#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Prečo, čo a ako učiť o klíme

Typ: ostatné
Čoraz častejšie sa stretávame s problematikou zmeny klímy na našej Zemi. Čo je to vlastne klíma?

Je to dlhodobý režim počasia v danej oblasti a je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov. V súčasnosti sa dá pozorovať nezvyčajné a extrémne počasie, ktoré pravdepodobne súvisí s globálnym otepľovaním. Jeho príčinou je hlavne zrýchľovanie množstva emisií skleníkových plynov, na ktoré má pravdepodobne najväčší vplyv ľudská činnosť.

Každý z nás vie, aký to má dopad nielen na životné prostredie, ale aj na nás, ľudí. Topenie ľadovcov, zvyšovanie hladiny oceánov, nezvratné zmeny klímy... Ak sa tomu chce predísť, musí sa obmedziť produkcia skleníkových plynov, na tvorbu ktorých má veľký vplyv využívanie fosílnych palív, ktoré sú základom rastúcej ekonomiky. Ale ak má rásť ekonomika, nevyhnutne potrebuje energiu. Tú ľudstvo čerpá z 80 % z neobnoviteľných zdrojov- fosílnych ložísk. Ale raz sa tieto zásoby vyčerpajú. Možno to nezasiahne nás, ale naše deti určite. Možno ich čaká ropný zlom, vyčerpanie zásob surovín, úbytok biodiverzity, pokles úrodnosti pôd... A práve od nich bude záležať ďalšia budúcnosť.

V tom je veľká príležitosť  našich škôl- pripraviť mladých ľudí na život, ktorý sa bude podstatne líšiť od dnešného. Naučiť ich rozlišovať medzi spotrebou a plytvaním, naučiť ich rozumne a správne využívať energiu. Táto téma rezonovala dňa 9.10.2019 na našej škole Gymnáziu Mateje Hrebendu, kde sa konala odborná prednáška Prečo, čo a ako učiť o klíme. Podujatia sa zúčastnili učitelia našej školy, ZŠ J.F.Rimavského, ZŠ  Klokočova, Stredná odborná škola, zástupcovia MSKS   v rámci celoživotného vzdelávania a environmentálnej výchovy. Školiteľom bol výkonný riaditeľ Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme-CEPA, s finančnou podporou BBSK.

Mgr. Z. Vinclavová


Vytvorené: 15. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 10. 2019 09:21
Autor: Správca Webu