#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hlásenia mestského rozhlasu 22.06.2021

Typ: ostatné
Oznam - Stredoslovenská distribučná a.s.
Oznam MsÚ - Stratégia udržateľného mestského rozvoja
Predaj - podnikateľka z Poľska
Predaj - súkromná podnikateľka

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 23.júna 2021 v čase od 7:30 do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Dodávka elektriny bude prerušená v mestskej časti Brádno.

 

 

 

Vážení občania, podnikatelia, farmári, zástupcovia verejných i občianskych inštitúcií, dovoľte aby sme Vás v rámci prípravy integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota oboznámili s možnosťou zapojenia sa do jej prípravy, na základe ktorej bude v budúcnosti možné 8%-né čerpanie zdrojov Európskej únie na mestský rozvoj. V prvom rade sa môžete zapojiť do práce v tematických odborných skupinách. Podľa svojej odbornosti, špecializácie, či záujmu máte na výber tri pracovné skupiny. Členstvo v pracovných skupinách je otvorené a prístupné všetkým záujemcom, ktorí by sa chceli podieľať na formovaní stratégie rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota. Informácie o činnosti a rokovaniach pracovných skupín vám poskytnú na mestskom úrade – Ing. Hroncová, kancelária č. 3 na poschodí, alebo ich nájdete aj na web stránke mesta. Druhá možnosť zapojenia sa je veľmi konkrétna a dotýka sa priamo Vás. Do 25.júna 2021 môžete predkladať návrhy projektov, ktoré by podľa Vás, prispeli k udržateľnému rozvoju celého územia. Projektové návrhy, ale aj Vaše nápady a námety zasielajte na adresu: info@hnusta.sk a pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 047/2028828.

 

 

 

Podnikateľka z Poľska predáva za kultúrnym domom jahody 2 kg za 4,- €.

 

 

 

Súkromná podnikateľka predáva na mestskej tržnici zemiaky staré a nové, paradajky, papriku, šalát, uhorky, hrášok, jahody, melóny a jablká.


Vytvorené: 22. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 6. 2021 10:07
Autor: Denisa Angerová