#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

Oddelenie služieb oznamuje obyvateľom mesta Hnúšťa, že pokračuje zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) - konárov.

celý text

ostatné | 15. 4. 2024 | Autor: Správca Webu
Informácia o zbere BRKO - konárov 2

Informácia o zbere BRKO - konárov

Hnúšťa, 21.3.2024 - Zber biologicky rozložiteľného odpadu - konárov bude pravidelne vykonávaný vždy v pondelok a to do 30.4.2024.
celý text

ostatné | 21. 3. 2024 | Autor: Správca webu II
JARNÝ ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1

JARNÝ ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Hnúšťa, 20.3.2024 - Mesto Hnúšťa oznamuje, že v sobotu 20. apríla 2024 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Zber bude prebiehať podľa harmonogramu, ktorý nájdete v prílohe tohto oznámenia. celý text

ostatné | 20. 3. 2024 | Autor: Správca webu II
ilustračný obrázok

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU v roku 2024

MESTO HNÚŠŤA VYHLASUJE ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU
v roku 2024.
celý text

ostatné | 12. 3. 2024 | Autor: Správca Webu
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V HNÚŠTI 1

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V HNÚŠTI

Mesto Hnúšťa v zmysle § 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Hnúšťa za rok 2023 celý text

ostatné | 19. 2. 2024 | Autor: Správca webu II
HARMONOGRAM ZBERU PAPIERA 2024 1

HARMONOGRAM VÝKUPU PAPIERA 2024

Hnúšťa, 11.1.2024 - Firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota a mesto Hnúšťa zverejňujú obyvateľom nový harmonogram výkupu papiera na rok 2024. celý text

ostatné | 11. 1. 2024 | Autor: Správca webu II
ilu

HARMONOGRAM ZBERU ODPADOV 2024

Prinášame Vám aktualizovaný Harmonogram zberu odpadov na rok 2024. Pre mestskú časť Brádno platí vývoz komunálneho odpadu každý párny týždeň v utorok. Pre ostatné mestské časti Hačava, Polom, Likier platia termíny vývozov v súlade so zverejneným harmonogramom. celý text

ostatné | 8. 1. 2024 | Autor: Správca Webu
JESENNÝ ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1

JESENNÝ ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Mesto Hnúšťa oznamuje, že v sobotu 14. októbra 2023 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Zber bude prebiehať podľa harmonogramu, ktorý nájdete v prílohe tohto oznámenia. celý text

ostatné | 25. 9. 2023 | Autor: Správca webu II
JARNÝ ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1

JARNÝ ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Mesto Hnúšťa oznamuje, že v sobotu 22. apríla 2023 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Zber bude prebiehať podľa harmonogramu, ktorý nájdete v prílohe tohto oznámenia. celý text

ostatné | 5. 4. 2023 | Autor: Správca webu II
ilu

Harmonogram zberu papiera 2023

Firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota a mesto Hnúšťa zverejňujú obyvateľom nový harmonogram výkupu papiera na rok 2023. celý text

ostatné | 10. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
logo

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V HNÚŠTI

Mesto Hnúšťa v zmysle § 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Hnúšťa za rok 2022 celý text

ostatné | 21. 2. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Ako a do čoho zbierať kuchynský odpad?

Mesto Hnúšťa v snahe zefektívniť zber kuchynského odpadu zverejňuje užitočné informácie ako správne nakladať s kuchynským odpadom. celý text

ostatné | 22. 12. 2022 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Harmonogram zberu zeleného a bioodpadu

Technické služby mesta Hnúšťa budú na základe zákona o zbere zeleného odpadu v mestách a obciach uskutočňovať zber podľa rozpisu ulíc a kalendárnych týždňov nasledovne: celý text

ostatné | 28. 10. 2022 | Autor: Správca Webu
.

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V HNÚŠTI

Mesto Hnúšťa v zmysle § 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Hnúšťa za rok 2021 celý text

ostatné | 28. 2. 2022 | Autor: Správca Webu
logo

Nekrčíme! Nezahadzujeme! Zálohujeme!

Domácnosti, v ktorých sa bežne pijú minerálne vody, sladené vody, či nápoje v plechovkách si od nového roka musia dávať pozor ako budú skladovať obaly než ich odnesú späť do obchodu. celý text

ostatné | 31. 1. 2022 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Harmonogram zberu papiera 2022

Firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota a mesto Hnúšťa zverejňujú obyvateľom nový harmonogram výkupu papiera na rok 2022. celý text

ostatné | 21. 12. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Kalendár separovaného zberu na rok 2022

Mesto Hnúšťa v spolupráci so spoločnosťou Brantner Gemer zverejňuje plán separovaného zberu v meste Hnúšťa platný na rok 2022. celý text

ostatné | 7. 12. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Jesenný zber nebezpečného odpadu

Mesto Hnúšťa oznamuje, že v sobotu 23. októbra 2021 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Zber bude prebiehať podľa harmonogramu, ktorý obdržíte do domácností alebo ho nájdete v prílohe tohto oznámenia. celý text

ostatné | 4. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Zmena harmonogramu vývozu KO - AKTUALIZÁCIA

Vzhľadom na zmenu miesta uloženia komunálneho odpadu Technické služby mesta Hnúšťa zverejňujú nový harmonogram vývozu KO podľa jednotlivých ulíc. celý text

ostatné | 23. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Zber veľkoobjemového odpadu

Technické služby mesta Hnúšťa a Mesto Hnúšťa zverejňujú jesenný harmonogram zberu veľkoobjemového odpadu v meste. celý text

ostatné | 21. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Nová povinnosť separácie odpadu - kuchynský odpad

Vážení občania, od 1. júla pribudli v meste nádoby na zber kuchynského odpadu. Ide o novú povinnosť triediť aj tento druh odpadu, ktorú samosprávam prikazuje novela zákona o odpadoch. celý text

ostatné | 13. 7. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Harmonogram separovaného zberu byty - AKTUALIZÁCIA

Mesto Hnúšťa v spolupráci so spoločnosťou Brantner Gemer zverejňuje AKTUALIZOVANÝ plán separovaného zberu v meste Hnúšťa platný od 21.6.2021. celý text

ostatné | 21. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
Brožúra

Brožúra - ako správne kompostovať

Brožúra ponúka návod pre všetkých, ktorí žijú v rodinných domoch, alebo vlastnia záhradu, ako znížiť množstvo vyhadzovaného odpadu takmer o polovicu. Dozviete sa v nej o kompostovaní. Jedinečnom, jednoduchom a generáciami overenom spôsobe na využitie biologického odpadu. celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Zber nebezpečného odpadu - 10.4.2021

Mesto Hnúšťa oznamuje termín zberu nebezpečného odpadu z domácností v meste Hnúšťa. celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Jarný zber zeleného odpadu

Na základe zákona o zbere zeleného odpadu v mestách a obciach Technické služby mesta Hnúšťa určujú harmonogram jarného zberu zeleného odpadu veľkokapacitnými kontajnermi podľa jednotlivých ulíc v meste a kalendárnych týždňov v roku vždy počas piatku, soboty, nedele, pondelku. celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V HNÚŠTI

Mesto Hnúšťa v zmysle § 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Hnúšťa za rok 2020 celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Nový kalendár separovaného zberu

Mesto Hnúšťa v spolupráci so spoločnosťou Brantner Gemer zverejňuje plán separovaného zberu v meste Hnúšťa platný na rok 2021. celý text

ostatné | 2. 2. 2021 | Autor: Správca Webu
#

NOVÝ ZBERNÝ DVOR PRISPEJE K ČISTEJŠIEMU MESTU

Rok 2021 bude v Hnúšti okrem iného aj rokom robenia poriadku s odpadmi. Prvou a najdôležitejšou vecou bola príprava zberného dvora, ktorý nám veľmi chýbal. Ten sme tento mesiac otvorili v areáli Technických služieb v Kotlišti. celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Komunitné kompostovanie

Komunitné kompostovanie (KK) je kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí alebo domácností s cieľom spoločne kompostovať svoje vlastné biologické odpady. Výsledkom kompostovania je kompost, ktorý je využívaný pre vlastnú potrebu komunity. celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Plán zberu komunálneho odpadu pre rok 2021

Technické služby Hnúšťa zverejňujú plán vývozu KUKA nádob a Kontajnerov platný pre rok 2021.
celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná