#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

ilustračný obrázok

ZAPOJTE SA DO HODNOTENIA STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV V MESTE

Vážení občania, aj tento rok máte možnosť zapojiť sa do pravidelného hodnotenia a monitorovania plnenia strategických dokumentov mesta – Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa 2018-2023 (KPSS) a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa 2021–2023 (PHSR). celý text

ostatné | 8. 6. 2023 | Autor: Správca Webu
#

AKO OBNOVIŤ LOKÁLNU EKONOMIKU V HNÚŠTI?

Mesto Hnúšťa poskytlo priestory a s primátorom mesta a zamestnancami sa zúčastnilo ďalšej významnej konferencie "Prečo a ako spolutvoriť, obnovovať a rozvíjať lokálnu ekonomiku v Hnúšti a okolí", ktorá sa organizovala v priestoroch zasadacej miestnosti MsÚ Hnúšťa vo štvrtok 25.mája 2023. celý text

ostatné | 29. 5. 2023 | Autor: Správca Webu
#

OŽIVENIE AREÁLU "ZÁVODU"?!

Počas týchto dní (22.5. - 23.5.2023) prebieha v našom priemyselnom parku vďaka iniciatíve Catching-Up Regions BBSK workshop projektu RIS4DANU s cieľom prípravy riešenia revitalizácie územia Priemyselnej zóny Hnúšťa a jej transformácie s cieľom oživenia daného územia v meste Hnúšťa. celý text

ostatné | 22. 5. 2023 | Autor: Správca Webu
#

AKO POKRAČUJE REKONŠTRUKCIA "MÁJOVKY"

Na sídlisku 1. mája prebieha revitalizácia vnútrobloku medzi bytovými domami. Stavebné práce za takmer 770.000 eur si vyžadujú i obmedzenia v pešej a automobilovej premávke. Preto vás opätovne vyzývam o maximálnu opatrnosť pri prechode touto časťou mesta a najmä obyvateľov bytových blokov 907-909. celý text

ostatné | 28. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Petrivaldského vila sa po rekonštrukcii dočkala svojho otvorenia

Nenápadná secesná vila sa po dlho očakávanej rekonštrukcii dočkala v piatok 24.marca 2023 svojho slávnostného otvorenia a do jej tajov mohla nahliadnuť aj verejnosť. Rekonštrukcia tejto národnej kultúrnej pamiatky začala v roku 2021 a ukončená bola na jeseň 2023. celý text

ostatné | 27. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
1. mája 908-909

Zahájenie revitalizácie vnútrobloku 1. mája 908 -909

Vážení občania,
určite ste si všimli, že odo dňa 03.03.2023 sme vo vnútrobloku bytových domov č. 907 až 909 vyznačovali priebehy inžinierskych sietí. Áno pripravovali sme zahajovacie práce pre projekt „Revitalizácia vnútrobloku – 908 - 909“. celý text

ostatné | 20. 3. 2023 | Autor: Správca webu II
foto

Revitalizácia vnútrobloku 1. mája 908 - 909

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Hnúšťa a adaptácia verejného priestoru na zmenu klímy a zvýšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom revitalizácie vnútrobloku. celý text

ostatné | 30. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Príspevok na rekonštrukciu prístavby MsKS schválený

Mesto Hnúšťa má schválených 100.000 € na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou vnútorných priestorov Domu kultúry v Hnúšti. Rozhodnutie o schválení bolo mestu doručené v decembri 2021. celý text

ostatné | 16. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Hnúšťa má zrekonštruované multifunkčné ihrisko

Vďaka získanej dotácii sa v mesiaci júl podarilo mestu zabezpečiť rekonštrukciu multifunkčného ihriska pri futbalovom štadióne. celý text

ostatné | 11. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
i

Hnúšťa pracuje na nomináciách pamätihodností mesta

Práve teraz sa môžete stať spolutvorcami zoznamu pamätihodností v našom meste. Ten má prispieť k zachovaniu historických odkazov našich predkov. Nominácie máte čas poslať do 8. augusta 2022. celý text

ostatné | 29. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Sociálne služby v meste opäť kvalitnejšie

Mesto Hnúšťa bolo úspešné v získaní finančného príspevku na zvýšenie kvality terénnych sociálnych služieb. celý text

ostatné | 14. 4. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Lákadlom nového múzea v Hnúšti bude vstup do podzemia a mačacie zlato

HNÚŠŤA – Bohatú banícku históriu mesta Hnúšťa a jeho okolia bude prezentovať nové Banské múzeum. Jeho lákadlom má byť aj expozícia v nevyužívanej časti bane a zaujímavý minerál pripomínajúci zlato. celý text

ostatné | 12. 4. 2022 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Zapojte sa do hodnotenia strategických dokumentov v meste

Vážení občania, aj tento rok máte možnosť, v rámci pravidelného ročného monitorovania, zapojiť sa do monitorovania a hodnotenia plnenia strategických dokumentov mesta - Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa 2018–2023 (KPSS) a Programu hospodárskeho rozvoja mesta Hnúšťa 2021–2023 (PHR). celý text

ostatné | 4. 3. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Jedna z etáp obnovy kultúrnej pamiatky – Petrivaldského vily zrealizovaná

Mestu Hnúšťa sa podarilo úspešne zrealizovať jednu z dôležitých etáp obnovy svojej kultúrnej pamiatky Petrivaldského vily. Ide o obnovu časti strechy a rekonštrukčné práce, ktoré doteraz prebehli. Na ich spolufinancovanie získalo mesto prostriedky z dotácie z Ministerstva kultúry SR a Akčného plánu. celý text

ostatné | 17. 1. 2022 | Autor: Správca Webu
drvič

Nová podpora triedeného zberu v meste Hnúšťa

Mesto Hnúšťa vďaka úspešnému projektu získalo ďalšiu dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 150.000€. celý text

ostatné | 21. 12. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Historický chemický závod obdivujú ľudia z celého Slovenska

Tento rok uplynulo 100 rokov, odkedy v Likieri vyhasli vysoké pece a vytieklo z nich posledné horúce železo. Zastavili sa aj huntíky, ktoré zo Železníka dovážali 170-tisíc ton železnej rudy ročne. celý text

ostatné | 14. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Nová podzemná atrakcia je spustená

Trvalo to takmer 3 roky, kým sme sa dostali až sem. V rámci Dní mesta Hnúšťa 2021 mesto sprístupnilo svoju novú podzemnú atrakciu - hlbinnú prehliadku aktívnej bane na Mútniku. celý text

ostatné | 14. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Mesto Hnúšťa otvorilo svoj prvý náučný chodník

Chodník obsahuje 6 informačných tabúľ, 2 vyhliadkové miesta a kopíruje trasu Cesty Márie Széchy v katastri Hnúšte. Dozviete sa na nej o Márii Széchy, ale predovšetkým o tajomstvách histórie mesta, ktoré sú s týmito miestami spojené. celý text

ostatné | 14. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Už aj Hnúšťa má svoje ihrisko Žihadieko

Fantastické detské ihrisko Žihadielko slúži už aj deťom z Hnúšte. V poslednom ročníku súťaže organizovanej spoločnosťou Lidl Slovenská republika uspela Hnúšťa vďaka 508 672 hlasom. celý text

ostatné | 3. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
#

MAS MALOHONT podporí podnikanie vo výrobe aj v službách

Na podporu podnikateľských zámerov k dispozícii 479 000 eur. Výzva na predkladanie projektov je určená pre mikro a malé podniky. Pre získanie dotácie je potrebné splniť niekoľko podmienok, ktoré podrobne predstavíme na informačnom koncom júla. Viac v článku: celý text

ostatné | 9. 7. 2021 | Autor: Správca Webu
#

MAS MALOHONT podporí mladých a malých poľnohospodárov

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila v posledných dňoch dve výzvy na predkladanie projektov, ktoré sú určené pre poľnohospodárov. Na podporu mladých poľnohospodárov je vyčlenených 200 000 eur a pre podporu malých poľnohospodárov je určených 30 000 eur. celý text

ostatné | 23. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
Pracovné stretnutie poslancov MsZ pri príprave návrhu projektových zámerov

Návrh projektových zámerov mesta pre Stratégiu UMR Rimavská Sobota

Stratégia udržateľného mestského rozvoja je nástrojom na podporu využitia rozvojového potenciálu a riešenia spoločných problémov jadrového mesta a jeho zázemia. Je spoločnou stratégiou územia UMR. celý text

ostatné | 28. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
plagát

Vďaka schválenému projektu Mesto Hnúšťa podporí rozvoj regiónu

Mesto Hnúšťa bolo úspešné v projekte Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota, ktorý bol predložený v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a podporený Európskym sociálnym fondom. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Rozvoj elektromobility v Hnúšti

Čistejšie ulice, cesty a chodníky budeme mať čoskoro aj vďaka úspešnému projektu mesta Hnúšťa, v rámci ktorého mesto získalo dotáciu 90-tisíc eur na nákup zametacieho vozidla. celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Čo mládež pri trávení voľného času v Hnúšti potrebuje?!

V rámci projektu s názvom: „Multifunkčné centrum pre mládež – Hnúšťa“, v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK- Miestny rozvoj), Nórske granty 2014 – 2021 SR, číslo: LDI01, mesto Hnúšťa zisťuje, čo by deti a mládež vo svojom meste, ale aj regióne uvítali, čo im chýba, naopak čo oceňujú, že tu pri trávení voľného času k dispozícii je. Dotazník je určený v prevažnej miere pre deti a mládež do 24 rokov. Ďakujeme za Váš čas pri vypĺňaní dotazníka. celý text

ostatné | 11. 11. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Participácia na rozvojovom projekte mesta - AKTUALIZÁCIA

Mesto Hnúšťa ako oprávnený žiadateľ o projekt z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“ v rámci vyhlásenej výzvy č. LDI01 , Nórske granty 2014 – 2021, si dovoľuje pozvať potencionálnych partnerov z mesta Hnúšťa a okresu Rimavská Sobota, ako jedného z najmenej rozvinutých okresov, na pracovné stretnutie zamerané na predstavenie samotnej výzvy a na oslovenie potencionálnych partnerov projektu s cieľom participácie na projekte. celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
#

BOLI SME V LEVOČI PRE INŠPIRÁCIU DO NAŠEJ VILY

Uplynulý piatok (26.06.) sme v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Gemer navštívili Levoču, kde sme hľadali inšpiráciu pre zariadenie interiéru Petrivaldského vily, ktoré bude nasledovať po jej rekonštrukcii.  celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Spojme hlavy!

Máš 15-25 rokov a chceš zlepšiť svoje okolie? Máš nápad, no nevieš ako na to? Tak Spojme hlavy! Spoločne toho dokážeme omnoho viac. Prihlás sa do projektu Nadácie pre deti Slovenska a staň sa súčasťou zmeny v tvojom meste. celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
#

K rozvoju cykloturistiky v Hnúšti a okolí prispeje rozšírenie ponuky cyklopožičovne

Hnúšťa, 27. máj 2020

Mesto Hnúšťa rozšírilo ponuku požičovne bicyklov, čo spolu s tradičným cyklobusom sprístupňuje historické, banícke a prírodné atraktivity domácim obyvateľom ale aj návštevníkom takmer zabudnutého, ale malebného regiónu Gemer – železného srdca Slovenska.
celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Desiatka ihrísk Žihadielok pre rok 2020 je známa

Lokality posledných desiatich ihrísk Žihadielok sú známe! Počas šiestich týždňov odovzdali ľudia na webe www.zihadielko.sk rekordných viac ako 9 000 000 hlasov. Rozhodli tak o tom, že fantastické detské ihriská získali Rožňava, Kolárovo, dve košické mestské časti – Nad Jazerom a Sídlisko Ťahanovce, Hnúšťa, Tisovec, Topoľčany, Šurany, Komárno a Dunajská Streda. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná