#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

plagát

NAJBLIŽŠIE PODUJATIE

KALENDÁR AKCIÍ

1

KRONIKY MESTA

1

ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA

1

HLÁSENIE MESTSKÉHO ROZHLASU

1

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

1

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

1

MESTSKÁ POLÍCIA

1

AKTUALITY

11.12.2018

Z ustanovujúceho mestského zastupiteľstva

Z ustanovujúceho mestského zastupiteľstva

V pondelok 10.12.2018 sa v obradnej sieni mesta Hnúšťa konalo prvé ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti, ktoré bude vo funkcii počas nastávajúceho volebného obdobia rokov 2018 - 2022.

Detail

11.12.2018

logo

Vernisáž výstavy fotografií zo súťaže „Malohont mojimi očami 2018“

Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy fotografií zo súťaže Malohont mojimi očami 2018, ktorá sa uskutoční v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti 12.12.2018 o 16:00 hod. Počas výstavy sa dozvieme mená autorov víťazných fotografií, ktoré si budete môcť spolu s ďalšími pozrieť v priestoroch knižnice až do konca marca 2019.

Detail

11.12.2018

Čo všetko dokázala vykúzliť Čarovná studnička

Čo všetko dokázala vykúzliť Čarovná studnička

Naše mesto Hnúšťa bolo v piatok 23.11.2018 miestom Čarovnej studničky. Gemersko – malohontské osvetové stredisko z Rimavskej Soboty, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, tu vďaka projektu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, vytvorilo celodenné edukačné aktivity v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.

Detail

10.12.2018

logo

„Knižnica – brána do sveta kníh“ - DVE ETAPY ÚSPEŠNÉHO PROJEKTU ZREALIZOVANÉ

Hlavným zámerom projektu je obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva prostredníctvom akvizičnej činnosti knižnice so zreteľom na územný dosah jej pôsobnosti a to nákupom knižničného fondu.

Detail

06.12.2018

POZVÁNKA NA USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

POZVÁNKA NA USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Na základe ust. § 12 odst. 1/ a v zmysle § 13, ods. 4, bodu a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov ho meniacich a doplňujúcich a podľa Rokovacieho poriadku samosprávnych orgánov mesta zvoláva primátor mesta 1. Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018, t.j. v pondelok o 15.00 hod., v obradnej sieni Mestského úradu v Hnúšt.

Detail

04.12.2018

.

Nominácie na ocenenie Najúspešnejší športovec roka 2018

Okresné združenie telesnej kultúry, Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto HNÚŠTA pripravuje vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a kolektívov za rok 2018 regiónu GEMER – MALOHONT pod názvom ŠPORTOVEC ROKA 2018 – 53. ROĆNÍK

Detail

04.12.2018

.

UPOZORNENIE - Povinnosti chovateľov ošípaných, psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota upozorňuje chovateľov ošípaných, psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat na povinnosti spojené s chovom týchto zvierat.

Detail

03.12.2018

VÝBEROVÉ KONANIE

VÝBEROVÉ KONANIE

Materská škola Nábrežie Rimavy Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na Obsadenie pracovnej pozície učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie.

Detail

03.12.2018

Služby lekárenskej pohotovosti

Služby lekárenskej pohotovosti

Mesto Hnúšťa Vám pravidelne v mesačných intervaloch prináša na svojej web stránke prehľad lekárenskej pohotovosti v spádovej oblasti okres Rimavská Sobota.

Detail

03.12.2018

Centrum voľného času - aktivity na december

Centrum voľného času - aktivity na december

Centrum voľného času Hnúšťa Vám prináša prehľad plánovaných aktivít v mesiaci december 2018.

Detail

03.12.2018

 Zdravýživka v MŠ Klokočovej!

Zdravýživka v MŠ Klokočovej!

Dňa 26.11.2018 MŠ Klokočovu navštívila "Zdravýživka" , aby všetkým deťom porozprávala o tom čo je pre naše zdravie dôležité.

Detail

03.12.2018

Zdroj: internet

Čo v skutočnosti advent znamená?

Včera, 2.12.2018, bol ten deň, kedy začalo to čarovné obdobie. 4 výnimočné týždne do Vianoc v sebe ukrývajú hlboké posolstvo a mnoho tradícií.

Detail

30.11.2018

3.kolo Open ligy SZKB - 10.11.2018 Hnúšťa

3.kolo Open ligy SZKB - 10.11.2018 Hnúšťa

V sobotu 10.11.2018 sa v mestskej športovej hale v Hnúšti uskutočnilo 3.kolo Open ligy SZKB, ktorého sa zúčastnilo 70 pretekárov v 128 štartoch z 19 klubov Slovenska a 1 poľského klubu (UKS Evan Nowy Sacz).

Detail

27.11.2018

.

Výstava vianočných ozdôb

Mikroregión Sinec-Kokavsko a obec Utekáč Vás pozývajú na výstavu vianočných ozdôb spojenú s predajom.

Detail

26.11.2018

Rekonštrukcia Materskej školy, Nábrežie Rimavy : „ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy“. AKTUALIZOVANÉ

Rekonštrukcia Materskej školy, Nábrežie Rimavy : „ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy“. AKTUALIZOVANÉ

Začiatkom mesiaca august boli zahájené rekonštrukčné práce na obnove Materskej školy na Nábreží Rimavy v Hnúšti. Predmetom rekonštrukčných prác, ktoré realizuje na základe verejného obstarávania spol. PUR-STAV KB, s.r.o., je zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy v celom rozsahu, výmena okien a vonkajších dverí a bleskozvod.

Detail

26.11.2018

Most v miestnej časti Maša

Most v miestnej časti Maša

Mesto na základe zistenia skutkového stavu, posúdenia statikom a požiadaviek občanov mesta pristúpilo k oprave povrchu vozovky mosta. Pôvodné drevené časti vozovky, ktoré sú vplyvom veku a napadnutia hubami poškodené budú nahradené novými drevenými časťami impregnovanými voči škodcom a hubám.

Detail

26.11.2018

26.11.2018

AKTUALIZÁCIA: Spevnená plocha pre účely dočasného státia motorových vozidiel

V týchto dňoch boli začaté práce na vybudovaní 10 parkovacích miest a 1 miesta pre zdravotne ťažko postihnutú osobu na ul.Hlavnej pri bývalej benzínovej pumpe.

Detail

26.11.2018

Aktualizácia 26.11.2018: Chodník na ul.Francisciho Hnúšťa

Aktualizácia 26.11.2018: Chodník na ul.Francisciho Hnúšťa

Začiatkom októbra boli zahájené stavebné práce na vybudovaní chodníkov na ul.Francisciho medzi ulicami Klokočova a Kotlišská.

Detail

23.11.2018

R

Zverejnenie návrhov Rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2019-2021 a VZN

Mesto Hnúšťa zostavilo návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pred schválením sa návrh rozpočtu predkladá na verejnú diskusiu podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Mesto Hnúšťa zverejňuje aj návrh Prílohy č. 8 k VZN č. 88/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady na žiaka škôl a ŠZ v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Návrh rozpočtu mesta Hnúšťa na roky 2019 - 2021 ako aj návrh prílohy k VZN sú zverejnené aj na úradnej tabuli mesta Hnúšťa.

Detail

22.11.2018

Víťazný pohár z Košíc si v poomsae opäť vybojovali taekwondisti klubu Hnúšťa-Tisovec!

Víťazný pohár z Košíc si v poomsae opäť vybojovali taekwondisti klubu Hnúšťa-Tisovec!

V nedeľu 18.11.2018 o deň po súťaži v športovom zápase sa v Košiciach konala súťaž Ilyo Cup 2018 v predvádzaní zostáv – poomsae a para poomsae, kde naši taekwondisti nemohli chýbať.

Detail

22.11.2018

.

Vianočné handmade trhy v Hnúšti

Vážení občania, ste šikovní, kreatívni, venujete sa výrobe zaujímavých vlastnoručne robených výrobkov a máte záujem ich ponúknuť na predaj?

Detail

19.11.2018

V MATERSKEJ ŠKOLE NÁBREŽIE RIMAVY „horelo“

V MATERSKEJ ŠKOLE NÁBREŽIE RIMAVY „horelo“

V MATERSKEJ ŠKOLE NÁBREŽIE RIMAVY „horelo“. Deti s pokrikom „horí“ privolali hasičov, ktorí požiar úspešne uhasili.

Detail

19.11.2018

 Ilyo Cup 2018 -  1xzlato, 3xstriebro a 1 bronz  pre TKD klub Hnúšťa-Tisovec v zápase!

Ilyo Cup 2018 - 1xzlato, 3xstriebro a 1 bronz pre TKD klub Hnúšťa-Tisovec v zápase!

Dňa 18.11.2018 (sobota ) sa v Košiciach na Ilyo Cup medzinárodnej súťaži v športovej disciplíne zápas stretli pretekári zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Grécka, Chorvátska a iných štátov..., kde zabojovali o cenné kovy.

Detail

19.11.2018

Beseda s poľovníkmi v MŠ Klokočova

Beseda s poľovníkmi v MŠ Klokočova

V rámci tematického týždňa: „Zvieratká v lese" - sme do MŠ pozvali lesníkov a poľovníkov, aby deťom priblížili, zaujímavým a poučným rozprávaním, poznatky o prírode, o živote a správaní sa zvierat, o ich starostlivosť v zimnom období.

Detail

19.11.2018

80. rokov od vzniku okresu Hnúšťa

80. rokov od vzniku okresu Hnúšťa

Vážení čitatelia, v roku 2018 si pripomíname niekoľko významných historických udalostí, ktoré formovali dejiny nášho národa a štátu. Určite ste boli z médií, či rôznych podujatí informovaní o osudových osmičkách našich dejín. Tento článok sa nebude venovať globálnym či celoštátnym udalostiam spojených s našou históriu, ale krátkou, no za to na udalosti bohatou kapitolou našich regionálnych dejín a to vzniku okresu Hnúšťa, ktorý ako územno-správna administratívna jednotka existoval v rokoch 1938 - 1945.

Detail

14.11.2018

Venčovisko – Nábrežie Rimavy Hnúšťa

Venčovisko – Nábrežie Rimavy Hnúšťa

Na sídlisku Nábrežie Rimavy za dielňami Mestského bytového podniku bolo realizované takzvané ekologické venčovisko pre psov.

Detail

14.11.2018

.

Tvorivé dielne pre všetkých!

V piatok, 23. novembra 2018 bude GMOS Rimavská Sobota v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Hnúšťa realizovať v Hnúšti tvorivé remeselné, hudobné, tanečné a spevácke dielne aj pre širokú verejnosť.

Detail

13.11.2018

Deň nevidiacich v Hnúšti

Deň nevidiacich v Hnúšti

V okrese Rimavská Sobota už dlhodobo si Deň nevidiacich pripomíname uctením si Mateja Hrebendu pri jeho pomníku - pamätníku v Hačave (odhalili ho v roku 1968). V stredu 7.11.2018 si predstavitelia mesta Hnúšťa, zástupcovia UNSS a predstavitelia cikrvi, uctili pamiatku tejto udalosti položením kytice pri pomníku.

Detail

12.11.2018

1

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva na 19.11.2018

Na základe ust. § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov ho meniacich a doplňujúcich a podľa Rokovacieho poriadku samo- správnych orgánov mesta z v o l á v a primátor mesta Hnúšťa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 19. novembra 2018 t.j. v pondelok o 15.00 hod., do zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

Detail

11.11.2018

1

Výsledky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018 v meste Hnúšťa :

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 5598. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 2533. Za primátora mesta bol zvolený Roman Lebeda, PhDr., nezávislý kandidát s počtom hlasov 1302. Za poslancov Mestského zastupiteľstva boli zvolení :

Detail

09.11.2018

.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že v termíne od 12.11.2018 7.30 hod. do 12.11.2018 18.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Elektrina bude prerušená na ulici Hlavnej 136 a 935, Jesenského 103 - 119 a131, ulici Štúrovej 115 - 118, 123 a Zápotockého 124, 125, 127.

Detail

07.11.2018

.

OTVORENÝ LIST PRIMÁTOROVI MESTA - zverejnenie

Na základe požiadavky odosielateľov zverejňujeme Otvorený list, ktorý bol adresovaný Mestu Hnúšťa, primátorovi mesta Mgr. Michalovi Bagačkovi.

Detail

07.11.2018

Halloween párty v Taekwondo klube Hnúšťa-Tisovec!

Halloween párty v Taekwondo klube Hnúšťa-Tisovec!

Halloween sviatok sa v USA oslavuje od 19 storočia. Dnes je tento sviatok komerčnou zábavou, ktorá láka hlavne deti. Tie chodia od dverí k dverám používajúc výraz " Trick or Treat".

Detail

06.11.2018

.

Hospodárenie mesta Hnúšťa z pohľadu spoločnosti INEKO

Mesto Hnúšťa sa v celkovom rebríčku finančného zdravia 138 miest Slovenska umiestnilo na 35. mieste. Cieľom projektu Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) je zvýšiť tlak na zlepšovanie finančného zdravia miest, obcí a VÚC. Spracovávajú informácie o hospodárení miest a obcí a snažia sa o čo najobjektívnejšie posúdenie stavu ich hospodárenia.

Detail

05.11.2018

Mesto opäť o niečo bližšie k občanom a návštevníkom

Mesto opäť o niečo bližšie k občanom a návštevníkom

Mesto Hnúšťa sa môže tešiť, že ďalším vykročením vpred sa opäť o ničo viac priblížilo k občanom mesta a návštevníkom nášho mesta. V týchto dňoch bola inštalovaná nová mapa mesta Hnúšte.

Detail

05.11.2018

Slávnostné MsZ pri ukončení volebného obdobia

Slávnostné MsZ pri ukončení volebného obdobia

V piatok, 26. októbra 2018, sa v sobášnej sieni mesta Hnúšťa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2014 - 2018. Ako poďakovanie za aktívnu prácu v orgánoch samospráva a významný podiel na rozvoji mesta Hnúšťa boli primátorovi a poslancom MsZ odovzdané ďakovné listy.

Detail

05.11.2018

.

Ako sa budú meniť platby za teplo pre rok 2019?

Cena tepla v Hnúšti je už niekoľko rokov stabilná. Po výraznom poklese fixnej zložky ceny tepla v roku 2016, čo sa podarilo dosiahnuť vďaka dohode výrobcu tepla, spoločnosti Rimavská energetická, s.r.o., s Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti o novom nastavení majetkových a nájomných vzťahov, je výroba a dodávka tepla v meste dlhodobo stabilizovaná a platby odberateľov za teplo majú klesajúci trend.

Detail

02.11.2018

žsr

Informácie o výluke medzi vlakovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 6. novembra 2018 v čase od 7:00 do 14:20 hod. z dôvodu výluky medzi ŽST Rimavská Sobota – Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi. Medzi ŽST Rimavská Sobota až Hnúšťa bude nahradený vlak Os 6704. Autobusy budú zastavovať :

Detail

02.11.2018

logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že v termíne od 8.11.2018 7.30 hod. do 8.11.2018 16.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Elektrina bude prerušená v časti Likier ulica Školská a v časti Likier ulica Vladimíra Clementica.

Detail

26.10.2018

.

Predplatené vodomery v bytoch – efektívne riešenie

Mestský bytový podnik Hnúšťa s.r.o. má v správe aj nájomné byty, v ktorých, ako veľmi dobre vieme, bývajú aj mnohí neplatiči. Nakoľko je momentálna situácia s neplnením si nájomných povinností veľmi vážna, je potrebné robiť účinné opatrenia, aby nevznikali nedoplatky, ktoré sú už aj tak dosť vysoké.

Detail

24.10.2018

logo

OPÝTALI SME SA KANDIDÁTOV NA PRIMÁTORA MESTA HNÚŠŤA

V predvolebnom čase sme si dovolili ako členky krúžku Mladí novinári pri CVČ osloviť všetkých troch kandidátov na post primátora mesta Hnúšťa a všetkým trom sme mailom položili tri rovnaké otázky. Ak vás zaujíma ako ich zodpovedali, môžete si ich vyjadrenia prečítať nižšie. Odpovede uverejňujeme v abecednom poradí.

Detail

23.10.2018

Október v duchu jubilantov a seniorov

Október v duchu jubilantov a seniorov

V pondelok 22.10.2018 si mesto Hnúšťa kultúrnym programom uctilo všetkých svojich jubilantov, ktorí boli pri tejto významnej udalosti zapísaní do pamätnej knihy mesta Hnúšťa

Detail

23.10.2018

" Vítanie jesene" v Materskej škole Klokočova

" Vítanie jesene" v Materskej škole Klokočova

Tak ako to už býva, leto sa nenávratne skončilo a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu hlási opäť jeseň.

Detail

23.10.2018

Vybudovanie chodníkov v miestnom cintoríne

Vybudovanie chodníkov v miestnom cintoríne

V týchto dňoch boli ukončené práce na vybudovaní chodníkov v cintoríne v Hnúšti pre skvalitnenie prístupu občanov.

Detail

19.10.2018

.

Deň plný folklóru v Hnúšti

Dňa 23.11.2018, GMOS v Rimavskej Sobote v spolupráci s MSKS Hnúšťa pripravuje v Kultúrnom dome J.F. Rimavského v Hnúšti pre všetky vekové kategórie úžasný program plný folklóru s možnosťou výroby zápästkov pre pánov, party pre dámy, či vyúčbu hry na gajdách.

Detail

19.10.2018

Športový deň v MŠ NR

Športový deň v MŠ NR

Druhý októbrový týždeň prežili deti z Materskej školy Nábrežie Rimavy v Hnúšti v správnom športovom nasadení – na futbalovom ihrisku.

Detail

19.10.2018

.

Informovanie o výluke medzi železničnými stanicami

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 22.októbra 2018 v čase od 7:00 do 14:20 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú osobné vlaky Os 6705, Os 6706, Os 6707, Os 6708, Os 6709, Os 6710 a Os 6734 nahradené v úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa autobusmi. Vlak Os 6704 (Rim. Sobota 7:02 – Tisovec 8:04) bude nahradený autobusom v úseku Rimavská Sobota – Hnúšťa .

Detail

19.10.2018

logo

Novinky z MAS MALOHONT

Miestna akčná skupina MAS MALOHONT Vám prináša novinky - informácie o svojej činnosti počas uplynulého 3. štvrťroka 2018.

Detail

19.10.2018

logo

Október - mesiac počítačovej bezpečnosti

Mesiac október je európskym mesiacom počítačovej bezpečnosti, pri tejto príležitosti aj tento rok Európska únia realizuje kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia občanov, ktorá sa koná v celej Európe.

Detail

16.10.2018

Aj ZŠ J.F.Rimavského Hnúšťa bola pri tom! Benefičný koncert Integrácia 2018

Aj ZŠ J.F.Rimavského Hnúšťa bola pri tom! Benefičný koncert Integrácia 2018

Žiaci ZŠ J. F. Rimavského sa 10. októbra zúčastnili benefičného podujatia Integrácia 2018, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Detail