#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Organizačný útvar

Názov pracovnej pozície

Meno zamestnanca

sekretariát primátora

referent sekretariátu primátora a činnosti orgánov mesta

Bc. Katarína Bálintová

matričný úrad

matrikár

Mgr. Zlata Kochanová

prednosta mestského úradu

prednosta mestského úradu

Ing. Oľga Maciaková

oddelenie ekonomiky
a financovania

vedúci oddelenia ekonomiky a financovania

Ing. Katarína Trnavská

odborný referent pre účtovníctvo

Alena Lukáčová

odborný referent pre mzdovú agendu

Ing. Miroslava Muránska,

Ing. Zuzana Mináčová

referent pre miestne dane

Eva Ondrejová

referent pokladne, poplatky za komunálny odpad

referent pokladne a klientskeho centra

 

Denisa Angerová,

Ing. Eva Balciarová

Ing. Lucia Piaterová (MD)

oddelenie výstavby, životného prostredia
a verejného obstarávania

vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia
a verejného obstarávania

Ing. Michal Vacula

odborný referent pre stavebný úrad

Ing. Vlasta Pervanová

odborný referent pre investície, dopravu a komunikácie

Ing. Ján Černák

odborný referent pre správu a evidenciu majetku

Ing. Simona Kamenská

odborný referent pre životné prostredie

Ing. Pavel Černák

referent vnútornej prevádzky

Ivan Varga

koordinátor aktivačnej činnosti v meste

Juraj Šutta

oddelenie projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí

vedúci oddelenia projektového riadenia, školstva
a sociálnych vecí 

Ing. Michaela Hroncová

odborný referent pre rozvojové programy a školstvo

 

odborný referent pre sociálne veci a evidenciu obyvateľstva

Mgr. Andrea Bálintová

odborný referent pre cestovný ruch

Mgr. Štefan Horváth

odborný referent pre služby zamestnanosti

zastupovanie matriky

Martina Stejskalová

odborný referent pre vnútornú správu, registratúru a sociálne veci

Ing. Anna Václaviková 

terénny sociálny pracovník

Mgr. Zuzana Bálintová

Mgr. Ľubomíra Balašková (MD)

terénny sociálny pracovník

Bc. Terézia Berkyová

terénny pracovník

Tomáš Oláh

terénny pracovník

Eva Bejticová

referent pre opatrovateľskú službu

opatrovateľky mesta 12

upratovačka

Veronika Klimová

hlavný kontrolór mesta

hlavný kontrolór mesta

Ing. Anna Baričová

*pracovné pozície sú obsadené v rámci realizácie projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu " Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota", kód projektu v ITMS2014+ : 314011APW4

Telefónny zoznam, e-maily