#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že doleuvedený občan má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú písomnosť, ktorú si môže adresát prevziať na v podateľni úradu prízemí Mestského úradu  v odbernej lehote max. do 18 dní:

 

22.04.2024 -  10.05.2024

Obyčajná zásielka

Martina Bauer

Patrik Muka

 

22.04.2024 -  10.05.2024

Doporučená zásielka

Ondrej Oláh

František Truban

Lucia Adamovičová

Matúš Cibuľa

Vojtech Lazi

Judita Vetráková

 

19.04.2024 -  07.05.2024

Doporučená zásielka

Lenka Cibuľová Šnircová

Beata Čellárová

 

15.04.2024 -  03.05.2024

Doporučená zásielka

Ladislav Lakatoš

Zdenko Ruszó

Zdenko Cibuľa

Peter Žipčák

 

12.04.2024 -  30.04.2024

Doporučená zásielka

Ján Leczo

Jaroslav Kenický

 

11.04.2024 -  29.04.2024

Doporučená zásielka

Nikolas Gregor

Miroslav Andel

Tibor Kenický

 

10.04.2024 -  29.04.2024

Doporučená zásielka

Marek Olsóczki

Zlata Gyöorgyövá

Ján Leczo

Patrik Harvan

 

09.04.2024 -  26.04.2024

Doporučená zásielka

Július Cibuľa

 

08.04.2024 -  26.04.2024

Obyčajná zásielka

František Truban

 

04.04.2024 -  22.04.2024

Doporučená zásielka

Eva Bariová

Lenka Cibuľová Šnircová

František Truban

 

04.04.2024 -  22.04.2024

Obyčajná zásielka

Ivan Bobák

 

02.04.2024 -  22.04.2024

Obyčajná zásielka

Ján Belica

 

02.04.2024 -  22.04.2024

Obyčajná zásielka

Marcel Sendrei

Beata Čellárová

Marcela Bolhová

Alexander Bobák

 

28.03.2024 -  16.04.2024

Obyčajná zásielka

Zdenko Cibuľa

Viera Horvátová

 

27.03.2024 -  15.04.2024

Obyčajná zásielka

Erika Grlačková

 

27.03.2024 -  15.04.2024

Doporučená zásielka

Matúš Cibuľa

Marek Oláh

František Šarišský 

Mária Oláhová