#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Organizačný útvar

Názov pracovnej pozície

 

kancelária primátora mesta

vedúci kancelárie primátora mesta

Mgr. Milan Migaľa

referent sekretariátu primátora a činnosti orgánov mesta

Miroslava Karasová

odborný referent pre služby zamestnanosti a evidenciu obyvateľstva

Bc. Katarína Bálintová

referent pre cestovný ruch

 

referent klientského centra

Martina Stejskalová, Denisa Angerová

matrikár

Mgr. Zlatica Kochanová

referent vnútornej prevádzky

Ivan Varga

upratovačka

Katarína Pavlove

koordinátor aktivačnej činnosti v meste

Juraj Šutta

prednosta mestského úradu

prednosta mestského úradu

Ing. Oľga Maciaková

oddelenie ekonomiky
a financovania

vedúci oddelenia ekonomiky a financovania

Ing. Katarína Trnavská

odborný referent pre účtovníctvo

Alena Lukáčová

odborný referent pre mzdovú agendu

Ing. Miroslava Muránska, Zuzana Fačková

referent pre miestne dane a poplatky

Eva Ondrejová, Gabriela Hutková

oddelenie výstavby, životného prostredia
a verejného obstarávania

vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia
a verejného obstarávania

Ing. Michal Vacula

odborný referent pre stavebný úrad

Ing. Vlasta Pervanová

odborný referent pre investície, dopravu a komunikácie

Ing. Ján Černák

odborný referent pre správu a evidenciu majetku

Ing. Simona Kamenská

odborný referent pre životné prostredie

Ing. Pavel Lulčo

oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

vedúci oddelenia vnútornej správy, školstva
a sociálnych vecí

 

referent pre vnútornú správu a registratúru

Drahomíra Krnáčová

odborný referent pre rozvojové programy a školstvo

Ing. Michaela Hroncová

odborný referent pre sociálne veci

Mgr. Andrea Bálintová

odborný referent pre opatrovateľskú službu

Zuzana Fačková (0,5)

terénny sociálny pracovník

 

asistent terénneho sociálneho pracovníka

 

hlavný kontrolór mesta

hlavný kontrolór mesta

Ing. Anna Baričová

Telefónny zoznam, e-maily