#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

#

ZMLUVA O PRENÁJME PODPÍSANÁ

Hnúšťa, 19.6.2024 - V uplynulých dňoch sa uskutočnila v Hnúšti návšteva predstaviteľov poľskej firmy Versaco, na ktorej došlo k podpisu zmluvy o prenájme výrobných priestorov po kórejskom investorovi YURA v areáli priemyselného parku v Hnúšti. celý text

ostatné | 19. 6. 2024 | Autor: Správca Webu
#

NIE JE TO SPAĽOVŇA, NIE JE TO SKLÁDKA...

Hnúšťa, 12.6.2024 - Vedenie mesta na čele s primátorom Martinom Pliešovským navštívilo v dňoch 6.-7. júna hlavné mesto Slovinska, aby sa zoznámilo s regionálnym centrom odpadového hospodárstva. Centrum je najmodernejšou továrňou na spracovanie zmesového a biologického odpadu v Európe. celý text

ostatné | 12. 6. 2024 | Autor: Správca Webu
návrh exteriéru Petrivaldského vily

I. ETAPA ÚPRAVY EXTERIÉRU PETRIVALDSKÉHO VILY JE NA DOSAH

Hnúšťa, 11.6.2024 - Mesto Hnúšťa vďaka úspešnému projektu získalo z Nadácie SPP finančný príspevok vo výške 2000 € na vybudovanie komunitnej záhrady pri Petrivaldského vile. celý text

ostatné | 11. 6. 2024 | Autor: Správca Webu
#

MIESTNE OBČIANSKE A PREVENTÍVNE SLUŽBY UŽ V MESTE FUNGUJÚ

Hnúšťa, 10.4.2024 - Mesto Hnúšťa sa zapojilo do výzvy Úradu vlády SR a získalo podporu takmer 167 tis. € na realizáciu projektu Miestne občianske a preventívne služby v meste Hnúšťa. Vďaka úspešnosti projektu budú v meste pôsobiť 4 členovia služby a monitorovať budú aj mestské časti. celý text

ostatné | 10. 4. 2024 | Autor: Správca Webu
#

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO PODPORILO PROJEKTOVÝ ZÁMER NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV

Hnúšťa, 27.2.2024 – Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní podporilo investičný zámer - projekt CEBZ firmy Brantner Gemer s.r.o. v navrhovanom území Priemyselnej zóny Hnúšťa. celý text

ostatné | 27. 2. 2024 | Autor: Správca Webu
tržnica Hnúšťa

MESTO ZÍSKALO NOVÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE PRE BUDÚCE INVESTÍCIE

Hnúšťa, 19.1.2024 – Nové projektové dokumentácie na rekonštrukciu tržnice, na zníženie energetickej náročnosti športovej haly sú už v rukách mesta. Celkový rozpočet na ich vypracovanie predstavoval viac ako 30 tis. eur, ktoré získalo mesto z úspešného projektu. celý text

ostatné | 19. 1. 2024 | Autor: Správca Webu
#

UKONČENIE PROJEKTU PODPORUJÚCEHO REGIONÁLNY ROZVOJ

Dňa 31.10.2023 Mesto Hnúšťa ukončilo realizáciu projektu zameraného na podporu regionálneho rozvoja. Výstupy projektu, dosiahnuté úspechy a prínosy pre celý región okresu Rimavská Sobota zhodnotili účastníci na spoločnom pracovnom obede. celý text

ostatné | 15. 11. 2023 | Autor: Správca Webu
#

DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO SA DOČKÁ OBNOVY

Rekonštrukcia havarijného stavu asfaltového povrchu detského dopravného ihriska v Hnúšti sa stáva realitou. Vďaka schválenej dotácii z Úradu vlády SR a spolufinancovania mesta sa tento verejný priestor sfunkční, čím znovu poskytne plnohodnotné bezpečné podmienky pre svoje využitie. celý text

ostatné | 16. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
vizualizácia budúceho interiéru budovy - autor návrhu Ing. Peter Tóth

BÝVALÁ „BASTA“ SA DOČKALA REKONŠTRUKCIE

Ošarpaná budova v centre mesta získa svoje nové využitie, nový vzhľad, a to nielen zvonka ale aj zvnútra. Mesto Hnúšťa v týchto dňoch začalo s rekonštrukciou domu na ulici Partizánskej. celý text

ostatné | 21. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
#

HNÚŠŤA DOPLNILA MATERIÁLNE VYBAVENIE ŠPORTOVEJ HALY

Vďaka získanej dotácii z BBSK doplnilo Mesto Hnúšťa počas mesiaca júl športové vybavenie v Mestskej športovej hale. celý text

ostatné | 14. 8. 2023 | Autor: Správca Webu
vizualizácia interiéru

DOTÁCIA NA INTERIÉR PETRIVALDSKÉHO VILY SCHVÁLENÁ

Mesto Hnúšťa v piatok 4.8.2023 pristúpilo k podpísaniu zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 132.752,24 eur na projekt Vdýchnime život Petrivaldského vile v Hnúšti. celý text

ostatné | 4. 8. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

ZAPOJTE SA DO HODNOTENIA STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV V MESTE

Vážení občania, aj tento rok máte možnosť zapojiť sa do pravidelného hodnotenia a monitorovania plnenia strategických dokumentov mesta – Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa 2018-2023 (KPSS) a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa 2021–2023 (PHSR). celý text

ostatné | 8. 6. 2023 | Autor: Správca Webu
#

AKO OBNOVIŤ LOKÁLNU EKONOMIKU V HNÚŠTI?

Mesto Hnúšťa poskytlo priestory a s primátorom mesta a zamestnancami sa zúčastnilo ďalšej významnej konferencie "Prečo a ako spolutvoriť, obnovovať a rozvíjať lokálnu ekonomiku v Hnúšti a okolí", ktorá sa organizovala v priestoroch zasadacej miestnosti MsÚ Hnúšťa vo štvrtok 25.mája 2023. celý text

ostatné | 29. 5. 2023 | Autor: Správca Webu
#

OŽIVENIE AREÁLU "ZÁVODU"?!

Počas týchto dní (22.5. - 23.5.2023) prebieha v našom priemyselnom parku vďaka iniciatíve Catching-Up Regions BBSK workshop projektu RIS4DANU s cieľom prípravy riešenia revitalizácie územia Priemyselnej zóny Hnúšťa a jej transformácie s cieľom oživenia daného územia v meste Hnúšťa. celý text

ostatné | 22. 5. 2023 | Autor: Správca Webu
#

AKO POKRAČUJE REKONŠTRUKCIA "MÁJOVKY"

Na sídlisku 1. mája prebieha revitalizácia vnútrobloku medzi bytovými domami. Stavebné práce za takmer 770.000 eur si vyžadujú i obmedzenia v pešej a automobilovej premávke. Preto vás opätovne vyzývam o maximálnu opatrnosť pri prechode touto časťou mesta a najmä obyvateľov bytových blokov 907-909. celý text

ostatné | 28. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Petrivaldského vila sa po rekonštrukcii dočkala svojho otvorenia

Nenápadná secesná vila sa po dlho očakávanej rekonštrukcii dočkala v piatok 24.marca 2023 svojho slávnostného otvorenia a do jej tajov mohla nahliadnuť aj verejnosť. Rekonštrukcia tejto národnej kultúrnej pamiatky začala v roku 2021 a ukončená bola na jeseň 2023. celý text

ostatné | 27. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
1. mája 908-909

Zahájenie revitalizácie vnútrobloku 1. mája 908 -909

Vážení občania,
určite ste si všimli, že odo dňa 03.03.2023 sme vo vnútrobloku bytových domov č. 907 až 909 vyznačovali priebehy inžinierskych sietí. Áno pripravovali sme zahajovacie práce pre projekt „Revitalizácia vnútrobloku – 908 - 909“. celý text

ostatné | 20. 3. 2023 | Autor: Správca webu II
foto

Revitalizácia vnútrobloku 1. mája 908 - 909

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Hnúšťa a adaptácia verejného priestoru na zmenu klímy a zvýšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom revitalizácie vnútrobloku. celý text

ostatné | 30. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Príspevok na rekonštrukciu prístavby MsKS schválený

Mesto Hnúšťa má schválených 100.000 € na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou vnútorných priestorov Domu kultúry v Hnúšti. Rozhodnutie o schválení bolo mestu doručené v decembri 2021. celý text

ostatné | 16. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Hnúšťa má zrekonštruované multifunkčné ihrisko

Vďaka získanej dotácii sa v mesiaci júl podarilo mestu zabezpečiť rekonštrukciu multifunkčného ihriska pri futbalovom štadióne. celý text

ostatné | 11. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
i

Hnúšťa pracuje na nomináciách pamätihodností mesta

Práve teraz sa môžete stať spolutvorcami zoznamu pamätihodností v našom meste. Ten má prispieť k zachovaniu historických odkazov našich predkov. Nominácie máte čas poslať do 8. augusta 2022. celý text

ostatné | 29. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Sociálne služby v meste opäť kvalitnejšie

Mesto Hnúšťa bolo úspešné v získaní finančného príspevku na zvýšenie kvality terénnych sociálnych služieb. celý text

ostatné | 14. 4. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Lákadlom nového múzea v Hnúšti bude vstup do podzemia a mačacie zlato

HNÚŠŤA – Bohatú banícku históriu mesta Hnúšťa a jeho okolia bude prezentovať nové Banské múzeum. Jeho lákadlom má byť aj expozícia v nevyužívanej časti bane a zaujímavý minerál pripomínajúci zlato. celý text

ostatné | 12. 4. 2022 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Zapojte sa do hodnotenia strategických dokumentov v meste

Vážení občania, aj tento rok máte možnosť, v rámci pravidelného ročného monitorovania, zapojiť sa do monitorovania a hodnotenia plnenia strategických dokumentov mesta - Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa 2018–2023 (KPSS) a Programu hospodárskeho rozvoja mesta Hnúšťa 2021–2023 (PHR). celý text

ostatné | 4. 3. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Jedna z etáp obnovy kultúrnej pamiatky – Petrivaldského vily zrealizovaná

Mestu Hnúšťa sa podarilo úspešne zrealizovať jednu z dôležitých etáp obnovy svojej kultúrnej pamiatky Petrivaldského vily. Ide o obnovu časti strechy a rekonštrukčné práce, ktoré doteraz prebehli. Na ich spolufinancovanie získalo mesto prostriedky z dotácie z Ministerstva kultúry SR a Akčného plánu. celý text

ostatné | 17. 1. 2022 | Autor: Správca Webu
drvič

Nová podpora triedeného zberu v meste Hnúšťa

Mesto Hnúšťa vďaka úspešnému projektu získalo ďalšiu dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 150.000€. celý text

ostatné | 21. 12. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Historický chemický závod obdivujú ľudia z celého Slovenska

Tento rok uplynulo 100 rokov, odkedy v Likieri vyhasli vysoké pece a vytieklo z nich posledné horúce železo. Zastavili sa aj huntíky, ktoré zo Železníka dovážali 170-tisíc ton železnej rudy ročne. celý text

ostatné | 14. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Nová podzemná atrakcia je spustená

Trvalo to takmer 3 roky, kým sme sa dostali až sem. V rámci Dní mesta Hnúšťa 2021 mesto sprístupnilo svoju novú podzemnú atrakciu - hlbinnú prehliadku aktívnej bane na Mútniku. celý text

ostatné | 14. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Mesto Hnúšťa otvorilo svoj prvý náučný chodník

Chodník obsahuje 6 informačných tabúľ, 2 vyhliadkové miesta a kopíruje trasu Cesty Márie Széchy v katastri Hnúšte. Dozviete sa na nej o Márii Széchy, ale predovšetkým o tajomstvách histórie mesta, ktoré sú s týmito miestami spojené. celý text

ostatné | 14. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Už aj Hnúšťa má svoje ihrisko Žihadieko

Fantastické detské ihrisko Žihadielko slúži už aj deťom z Hnúšte. V poslednom ročníku súťaže organizovanej spoločnosťou Lidl Slovenská republika uspela Hnúšťa vďaka 508 672 hlasom. celý text

ostatné | 3. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná