#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Koronavírus

Informácie, opatrenia, usmernenia

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19,  ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.

Telefónne čísla call centra:    0961 699 555,   048/4306 555

 

Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu mesta Hnúšťa dňa 10.03.2020 - prijaté opatrenia

Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí

Usmernenie hlavného hygienika

Usmernenie hlavného hygienika o karanténe

 

NOVÉ:   https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus-po-slovensky/

KONTAKTY: 

MsÚ Hnúšťa kontakty/telefonny-zoznam-e-maily/

📞 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

📞 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

💻 novykoronavirus@uvzsr.sk

Správy

ilustračné foto

Prieskum záujmu o výdaj a rozvoz stravy zo školských jedální

Školské jedálne by za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení mohli v najbližších dňoch otvoriť. Stravu budú poskytovať nielen seniorom, ale aj žiakom. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
c

Opatrenia prijaté krízovým štábom na zasadnutí dňa 26.03.2020:

Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda zvolal zasadnutie Krízového štábu mesta s nasledovným programom rokovania:
1.Informácia o súčasnom stave pandémie v okrese R. Sobota
2.Informácia o stave a distribúcii ochranných prostriedkov
3.Informácia o priebehu projektu doručovania potravín
4.Informácia o aktivitách BBSK v súvislosti s pandémiou
5.Informácia o budúcom priebehu výučby v materských školách
6.Opatrenia pre pripravované rokovanie MsZ
7.Riešenie finančných dopadov na rozpočet mesta. Zverejňujeme zoznam prijatých opatrení :
celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
19

PRVÁ POMOC zamestnancom, firmám a SZČO

Vláda SR prijala na svojom zasadnutí prvých 7 z návrhov opatrení na zmiernenie dopadu krízy, ktorá pre podnikateľov, zamestnancov ale i SZČO nastane počas mimoriadnej situácie v čase nákazy koronavírusom COVID-19. V prílohe sú priložené aj upravené úradné hodiny Sociálnej poisťovne v Rimavskej Sobote. celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Výber opatrení VLÁDY SR z 24.3.2020

Desiatky nových opatrení. Premiér Igor Matovič informoval o tom, čo po mnohohodinovom rokovaní vlády a krízového štábu schválili v boji proti koronavírusu. Týkajú sa dôchodcov, študentov, obchodov, nemocníc, ale aj zvyšku populácie. Pozrite si niektoré z nich. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Nové karanténne opatrenia od 19.3.

Zverejňujeme vám nové Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré vydalo nové usmernenia pre všetky osoby s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúce na území Slovenskej republiky nad 90 dni alebo zamestnané na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti. Týmto osobám sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dni a aby túto skutočnosť oznámili svojmu obvodnému lekárovi. celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Informácie Sociálnej poisťovne Rimavská Sobota

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie a vyhlásením núdzového stavu, Sociálna poisťovňa, pobočka RS oznamuje, že od 16. marca 2020 bude osobný styk s poistencami zabezpečovať iba v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. na preberanie podaní a formulárov v osobitnom režime vo vyčlenených priestoroch vestibulu. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Nové informácie zo zasadnutia krízového štábu mesta Hnúšťa

Prinášame Vám informácie o nových opatreniach KŠ počas mimoriadnej situácie, žiadosť primátora mesta o dodržiavanie prijatých opatrení a nariadení. Jedným z nich je aj zabezpečovanie ROZVOZU A NÁKUPU ZÁKLADNÝCH POTRAVÍN A LIEKOV, ktoré mesto začína organizovať pre občanov, ktorí majú nad 70. rokov, prostredníctvom sociálneho oddelenia a MsP dňom 17.3.2020. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Klienske cetrum MV SR v utorok bude zatvorené!

V súvislosti s opatreniami týkajúcich sa ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, oznamujeme občanom miest a obcí, že dňa 17.03.2020 bude pracovisko oddelenia dokladov v Hnúšti uzatovorené. Občania si budú môcť potrebné doklady vybaviť na pracovisku oddelenia dokladov v Rimavskej Sobote na ul. Hostinského 3 (budova pod Okresným riaditeľstvom Policajného zboru – pri BILLE) a to len v dobe od 08.00 hod do 11.00 hod., nakoľko doba vybavovania stránok je obmedzená len na 3 hodiny denne a to do 23.03.2020. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

COVID-19 - Zákaz a obmedzenia pre prevádzky a nariadenie izolácie skupín osôb.

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Infromácie o nariadeniach domácej izolácie a karantény

Zverejňujeme obyvateľom mesta Hnúšťa na vedomie Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods.2 písm. b) a I) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo: OLP/2567/2020. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Informácie pre občanov - COVID-19 - koronavírus

Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu? celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

OPATRENIA NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU - II.

na základe usmernenia Ústredného krízového štábu a uznesenia vlády SR o mimoriadnej situácii dnes 12.03.2020 opäť zasadol krízový štáb a prijal preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života. Opatrenia sú nepríjemné, ale sú prijaté predovšetkým na vašu ochranu. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie MIMORIADNEJ SITUÁCIE - COVID-19

„Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky - VYHLASUJE podľa §8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06.00 hod MIMORIADNU SITUÁCIU pre územie Slovenskej republiky. Je potrebné prísne dodržiavať Rozhodnutia a usmernenia vydané úradom verejného zdravotníctva a ministerstvom vnútra Slovenskej republiky „ celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Zverejnenie zápisnice zo zasadania Krizového štábu mesta Hnúšťa 10.3.2020

Podľa usmernenia Ministerstva vnútra SR a v zmysle Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 9.3.2020 ohľadom vydávania rozhodnutia o nariadení opatrení pri ohrození verejného zdravia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. prijal Krízový štáb mesta Hnúšťa opatrenia, ktoré sú uvedené v zápisnici KŠ. Doporučujeme obyvateľom mesta sledovať pravidelne aktualizovanú stránku https://mesto.hnusta.sk/mesto/koronavirus-opatrenia/ celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

OZNÁMENIE - ÚPSVaR

OZNÁMENIE - Úrad PSVR v záujme predchádzania šíreniu vírusu COVID-19 a v záujme ochrany zdravia klientov a osôb využívajúcich služby úradu, žiada klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a pracovísk a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt.
celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Koronavírus - rozhodnutia o dôležitých nariadeniach

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dňa 9.3.2020 rozhodnutia o podstatných obmedzeniach a zákazoch súvisiacich so šírením vírusu Covid-19 (Koronarírus).
celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
19

Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu - usmernenie

Nové ochorenie COVID-19, ktoré sa vo svete šíri, bolo na Slovensku potvrdené ku dnešnému dňu v 5(piatich) prípadoch. V zmysle záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 6. marca 2020 a prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva vydávame odporúčania, ako vírusovému ochoreniu predísť, prípadne, ako postupovať, ak zbadáte prvé príznaky. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správca Webu