#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) mesta Hnúšťa 2008 - 2013 s výhľadom do roku 2020, aktualizovaný dodatkom č. 1 PHSR pre roky 2014 - 2016 a dodatkom č. 2 na roky 2015 - 2018, je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. niektoré opatrenia a aktivity sa môžu zrušiť napr. keď ich financovanie je nad únosnosť mesta alebo stratili svoju opodstatnenosť.

PHSR HNÚŠŤA 2008-2013

PHSR - PRM HNÚŠŤA 2016 - 2020 Aktualizácia č. 2

Z dôvodu zmien v legislatíve a strategických dokumentoch vyššej úrovne týkajúcich sa regionálneho rozvoja, ako aj  z dôvodu meniacich sa zámerov a priorít mesta v oblasti jeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja pristúpila samospráva k spracovaniu aktualizácie PHSR na roky 2019 - 2023.

Zámer spracovania aktualizácie PHSR je spracovaný podľa Metodiky MDV SR.

Zámer spracovania aktualizácie z 26.3.2019

Aktualizovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2021 - 2023 s výhľadom do roku 2025

Uznesenie č. 26/505/2021 zo dňa 18.5.2021 o schválení Aktualizácie PHSR

Hodnotiaca správa o realizácii priorít a cieľov PHSR k 31.12.2021

Uznesenie č. 10/139/2023 zo dňa 27.6.2023

Hodnotiaca správa o realizácii priorít a cieľov PHSR k 31.12.2022

Vypracovanie nového strategického dokumentu (2023)

Končiaca platnosť Aktualizovaného PHSR mesta Hnúšťa na roky 2021 - 2023 s výhľadom do roku 2025, potreba reagovať na výzvy nového programového obdobia 2021- 2027, zmeny legislatívy a strategických dokumentov vyššej úrovne, určujúce globálne trendy, sú hlavnými dôvodmi na spracovanie nového strategického dokumentu. Vypracovanie a schválenie PHRSR je jednou z podmienok na predloženie žiadosti obce alebo o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Vstupná správa PHRSR mesta Hnúšťa FINAL .pdf

 

Správy

#

Tretia fáza prípravy PHRSR pokračuje pracovnými stretnutiami

Proces spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024-2028 s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „PHRSR“) sa momentálne nachádza vo svojej tretej – Inventarizačnej, analytickej a prognostickej fáze. celý text

ostatné | 6. 9. 2023 | Autor: Správca Webu
Výsledky dotazníkového prieskumu 1

Výsledky dotazníkového prieskumu

Od 5.4.2023 do 30.4.2023 prebiehal v meste Hnúšťa dotazníkový prieskum, do ktorého ste sa mohli zapojiť Vy – občania mesta a prispieť tak ku kvalitnému spracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024 – 2028 s výhľadom do roku 2030, (ďalej len „PHRSR“). celý text

ostatné | 13. 6. 2023 | Autor: Správca Webu
dotazník

ZAPOJTE SA DO PLÁNOVACIEHO PROCESU ROZVOJA MESTA VYPLNENÍM DOTAZNÍKA

Vážené Hnúšťanky, vážení Hnúšťania,
radi by sme Vás oslovili s prosbou o vyplnenie dotazníka. celý text

ostatné | 5. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
ilu

Mesto zrealizovalo prvé kroky prípravy nového programu hospodárskeho rozvoja

Vstupná správa pre spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024-2028 s výhľadom do roku 2030 je základným podkladovým materiálom pre rozhodnutie orgánu územnej samosprávy o aktualizácii, resp. spracovaní nového PHRSR. celý text

ostatné | 8. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
erb

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Mesto Hnúšťa vyzýva verejnosť na pripomienkovanie návrhu aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2021 - 2023 s výhľadom do roku 2025, vrátane Akčného plánu na rok 2021. celý text

ostatné | 7. 5. 2021 | Autor: Správca Webu