#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Audioknihy


Zvukové knihy určené zrakovo a telesne znevýhodneným. Sú prerozprávané na CD, magnetofónové kazety a MP3.

Registrácia používateľov a požičiavanie zvukových kníh je bezplatné. Podmienkou je preukázanie sa preukazom ZŤP, alebo potvrdením lekára o zdravotnom znevýhodnení. Zvukové knihy si môžete rezervovať prostredníctvom e-mailu: kniznica@hnusta.sk


Audioknihy