#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Prvý a druhý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku

Typ: ostatné
1Dňa 3.5.2021 sa spustilo na Slovensku asistované sčítanie, ktoré potrvá už iba do 13.6.2021. Prvý týždeň môžeme nazvať štartovacím. V meste sme asistovane sčítali doposiaľ 257 obyvateľov a musíme pokračovať ďalej, k čomu občanov aj vyzývame.
      Kde sa môže obyvateľ sčítať a koľko asistentov pomôže

Na území Slovenskej republiky je zriadených 3 162 kontaktných miest. Obyvatelia Slovenska majú k dispozícii pomoc od 3 786 stacionárnych asistentov a k obyvateľovi domov je pripravených prísť 5 019 mobilných asistentov. Zoznam a adresy kontaktných miest nájdu obyvatelia okrem svojho mesta a obce aj na stránke www.scitanie.sk. Číslo call centra na nahlasovanie mobilnej asistencie je 02/20924919.

Prvý týždeň asistovaného sčítania v SR

Po prvom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 4 883 357 obyvateľov. Asistovane sa za prvý týždeň sčítalo 39 350 ľudí. V druhom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 4 950 450 obyvateľov. Asistovane sa za druhý týždeň sčítalo 67 093 ľudí. Spolu sa od začiatku projektu asistovane sčítalo už 106 443 obyvateľov.

Prvý týždeň asistovaného sčítania v rámci krajov SR

Medzi krajmi sú v počte asistovane sčítaných výrazné rozdiely. Asistované sčítanie sa začalo najlepšie práve v tých krajoch, kde sa predpokladalo jeho využitie pre digitálne vylúčené skupiny obyvateľov, najmä marginalizované rómske komunity a časť seniorov. Ide o Prešovský a Košický kraj. Zatiaľ oproti predpokladom menej asistovane sčítaných evidujú Nitriansky a Banskobystrický kraj. Aj v krajoch, kde sa obyvatelia sčítali viac online (Žilinský, Trenčiansky, Trnavský a Bratislavský kraj) nabieha asistované sčítanie pomalšie.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:

„Prvý týždeň vnímame ako úvod asistovaného sčítania. Treba si však uvedomiť, že asistované sčítanie trvá 6 týždňov a je na každej obci a meste, aby v maximálnej miere informovali obyvateľov o možnosti asistovane sa sčítať.“

V ý z v a   o b y v a t e ľ o m

Štatistický úrad Slovenskej republiky vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu pri realizácii asistovaného sčítania. Môžu do 13. 6. 2021 navštíviť kontaktné miesto vo svojej obci alebo si objednať k sebe domov mobilného asistenta na čísle call centra 02/20924919. Telefónne číslo určené na objednanie si mobilného asistenta pre mesto Hnúšťa je 047 / 202 88 13 alebo 047 / 202 88 26.

Pre koho je určené asistované sčítanie

Pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania.

Ako sa bude realizovať asistované sčítanie

Samospráva na území miest a obcí zriadila kontaktné miesto alebo miesta. Tu je k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Ak sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín, môže si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na obec alebo na číslo call centra 02/20924919. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy zrealizuje sčítanie u obyvateľa doma. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).


Vytvorené: 18. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 18. 5. 2021 20:28
Autor: Správca Webu