#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

logo

Návrh aktualizácie Programu rozvoja mesta Hnúšťa 2018 - 2020 časť. I.

PHSR mesta Hnúšťa 2008 – 2013 s výhľadom do roku 2020 a v súlade s jeho aktualizáciou na rok 2013 a dodatkom č. 1 PHSR pre roky 2014 – 2016 schválené uznesením MsZ č. 406/2013 zo dňa 13.11.2013 je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity zrušiť napr. keď ich financovanie je nad únosnosť mesta alebo stratili svoju opodstatnenosť. celý text

ostatné | 6. 9. 2018 | Autor: Správca Webu