#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Opatrovateľská služba

 

Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území mesta Hnúšťa vrátane častí mesta, pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.

Podmienkou poskytovania OPS je právoplatné rozhodnutie mesta o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - OPS sa podáva na Mestskom úrade, oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa

 

Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu žiadateľ o poskytovanie OPS vyplní tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, ku ktorej dokladá: posudok o odkázanosti na sociálnu službu, právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, úradne overené vyhlásenie o majetku žiadateľa, potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok – rozhodnutie zo sociálnej poisťovne (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb – manžel/ka), potvrdenie z ÚPSVaR, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP.

Služba je poskytovaná občanom s trvalým pobytom v meste Hnúšťa pondelok až piatok v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je  1,00 € za hodinu OPS.

 

 

Správy

.

PROJEKT „PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY S MESTE HNÚŠŤA III“ PODPORENÝ.

Hnúšťa, 26.4.2024 - Projekt podpory opatrovateľskej služby v meste Hnúšťa bol úspešný. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne mestu na základe jeho žiadosti nenávratný finančný príspevok vo výške 146.500€. celý text

ostatné | 26. 4. 2024 | Autor: Správca Webu
ilu

MESTO AJ NAĎALEJ VYUŽÍVA DOTÁCIE NA PODPORU POSKYTOVANIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Hnúšťa, 9.1.2024 - Projekt podpory opatrovateľskej služby v meste Hnúšťa na zabezpečenie financií prechodného obdobia podpory medzi dvoma rôznymi systémami dotačnej pomoci bol úspešný. celý text

ostatné | 9. 1. 2024 | Autor: Správca Webu
#

SUPERVÍZIA OPATROVATELIEK MESTA

V pondelok 2.10.2023 sa všetky opatrovateľky, prostredníctvom ktorých Mesto Hnúšťa poskytuje svoju opatrovateľskú službu, zúčastnili skupinovej supervízie. Cieľom tohto stretnutia je plnenie zámeru mesta poskytovať odkázaným občanom kvalitné sociálne služby. celý text

ostatné | 2. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Projekt „Podpora opatrovateľskej služby s meste Hnúšťa II“ podporený.

Projekt „ Podpora opatrovateľskej služby v meste Hnúšťa II“ bol úspešný. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporilo žiadosť mesta Hnúšťa o nenávratný finančný príspevok v plnej požadovanej sume mestom, a to vo výške 163200 €. celý text

ostatné | 13. 12. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

O opatrovanie môžete požiadať aj mesto

Mesto Hnúšťa je poskytovateľom opatrovateľskej služby. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. celý text

ostatné | 29. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Projekt opatrovateľskej služby v meste podporený!

Mesto Hnúšťa bolo úspešné v projekte Podpora opatrovateľskej služby v meste Hnúšťa. Termín realizácie projektu je naplánovaný na obdobie od októbra 2019 do novembra 2021. celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Správca Webu