#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA

Vízia mesta Hnúšťa:

Chceme vybudovať príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta, zlepšiť súčasný stav životného prostredia a životnú úroveň vytvorením nových pracovných miest, príchodom nových domácich i zahraničných investorov.

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa, spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov na území. Mesto Hnúšťa prostredníctvom tohto dokumentu koncepčne, systémovo analyzuje a určuje rozvoj na najbližších päť rokov spolu s činnosťami, investičnými projektmi a so zdrojovým krytím na jeho zabezpečenie.

Podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024-2028 s výhľadom do roku 2030 základným strednodobým programovým dokumentom a úlohou mesta je podľa citovaného zákona vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie.

Vypracovanie nového strategického dokumentu (2023)

Končiaca platnosť Aktualizovaného PHSR mesta Hnúšťa na roky 2021 - 2023 s výhľadom do roku 2025, potreba reagovať na výzvy nového programového obdobia 2021- 2027, zmeny legislatívy a strategických dokumentov vyššej úrovne, určujúce globálne trendy, sú hlavnými dôvodmi na spracovanie nového strategického dokumentu. Vypracovanie a schválenie PHRSR je jednou z podmienok na predloženie žiadosti obce alebo o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

 

PHRSR Mesta Hnúšťa 2024-2028_ FINAL.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.83 MB

Príloha č. 2 Vstupna_Sprava_PHRSR mesta Hnúšťa_FINAL.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 328.25 kB

Príloha č. 5 PHRSR_Hnusta-vyhodnotenie prieskumu_FINAL.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 681.24 kB

Príloha č. 6 Rozhodnutie OU.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 238.92 kB

Príloha č. 7 Záverečná správa procesu tvorby stratégie PHRSR_FINAL.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 270.23 kB

Uznesenie18_266_2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 35.64 kB

 

Archívne dokumenty

  • 2008 - 2020

PHSR HNÚŠŤA 2008-2013

PHSR - PRM HNÚŠŤA 2016 - 2020 Aktualizácia č. 2

 

  • 2021 - 2023

Z dôvodu zmien v legislatíve a strategických dokumentoch vyššej úrovne týkajúcich sa regionálneho rozvoja, ako aj  z dôvodu meniacich sa zámerov a priorít mesta v oblasti jeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja pristúpila samospráva k spracovaniu aktualizácie PHSR na roky 2019 - 2023.

Zámer spracovania aktualizácie PHSR je spracovaný podľa Metodiky MDV SR.

Zámer spracovania aktualizácie z 26.3.2019

Aktualizovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2021 - 2023 s výhľadom do roku 2025

Uznesenie č. 26/505/2021 zo dňa 18.5.2021 o schválení Aktualizácie PHSR

Hodnotiaca správa o realizácii priorít a cieľov PHSR k 31.12.2021

Uznesenie č. 10/139/2023 zo dňa 27.6.2023

Hodnotiaca správa o realizácii priorít a cieľov PHSR k 31.12.2022

 

 

Správy

logo

ZAPOJTE SA DO HODNOTENIA STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV V MESTE

Vážení občania, aj tento rok máte možnosť, v rámci pravidelného ročného monitorovania, zapojiť sa do monitorovania a hodnotenia plnenia strategických dokumentov mesta - Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa (KPSS) a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa (PHSR). celý text

ostatné | 13. 5. 2024 | Autor: Správca Webu
ilu

Program hospodárskeho rozvoja mesta je v záverečnej fáze

Náročný ale veľmi dôležitý proces spracovania stratégie rozvoja mesta pod názvom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024 - 2028 je vo svojej záverečnej fáze. celý text

ostatné | 19. 2. 2024 | Autor: Správca Webu
Tvorba strategického dokumentu sa blíži ku koncu  1

Tvorba strategického dokumentu sa blíži ku koncu

Vážení občania, proces spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024-2028 s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „PHRSR“) sa blíži ku koncu. Dokument je otvoreným pracovným materiálom. celý text

ostatné | 5. 12. 2023 | Autor: Správca webu II
Navrhnite projektové zámery a aktivity pre rozvoj mesta v ďalšom období 1

Navrhnite projektové zámery a aktivity pre rozvoj mesta v ďalšom období

Vážení obyvatelia mesta Hnúšťa,
Mesto Hnúšťa začalo od decembra 2022 intenzívne pracovať na tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024-2028 s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „PHRSR“). celý text

ostatné | 17. 10. 2023 | Autor: Správca webu II
#

Tretia fáza prípravy PHRSR pokračuje pracovnými stretnutiami

Proces spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024-2028 s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „PHRSR“) sa momentálne nachádza vo svojej tretej – Inventarizačnej, analytickej a prognostickej fáze. celý text

ostatné | 6. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
Výsledky dotazníkového prieskumu 1

Výsledky dotazníkového prieskumu

Od 5.4.2023 do 30.4.2023 prebiehal v meste Hnúšťa dotazníkový prieskum, do ktorého ste sa mohli zapojiť Vy – občania mesta a prispieť tak ku kvalitnému spracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024 – 2028 s výhľadom do roku 2030, (ďalej len „PHRSR“). celý text

ostatné | 13. 6. 2023 | Autor: Správca Webu
dotazník

ZAPOJTE SA DO PLÁNOVACIEHO PROCESU ROZVOJA MESTA VYPLNENÍM DOTAZNÍKA

Vážené Hnúšťanky, vážení Hnúšťania,
radi by sme Vás oslovili s prosbou o vyplnenie dotazníka. celý text

ostatné | 5. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
ilu

Mesto zrealizovalo prvé kroky prípravy nového programu hospodárskeho rozvoja

Vstupná správa pre spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024-2028 s výhľadom do roku 2030 je základným podkladovým materiálom pre rozhodnutie orgánu územnej samosprávy o aktualizácii, resp. spracovaní nového PHRSR. celý text

ostatné | 8. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
erb

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Mesto Hnúšťa vyzýva verejnosť na pripomienkovanie návrhu aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2021 - 2023 s výhľadom do roku 2025, vrátane Akčného plánu na rok 2021. celý text

ostatné | 7. 5. 2021 | Autor: Správca Webu