#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Úspešný projekt „Nové knihy – nové príbehy“ zrealizovaný

Typ: ostatné
Úspešný projekt  „Nové knihy – nové príbehy“ zrealizovaný 1 Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vo svojom pláne činnosti vychádza zo strategických úloh slovenského knihovníctva, na základe ktorých knižnica získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond čitateľskej verejnosti.

V dôsledku neustále rastúcich cien kníh hľadáme rôzne zdroje financovania.

Žiadosť o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia v rámci výzvy č. 8/2022: Program 5.1.4 – Akvizícia knižníc pod názvom „Nové knihy – nové príbehy“ bola odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fondu na podporu umenia finančne podporená sumou 2 700.00 €.

Zámerom projektu je doplniť knižničný fond o nové tituly slovenských a svetových autorov s prihliadnutím na čitateľské záujmy našich  používateľov knižnično-informačných služieb a návštevníkov knižnice a tým prispieť k obnove a rozvoju kultúrneho dedičstva prostredníctvom akvizičnej činnosti knižnice.

Výstupom projektu sú nakúpené knižničné jednotky a tým rozšírený knižničný fond našej knižnice. Pri realizácii projektu sme sa zamerali na profil a potreby používateľov knižnice, ktorého súčasťou bola identifikácia akvizičných zdrojov, stanovenie spôsobov akvizície, druhov, tematiky a používateľského určenia dokumentov.

Nakúpili sme pre vás – našich čitateľov knihy v hodnote 3488,70 €. V rámci prieskumu trhu a následnou zľavou pre knižnice výška nákladov pre nás činí 3051,50 €.

Získaním dotácie a spolufinancovaním projektu  vo výške 351,50 € sme rozšírili knižničný fond našej knižnice o 256 exemplárov s tematickým zameraním: beletria pre dospelých a deti, náučná literatúra pre dospelých a deti, čím sa zvýšila pridaná hodnota našej knižnice v poskytovaní výpožičných služieb.

Zoznam nakúpených kníh nájdete tu:

https://kniznica.hnusta.sk/l.dll?h%7E=&DD=1&TF=K&P1=48&V1=n&H1=16659-16755&J1=.&L1=2&P2=48&V2=n&H2=16757-16807&J2=.&L2=2&P3=48&V3=n&H3=16808-16845&J3=.&L3=2&P4=48&V4=n&H4=16873-16942&J4=.&L4=1&P5=+&V5=z&H5=&J5=.&Ord=3

Veríme, že prostriedky, ktoré boli poskytnuté pre splnenie našich projektových zámerov sa stanú východiskovým predpokladom pre zvýšenie počtu čitateľov a počtu výpožičiek.

Naša knižnica používa automatizovaný knižničný informačný systém CLAVIUS, kde si môžu naši čitatelia objednať odloženie knihy a  požičané rezervovať  na: https://kniznica.hnusta.sk/l.dll?htm~baze.htm.

Všetky potrebné informácie o Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti nájdete na mesto/kultura/kniznica-prof-pasiara/https://www.facebook.com/kniznica.hnusta.3

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

 

Úspešný projekt „Nové knihy – nové príbehy“ z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.

 

Ďakujeme.
Do čítania ...

 

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti


Vytvorené: 29. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2023 14:59
Autor: Správca webu II