#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Dôležité dokumenty


V tejto sekcii sa nachádzajú všetky dôležité dokumenty súvisiace s činnosťou CVČ

Dôležité dokumenty

školský poriadok CVČ od 1.12.2016.pdf Stiahnuté: 464x | 29.01.2018

Plán práce CVČ 2021/2022 Stiahnuté: 122x | 04.10.2021

Ponuka záujmových útvarov CVČ 2022/2023 Stiahnuté: 63x | 05.09.2022

Plán VVČ CVČ 2021/2022 Stiahnuté: 85x | 04.10.2021

Správa o VVČ 2020/2021 Stiahnuté: 60x | 10.01.2022

Organizačný poriadok CVČ Stiahnuté: 10x | 05.09.2022

Tlačivá

Žiadosť o prijatie do CVČ 2022/2023 Stiahnuté: 69x | 05.09.2022

Žiadosť o ukončenie členstva v CVČ Stiahnuté: 197x | 28.01.2019

Žiadosť o odpustenie poplatkov Stiahnuté: 190x | 28.01.2019

Stránka

  • 1