#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

PRIEMYSELNÝ  PARK  MESTA  HNÚŠŤA

 

Služby mesta Hnúšťa s.r.o.

deň zápisu : 06.11.2007

do 03.07.2024  pod menom Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa, s.r.o.

Francisciho č. 74/2, 981 01 Hnúšťa
IČO: 43 794 408,
DIČ: 2022475345
IČ DPH: SK2022475345
OR: Okr. súd B. Bysrica, oddiel: Sro, vložka č.:1340/S
 
Hlavné údaje o priemyselnom parku :

Celková rozloha: 63 685 m2

cca 90% priestorov je určené na výrobu a skladovanie
cca 10% priestorov je určené pre administratívu

Infraštruktúra:
Vodovodná prípojka - vlastná, kapacita 2,72 l/s
Recirkulačná stanica a vodojem - kapacita objemu v l: 1.000.000
Kanalizačná prípojka - delená kanalizácia: dažďová a splašková napojenie na priem. čističku
Prípojka elektrickej energie - dodávky na základe zmluvy o vecnom bremene - kapacita: 13 x 22 kV, inštal. príkon spolu 13,5 MWA
Plynovodná prípojka - vlastná - Kapacita: 1.115 m3/hod
Vykurovanie - centrálna kotolňa

http://www.investhnusta.sk/index.php

 
 
Mesto Hnúšťa :
- rozloha - 6 804 ha
- počet obyvateľov - 7491
- obyvateľstvo v produktívnom veku - 54%
- počet stredných škôl - 3
- jazykové školy - 1

 

Okres Rimavská Sobota :
- najväčší okres v banskobystrickom regióne s rozlohou 1.471 km2
- 15 stredných škôl v troch mestách
- 1084 absolventov v celom okrese ročne
- 61,7% populácie v produktívnom veku
- miera nezamestnanosti presahuje 29%, dvojnásobok národného priemeru (cca. 14%)
- dlhoročné tradície gumárenskom priemysle a v strojárstve s niekoľkými veľkými
   závodmi v minulosti
- optimálne klimatické podmienky pre rozvoj turistiky
- veľa historických a kultúrnych podujatí
Dopravné spojenie :
Diaľnice – najkratšie vzdialenosti:
Zvolen 80 km  
Hatvan 135 km
Miskolc (diaľnica M3) 106 km
Letiská – najbližšie medzinárodné letiská:
Sliač 85 km  
Košice 150 km
Budapešť 185 km