#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Dôležité dokumenty


V tejto sekcii sa nachádzajú všetky dôležité dokumenty súvisiace s činnosťou CVČ

Dôležité dokumenty

školský poriadok CVČ od 1.12.2016.pdf Stiahnuté: 603x | 29.01.2018

Ponuka záujmových útvarov CVČ 2022/2023 Stiahnuté: 158x | 05.09.2022

Plán VVČ CVČ 2021/2022 Stiahnuté: 268x | 04.10.2021

Správa o VVČ 2020/2021 Stiahnuté: 166x | 10.01.2022

Organizačný poriadok CVČ Stiahnuté: 88x | 05.09.2022

Plán práce CVČ 2022/2023 Stiahnuté: 91x | 11.10.2022

Svet patrí nám - výchovný program 2022-2027 Stiahnuté: 74x | 24.10.2022

Tlačivá

Žiadosť o prijatie do CVČ 2023/2024 Stiahnuté: 39x | 06.09.2023

Žiadosť o ukončenie členstva v CVČ Stiahnuté: 278x | 28.01.2019

Žiadosť o odpustenie poplatkov Stiahnuté: 275x | 28.01.2019

Stránka

  • 1