#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Miestne časti Hnúšte

 

BRÁDNO

kostol BrádnoDedinka v údolí Striežovského potoka v Revúckej vrchovine vo výške 361 m.n.m.. Od Hnúšte je vzdialená 9 km východne. Založená bola na valaskom práve okolo roku 1413. Cez chotár viedla lanová dráha do Likiera, nachádzajú sa tu dve jaskyne. Údajne tu v predreformačnej dobe dolovali zlato, striebro a železnú rudu. Dedina v minulosti viackrát vyhorela. Historickou pamiatkou je evanjelický, pôvodne barokový, kostol z roku 1796. Pôvodný  chrám bo postavený okolo roku 1477. V Brádne žije 24 obyvateľov.

 

POLOM

PolomMalá osada na juhozápadnom úbočí vrhu Tŕstie vo výške 694 m.n.m. a leží 7 km severovýchodne od Hnúšte. Prvýkrát sa spomína v roku 1413. V minulosti sa v blízkosti Polomu nachádzali bane na mastek. Cez Polom viedla lanová dráha prevážajúca magnezit z Burdy do magnezitovej továrne v Hačave. Pôvodné domy boli drevené a pokryté slamou. Dnes by sme ich hľadali márne. Polom v roku 1908 úplne vyhorel. Názov Polom vyjadruje polámaním zničený les. Polomský evanjelický kostol bol dostavaný v roku 1870. Na Polome žije 38 obyvateľov.

 

HAČAVA

hačava5 km severne položená miestna časť Hnúšte. Rozprestiera sa pod vrchom Ostrej, po oboch brehoch tisovského ramena Rimavy vo výške 335 m.n.m.. Obec jestvovala už v rokoch 1580 – 1590 a údajne dostala názov podľa hatí, ktoré pod ňou zadržiavali vodu Rimavy na pohon vodných píl. Hačava bola taktiež viackrát vypálená. Neďaleko nej sa nachádza magnezitová továreň, do ktorej sa z ratkovského chotára dovážal magnezit. Ľudia tu vyrábali domáce drevené mažiare či riady, ktoré mali veľký úspech v susednom Maďarsku. Evanjelický kostol na Hačave bol vybudovaný v roku 1816. V Hačave žije 323 obyvateľov.

 

LIKIER

LikierOd roku 1960 je súčasťou Hnúšte, avšak v minulosti bol samostatnou obcou. Nachádza sa vo výške 290 m.n.m.. a založený bol na pravom ramene rieky Rimavy v druhej polovici 14. storočia. V Likieri slúžila terajšia nemocnica ako sirotinec či ústav pre dievčatá, neskôr ako administratívna budova chemickej továrne. Rimamomuránsko-šalgotarjánska spoločnosť v roku 1883 postavila veľkú železo-strojáreň a v tom čase zamestnávala okolo 500 robotníkov. Z odpadového materiálu prerábanej fabriky sa vybudovala obecná škola. V katastri obce bol v roku 1785 postavený evanjelický kostol. V Likieri žije 127 obyvateľov.