#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Materská škola Nábrežie Rimavy 447

webová stránka: http://www.msnrrimavienka.sk/

 

1

 

Materská škola

 

Situovaná je v budove pavilónového typu. Disponuje priestrannými, svetlými triedami, veľkým dvorom na hranie, s pieskoviskami, preliezačkami, hojdačkami a dostatkom zelene. Vybavenie spĺňa hygienické a bezpečnostné normy a je uspôsobené potrebám detí predškolského veku.

Materská škola má 6 tried a poskytuje celodennú i poldennú starostlivosť s dôrazom na individuálny prístup k deťom vo veku od 2 – 6 rokov a deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Deti vychovávajú a vzdelávajú kvalifikované pedagogické pracovníčky:

 

 

Riaditeľka MŠ:        PaedDr. Tokárová Beata
Zástupkyňa riad.:   Mgr. Hulmanová Elena
Vedúca ŠJ:              Kožiaková Adriana


Učiteľky: Bc. Bobáková Janka, Mgr. Bodolloóvá Júlia, Bc.Guzmová Janetta, Hrivnáková Iveta, Hroncová Ľubomíra, Hrušková Želmíra, Mgr. Varechová Adriana, Bc. Pavlovová Eva, Juhaniaková Soňa, Bc. Maťko Ivan, Miková Zlatica
 

Pedagogickí asistenti: Mgr. Miroslava Binderová, Svinčiaková Lenka
 

Odborní zamestnanci: Mgr. Struhárová Lucia, Mgr. Albertusová Daniela
 

Upratovačky:  Nosková Janka, Sliacka Oľga, Zemančíková Katarína
Školník:           Vinclav Peter
Kuchárky:       Kožiaková Zuzana, Funtiarová Adriana, Sabacká Danka