#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oddelenia MsÚ
 

Prednosta mestského úradu

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
Ing. Oľga Maciaková prednostka 047 2028813
olga.maciakova@hnusta.sk 
JUDr. Drahomír Širúčka právnik 047 2028817
drahomir.sirucka@hnusta.sk 

Oddelenie organizačné, vnútornej správy ,regionálnej politiky a projektového riadenia

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
Denisa Angerová Sekretariát,podateľňa,spisová služba,archív,obchod a služby 047 2028811
denisa.angerova@hnusta.sk 
Martina Stejskalová odborný referent pre úsek regionálnej politiky a manažment projektov 047 2028825
martina.stejskalova@hnusta.sk 
Drahomíra Krnáčová Činnosť orgánov mesta, úsek kultúry 047 2028826
drahomira.krnacova@hnusta.sk 
Bc. Andrea Bálintová Evidencia obyv.,súpisné čísla, sociálne veci, byty 047 2028826
andrea.balintova@hnusta.sk 
Mgr. Zlatica Kochanová Matrikárka, overovanie, register trestov,ZPOZ 047 2028822
zlatica.kochanova@hnusta.sk 
Katarína Bálintová Matrikárka, overovanie ,register trestov,ZPOZ 047 2028822
katarina.balintova@hnusta.sk 
Zuzana Fačková-úväzok 0,5 Opatrovateľská služba 047 2028819
zuzana.fackova@hnusta.sk
Katarína Pavlove Upratovačka katarina.pavlove@hnusta.sk
Terénny komunitný soc.prac. tsp @hnusta.sk 047 2028827
Terénny komunitný soc.prac.   0905866842-3

Oddelenie finančné

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
Ing. Katarína Trnavská Vedúca oddelenia / rozpočet a financie/ 047 2028818
katarina.trnavska@hnusta.sk 
Alena Lukáčová Referent pre účtovníctvo a rozpočet 047 2028820
alena.lukacova@hnusta.sk
Eva Ondrejova Miestne dane 047 2028823
eva.ondrejova@hnusta.sk 
Zuzana Fačková 0,5 úväzok Spracovanie miezd 047 2028819
zuzana.fackova@hnusta.sk 
Miroslava Karasová Financovanie a rozpočtovanie škôl, pokladňa mesta 047 2028824
miroslava.karasova@hnusta.sk 
Ing. Miroslava Muránska Mzdy školám aj v rámci SOU 047 2028819
miroslava.muranska@hnusta.sk 

Oddelenie výstavby, rozvoja územia a životného prostredia

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
Ing. Michal Vacula Investičné akcie 047 2028812
michal.vacula@hnusta.sk 
Ing. Pavel Lulčo Životné prostredia,vodné hosp.,mietsne kom., ovzdušie 047 2028815
pavel.lulco@hnusta.sk 
Ing. Vlasta Pervanová Stavebný úrad 047 2028814
vlasta.pervanova@hnusta.sk 
Marta Čepregyová Majetok mesta 047 2028815
marta.cepregyova@hnusta.sk 
Ivan Varga správca budovy a referent autodopravy 047/2028827 ivan.varga@hnusta.sk

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Meno a priezvisko Funkcia-stručný popis náplne práce Kontakt
.... Ref.pre BOZP, CO, revízie elektrozariadení 047/5423251

 Spam Poison