#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Historický chemický závod obdivujú ľudia z celého Slovenska

Tento rok uplynulo 100 rokov, odkedy v Likieri vyhasli vysoké pece a vytieklo z nich posledné horúce železo. Zastavili sa aj huntíky, ktoré zo Železníka dovážali 170-tisíc ton železnej rudy ročne. celý text

ostatné | 14. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Nová podzemná atrakcia je spustená

Trvalo to takmer 3 roky, kým sme sa dostali až sem. V rámci Dní mesta Hnúšťa 2021 mesto sprístupnilo svoju novú podzemnú atrakciu - hlbinnú prehliadku aktívnej bane na Mútniku. celý text

ostatné | 14. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Mesto Hnúšťa otvorilo svoj prvý náučný chodník

Chodník obsahuje 6 informačných tabúľ, 2 vyhliadkové miesta a kopíruje trasu Cesty Márie Széchy v katastri Hnúšte. Dozviete sa na nej o Márii Széchy, ale predovšetkým o tajomstvách histórie mesta, ktoré sú s týmito miestami spojené. celý text

ostatné | 14. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Už aj Hnúšťa má svoje ihrisko Žihadieko

Fantastické detské ihrisko Žihadielko slúži už aj deťom z Hnúšte. V poslednom ročníku súťaže organizovanej spoločnosťou Lidl Slovenská republika uspela Hnúšťa vďaka 508 672 hlasom. celý text

ostatné | 3. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
#

MAS MALOHONT podporí podnikanie vo výrobe aj v službách

Na podporu podnikateľských zámerov k dispozícii 479 000 eur. Výzva na predkladanie projektov je určená pre mikro a malé podniky. Pre získanie dotácie je potrebné splniť niekoľko podmienok, ktoré podrobne predstavíme na informačnom koncom júla. Viac v článku: celý text

ostatné | 9. 7. 2021 | Autor: Správca Webu
#

MAS MALOHONT podporí mladých a malých poľnohospodárov

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila v posledných dňoch dve výzvy na predkladanie projektov, ktoré sú určené pre poľnohospodárov. Na podporu mladých poľnohospodárov je vyčlenených 200 000 eur a pre podporu malých poľnohospodárov je určených 30 000 eur. celý text

ostatné | 23. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
Pracovné stretnutie poslancov MsZ pri príprave návrhu projektových zámerov

Návrh projektových zámerov mesta pre Stratégiu UMR Rimavská Sobota

Stratégia udržateľného mestského rozvoja je nástrojom na podporu využitia rozvojového potenciálu a riešenia spoločných problémov jadrového mesta a jeho zázemia. Je spoločnou stratégiou územia UMR. celý text

ostatné | 28. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
plagát

Vďaka schválenému projektu Mesto Hnúšťa podporí rozvoj regiónu

Mesto Hnúšťa bolo úspešné v projekte Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota, ktorý bol predložený v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a podporený Európskym sociálnym fondom. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Rozvoj elektromobility v Hnúšti

Čistejšie ulice, cesty a chodníky budeme mať čoskoro aj vďaka úspešnému projektu mesta Hnúšťa, v rámci ktorého mesto získalo dotáciu 90-tisíc eur na nákup zametacieho vozidla. celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Čo mládež pri trávení voľného času v Hnúšti potrebuje?!

V rámci projektu s názvom: „Multifunkčné centrum pre mládež – Hnúšťa“, v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK- Miestny rozvoj), Nórske granty 2014 – 2021 SR, číslo: LDI01, mesto Hnúšťa zisťuje, čo by deti a mládež vo svojom meste, ale aj regióne uvítali, čo im chýba, naopak čo oceňujú, že tu pri trávení voľného času k dispozícii je. Dotazník je určený v prevažnej miere pre deti a mládež do 24 rokov. Ďakujeme za Váš čas pri vypĺňaní dotazníka. celý text

ostatné | 11. 11. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Participácia na rozvojovom projekte mesta - AKTUALIZÁCIA

Mesto Hnúšťa ako oprávnený žiadateľ o projekt z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“ v rámci vyhlásenej výzvy č. LDI01 , Nórske granty 2014 – 2021, si dovoľuje pozvať potencionálnych partnerov z mesta Hnúšťa a okresu Rimavská Sobota, ako jedného z najmenej rozvinutých okresov, na pracovné stretnutie zamerané na predstavenie samotnej výzvy a na oslovenie potencionálnych partnerov projektu s cieľom participácie na projekte. celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
#

BOLI SME V LEVOČI PRE INŠPIRÁCIU DO NAŠEJ VILY

Uplynulý piatok (26.06.) sme v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Gemer navštívili Levoču, kde sme hľadali inšpiráciu pre zariadenie interiéru Petrivaldského vily, ktoré bude nasledovať po jej rekonštrukcii.  celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Spojme hlavy!

Máš 15-25 rokov a chceš zlepšiť svoje okolie? Máš nápad, no nevieš ako na to? Tak Spojme hlavy! Spoločne toho dokážeme omnoho viac. Prihlás sa do projektu Nadácie pre deti Slovenska a staň sa súčasťou zmeny v tvojom meste. celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
#

K rozvoju cykloturistiky v Hnúšti a okolí prispeje rozšírenie ponuky cyklopožičovne

Hnúšťa, 27. máj 2020

Mesto Hnúšťa rozšírilo ponuku požičovne bicyklov, čo spolu s tradičným cyklobusom sprístupňuje historické, banícke a prírodné atraktivity domácim obyvateľom ale aj návštevníkom takmer zabudnutého, ale malebného regiónu Gemer – železného srdca Slovenska.
celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Desiatka ihrísk Žihadielok pre rok 2020 je známa

Lokality posledných desiatich ihrísk Žihadielok sú známe! Počas šiestich týždňov odovzdali ľudia na webe www.zihadielko.sk rekordných viac ako 9 000 000 hlasov. Rozhodli tak o tom, že fantastické detské ihriská získali Rožňava, Kolárovo, dve košické mestské časti – Nad Jazerom a Sídlisko Ťahanovce, Hnúšťa, Tisovec, Topoľčany, Šurany, Komárno a Dunajská Streda. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Podpora podnikateľov v cestovnom ruchu a súvisiacich činnostiach

Nové alebo vylepšené služby pre návštevníkov alebo výrobky a služby spojené s regionálnou produkciou - to je hlavné zameranie podporovaných aktivít v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov, ktorá je určená pre mikro, malé a stredné podniky v cestovnom ruchu a súvisiacich odvetviach na území okresov Rimavská Sobota a Lučenec. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Naše mesto má nové futbalové ihrisko

Žiakom našej základnej školy, ale aj mestskému futbalovému klubu na výchovu nových mladých futbalových talentov bude slúžiť nové ihrisko s umelou trávou v areáli ZŠ Klokočova, ktoré vo štvrtok 3.10.2019 oficiálne, za prítomnosti pozvaných hostí, uviedol do užívania viceprimátor mesta Mgr. Grigorij Šamin. celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Mesto má podporené vyhotovenie projektovej dokumentácie v priemyselnom parku

V mesiaci august sa podarilo nášmu mestu získať dotáciu vo výške 21 600,- € na projekt vyhotovenie projektovej dokumentácie pre SP a realizáciu stavby „Rekonštrukcia výrobnej haly UDHM“ z Akčného plánu, ktorého záštitou je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. celý text

ostatné | 4. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
návrh realizácie

Mesto dostalo dotáciu na rekonštrukciu Petrivaldského vilky

V mesiaci august sa podarilo nášmu mestu získať dotáciu vo výške 100 000,- € na projekt „Rekonštrukcia Petrivaldského vily – Národnej kultúrnej pamiatky“ z Akčného plánu, ktorého záštitou je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Spevnená plocha pre účely dočasného státia motorových vozidiel

V mesiaci jún boli zahájené práce na vybudovaní spevnenej plochy pre dočasné parkovanie 34 osobných áut a dve miesta pre ZŤP, ktoré budú v budúcnosti označené vodorovným značením a dopravnou značkou. celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia telocvične a sociálneho zariadenia telocvične Základnej školy JFR, Nábrežie Rimavy

V súčasnej dobe prebiehajú posledné dokončovacie práce v zmysle ZoD na rekonštrukcii telocvične a sociálnych zariadení ZŠ Nábrežie Rimavy. celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Hnúšťa

Na základe výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov sa Mesto Hnúšťa zapojilo do projektu:,,Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa“, v ktorom uspelo.
celý text

ostatné | 11. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Mesto myslí ekologicky - má nový elektromobil

Mesto Hnúšťa získalo ešte v minulom roku dotáciu z Envirofondu na kúpu nového elektromobilu. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia telocvične a sociálneho zariadenia telocvične Základnej školy JFR, Nábrežie Rimavy

V mesiaci február 2019 boli zahájené stavebné práce v zmysle ZoD na rekonštrukcii telocvične a sociálnych zariadení / sprchy a umyváreň / ZŠ Nábrežie Rimavy. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Mesto úspešné v projekte BRKO

Mesto Hnúšťa v roku 2018 bolo úspešné pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskej únie pre projekt „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa“. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia a predĺženie verejného vodovodu Hačava

V mesiaci december 2018 boli uskutočnené rekonštrukčné práce verejného vodovodu z dôvodu jeho nefunkčnosti v mestskej časti Hnúšťa - Hačava. celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Most v miestnej časti Maša - aktualizácia

V uplynulých dňoch roku 2018 boli ukončené stavebné práce na oprave vozovky mosta v miestnej časti Maša. Pôvodné drevené časti vozovky boli nahradené  novými drevenými doskami impregnovanými  voči škodcom a hubám. celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia Materskej školy, Nábrežie Rimavy : „ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy“.

Dňa 12.12.2018 boli ukončené stavebné práce v zmysle ZoD na Materskej škole Nábrežie Rimavy v rámci zvyšovanie energetickej účinnosti budovy. celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Ukončenie stavebných prác na vybudovaní chodníkov na ul.Francisciho Hnúšťa

Na ul.Francisciho medzi ulicami Klokočova a Kotlišská boli ukončené stavebné práce na vybudovaní chodníkov pozdĺž miestnej komunikácie. celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia Materskej školy, Nábrežie Rimavy : „ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy“. AKTUALIZOVANÉ

Začiatkom mesiaca august boli zahájené rekonštrukčné práce na obnove Materskej školy na Nábreží Rimavy v Hnúšti. Predmetom rekonštrukčných prác, ktoré realizuje na základe verejného obstarávania spol. PUR-STAV KB, s.r.o., je zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy v celom rozsahu, výmena okien a vonkajších dverí a bleskozvod. celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná