#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Organizačný poriadok Mestského úradu Hnúšťa (ďalej len „organizačný poriadok“) je vnútorným predpisom, ktorý určuje postavenie a pôsobnosť Mestského úradu v Hnúšťa (ďalej len „mestský úrad“), jeho vzťah k Mestskému zastupiteľstvu v Hnúšti (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), k jeho orgánom a primátorovi mesta, určuje vnútornú štruktúru mestského úradu, jeho organizáciu a činnosti jednotlivých organizačných útvarov, určuje zodpovednosť a rozsah právomocí vedúcich zamestnancov a vzájomné vzťahy medzi nimi.

PREDNOSTA ÚRADU

Organizačné útvary úradu

Organizačný poriadok Mestského úradu

Organizačný poriadok MsÚ Hnúšťa zmena 12 2023 k 1.1.2024 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZMENA 12 2023 K 1.1.2024