#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Správy

Oznámenie o voľných pracovných miestach

Hnúšťa, 6.3.2024 - Riaditeľstvo Centra pre deti a rodiny v Hnúšti, informuje o voľných pracovných miestach na pozície-  psychológ

celý text

ostatné | 6. 3. 2024 | Autor: Správca webu II
#

Tábor detí vetra

Občianskemu združeniu Klub róm. aktivistov na SR so sídlom v Hnúšti sa podarilo zorganizovať a zrealizovať druhý denný letný tábor a to v dňoch od 15.8.2022 – 19.8.2022 v priestoroch Komunitného centra s názvom Tábor detí vetra. celý text

ostatné | 24. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Táborujeme komunitne

Občianske združenie Klub róm. aktivistov na SR so sídlom v Hnúšti zorganizovalo a zrealizovalo v dňoch od 018.7.2022 – 22.7.2022 denný tábor s v priestoroch Komunitného centra s názvom Táborujeme komunitne. celý text

ostatné | 2. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky SSOŠ v Hnúšti

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Francisciho 372 , 981 01 Hnúšťa V Y H L A S U J E
V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z.o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky súkromnej strednej odbornej školy, Francisciho 372, 98101 Hnúšťa.
celý text

ostatné | 16. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
foto

Mikuláš vo Včielke

Sviatok sv. Mikuláša je obľúbený najmä deťmi. Všetky deti sa v tento deň tešia na obdarovanie sladkosťami a rôznymi drobnosťami. U nás, v Centre pre deti a rodiny tak, ako aj po minulé roky, sme sa pripravovali na jeho príchod. celý text

ostatné | 15. 12. 2020 | Autor: Správca Webu

Výberové konanie: MŠ Rimavská Píla

Primátorka Mesta Tisovec, Mgr. Irena Milecová, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy: Materská škola Rimavská Píla Vansovej 231, 980 61 Tisovec – Rimavská Píla celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Poznávame svoju históriu a posilňujeme svoju identitu

V mesiaci august spomedzi svojich pestrých aktivít zrealizovalo Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR so sídlom v Hnúšti pobytový detský letný tábor pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia z mesta Hnúšťa a jeho okolia. celý text

ostatné | 4. 9. 2019 | Autor: Správca Webu