#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Prevádzkový poriadok detského dopravného ihriska


Detske ihriskoTáto smernica upravuje a určuje pravidlá prevádzky, údržby a využívania objektu Detského dopravného ihriska v Hnúšti na Nábreží Rimavy, vo vlastníctve Mesta Hnúšťa.

Účelom smernice je úpravou a určením pravidiel prevádzky, údržby a využívania predmetného zariadenie zabezpečiť jeho efektívne využívanie, minimalizovať riziká poškodenia, znefunkčnenia a znehodnotenia zariadenia a jeho častí a vytvoriť podmienky pre bezpečný pohyb a využívanie areálu objektu verejnosťou.

Stránka

  • 1