#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Mestský bytový podnik Hnúšťa vznikol 1.1.1992 rozdelením Bytového podniku Rim.Sobota. Do jeho pôsobnosti prešli všetky mestské byty,tepelné hospodárstvo a Dom služieb v Hnúšti. Okrem správy bytov bol podnik aj výrobcom a dodávateľom tepla pre všetky byty a nebyt. priestory. Prevádzkoval kotolne na ul.Klokočovej, Železničnej, Clementisa a Školskej. Neskôr pribudli nové
kotolne v dome na ul.Clementisa 201, v novopostavenom mestskom nájomnom dome na Clementisa 250 a v 90-tych rokoch bola zrušená uhoľná kotolňa a postavená nová plynová na ul.Klokočovej.

Zakladateľskou listinou zo dňa 6.12.1999 bola založená spoločnosť s ručením obmedzeným - Mestský bytový podnik Hnúšťa, s.r.o.,Hlavná 378. Jediným spoločníkom je Mesto Hnúšťa. Orgánmi spoločnosti sú: Valné zhromaždenie , dozorná rada, konateľ.

Pri zahájení predaja bytov v r.2000 sa všetci vlastníci rozhodli pristúpiť ku zmluve o správe bytov bytovým podnikom. V r. 2001 pristúpili ku správe 3 obytné domy z Hačavy-Skálie a to T109, T 110, T111. Od správy odstúpili v r.2002 2 obytné domy a to NR 449 a NR 454.

V r.2003 bol daný do užívania nový nájomný dom Clementisa 250, ktorý postavilo mesto za pomoci štátu.

V r.2007 mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva pre Rimavskú energetickú spoločnosť s.r.o. a tým bytový podnik prestal byť výrobcom tepla a vykonáva len správu bytov a nebytových priestorov.

V súčasnosti Mestský bytový podnik Hnúšťa spravuje 940 bytov, z toho vo vlastníctve 817 a nájomných t.j. mestských 123.

Údržbu a opravy zabezpečujeme vlastnou údržbou napr. výmenu vodovodných, kanalizačných stúpačiek, výmenu vodomerov, opravy plyn.a elektro sporákov, výmenu radiátorov, opravy plochých striech atď. Práce na ktoré nemáme kapacitu, zabezpečujeme dodávateľsky.

 

AKTUALITY

 

Kontakt: 047/5422335,

Adresa: Hlavná 378, 981 01 Hnúšťa

Ing.Marián Michalík, konateľ

 

Ponuka voľných priestorov na prenájom v Dome služieb na ulici Francisciho 186 Hnúšťa - 20.2.2023