#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

SOCIÁLNY SPRIEVODCA MESTA HNÚŠŤA

Pre ľahšiu orientáciu v poskytovaní sociálnych služieb, v úradoch a inštitúciách vydal Mestský úrad v Hnúšti Sociálneho sprievodcu mesta Hnúšťa. Dokument ponúka odpovede na otázky ako riešiť ťažšie životné situácie. Obyvatelia ho môžu nájsť v tlačenej podobe na Mestskom úrade v Hnúšti, u obvodných lekárov, ale aj na internetovej stránke mesta (klik na odkaz nižšie).

Sociálny sprievodca ponúka pomoc pre obyvateľov, aby sa vedeli zorientovať v sociálnych dávkach, ale i v niektorých iných komplikovaných situáciách. Informácie v ňom sú v jednotivých kapitolách rozdelené pre:

  • DETI A RODINU
  • SENIOROV
  • OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
  • OSOBY V OBTIAŽNYCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÁCH

 

Sociálny sprievodca mesta Hnúšťa

.