#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

MATERSKÁ ŠKOLA KLOKOČOVA 741, 981 01 HNÚŠŤA

 

logo

budova

Čo by ste o nás mali vedieť:

Naša materská škola je umiestnená v centre mesta. Je to účelová budova, pozostávajúca z dvoch pavilónov a hospodárskej časti. Za budovou je priestranný dvor s pieskoviskami, preliezkami, hojdačkami. Mierne kopcovitý terén nám dáva dostatok možností na využívanie záhrady po celý rok, najmä na sezónne činnosti v zime – sánkovanie, bobovanie, v lete sa otužujeme slnkom a vodou – kúpaním sa v bazénoch.

Na deti čaká útulné a estetické prostredie s množstvom hračiek, hracích kútikov v priestranných herniach našej 3 – triednej materskej školy.

Našou prvoradou úlohou je pripravovať deťom prostredie plné lásky, bezpečia, istoty a dôvery, aby deti k nám chodili rady a objavovali vždy niečo nové, zaujímavé. Poskytujeme celodennú i poldennú starostlivosť s dôrazom na individuálny prístup k deťom vo veku od 2 – 6 rokov a deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 
Motto školy:

„Materská škola má dať dieťaťu taký základ,

aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.“

 

Našou snahou je prebudiť záujem o poznávanie všetkého nového a vytvoriť tak predpoklady pre ďalšie vzdelávanie:

  • na sebarozvoj každého dieťaťa
  • na oboznamovanie sa s ľudovými tradíciami a zvykmi prostredníctvom zážitkového učenia, exkurziami
  • na enviromentálnu výchovu prostredníctvom zážitkového učenia, experimentovania, pozorovania a ďalšími aktivitami na ochranu životného prostredia
  • Plníme úlohy Projektu Environmentálnej výchovy,
  • Na pohybové aktivity – zamerané na zdravý telesný a duševný vývin, radostnú atmosféru v školskej záhrade


O Vaše deti sa starajú a výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú kvalifikované pedagogické pracovníčky spolu s ďalším personálom:

 

Riaditeľka MŠ: Eva Šafáriková

Telefón: 047 542 31 76

E-mail:  skolka.klokocova@pmxmail.sk

Vedúca ŠJ: Ing. Eva Balciarová

Telefón: 047 542 31 76

E-mail:  sjms.klokocova@gmail.com

 

Pedagogický zamestnanci:

Mgr. Kristína Randisová

Mgr. Ivana Kyseľová

Monika Roháriková

Marta Kormošová

Bc. Jaroslava Jackuliaková

 

Školský špeciálny pedagóg - Mgr. Petra Gondová

Pomocný vychovávateľ       - Lýdia Hőriková     

  

Hlavná  kuchárka - Miroslava Vrbinská     

Kuchárka              - Katarína Murinčeková 

Upratovačka         - Anna Bobáková, Iveta Ladiková                                    

Školník                 - Mirko Kvetko