#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

O ďalších možnostiach sčítavania budeme vopred včas informovať.

Typ: ostatné
jNasleduje asistované sčítanie našich obyvateľov, ktoré však je vzhľadom na COVID automat posunuté a v meste bude prebiehať 6(šesť) týždňov.
Asistované sčítanie obyvateľov je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osobyo jeho začatí asistovaného sčítania na celom území SR alebo v jednotlivých okresoch rozhodne predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a/alebo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR. Prosíme Vás, aby ste naďalej šírili dôležitosť sčítania sa a informovali svojich blízkych a známych, že ak nevyužili možnosť elektronického sčítania, tak môžu využiť Asistované sčítanie obyvateľov. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.
 

Chcete požiadať o mobilného asistenta sčítania?

Počas doby asistovaného sčítania zavolajte na call centrum (číslo včas zverejní Štatistický úrad SR) alebo na náš mestský úrad, číslo tel.: 047/2028813 - 26.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Skončila sa jedna z najdôležitejších etáp elektronického sčítania obyvateľov.

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov má za sebou ďalšiu fázu. Prebehlo elektronické sčítanie obyvateľov a elektronickým formulárom sa samosčítalo 4 844 007 obyvateľov, čo predstavuje 86. %. Sčítanie pokračuje asistovanou formou určenou pre digitálne vylúčených.

Pre mesto Hnúšťa sa samosčítalo 76,54% čo je 5 301 obyvateľov.

V rámci elektronického samosčítania zaslalo vyplnený formulár 86 % obyvateľov. Podľa predpokladov Štatistického úradu SR malo túto formu sčítania zvládnuť minimálne 70% obyvateľov. Dosiahnutý výsledok 86 % preto považujeme za veľký úspech a môžeme ho vnímať ako viditeľný, pozitívny posun v digitalizácii Slovenska, v schopnosti väčšiny obyvateľstva využívať informačno-komunikačné technológie. Štatistický úrad ďakuje všetkým sčítaným obyvateľom za dôveru a ich zodpovedný a proaktívny prístup.


Vytvorené: 6. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2021 15:30
Autor: Správca Webu