanie - aktualizované

Mesto Hnúšťa,v zmysle ustanovenia § 6c ods. 1) Pracovného poriadku pre Mestskú políciu zo dňa 01.09.2015 ako poriadkového útvaru mesta Hnúšťa v zastúpení primátorom mesta PhDr. Romanom Lebedom ako štatutárnym zástupcom zamestnávateľa v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: príslušník mestskej polície.

Detail

05.11.2019

plagát

Roztratené zrnká - repríza komorného programu

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj Vás 17. novembra 2019, o 15:00, pozývajú do Kultúrneho domu v Rákoši na prezentáciu komorného programu Roztratené zrnká, ktorý vznikol na základe terénneho výskumu, v obciach Sirk, Rákoš, Ratkovská Suchá a Ratková.

Detail

05.11.2019

plagát

Pozvánka na Folklórny večer

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj, Vás 9. novembra 2019 pozývajú na Folklórny večer, ktorý sa koná v Kultúrnom dome v Hrachove. Podujatie sa koná v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Detail

30.10.2019

plagát

„Sám sebe lekárom“ - pozvanie na odbornú prednášku

Knižnica prof. Štefana Pasiara vás pozýva na ďalšiu zaujímavú odbornú prednášku - „Sám sebe lekárom – funkčná psychosomatika“ - s českou spisovateľkou a psychosomatičkou Antoniou Krzemieňovou, ktorá zavíta k nám už po tretí krát.

Detail

20.11.2019

Výberové konanie: MŠ Rimavská Píla

Primátorka Mesta Tisovec, Mgr. Irena Milecová, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy: Materská škola Rimavská Píla Vansovej 231, 980 61 Tisovec – Rimavská Píla

Detail

19.11.2019

logo

Riaditeľské voľno ZŠ Klokočova

Vedenie Základnej školy Klokočova 742 oznamuje, že v súlade so školským zákonom udeľuje na dňa 20.11.2019 svojim žiakom 7. a 8. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - zabezpečenie testovania T-5 2019.

Detail

14.11.2019

V stopách najlepších...

V stopách najlepších...

V stopách najlepších tento školský kráčajú žiaci ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa aj vďaka O2 Športovej akadémii Mateja Tótha, o ktorú úspešne zabojovali ešte minulý školský rok žiaci, ich učitelia a priatelia.

Detail

11.11.2019

Hnúšťanskí taekwondisti na súťaži Praha Open 2019

Hnúšťanskí taekwondisti na súťaži Praha Open 2019

Dňa 3.11.2019 v nedeľu 8 členná výprava taekwondistov z Hnúšte vycestovala do českej metropoly Praha na medzinárodnú súťaž Prague Open 2019.

Detail

05.11.2019

Krásny úspech nášho reprezentanta na ME v para taekwonde

Krásny úspech nášho reprezentanta na ME v para taekwonde

V talianskom meste Bari sa v dňa 31.10.2019 konali Majstrovstvá Európy 2019 v para taekwondo. Naše mesto na súťaži reprezentoval Tomáško Mravec junior z TKD klubu Hnúšťa.

Detail

24.10.2019

Taekwondisti na súťaži v Chorvátsku

Taekwondisti na súťaži v Chorvátsku

V dňoch 17-18.10.2019 naši taekwondisti (I. Kyseľová, P. Porubiaková a M. Kyseľ) spolu s trénerom Mgr. M. Oláhom absolvovali vzdelávací seminár v súťažnom poomsae (zostavy), ktorý prebiehal pod vedením majstra Ky-TU Dang (8.DAN) v chorvátskom Zaprešici.

Detail

ZÁZNAM Z ROKOVANIA MsZ

Video-záznamy z rokovaní MsZ

ODKAZ 

ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA

1

KALENDÁR AKCIÍ

1

KALENDÁR ŠPORTOVÝCH AKCIÍ

HLÁSENIE MESTSKÉHO ROZHLASU

1

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

1

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

1

CVČ

logo cvč

KRONIKY MESTA

1

MESTSKÁ POLÍCIA

1

AKTUALITY

20.11.2019

Výberové konanie: MŠ Rimavská Píla

Primátorka Mesta Tisovec, Mgr. Irena Milecová, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy: Materská škola Rimavská Píla Vansovej 231, 980 61 Tisovec – Rimavská Píla

Detail Rôzne

19.11.2019

Riaditeľské voľno ZŠ Klokočova

Vedenie Základnej školy Klokočova 742 oznamuje, že v súlade so školským zákonom udeľuje na dňa 20.11.2019 svojim žiakom 7. a 8. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - zabezpečenie testovania T-5 2019.

Detail Aktivity v škole

14.11.2019

V stopách najlepších...

V stopách najlepších tento školský kráčajú žiaci ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa aj vďaka O2 Športovej akadémii Mateja Tótha, o ktorú úspešne zabojovali ešte minulý školský rok žiaci, ich učitelia a priatelia.

Detail Aktivity v škole

11.11.2019

Hnúšťanskí taekwondisti na súťaži Praha Open 2019

Dňa 3.11.2019 v nedeľu 8 členná výprava taekwondistov z Hnúšte vycestovala do českej metropoly Praha na medzinárodnú súťaž Prague Open 2019.

Detail Taekwondo klub Hnúšťa

11.11.2019

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD V MŠ NR V HNÚŠTI

Materská škola Nábrežie Rimavy v Hnúšti oslávila spolu s deťmi a rodičmi významný medzník v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku - DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU.

Detail Aktivity v škôlke

08.11.2019

Harmonogram zberu VOK

Technické služby mesta Hnúšťa na základe pokynu primátora mesta a v zmysle ustanovení III. Časti čl. V ods. 1 až 3 VZN mesta Hnúšťa č. 131/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hnúšťa a jeho mestských častiach vydávajú harmonogram zberu veľkoobjemového odpadu.

Detail Aktuality

06.11.2019

OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV X.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 28.10.2019 – 31.10.2019 prebehla X. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach.

Detail Aktuality

05.11.2019

Krásny úspech nášho reprezentanta na ME v para taekwonde

V talianskom meste Bari sa v dňa 31.10.2019 konali Majstrovstvá Európy 2019 v para taekwondo. Naše mesto na súťaži reprezentoval Tomáško Mravec junior z TKD klubu Hnúšťa.

Detail Taekwondo klub Hnúšťa

05.11.2019

Roztratené zrnká - repríza komorného programu

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj Vás 17. novembra 2019, o 15:00, pozývajú do Kultúrneho domu v Rákoši na prezentáciu komorného programu Roztratené zrnká, ktorý vznikol na základe terénneho výskumu, v obciach Sirk, Rákoš, Ratkovská Suchá a Ratková.

Detail Aktuality z kultúry

05.11.2019

Pozvánka na Folklórny večer

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj, Vás 9. novembra 2019 pozývajú na Folklórny večer, ktorý sa koná v Kultúrnom dome v Hrachove. Podujatie sa koná v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Detail Aktuality z kultúry

05.11.2019

Pripravované aktivity v CVČ - november 2019

Centrum voľného času v Hnúšti Vám opäť prináša množstvo zaujímavých aktivít počas mesiaca november.

Detail Aktuality z CVČ

04.11.2019

Výberové konanie - aktualizované

Mesto Hnúšťa,v zmysle ustanovenia § 6c ods. 1) Pracovného poriadku pre Mestskú políciu zo dňa 01.09.2015 ako poriadkového útvaru mesta Hnúšťa v zastúpení primátorom mesta PhDr. Romanom Lebedom ako štatutárnym zástupcom zamestnávateľa v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: príslušník mestskej polície.

Detail Aktuality

04.11.2019

Pozvánka výbor Maša

Predseda Výboru MČ Maša a primátor mesta Vás pozývajú na zasadnutie výboru MČ Maša, ktoré sa bude konať v pondelok 11. novembra 2019 o 16.30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Hnúšti.

Detail Výbory MČ

04.11.2019

Pozvánka na zasadnutie Výboru MČ Hliny

Predseda Výboru MČ Hliny a primátor mesta Vás pozývajú na zasadnutie výboru MČ Hliny, ktoré sa bude konať v stredu 13. novembra 2019 o 16.30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Hnúšti.

Detail Výbory MČ

04.11.2019

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU – DOTAZNÍK SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mesto Hnúšťa v súlade so svojimi strategickými plánmi zameranými na zlepšenie sociálnych služieb pre obyvateľov realizovalo v mesiaci september 2019 dotazníkový prieskum na tému sociálnych služieb v meste. Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zistiť názory a potreby obyvateľov v oblasti spokojnosti s poskytovanými službami v meste.

Detail Komunitné plánovanie

30.10.2019

„Sám sebe lekárom“ - pozvanie na odbornú prednášku

Knižnica prof. Štefana Pasiara vás pozýva na ďalšiu zaujímavú odbornú prednášku - „Sám sebe lekárom – funkčná psychosomatika“ - s českou spisovateľkou a psychosomatičkou Antoniou Krzemieňovou, ktorá zavíta k nám už po tretí krát.

Detail Podujatia knižnice

28.10.2019

Jesenná deratizácia v meste

V meste Hnúšťa bude počas mesiaca november prebiehať deratizácia verejných priestranstiev, ktorej účelom je regulácia živočíšnych škodcov. Zároveň bude prebiehať aj deratizácia kanalizačnej sústavy vo vlastníctve StVPS a.s.. Povinnosť vykonať deratizačné opatrenia majú aj podnikatelia i fyzické osoby, vlastníci i správcovia polyfunkčných budov a občania pri chovoch domácich zvierat.

Detail Aktuality

28.10.2019

OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV IX.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 21.10.2019 – 27.10.2019 prebehla IX. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach.

Detail Aktuality

25.10.2019

" Farebná rozmanitosť"

Deti z MŠ Klokočova, sa venovali celý týždeň farbám. Zistili, že poznávanie farieb môže byť úžasne hravá a príjemná záležitosť.

Detail Aktivity v škôlke

25.10.2019

Kúsok Anglicka v našej škole

V dňoch 21.-25.10.2019 žiaci 4.B triedy dostali možnosť zúčastniť sa kurzu anglického jazyka s native speakrom. Boli sme veľmi potešení, pretože k nám prišiel samotný zakladateľ a riaditeľ prestížnej jazykovej školy. Rodený Angličan žije síce už 8 rokov na Slovensku, ale po slovensky toho veľa nevie. Takmer každý týždeň trávi na inej škole, v inom meste. Dáva tak príležitosť mladým ľuďom zlepšiť sa v anglickom jazyku

Detail Aktuality

24.10.2019

Taekwondisti na súťaži v Chorvátsku

V dňoch 17-18.10.2019 naši taekwondisti (I. Kyseľová, P. Porubiaková a M. Kyseľ) spolu s trénerom Mgr. M. Oláhom absolvovali vzdelávací seminár v súťažnom poomsae (zostavy), ktorý prebiehal pod vedením majstra Ky-TU Dang (8.DAN) v chorvátskom Zaprešici.

Detail Taekwondo klub Hnúšťa

24.10.2019

1. etapa projektu: „Knižnica s novými knihami“ zrealizovaná

V dôsledku neustále rastúcich cien kníh knižnica hľadá aj iné zdroje financovania. Rovnako ako v roku 2016, 2017 a 2018, aj v tomto roku sa Knižnica prof. Štefana Pasiara uchádzala o podporu na akvizíciu knižničného fondu prostredníctvom dotácie poskytovanej Fondom na podporu umenia.

Detail Podujatia knižnice

23.10.2019

Hnúšťanský hlas 10/2019

Stiahnuť Hnúšťanský hlas

22.10.2019

Chrobáčikovia a farebná jeseň

Prichádzajúca jeseň je symbolom palety rôznych farieb, pokoja, dozrievania úrody v záhradkách a na poliach alebo akýmsi kolobehom života. Aj v našej MŠ sme 17.10. privítali „Farebnú jeseň“ a s ňou sme si zároveň uctili i starých rodičov pri príležitosti mesiaca októbra – „ Úcty k starším“.

Detail Aktivity v škôlke

22.10.2019

Čisté zúbky

Vedeli ste, že október je okrem iného aj “Mesiac zdravých zubov”? My v MŠ Klokočova vedieme deti k zdravému životnému štýlu a k ochrane zdravia, ku ktorej patrí aj starostlivosť o chrup.

Detail Aktivity v škôlke

21.10.2019

"Zo záhradky do komôrky"

Ľudová kultúra skrýva v sebe krásu a pôvab ľudových piesní, múdrosť a zvyky našich predkov, ktoré sa roky prenášajú z generácie na generáciu ako najkrajšie dedičstvo. My v našej MŠ si toto dedičstvo vážime a z času na čas robíme ukážky rôznych zvykov a tradícií.

Detail Aktivity v škôlke

18.10.2019

Najkrajšia tekvica v Hnúšti

Máme tu jeseň, nádhernú a farebnú. Pomôžte nám rozveseliť park mestskej knižnice svojou účasťou na súťaži o najkrajšiu vyrezávanú tekvičku nášho mesta.

Detail Aktuality z kultúry

16.10.2019

Od mája máme novú zubnú lekárku

Aktivita mesta v oblasti nových lekárov priniesla veľký úspech. Od mája toho roku v meste Hnúšťa ordinuje nová zubná lekárka MDDr. Soňa Kocúrová.

Detail Aktuality

15.10.2019

Taekwondisti z Budapešti priviezli 4 x zlato, 2 x striebro a 2x bronz !

V sobotu (12.10.19) v skorých ranných hodinách vycestovali do maďarskej metropoly Budapešť taekwondisti, kde nás reprezentovali na 12. ročníku súťaže Hungarian open poomsae v športovej hale Láng Sportcsarnok.

Detail Taekwondo klub Hnúšťa

15.10.2019

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť.

Detail Aktuality

15.10.2019

Jesenné tvorivé dielne v CVČ počas prázdnin

Centrum voľného času v Hnúšti pozýva deti na jesenné tvorivé dielne.

Detail Aktuality z CVČ

15.10.2019

MITROVANIE: Blíži sa ukončenie pastierskej sezóny

Ukončenie pastierskej sezóny nazývané mitrovanie sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra, kedy si tento starý zvyk pripomenieme v obci Veľké Teriakovce už po ôsmykrát. Návštevníkov podujatia čakajú ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality, trh regionálnych produktov či aktivity pre deti a nebudú chýbať ani najznámejší valasi Maťko a Kubko.

Detail Aktuality

15.10.2019

Prečo, čo a ako učiť o klíme

Čoraz častejšie sa stretávame s problematikou zmeny klímy na našej Zemi. Čo je to vlastne klíma?

Detail Aktuality

15.10.2019

Modrá nezábudka -Liga za duševné zdravie

Dňa 3.- 4.10.2019 sa konala verejná dobrovoľná zbierka, Modrá nezábudka“, ktorej organizátorom je Liga za duševné zdravie SR. Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti duševného zdravia a vyzýva ľudí NEZABÚDAŤ, že bez duševného zdravia nemôže existovať ani fyzické zdravie.

Detail Aktuality

14.10.2019

Malí folkloristi na Gemerskej podkovičke

Piatok, 11. október 2019, patril v Revúcej mladým folkloristom z okresov RimavskáSobota a Revúca. Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej zorganizoval jubilejný desiaty ročník festivalu detských folklórnych súborov pod názvom Gemerská podkovička.

Detail Aktuality z kultúry

14.10.2019

Pozvánka na zasadnutie výboru m.č. Nábrežie Rimavy, M.R. Štefánika

Predseda VMČ Nábrežie Rimavy a M.R. Štefánika a primátor mesta Vás pozývajú na zasadnutie výboru, ktoré sa bude konať v pondelok 21. októbra 2019 o 16.30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Hnúšti.

Detail Výbory MČ

11.10.2019

Výluka v železničnej doprave

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 15.-17 októbra 2019 v čase od 8:10 do 11:50 hod.,z dôvodu výluky medzi žel. stanicami Hnúšťa - Tisovec budú osobné vlaky Os 6710 a Os 6713 nahradené autobusmi.

Detail Aktuality

10.10.2019

Eco Bazár v Hnúšti

Ak sa potrebujete zbaviť zbytočných vecí, alebo naopak chcete získať niečo potrebné za výborné ceny a dať veciam druhú šancu, tak Vás srdečne pozývame na Eco Bazár, ktorý sa bude konať 18.10.2019 od 10.00 hod. v prístavbe MsKS v Hnúšti.

Detail Aktuality

07.10.2019

Naše mesto má nové futbalové ihrisko

Žiakom našej základnej školy, ale aj mestskému futbalovému klubu na výchovu nových mladých futbalových talentov bude slúžiť nové ihrisko s umelou trávou v areáli ZŠ Klokočova, ktoré vo štvrtok 3.10.2019 oficiálne, za prítomnosti pozvaných hostí, uviedol do užívania viceprimátor mesta Mgr. Grigorij Šamin.

Detail Aktuálne o rozvojových projektoch

02.10.2019

Prehľad aktivít CVČ v mesiaci október

Centrum voľného času v Hnúšti Vám opäť prináša množstvo zaujímavých aktivít počas mesiaca október. Bližšie informácie sa dozviete v prílohách.

Detail Aktuality z CVČ

02.10.2019

Súťaž vo varení kapustnice ukončená

V našom meste sa už po 12-krát konala Súťaž vo varení kotlíkovej kapustnice. V sobotu 28.9.2019 si svoje kulinárske zručnosti zmerali viaceré súťažné tímy.

Detail Aktuality

01.10.2019

OZNÁMENIE O PREVZATÍ TABULIEK S ORIENTAČNÝM ČÍSLOM

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že od 01.10.2019 si môžu prevziať tabuľku s orientačným číslom.

Detail Aktuality

01.10.2019

Projekt opatrovateľskej služby v meste podporený!

Mesto Hnúšťa bolo úspešné v projekte Podpora opatrovateľskej služby v meste Hnúšťa. Termín realizácie projektu je naplánovaný na obdobie od októbra 2019 do novembra 2021.

Detail Opatrovateľská služba

01.10.2019

OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV VIII.

Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 23.09.2019 – 27.09.2019 prebehla VIII. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach.

Detail Aktuality

30.09.2019

Majstrovstvá Európy kadetov a juniorov v kickboxe

V dňoch 23.8.2019 - 1.9.2019 sa mládežnícka reprezentácia SR zúčastila ME kadetov a juniorov kickboxe v maďarskom meste Györ. Počas 6 dní bojovalo o umiestnenie 1991 pretekárov z 39 krajín.

Detail Kick-Box Klub Leon Hnúšťa

27.09.2019

Ako sme sa vybrali na výlet...

MŠ Klokočova oslávila prvý jesenný deň v autentickom prostredí Salaša pod Maginhradom. Dňa 24.09. 2019 sa všetky detičky zo sovičkovej, motýlikovej a včielkovej triedy vybrali autobusom na jesenný výlet.

Detail Aktivity v škôlke

25.09.2019

ŽSS SKALINY v striebornom pásme

V sobotu, 14.9.2019 sa v Mestskom dome kultúry v Jelšave konala regionálna súťažná prehliadka Nôty Gemera a Malohontu. Mesto Hnúšťa reprezentovala Ženská spevácka skupina SKALINY, ktorá pred viac ako 30. rokmi vznikla pri Folklórnom súbore SINEC v Hnúšti a svojim spevom získala aj na tejto súťaži srdcia divákov i poroty a tým aj strieborné pásmo.

Detail Aktuality z kultúry

24.09.2019

Pozvánka na zasadnutie VMČ 1. mája

Predseda VMČ 1. mája a primátor mesta Vás pozývajú na zasadnutie výboru, ktoré sa bude konať 2.10.2019 o 16.30 v zasadačke MsÚ v Hnúšti.

Detail Výbory MČ

23.09.2019

Týždeň poľsko-slovenských informácií a skúseností

Hnúšťa, 23.9.2019 - Základná škola Janka Francisci Rimavského v Hnúšti dnešným dňom oficiálne odštartovala spoluprácu v národnom projekte žiakov.

Detail Aktivity v škole

23.09.2019

Športová akadémia Mateja Tótha

Množstvo výskumov dokazuje, že pohyb a športovanie robí ľudí šťastnejšími a zdravším, preto sa aj naša škola zapojila do projektu 02 Športovej akadémie Mateja Tótha.

Detail Aktivity v škole