#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Úspešný projekt „Knižnica s novými knihami" zrealizovaný

Typ: ostatné
Úspešný projekt „Knižnica s novými knihami" zrealizovaný Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vo svojom pláne činnosti vychádza zo strategických úloh slovenského knihovníctva v zmysle stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020, §12 Zákona č. 126 / 2015 Z. z. a Metodického pokynu MK SR č. MK – 1669 / 2010 – 10/7472 z r. 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice, na základe ktorých knižnica získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond čitateľskej verejnosti.

V dôsledku neustále rastúcich cien kníh knižnica hľadá aj iné zdroje financovania.

Rovnako ako v roku 2016, 2017, 2018, aj v roku 2019 sa Knižnica prof. Štefana Pasiara uchádzala o podporu na akvizíciu knižničného fondu prostredníctvom dotácie poskytovanej Fondom na podporu umenia.

Žiadosť o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia v rámci výzvy č. 8/2019: Program 5.1.4 – Akvizícia knižníc pod názvom „Knižnica s novými knihami“ bola odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fondu na podporu umenia finančne podporená sumou 2 000.00 €.

Nakúpili sme pre vás – našich čitateľov knihy v hodnote 2696,98 €. V rámci prieskumu trhu a následnou zľavou pre knižnice výška nákladov pre nás činí 2189,96 €.

Realizáciu projektu sme rozložili na dve etapy.

Prvú etapu sme realizovali v mesiaci október 2019, druhú v mesiaci marec 2020.

Získaním dotácie a spolufinancovaním projektu  vo výške 189,96 € sme rozšírili knižničný fond našej knižnice o 218 exemplárov s tematickým zameraním: beletria pre dospelých, náučná literatúra pre dospelých, beletria pre deti a mládež a náučná literatúra pre deti a mládež, čím sa zvýšila pridaná hodnota našej knižnice v poskytovaní výpožičných služieb.

Zoznam nakúpených kníh nájdete tu:

 https://kniznica.hnusta.sk/l.dll?h%7E=&DD=1&TF=K&P1=51&V1=n&H1=15.10.2019-18.10.2019&J1=.&L1=2&P2=51&V2=r&H2=27.2.2020&J2=.&L2=1&P3=3&V3=z&H3=&J3=.&L3=1&P4=4&V4=z&H4=&J4=.&L4=1&P5=+&V5=z&H5=&J5=.&Ord=3

Hlavným zámerom projektu bola obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva prostredníctvom akvizičnej činnosti knižnice so zreteľom na územný dosah jej pôsobnosti a to nákupom knižničného fondu. Výstupom projektu sú nakúpené knižničné jednotky a tým rozšírený knižničný fond našej knižnice v zmysle strategických dokumentov. Pri realizácii projektu sme sa zamerali na profil a potreby používateľov knižnice, ktorého súčasťou bola identifikácia akvizičných zdrojov, stanovenie spôsobov akvizície, druhov, tematiky a používateľského určenia dokumentov.

Veríme, že prostriedky, ktoré boli poskytnuté pre splnenie našich projektových zámerov sa stanú východiskovým predpokladom pre zvýšenie počtu čitateľov a počtu výpožičiek.

Naša knižnica používa automatizovaný knižničný informačný systém CLAVIUS, kde si môžu naši čitatelia objednať odloženie knihy a  požičané rezervovať  na: https://kniznica.hnusta.sk/l.dll?htm~baze.htm.

Všetky potrebné informácie o Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti nájdete na mesto/kultura/kniznica-prof-pasiara/https://www.facebook.com/kniznica.hnusta.3

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

 

Úspešný projekt „ Knižnica s novými knihami“ z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.

 

Tešíme sa na vás.
Do čítania ...

 

Eva Garlátyová

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti


Vytvorené: 9. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 9. 3. 2020 16:20
Autor: Správca Webu