#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Odkiaľ pochádzam

Koncom marca 2017 organizovalo CVČ v rámci regionálnej výchovy podujatie Odkiaľ pochádzam I.

DuhaZástupcom žiakom vyšších ročníkov ZŠ a nižších ročníkov SŠ v meste manažérka Miestnej akčnej skupiny (MAS) Malohont Ing. Miroslava Vargová veľmi príťažlivou formou predstavila MAS, jej poslanie, aktivity v našom regióne. MAS zastrešuje 43 obcí troch okresov, takže časť prezentácie bola venovaná histórii, prírodným krásam, turisticky zaujímavým miestam, tradičným podujatiam na tomto území, ktoré MAS propaguje, podporuje ich rozvoj. Prítomní sa dozvedeli, že projekty MAS venované rozvoju a obnove obcí a rozvoju turistického ruchu sú financované peňazí Európskej únie a 43 obcí svojimi financiami podporuje projekty občianskych organizácií ako sú rôzne podujatia či drobné rekonštrukcie. Okrem toho má MAS aj svoje vlastné projekty – regionálne značenie miestnych produktov,  rozvoj cestovného ruchu (rozhľadne) či zachovanie kultúrneho dedičstva (podujatia, kroje). Dvojice z jednotlivých tried prezentovali potom nové informácie ďalej, svojim spolužiakom na hodinách občianskej náuky.
 Pokračovaním tohto podujatia bola aktivita Odkiaľ pochádzam II, kde zástupcovia tried mohli ukázať svoju kreativitu a vedomosti. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: kreatívna súťaž Nápad pre môj región  (zapojili sa 4 tímy) a vedomostná súťaž O regióne (súťažilo 7 tímov) súvisiaca s prezentáciou MAS na prvom stretnutí.  Súťaže boli napínavé až do konca. Milo prekvapili aj dievčatá zo ZŠ JFR, ktoré dokázali konkurovať svojim vedomosťami stredoškolákom. Súťažilo sa o naozaj zaujímavé ceny
1.kategória - NÁPAD pre môj región
Úlohou tímov bolo navrhnúť, čo im v regióne, v miestach ich bydliska chýba, čo by tu privítali, zlepšili
Výhry:
1.miesto - autobusový výlet pre triedu v regióne (cieľové miesto podľa výberu triedy v regióne MAS)
2.miesto - balíček regionálnych produktov
3. miesto - domáce dobroty pre triedu
 
2. kategória - súťaž 2-členných tímov O REGIÓNE
Súťažiaci dostali 80 otázok aj s odpoveďami. Do súťaže bolo vybraných 16 z nich a  4 otázky, ktoré vopred nepoznali. Záviselo len na súťažiacich, akú taktiku zvolili, koľko boli ochotní riskovať.
Výhry:
1. miesto - pre každého z dvojice vstupenka a poukážka na občerstvenie na Klenovskú rontouku (6/2017)
2. miesto - pre každého z dvojice vstupenka a poukážka na občerstvenie na Dedina ožíva v Drienčanoch (7/2017)
3. miesto - pre každého z dvojice vstupenka a poukážka na občerstvenie na Mitrovanie vo Veľkých Teriakovciach (10/2017)
K týmto cenám, ktoré  venovala MAS Malohont spolu s výrobcami produktov s miestnou regionálnou značkou, ešte dostali všetci aj darčeky od mesta Hnúšťa.
Ďakujeme porote v zložení Ing. Oľga Maciaková – prednostka MsÚ v Hnúšti a predsedkyňa MAS Malohont, Ing. Miroslava Vargová – manažérka MAS Malohont a Mgr. Diana Vojenčiaková – riaditeľka MsKS v Hnúšti za spravodlivé hodnotenie a tiaž ďakujeme všetkým žiakom a študentom, že si našli čas pripraviť sa na túto súťaž. Jej cieľom nebolo mať víťazov a porazených, ale aby mladí ľudia dostali príležitosť lepšie spoznať miesto kde žijú, ľudí a organizácie, ktoré sa starajú o rozvoj nášho krásneho kraja a podujatiami nám spestrujú náš každodenný život. A to sa podarilo.
 Jana Paučová, CVČ


Vytvorené: 2. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 2. 8. 2017 23:54
Autor: Správca Webu