#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že doleuvedený občan má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú písomnosť, ktorú si môže adresát prevziať na v podateľni úradu prízemí Mestského úradu  v odbernej lehote max. do 18 dní:

05.06.2023 - 23.6.2023

Doporučená zásielka

Denis Grlák

Roman Grlák

Silvia Štajerová

Adriana Grláková

Patrícia Pištulová

 

02.06.2023 - 20.6.2023

Doporučená zásielka

Marcel Kenický

Adriana Grláková 

Jana Gallová

 

 

31.05.2023 - 18.6.2023

Obyčajná zásielka

Jana Gallová

Martina Adamovičová

 

31.05.2023 - 18.6.2023

Doporučená zásielka

Peter Pleško 

 

29.05.2023 - 16.6.2023

Doporučená zásielka

Denis Harvan

Martin Uličný

Tomáš Grlák

Anna Cibuľová

 

29.05.2023 - 7.6.2023

Obyčajná zásielka

Barbora Dojčiarová

Ján Cibuľa

 

25.05.2023 - 12.6.2023

Doporučená zásielka

Denis  Gregor

 

26.05.2023 - 5.6.2023

Obyčajná zásielka

Zlata Györgyová

 

26.05.2023 - 13.6.2023

Doporučená zásielka

Magdaléna Gerláková

Anna Cibuľová

Silvia Štajerová

Ružena Sendreiová

Zdenka Málišová

Jana Horváthová

Michaela Horváthová

Peter Žipčák

Alex Štajer

Justin Horváth

Vladimír Trún

Oldřich Smital

Jakub Horváth

Martin Horváth

 

22.05.2023 - 9.6.2023

Doporučená zásielka

Andrej Pištol

Romana Talčíková

Darina Klčová