#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

VÝBEROVÉ KONANIE - ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Hnúšťa, 11. 6. 2024 - Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: školský psychológ. celý text

ostatné | 11. 6. 2024 | Autor: Správca webu II
VÝBEROVÉ KONANIE - ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR 1

VÝBEROVÉ KONANIE - ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

Hnúšťa, 7. 5. 2024 - Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: školský digitálny koordinátor. celý text

ostatné | 7. 5. 2024 | Autor: Správca webu II
#

Príprava predškolákov na zápis v ZŠ JFR

Hnúšťa, 20.3.2024 - Nástup žiakov do 1. ročníka základnej školy býva často nielen pre deti, ale aj pre rodičov, výnimočným obdobím. Aby bol tento prechod do školského života čo najpríjemnejší, je potrebné venovať pozornosť príprave. celý text

ostatné | 20. 3. 2024 | Autor: Správca webu II
VÝBEROVÉ KONANIE - VYCHOVÁVATEĹ/KA ŠKD 1

VÝBEROVÉ KONANIE - VYCHOVÁVATEĽ/KA ŠKD

Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: vychovávateľ/ka ŠKD. celý text

ostatné | 11. 10. 2023 | Autor: Správca webu II
VÝBEROVÉ KONANIE - HLAVNÝ KUCHÁR 1

VÝBEROVÉ KONANIE - HLAVNÝ KUCHÁR

Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: hlavný kuchár. celý text

ostatné | 6. 9. 2023 | Autor: Správca webu II
VÝBEROVÉ KONANIE - PEDAGOGICKÝ ASISTENT 1

VÝBEROVÉ KONANIE - PEDAGOGICKÝ ASISTENT

Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: pedagogický asistent. celý text

ostatné | 8. 8. 2023 | Autor: Správca webu II
#

VÝBEROVÉ KONANIE - ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: školský digitálny koordinátor celý text

ostatné | 30. 6. 2023 | Autor: Správca webu II
Digitálny žiak 1

Digitálny žiak

Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vás informovať o projekte Digitálny žiak.
Projekt je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. celý text

ostatné | 23. 5. 2023 | Autor: Správca webu II
VÝBEROVÉ KONANIE - UČITEĽ/KA ANGLICKÉHO JAZYKA 1

VÝBEROVÉ KONANIE - UČITEĽ/KA ANGLICKÉHO JAZYKA

Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: učiteľ/ka anglického jazyka celý text

ostatné | 15. 5. 2023 | Autor: Správca webu II
VÝBEROVÉ KONANIE - UČITEĽ/KA MATEMATIKY 1

VÝBEROVÉ KONANIE - UČITEĽ/KA MATEMATIKY

Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: učiteľ/ka matematiky.
celý text

ostatné | 3. 4. 2023 | Autor: Správca webu II
#

Na Fašiangy veselo

Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Sú obdobím od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Najznámejšie a najveselšie boli ich posledné tri dni, ktoré naši predkovia volali „posledný fašang“. celý text

ostatné | 27. 2. 2023 | Autor: Správca Webu
foto

Tanečná telesná výchova v ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa

Laci Strike so svojimi projektmi oslovil už viac ako 100.000 detí. Túto skúsenosť preniesol aj do projektu „Tanečná telesná výchova“, do ktorého sme sa zapojili. celý text

ostatné | 20. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Už jeseň prichodí

V pondelok 10.októbra pri príležitosti Mesiaca Úcty k starším sme pozvali do našej Základnej školy J.F.R. Hnúšťa rodičov, starých rodičov a vzácnych hostí - remeselníkov z blízkeho okolia. Privítali sme ich spevom, tancom a potešili tým nejedno srdiečko. celý text

ostatné | 17. 10. 2022 | Autor: Správca Webu
logo

Výberové konanie - učiteľ/ka chémie

Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: učiteľ/ka chémie.
celý text

ostatné | 12. 10. 2022 | Autor: Správca Webu
#

ZŠ J. Francisciho Rimavského - modernejšia

Projekt Modernejšia škola vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vychádzal zo zámeru obnoviť interiéry škôl, aby boli pre žiakov atraktívnejším a motivujúcejším prostredím na výučbu aj voľnočasové aktivity. celý text

ostatné | 22. 11. 2021 | Autor: Správca Webu
logo

Letná škola plná zážitkov

Aj Základná škola Janka Francisciho Rimavského škola na Nábreží Rimavy v Hnúšti sa znova zapojila do projektu Letná škola 2021. celý text

ostatné | 26. 8. 2021 | Autor: Správca Webu
#

ROZHODUJETE SA?

Na našej škole- ZŠ J.F.Rimavského máme zabezpečené ONLINE VYUČOVANIE KAŽDÝ DEŇ! Počas dištančného vzdelávania je najdôležitejšie zabezpečiť, poskytnúť možnosť vidieť sa so spolužiakmi a priblížiť vyučovací proces čo najviac prezenčnej výučbe. To je možné prostredníctvom online spojenia sa so žiakmi. celý text

ostatné | 25. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
logo

Zápis do 1. ročníka Základnej školy J.F.Rimavského Hnúšťa

Milí rodičia, Základná škola J.F.Rimavského Nábrežie Rimavy 457/19 Hnúšťa pozýva na zápis do 1. ročníka. celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
logo

Najmúdrejší medzi najbystrejšími

Naša základná škola J.F. Rimavského sa aj tento rok zapojila do celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO, ktorá dáva žiakom od druhého do štvrtého ročníka šancu získať titul Najmúdrejšieho medzi najbystrejšími a titul VŠETKOVEDKO. celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
logo

Učitelia vzdelávajú učiteľov

Obdobie, v ktorom sa práve nachádzame, prináša mnohé výzvy. Jednou z nich je aj podpora vzdelávania učiteľov. Prezenčná forma vzdelávania je momentálne nedostupná, preto sa využívajú najmä online webináre. Organizujú ich rôzne vzdelávacie inštitúcie alebo vydavateľstvá učebníc. celý text

ostatné | 15. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
logo

Príprava projektov v našej škole

Naša základná škola, tak ako celá spoločnosť a svet, sa prispôsobuje náročným podmienkam fungovania počas epidémie korona vírusom. Popri výchovno-vzdelávacej práci je ochrana zdravia žiakov a zamestnancov prvoradá. Stojí však nemálo finančných prostriedkov, ktoré by za iných okolností mohli byť použité na nákup učebných pomôcok či zveľaďovanie interiérov a exteriérov školy. Keďže tieto prostriedky v rozpočte chýbajú, vedenie školy sa snaží získať ďalšie financie z rôznych projektov. celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Letná škola v našom meste

Na základe výzvy MŠVVaŠ SR naša škola J. F. Rimavského v Hnúšti vypracovala rozvojový projekt, ktorý bol zameraný na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19 a mal prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Začiatkom júla bol projekt našej školy úspešné schválený pre tri skupiny žiakov od 1. do 9. ročníka v trvaní od 17. 8. do 21. 8. 2020. celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Letná škola aj v Hnúšti

Základná škola Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti bola úspešná v predloženom projekte zameranom na organizáciu Letenej školy pre školský rok 2019/2020. celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Vyučovanie v tieni COVID-19

Už tri mesiace prebieha na celom Slovensku vzdelávanie dištančnou formou z dôvodu prerušenia vyučovania na školách. Na začiatku sme si len hmlisto predstavovali, ako budeme učiť a ako sa budeme učiť. No čas letí ako voda a po prvotných neistých krôčikoch môžeme skonštatovať, že aj vďaka našim rodičom a našim žiakom sme túto pre nás všetkých novú situáciu zvládli. celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Zápis do 1. ročníka ZŠ J.F. Rimavského Hnúšťa

Milí rodičia,
vzhľadom na danú situáciu sa zápis všetkých predškolákov bude realizovať rôznymi spôsobmi. Vyberte si spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje.
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

HLASUJTE ZA NAŠU ŠKOLU - Základná škola J. F. Rimavského Hnúšťa

NAJ ŠKOLA - HLASOVANIE trvá od 16.3.2020 do 12.4.2020

NAJ ŠKOLA je nová šou RTVS pre všetky základné školy na Slovensku.
celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
erb

Pozvánka na zápis do základnej školy

Vážení rodičia predškolákov, milí budúci prváci
Vedenie a pedagógovia Základnej školy Janka Francisciho Rimavského na Nábreží Rimavy v Hnúšti vás srdečne pozývajú na slávnostný, tak trochu netradičný, rozprávkový zápis do 1. ročníka.
celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Projektové dianie v ZŠ na Nábreží Rimavy 1

Projektové dianie v ZŠ na Nábreží Rimavy

Základná škola Janka Francisciho Rimavského na Nábreží Rimavy v Hnúšti sa snaží tak, ako aj iné organizácie, využívať všetky možnosti na získavanie financií prostredníctvom projektov. Zapája sa do výzviev vyhlasovaných rôznymi nadáciami. celý text

ostatné | 23. 1. 2020 | Autor: Správca webu II
#

Týždeň poľsko-slovenských informácií a skúseností

Hnúšťa, 23.9.2019 - Základná škola Janka Francisci Rimavského v Hnúšti dnešným dňom oficiálne odštartovala spoluprácu v národnom projekte žiakov. celý text

ostatné | 23. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Telocvičňa v ZŠ na Nábreží Rimavy vonia novotou

Rezort školstva sa v roku 2016 rozhodol riešiť problém školských telocviční vypísaním výzvy na predkladanie projektov z eurofondov na ich rekonštrukciu a vybavenie. celý text

ostatné | 19. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná