#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všetky dôležité informácie o novom koronavíruse COVID19,

dôležité telefónne číslo príslušného

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ)

0918 542 763

 

V meste Hnúšťa sú zriadené tieto mobilné odberné miesta na AG (antigénové)  testovanie na vírus SARS COVID-19*

1 MOM  pri MsKS Rumunskej armády 195 - od pošty 9:00 - 16:30
2 MOM  pri Chemiku ulica Železničná - na poschodí 9:00 - 16:30
3 MOM  pri Kaštieli ulica Klokočova 282 - vchod spredu 8:00 - 15:45
4 MOM  pri MŠH Mestská športová hala ulica Športová, vchod zozadu od tenisových kurtov  8:00 - 16:15
5 MOM pri futbalovom štadióne Futbalový štadión v Hnúšti (vchod od supermarketu Tesco) 8:00 - 16:15
5 MOM  pri Nemocnici PCR testy aj AG testy  - vchod od parkoviska. Po - So: 8:00 - 16:00

MOM sú otvorené denne od pondelka do nedele. 

* UPOZORNENIE: Mesto Hnúšťa upozorňuje, že ide o súkromných prevádzkovateľov. Mesto Hnúšťa nie je zriaďovateľom MOM a teda nezodpovedá za fungovanie odberového miesta, kvalitu odberov, ani za prípadné dlhšie čakanie, či organizáciu odberov.

Nové opatrenia od 3. marca.2021  - 
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19092/1

- od stredy 3. marca do 19. marca na Slovensku platí zákaz vychádzania od 20.00 do 1.00 h nasledujúceho dňa.                   Z tohto zákazu platí viacero výnimiek,
- od 3. marca je povolený pobyt v prírode vrátane individuálneho športu len v rámci okresu, v prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja, v prípade Košíc sa za okres považuje územie Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice okolie,
-od 8. marca bude povinné nosenie respirátora FFP2 v obchodoch a hromadnej doprave,
-od 8. marca už nebudú môcť pozitívne testované osoby chodiť do obchodu či vychádzať z domu na rôzne účely, navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba lekára alebo lekáreň,
-od 15. marca bude povinný respirátor vo všetkých interiéroch

Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní

je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

- do zamestnania,
- pre pracovníkov škôl a školských zariadení v čase od 5.00 do 20.00 h,
- do čistiarne odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky od 5.00 do 20.00 h,
- na hromadné podujatie od 5.00 do 20.00 h, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
- na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
- dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa špeciálnej školy od 5.00 h do 20.00 h – test potrebuje jeden zákonný zástupca
- žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a ich sprievod od 5.00 h do 20.00 h,
- na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie,
- osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a na cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- osoby na najbližší zberný dvor a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak je daný okres zaradený do IV. stupňa  varovania.
- študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia vysokej školy a cestu späť.

Bez testu na ochorenie COVID-19 si možno uplatniť výnimku na cestu:

- v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a na cestu späť v čase od 5.00 do 20.00 h,
- do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
- na preventívnu prehliadku v čase od 5.00 do 20.00 h,
- v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
- na RT-PCR test alebo do mobilného odberového miesta na antigénový test na ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak je daný okres zaradený do I. až III. stupňa  varovania. Test nepotrebujú okrem spomínaných výnimiek ani osoby mladšie ako 15 rokov, staršie ako 65 rokov, ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sa pohybujú s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, alebo osoby dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra,
- pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a na cestu späť,
- so psom alebo mačkou do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
- dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku od 5.00 do 20.00 h,
- rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo na cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- osoby s dieťaťom do šiestich rokov veku do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska a cestu späť od 5.00 do 20.00 h.
- dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a na cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
- zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti od 5.00 do 20.00 h,
- na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a na cestu späť,
- na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie od 5.00 do 20.00 hod

 

 

V okrese Rimavská Sobota sú zriadené 4 mobilné odberné miesta na AG /antigénové/ testovanie a ich počet postupne pribúda na základe podpisovania zmlúv s MZ SR.

 

     

 

 

BB

Rimavská Sobota

Uratíva

Čerečianska, Rimavská Sobota

08:00 - 17:00

Prevádzka Pon - Sob

BB

Rimavská Sobota

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Šrobárová 4, Rimavská Sobota

7:00 - 15:00

Prevádzka Pon - Pia

BB

Rimavská Sobota

RÚVZ Rimavská Sobota

Sama Tomášika 14, Rimavská Sobota

10:00 - 14:00

Prevádzka Ut, Št

BB

Rimavská Sobota

IVIMED s.r.o.

Cintorínska 4304/3, Rimavská Sobota

10:00 - 18.00

Prevádzka Pon - Ne objednávkový systém

Aktuálny prehľad je denne aktualizovaný na MZ SR TU.

Ďalšie informácie, opatrenia a usmernenia získate na  https://korona.gov.sk/

alebo  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&id=250&layout=blog&Itemid=153

Infolinka Okresného úradu v Banskej Bystrici k problematike týkajúcej sa COVID19,  ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod. na telefónnych číslach call centra:    0961 699 555,   048/4306 555

Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí

Usmernenie hlavného hygienika

Usmernenie hlavného hygienika o karanténe

Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu mesta Hnúšťa dňa 10.03.2020 - prijaté opatrenia

Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom

Prostredníctvom tejto stránky môžete získať informácie, ako požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

https://www.pomahameludom.sk/?fbclid=IwAR1nleu9Iy9xGWXCybPdtpWdC40dhEXFS7I_fnsRFS8fKjkTdBuyLxRr76M

 

Mnohé informácie o koronavíruse COVID 19 môžete nájsť aj na stránke:

https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus-po-slovensky/

KONTAKTY: 

MsÚ Hnúšťa kontakty/telefonny-zoznam-e-maily/

📞 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

📞 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

💻 novykoronavirus@uvzsr.sk

 

OPATRENIA VLÁDY SR POČAS VEĽKEJ NOCI

Vláda rozhodla o rozšírení núdzového stavu obmedzením slobody pohybu zákazom vychádzania.
Platí od polnoci 8. apríla do 13. apríla 23:59.

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na:

 • obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu s cieľom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb, teda nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, domáce zvieratá či doplnenie pohonných hmôt,
 • cestu s cieľom obstarania nevyhnutných životných potrieb (vymenovaných v predchádzajúcom bode) pre inú osobu v rámci územia okresu (v prípade Košíc a Bratislavy v rámci územia mesta), t. j. dobrovoľníctvo či susedská výpomoc,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou či príbuzným,
 • pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade Košíc a Bratislavy v rámci územia mesta,
 • cestu na pohreb blízkej osoby.

NÚDZOVÝ STAV

 • Vláda SR vyhlásila NÚDZOVÝ STAV
 • Núdzový stav sa vzťahuje na:
  • držiteľov povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby,
  • držiteľov povolenia na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby,
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
  • právnické a fyzické osoby, ktoré majú z ÚDZS zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
  • právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu,
  • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR,
  • Úrad verejného zdravotníctva SR,
  • regionálne úrady verejného zdravotníctva,
  • zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje aj zdravotná starostlivosť.
   Štát chce chrániť seniorov, ktorí sú v prípade pandémie koronavírusu najzraniteľnejšou skupinou. Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň uzavrie činnosť denných stacionárov a pre sociálne zariadenia vydá hygienické pokyny.
   Viac tu: Verejná vyhláška – poskytovanie sociálnych služieb

ODPORÚČANIA A NARIADENIA PRE OBČANOV

 • Povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.
  Viac tu: Verejná vyhláška – povinnosť nosiť rúška
 • Dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade (vonku aj vnútri).
 • Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR odporúčajú občanom SR obmedziť mobilitu mimo bydliska na nevyhnutnú mieru – dochádzanie do práce, zabezpečenie základných životných potrieb (zabezpečenie potravín, hygieny, liečiv, domácej sociálnej starostlivosti, zaopatrenia chorých a zomierajúcich), nevyhnutná návšteva zdravotníckeho zariadenia.
 • Vláda vyzýva rodičov, aby v súvislosti s prerušením vyučovania nedávali deti do opatery starým rodičom z dôvodu možného šírenia nákazy. Priebeh ochorenia u nich môže byť komplikovanejší.
 • Pre seniorov nad 65 rokov sú určené špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 h do 12.00 h.
 • Vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR vyzvali seniorov, aby pre riziko ochorenia COVID-19 vychádzali zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi. Vláda je pripravená v prípade nutnosti aj prijať zákaz vychádzania pre konkrétne skupiny ľudí.
 • Vláda vyzýva seniorov, aby MHD a verejnú dopravu využívali iba v nevyhnutných prípadoch.
 • Vláda zakáže predaj respirátorov bežnej verejnosti, keďže môžu byť nebezpečné (chorý človek, ktorý používa respirátor s výdychovým ventilom, vydychuje infikovaný vzduch). Respirátory budú k dispozícii iba pre zdravotníckych pracovníkov.

KARANTÉNA a CESTOVANIE

 • Všetkým osobám, ktoré od 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19. Následne po zistení negatívneho výsledku sa týmto osobám nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Izolácia sa nariaďuje i osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.

Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na nasledovné osoby:

 • tehotné ženy,
 • osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
 • osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby alebo osoby s inými závažnými zdravotnými stavmi (potvrdenie o tomto zdravotnom stave sa doloží dodatočne bezodkladne správou od lekára),
 • osoby nad 75 rokov,
 • osoby, ktoré na území Slovenskej republiky požívajú diplomatické výsady a imunitu a osoby im blízke a sprevádzajúce v dobe prekročenia štátnych hraníc SR, ktoré od 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky.

  Týmto osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Maloletým osobám, ktoré bez sprievodu vstupujú na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti.
 • Všetkým osobám, ktoré od 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám, ktoré v období od 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Povinná karanténa sa nevzťahuje na:

 • vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,
 • posádky v lodnej nákladnej doprave, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,
 • členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letu lietadla na leteckú prepravu nákladu na územie Slovenskej republiky, ktorí zotrvajú na palube tohto lietadla, okrem vykonania predletovej prípravy, naloženia alebo vyloženia leteckého nákladu
 • členov posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie najmä letov lietadiel na humanitárne účely, technických a premiestňovacích letov, repatriačných letov lietadiel na palube ktorých sa nachádzajú osoby s prechodným alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
 • vodičov a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
 • rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia prepravy medzinárodných nákladných vlakov,
 • vodičov nákladnej dopravy, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave, ktorí cestujú inými spôsobmi dopravy, za predpokladu, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza na území Slovenskej republiky; uvedenú skutočnosť musia preukázať napr. potvrdením od zamestnávateľa, označením miesta výkonu práce, identifikačnými údajmi pracovníka/ov a vozidla/vozidiel,
 • vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad,
 • zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia.

Celé znenie opatrenia Na webe ÚVZ SR.

Formuláre pre neodkladné vycestovanie a pre návrat domov:

 • Formulár pred plánovaným vycestovaním do zahraničia za účelom poskytnutia plánovanej alebo pokračujúcej protokolárnej liečby život limitujúceho ochorenia nájdete TU
 • Formulár po návrate zo zahraničia za účelom poskytnutia plánovanej alebo pokračujúcej protokolárnej liečby život limitujúceho ochorenia nájdete TU

Česko – podmienky cestovania v krajine a postup pre vybavenie nóty pre tranzit.

OBCHODY, PREVÁDZKY

 • S účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6.00 h sa do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
  • predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
  • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
  • predajní drogérie,
  • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
  • predajní novín a tlačovín,
  • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
  • prevádzok telekomunikačných operátorov,
  • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením (bez prítomnosti verejnosti),
  • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
  • prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb,
  • pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
  • autoservisy, pneuservisy a odťahovacie služby,
  • taxislužieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
  • práčovní a čistiarní odevov.
 • Od 30. 3. 2020 sa povoľuje otvorenie ďalších obchodov, služieb a prevádzok:
  • očné optiky,
  • služby STK a emisnej kontroly,
  • leasingové služby,
  • predajne a servis bicyklov,
  • notári a advokáti,
  • stavebniny, záhradníctva,
  • galantérie, metrový textil
  • farby, laky,
  • elektroinštalačné služby,
  • železiarstva,
  • zberné dvory,
  • servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
  • kľúčové služby.
  • Štát zavádza limit na počet zákazníkov v predajni, v jednom čase bude môcť byť v obchode len jeden zákazník na 25 metrov štvorcových predajnej plochy.
  • V obchodoch musí byť zabezpečená povinná dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice pri vstupe a povinnosť nosiť rúško. Prevádzky musia zabezpečiť minimálny odstup v radách pri pokladniciach aspoň dva metre.
  • Zatvorené naďalej zostanú veľké obchodné domy a veľké prevádzky. Výnimku majú predajne potravín, drogérií a lekární v obchodných domoch.
  • Všetky predajne budú v nedeľu zatvorené z dôvodu sanitárneho dňa a oddychu personálu, výnimku dostali len pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie.
  • V obchodoch a prevádzkach sa odporúča meranie telesnej teploty.
  • Zákaz prevádzky sa netýka komunálnych služieb a služieb dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov.
   Viac tu: Opatrenie ÚVZ SR OLP/2595/2020Opatrenie ÚVZ SR OLP/2596/2020.

VLÁDA, SAMOSPRÁVY

 • Obce a mestá zriadia telefónne linky na donášku jedla a inej pomoci pre ľudí, ktorí nemôžu chodiť von.
 • Vláda predloží návrh zákona, podľa ktorého budú môcť štátne orgány v čase krízy využívať lokalizačné dáta ľudí, ktoré im poskytnú mobilní operátori.
 • Vláda spúšťa všetky kanály na informovanie obyvateľstva a potrebných opatreniach a takisto aj reklamnú kampaň na ich propagáciu.
 • Vláda požiada riaditeľa RTVS, aby každý deň bola na RTVS svätá omša o 18.00 h. Takisto sa zavedie vysielanie školských spotov a online škola na RTVS.

EKONOMIKA

PRVÁ POMOC zamestnancom, firmám a SZČO

 • Štát preplatí 80 % platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté.
 • Štát poskytne príspevky pre SZČO a zamestnancov podľa poklesu tržieb firmy:
  • viac ako 20 % - 180 €
  • viac ako 40 % - 300 €
  • viac ako 60 % - 420 €
  • viac ako 80 % - 540 €
 • Štát poskytne bankové záruky vo výške 500 mil. € mesačne.
 • Zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR bude hradených po celú dobu 55 % z ich hrubej mzdy.
 • Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
 • Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
 • Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane.

KULTÚRA, ŠPORT

 • Zatvárajú sa akvaparky a lyžiarske strediská, ako aj všetky zábavné podniky, detské kútiky, wellness a fitness centrá, kúpele.
  Viac tu: Opatrenie ÚVZSR
 • Od 24. 3. 2020 sa predlžuje platnosť zákazu usporadúvania športových, spoločenských a kultúrnych podujatí do odvolania.
  Viac tu: Verejná vyhláška – zákaz hromadného podujatia

ŠKOLSTVO

 • S účinnosťou od 3. 4. 2020 sa zakazuje prevádzka zariadení pre deti a mládež okrem zariadení školského stravovania tak, že je možná (na základe individuálneho rozhodnutia zriaďovateľa zariadenia) príprava a výdaj stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti.
  Viac tu: Opatrenie ÚVZSR
 • Prerušuje sa vyučovanie na školách a v školských zariadeniach.
  Viac tu: Usmernenie ministerstva školstva

ZDRAVOTNÍCTVO

 • Z dôvodu predídenia šírenia možnej nákazy v nemocničnom prostredí boli zakázané všetky návštevy vo všetkých nemocniciach na území SR.
  Viac tu: Vyhláška ÚVZSR
 • S účinnosťou od 18. 3. 2020 sa nariaďuje všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby vykonávali potrebné kroky a opatrenia smerujúce k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov, ktorých nevykonanie prípadne odloženie neohrozí život a zdravie osôb.
 • Pri vstupe do nemocníc, fabrík sa bude podľa nariadenia hygienikov od 30. marca merať teplota tela.
 • Pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery sa zriadia drive – thru. Ide o testovacie body na koronavírus z áut. Jedno takéto miesto za deň urobí 70 odberov vzoriek.
 • Pred nemocnicami, v ktorých dochádza k výtržnostiam neprispôsobivými ľuďmi budú vojaci a policajti, aby urobili poriadok.
 • Ministerstvo zdravotníctva určí po jednej nemocnici na východe a strede Slovenska a v Bratislave, ktoré budú slúžiť čisto len na liečbu ochorenia Covid-19. V ostatných nemocniciach budú na tento účel vyšpecifikované celé pavilóny.
 • Posúva sa vykonateľnosť preventívnych prehliadok, ktoré sa musia vykonávať vo vzťahu k práci.
 • Ministerstvo obrany identifikuje vojakov, ktorí sa môžu zaškoliť na sanitárov, ak by to bolo nevyhnutné.
 • Ministerstvo zdravotníctva vyrokuje so zdravotnými poisťovňami, aby ambulanciám aj počas zníženého počtu pacientov dávali 75 percent platieb z priemeru, ktorý zvyčajne dostávajú.

CIRKEV

 • V súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zostávajú verejné bohoslužby pozastavené aj počas veľkonočných sviatkov. Kňazi môžu ísť súkromne sláviť obrady do kostolov a taktiež zabezpečiť internetové prenosy pre ľudí.
  Viac tu: Usmernenie hlavného hygienika

ÚRADY

 • Klientske centrá budú od pondelka 16.3. fungovať len tri hodiny denne.
  Viac tu: Tlačová správa MVSR
 • Do 30. apríla 2020 nesmie byť spustená žiadna exekúcia ani dražba.
 • V skrátenom legislatívnom konaní bude prerokovaný návrh zákona, aby mohli pracovať notári a advokáti. Napríklad na prípravu závete alebo obhajoby.

DOPRAVA

 • Zatvorili sa hraničné priechody. Na územie SR majú povolený vstup len:
  • nákladné motorové vozidlá prevážajúce tovar,
  • osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým či prechodným pobytom – a platným cestovným dokladom,
  • osoby, ktoré dochádzajú na územie SR za prácou z prihraničných obcí; musia sa preukázať občianskym preukazom/pasom, pobytovou kartou a potvrdením od zamestnávateľa/pracovnou zmluvou.
 • Obmedzuje sa medzinárodná osobná, vlaková a autobusová doprava, okrem nákladnej.

Železničná doprava

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR zruší bezplatnú železničnú dopravu pre študentov, kým budú školy zatvorené, aby sa im menej umožnilo tráviť čas cestovaním.
 • Medzinárodná železničná doprava nebude premávať od 13. 3. 2020 od 7.00 hod.
 • Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. 3. 2020 premávať v obmedzenom režime. Železničná spoločnosť Slovenska (ŽSSK) pokračuje v pravidelnej dezinfekcii železničných vozňov.
 • Rovnako Železnice slovenskej republiky (ŽSR) dezinfikujú priestory staníc.

Autobusová doprava

 • Počnúc dňom 13.3.2020 o 7.00 hod. nebudú medzinárodné autobusové linky premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko.

Kamiónová preprava tovaru

 • Nákladná kamiónová doprava je povolená na vnútroštátnych aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva. Vodiči kamiónov (profesionálni) musia byť vybavení ochrannými prostriedkami, ktoré je povinný zabezpečiť ich zamestnávateľ.

Lodná doprava

 • Počnúc dňom 13. 3. 2020 od 7.00 hod. lode prepravujúce osoby nesmú zastavovať v prístavoch nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Je povolený len tranzit cez územie Slovenskej republiky.

Letecká doprava

 • Dňom 13. 3. 2020 od 7.00 hod. bude pozastavená medzinárodná letecká doprava na všetkých letiskách na území Slovenskej republiky.

POŠTA

 • Slovenská pošta bude fungovať v upravenom režime tak, aby bolo zabezpečené poskytovanie univerzálnej poštovej služby – môžu byť však upravené prevádzkové hodiny. Všetky pobočky sa v priebehu dňa budú pravidelne dezinfikovať.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

 • Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov aj na ošetrovné (OČR) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne. Stačí vyplniť formulár na webe Sociálnej poisťovne (www.socpoist.sk).

MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY

Marginalizované rómske komunity (MRK) tvoria v rámci prevencie a ochrany obyvateľstva pred šírením koronavírusu špecifickú rizikovú (ohrozenú) skupinu (zlý zdravotný stav, nedostatočné hygienické podmienky, zhoršený prístup k zdravotným službám, nižšie povedomie o hygiene, vyššia hustota obyvateľstva, migrácia príslušníkov MRK za prácou do a zo zahraničia). V rámci súčasnej epidemiologickej situácie zaznamenávame zvýšený návrat príslušníkov MRK zo zahraničia na Slovensko. Vracajú sa a cestujú cez krajiny s výrazne horšou epidemiologickou situáciou, čo vytvára veľké riziko zanesenia ochorenia COVID-19 do rómskych osád s extrémne vysokou pravdepodobnosťou jeho šírenia a vzniku epidémií v osadách aj mimo nich.
Úrad verejného zdravotníctva SR prináša Plán riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách.

 

NÁRODNOSTNÉ MENŠINY

Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Výskytom ochorenia COVID-19 (koronavírus) čelí v súčasnosti Slovensko najväčšej bezpečnostnej výzve za uplynulé desaťročia.

Vláda SR s účinnosťou od 16. marca 2020 vyhlásila núdzový stav a prijala ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu medzi obyvateľstvom SR.

Rozšírenie koronavírusu vyžaduje konkrétne opatrenia a celospoločenskú informačnú kampaň zo strany zodpovedných.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny preto minulý týždeň zabezpečil preklad základných informácií o koronavíruse do maďarského, rómskeho, rusínskeho, ukrajinského a nemeckého jazyka a v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR boli tieto informácie zverejnené na webových stránkach príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, resp. zaslané priamo na obce s rómskym, rusínskym, ukrajinským a nemeckým obyvateľstvom. Dňa 11. marca 2020 splnomocnenec listom požiadal predsedníčku Ústredného krízového štábu SR pani Denisu Sakovú, ministerku vnútra SR, aby sa pri informovaní verejnosti v súvislosti s hrozbou koronavírusu nezabúdalo na príslušné ustanovenia menšinového jazykového zákona (§4 ods. 6 zák. č. 184/1999 Z. z.), podľa ktorého sa v tzv. menšinových obciach (obce, ktoré sú uvedené v nariadení vlády č. 221/1999 Z. z.) informácie, nápisy a oznamy týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov uvádzajú pre verejnosť aj v menšinových jazykoch.

Preto vyzývam orgány verejnej správy (miestnu štátnu správu, obce a mestá), nimi zriadené právnické osoby (školy, kultúrne, zdravotné a sociálne zariadenia, atď.), právnické osoby (sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, zdravotné zariadenia, nemocnice, obchodné reťazce - napr. Tesco, Billa, Jednota, Kaufland, Lidl, ŽSR, Slovenská pošta, atď.) a fyzické osoby – podnikateľov, aby v zmysle uvedeného dodržali zákon a všetky informácie, nápisy a oznamy v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou uverejňovali v menšinových obciach aj v menšinových jazykoch.

Nedodržanie tejto povinnosti je správnym deliktom a všetkým povinným subjektom hrozí finančná pokuta od 50,- až do 2 500,-Eur!

Verím, že dodržaním tejto povinnosti a efektívnejšou formou informovania verejnosti prispejeme k bezpečnosti a ochrane životov našich občanov!

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

ilustračný obrázok

Karanténne opatrenie ZŠ JFR Hnúšťa

Mesto Hnúšťa zverejňuje nariadené karanténne opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, ktoré bolo vydané na základe epidemiologického vyšetrenia v Základnej škole J.F. Rimavského. Opatrenie je platné pre triedu 8.A v čase od 6.5.2021 do 24.5.2021 (vrátane). celý text

ostatné | 7. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
foto

Karanténne opatrenia - ZŠ J.F.Rimavského Hnúšťa

Mesto Hnúšťa zverejňuje nariadené karanténne opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, ktoré bolo vydané na základe epidemiologického vyšetrenia v Základnej škole J.F. Rimavského. Opatrenie je platné pre triedu 4.B v čase od 15.4.2021 do 27.4.2021 (vrátane). celý text

ostatné | 16. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
a

Vláda SR schválila predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní

Núdzový stav sa na Slovensku od soboty 20. marca 2021 predlžuje o ďalších 40 dní. Vláda využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný ústavný zákon, predĺženie však musí odobriť parlament. celý text

ostatné | 19. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
co

Prihlásenie na očkovanie - "čakáreň"

"Čakáreň je miesto, kde po registrácii budete zaradení do zoznamu čakateľov na termín. Termíny budú priraďované podľa veku. To znamená, že o pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas Vašej registrácie," vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva. Viac v článku: celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
v

Zaregistrujte sa ako náhradníci na očkovanie.

Banskobystrický samosprávny kraj spustil do užívania registračný systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na stránke: www.nahradnici.sk.
V prípade záujmu Vás zaregistrujeme. celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Rozhodnutie RUVZ o zatvorení školy

Mesto Hnúšťa, ako zriaďovateľ základnej školy oznamuje, že s poukazom na Rozhodnutie RUVZ Rimavská Sobota č. A/2021/00686 zo dňa 15.3.2021 je v termíne od 16.3.2021 do 31.3.2021 (vrátane) prevádzka Základnej školy J.F.Rimavského v Hnúšti zakázaná. celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
zš

Karanténne opatrenia - ZŠ J.F.Rimavského Hnúšťa

Mesto Hnúšťa zverejňuje nariadené karanténne opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, ktoré boli vydané na základe epidemiologického vyšetrenia v Základnej škole J.F. Rimavského. Opatrenia sú platné pre triedu 1.A v čase od 12.3.2021 do 28.3.2021. celý text

ostatné | 12. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

ORGANIZÁCIA VZDELÁVANIA v ZŠ a MŠ v Hnúšti od 8. marca 2021

S účinnosťou od 8. marca 2021 na základe rozhodnutia ministra školstva pokračuje vzdelávanie prezenčnou formou pre žiakov 1. stupňa, prednostne pre žiakov rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. celý text

ostatné | 5. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Oznam o obmedzeniach a povinnostiach platných pre okres Rimavská Sobota od 15. februára 2021

Vážení občania, od 15. do 21. februára 2021 je okres Rimavská Sobota zaradený do III. stupňa varovania podľa „Covid Automatu“. To znamená, že od pondelka 15. februára 2021 sa vyžaduje potvrdenie o teste aj do zamestnania, nie staršie ako 7 dní. Rovnaká podmienka platí aj pre vstup do úradov, verejných budov, škôl a školských zariadení. celý text

ostatné | 12. 2. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Nové opatrenia krízového štábu platné od 5.2.2021

Krízový štáb mesta Hnúšťa na svojom zasadnutí prijal nasledovné opatrenia: celý text

ostatné | 9. 2. 2021 | Autor: Správca Webu
Odberný tím ZŠ Klokočova

Výsledky víkendového testovania v Hnúšti

Počas uplynulého víkendu bolo mestom Hnúšťa na vykonanie dobrovoľného celoplošného skríningu otvorených 5 odberných miest. celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Polročné prázdniny nebudú

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. decembra 2020 sa polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok). celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
mš

Karanténne opatrenia - MŠ NR

Mesto Hnúšťa zverejňuje nariadené karanténne opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, ktoré boli vydané na základe epidemiologického vyšetrenia v Materskej škole Nábrežie Rimavy 447 Hnúšťa. Opatrenia sú platné pre triedu č. 2 "Slniečková" v čase od 25.1.2021 do 6.2.2021 (vrátane). celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Nové opatrenia krízového štábu platné od 18.1.2021

Krízový štáb mesta Hnúšťa na svojom zasadnutí dňa 18. januára 2021 prijal nasledovné opatrenia: celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Rozhodnutie o prerušení vyučovania v materských školách

Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. Číslo: 2021/9418:1-A1810 zo dňa 5.1.2021 zriaďovateľ škôl a školských zariadení – Mesto Hnúšťa -
rozhodol dňa 7.1.2021 o prerušení vyučovania v MŠ a ŠKD za nasledovných podmienok: celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Nové opatrenia krízového štábu platné od 17.12.2020

Krízový štáb mesta Hnúšťa na svojom zasadnutí dňa 16. decembra 2020 prijal nasledovné opatrenia: celý text

ostatné | 16. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Rozhodnutie RÚVZ - uzatvorenie prevádzky MŠ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote vo veci nariadenia opatrení pri ohrození verejného zdravia a opatrení na predchádzanie ochoreniam rozhodol o zákaze prevádzky Materskej školy Klokočova 741/25 Hnúšťa v termíne od 9.12.2020 do 18.12.2020. celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Školy na II. stupni v Hnúšti aj naďalej vyučujú dištančne

Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo 2020/18259:3-A1810 zo dňa 4.12.2020 je možné obnoviť školské vyučovanie v základných školách v piatom až deviatom ročníku. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v meste Hnúšťa zriaďovateľ rozhodol o neobnovení vyučovania na II. stupni základnej školy, ako aj v základnej umeleckej škole prezenčnou formou. Vyučovanie v piatom až deviatom ročníku ZŠ a v ZUŠ bude aj naďalej prebiehať dištančnou formou. celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Rozhodnutie RÚVZ - uzatvorenie prevádzky MŠ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote vo veci nariadenia opatrení pri ohrození verejného zdravia a opatrení na predchádzanie ochoreniam rozhodol o zákaze prevádzky Materskej školy Nábrežie Rimavy 447 Hnúšťa v termíne od 27.11.2020 do 11.12.2020. celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Informácie o odbernom mieste COVID v Hnúšti

Vážení občania, podľa informácií od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a spoločnosti Gemerclinic, ktorá prevádzkuje nemocnicu v Hnúšti, bude odberné miesto na testovanie COVID19 (PCR testy) zriadené v areáli nemocnice v Hnúšti a to dňa:
8.12. (utorok) v čase od 8:00 do 11:00 hod.
10.12. (štvrtok) v čase od 8:00 do 11:00 hod. celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
1

COVID-19: Hasiči testujú v zelených okresoch denne - zmena

Ministerstvo vnútra vyvíja maximálne úsilie v boji s koronavírusom. Hasičský a záchranný zbor od 9. novembra vo vlastnej réžii prevádzkuje odberné miesta na antigénové testovanie obyvateľov v 25.zelených okresoch. Odberné miesta sú prevažne na hasičských staniciach okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, odbery vykonávajú hasičskí záchranári, ktorí majú s testovaním bohaté skúsenosti. V Rimavskej Sobote je odberné miesto na ulici Okružnej č.118 vo dvore HaZZ každý deň okrem nedele od 12.00 do 20.00 hodiny až do odvolania. Dňom 16.11. skončilo testovanie v Rimavskej Sobote v HaZZ SR. celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Nové opatrenia krízového štábu platné od 15.10.2020

Krízový štáb mesta Hnúšťa na svojom zasadnutí dňa 14. októbra a 15. októbra 2020 prijal nasledovné opatrenia: celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Nové opatrenia Krízového štábu platné od 19.6.2020

Krízový štáb mesta Hnúšťa na svojom zasadnutí dňa 12. júna 2020 prijal nasledovné opatrenia: celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Nové opatrenia Krízového štábu platné od 12.6.2020

Krízový štáb mesta Hnúšťa na svojom zasadnutí dňa 12. júna 2020 prijal nasledovné opatrenia: celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Nové podmienky pre materské školy

Mesto Hnúšťa oznamuje, že od 15.06.2020 umožňuje otvorenie materských škôl pre všetkých rodičov a deti, ktoré sú v MŠ prihlásené a doteraz im to nebolo umožnené z dôvodu stanovených kritérií ministerstvom školstva SR. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Detské ihriská - uvoľnenie opatrení

Vzhľadom na priaznivo sa vyvíjajúcu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 v SR, je možné pristúpiť k uvoľneniu opatrení pri prevádzke detských ihrísk v exteriéri. celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Nové opatrenia krízového štábu mesta platné od 4.6.2020

Krízový štáb mesta Hnúšťa na svojom zasadnutí dňa 4. júna 2020 prijal nasledovné opatrenia: celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Pokyny materských škôl

Riaditeľstva materských škôl zverejňujú pokyny pre zákonných zástupcov detí upravujúce podmienky materských škôl platné od 1.6.2020, zároveň prosia rodičov o ich dôsledné preštudovanie. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Rozhodnutie o otvorení materských a základných škôl

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.5.2020, Rozhodnutí Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12033:1-A2110 a č. 2020/ 11506:1-A2110 zo dňa 22.5.2020 a Uznesenia MsZ v Hnúšti č. 15/302/2020 zo dňa 19.5.2020 Mesto Hnúšťa ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení o t v á r a prevádzku materských škôl, základných škôl, školských klubov detí, zariadení školského stravovania s účinnosťou od 1.6.2020.
celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
c

Nové opatrenia Krízového štábu mesta platné od 22.5.2020

Krízový štáb mesta Hnúšťa na svojom zasadnutí dňa 21. mája 2020 prijal nasledovné opatrenia: celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná