#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Sociálny taxík 

Prevoz k lekárovi, na nákup alebo na úrad bude pre občanov ťažko zdravotne postihnutých, seniorov, či sociálne odkázaných občanov komfortnejší.

Mesto Hnúšťa má v prevádzke nový, deväťmiestny osobný motorový automobil, ktorý skvalitní poskytované služby občanom nášho mesta.

Prepravná služba je poskytovaná v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod., v iných prípadoch je potrebné dohodnúť sa 7 dní vopred. Prepravu je potrebné objednať min. deň vopred v kancelárii č. 4  na MsÚ v Hnúšti, alebo na tel. čísle 047/2028826.

Z dôvodu prvotnej evidencie je žiadateľ povinný jednorázovo predložiť vyplnenú žiadosť uvedenú nižšie a potrebné doklady v závislosti od zdravotného stavu žiadateľa (preukaz ZŤP, občiansky preukaz, kópiu rozhodnutia ÚPSVaR o odkázanosti na individuálnu prepravu, kópiu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, potvrdenie obvodného lekára o nepriaznivom stave).

Žiadosť - sociálny taxík

plagát

Správy

sociálny taxík

Sociálny taxík - investícia pre občanov

Mesto Hnúšťa má od 1.12.2017 v prevádzke nový, deväťmiestny osobný motorový automobil, ktorý skvalitní poskytované služby občanom nášho mesta. celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Správca Webu