#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) mesta Hnúšťa 2008 - 2013 s výhľadom do roku 2020, aktualizovaný dodatkom č. 1 PHSR pre roky 2014 - 2016 a dodatkom č. 2 na roky 2015 - 2018, je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. niektoré opatrenia a aktivity sa môžu zrušiť napr. keď ich financovanie je nad únosnosť mesta alebo stratili svoju opodstatnenosť.

PHSR HNÚŠŤA 2008-2013

PHSR - PRM HNÚŠŤA 2016 - 2020 Aktualizácia č. 2

Z dôvodu zmien v legislatíve a strategických dokumentoch vyššej úrovne týkajúcich sa regionálneho rozvoja, ako aj  z dôvodu meniacich sa zámerov a priorít mesta v oblasti jeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja pristúpila samospráva k spracovaniu aktualizácie PHSR na roky 2019 - 2023.

Zámer spracovania aktualizácie PHSR je spracovaný podľa Metodiky MDV SR.

Zámer spracovania aktualizácie z 26.3.2019

Aktualizovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2021 - 2023 s výhľadom do roku 2025

Uznesenie č. 26/505/2021 zo dňa 18.5.2021 o schválení Aktualizácie PHSR

Hodnotiaca správa o realizácii priorít a cieľov PHSR k 31.12.2021

Správy

erb

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Mesto Hnúšťa vyzýva verejnosť na pripomienkovanie návrhu aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2021 - 2023 s výhľadom do roku 2025, vrátane Akčného plánu na rok 2021. celý text

ostatné | 7. 5. 2021 | Autor: Správca Webu