#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ohlasovňa pobytov Mesta Hnúšťa v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že, osoby uvedené nižšie s trvalým pobytom mesto Hnúšťa majú uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hnúšti, v kancelárii klientskeho centra:

 

30.01.2023

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Tibor Dreďan                                              Július Cibuľa

Štefan Gallo                                               Miroslav Kováč

Jozef Horváth                                             Štefan Pištoľ

Jozef Vontszemü

 

27.01.2023

Doporučená zásielka

Nikolas Berky 

Janka Dianišková

 

26.01.2023

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Martina Bauer                                             Zuzana Oláhová

Ivan Bobák

Eva Cibuľová

Gizela Dudová

Štefan Gallo

Veronika Grlačková

Ervín Chicho

Jaroslav Juríček

Marcel Kirajn

Peter Lazi

Jaroslav Mandžár 

Patrik Múka

Tomáš Rosiar

Magdaléna Sendrejová

Zuzana Tököly

 

24.01.2023

Obyčajná zásielka 

Jakub Šnirc

 

23.01.2023

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Attila Schumacher                                      Ján Deme

 

20.01.2023

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Jaroslav Čellár                                           Jaroslav Mandžár

Janka Dianišková 

 

18.01.2023

Doporučená zásielka

Natália Fridrichová

Daniel Komár

 

17.01.2023

Doporučená zásielka

Janka Dianišková

Ján Oláh

 

 

16.01.2023

Obyčajná zásielka 

Jaroslav Janoštiak

 

12.01.2023

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Dávid Fürješ                                               Natália Tökölyová

 

10.01.2023

Doporučená zásielka

Martina Cibuľová

 

30.12.2022

Doporučená zásielka

Marian Hronec

 

29.12.2022

Doporučená zásielka

Nikolas Berky

Milan Remper

 

22.12.2022

Doporučená zásielka

Adriana Grláková

Tobias Bari

 

21.12.2022

Doporučená zásielka

Denis Harvan

Zdenko Ruszó

Magdaléna Sendreiová

 

20.12.2022

Doporučená zásielka

Ondrej Cibuľa

 

19.12.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Viktória Dulajová                                        Janka Dianišková

Igor Mušuka

Andrej Sendrei

 

16.12.2022

Obyčajná zásielka

Erik Cibuľa

Erik Farkaš

Igor Harvan

Jaroslav Janoštiak

Denisa Oláhová

Zdenko Ruszó

 

15.12.2022

Obyčajná zásielka

Attila Schumacher

 

14.12.2022

Doporučená zásielka

Klaudia Harvanová 2x

Miroslava Harvanová

Miroslav Kenický

Ingrid Mačová 2x

Mária Oláhová 2x

 

13.12.2022

Doporučená zásielka

Viera Šnircová

 

12.12.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Ladislav Berky                                            Marcela Farkašová

Janka Dianišková

Mária Kenická

 

09.12.2022

Doporučená zásielka

Marián Balciar

Dana Fiziková

Lucia Fiziková

Jana Gallová

Martina Horváthová

Jaroslav Pištol

Nikolas Pištol

Regina Šarišská

 

08.12.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Gejza Berky                                               Štefan Gallo

Eva Cibuľová                                             Štefan György   

Štefan Radič                                              Liliana Oláhová

Ladislav Trún                                             Roman Tomáš

 

07.12.2022

Doporučená zásielka

Nikolas Berky

Andrea Berkyová 2x

Beáta Čellárová

Roman Grlák

Adriana Grláková 5x

Romana Grláková

Marián Hronec

Viktor Pištol

Patrícia Pištulová

Jarmila Štajerová

Silvia Štajerová 2x

 

05.12.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Jerguš Bača                                               Peter Berky

Štefan Gallo                                               Ervín Chicho

Štefan György                                            Mário Vetrák

Denis Harvan

Miroslava Harvanová

Ondrej Kušpál

Ladislav Lakatoš

Damian Mušuka

Jasmin Mušuková

Laura Mušuková

Nela Mušuková

Štefan Mušuka

Jaroslav Pištol

Silvia Štajerová

 

02.12.2022

Doporučená zásielka

Ján Belica

 

30.11.2022

Doporučená zásielka

Tomáš Pleško

Ivan Štajer

 

28.11.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Rozália Kováčová                                       Martina Cibuľová

                                                                    Magdaléna Gerláková

                                                                    Boris Harvan

 

24.11.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Magdaléna Hroncová                                 Maja Balážová

 

21.11.2022

Doporučená zásielka

Maja Balážová

 

18.11.2022

Obyčajná zásielka

Andrea Slivková

 

16.11.2022

Obyčajná zásielka

Adam Cibuľa 2x

 

 

10.11.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Martina Bauer                                            Štefan György

Arpád Berky

Ivan Bobák

Jozef Cibuľa

Gizela Dudová

Róbert Gregor

Veronika Grlačková

Ervín Chicho

Jaroslav Juríček

Marcel Kirajn

Peter Lazi

Patrik Muka

Tomáš Rosiar

Milan Sendrej

 

 

 

11.11.2022

Obyčajná zásielka

Ivan Štajer

 

10.11.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Janka Miháľová                                          Jaroslav Janoštiak

Zuzana Tököly

 

07.11.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Ondrej Cibuľa                                             Nataša Englerová

Jaroslav Juríček                                         Štefan Gallo

Dezider Oláh

Imrich Oláh

Tomáš Pleško

Daniel Radič

 

31.10.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Miroslav Sojka                                            Eva Bariová

                                                                   Alexander Bobák

                                                                   Angelika Cibuľová

                                                                   Martina Cibuľová

                                                                   Vojtech Lazi

                                                                   Mária Oláhová

                                                                   Zdenko Ruszó

                                                                   Martin Uličný

 

28.10.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Maja Balážová                                            Janka Dianišková

Karol Berky                                                 Marianna Radičová

Juraj Bobák

 

27.10.2022

Obyčajná zásielka 

Dušan Kaniarik

Vojtech Farkaš

Jozef Vontszemü

 

26.10.2022

Doporučená zásielka 

Zdenko Ruszó

 

24.10.2022

Obyčajná zásielka 

Jakub Hronec 

 

21.10.2022

Obyčajná zásielka 

Karol Bobák

Tibor Kenický

Ján Mačo

Pištulová Soňa

 

20.10.2022

Doporučená zásielka

Marian Hronec

 

19.10.2022

Obyčajná zásielka 

Lukáš Kuchár

 

17.10.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Roman Deme                                             Grláková Adriana

                                                                    Štefan György

                                                                   

14.10.2022

Obyčajná zásielka 

Erik Farkaš

Igor Harvan

Jakub  Hronec

Zuzana Oláhová

Marek Paštrnák

 

13.10.2022

Doporučená zásielka

Alex Štajer

 

10.10.2022

Obyčajná zásielka 

Jaroslav Čellár

 

10.10.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Michal Barto                                               Eva Györgyová

Dominika Berkyová

Miroslav Kováč

Mária Oláhová

Daniel Radič

 

07.10.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Erik Farkaš                                                 Adriana Grláková

Iveta Grlačková                                          Stanislava Hajdúková

                                                                   Jozef Kolesár

                                                                   Ján Leczo

                                                                   Marek Olsóczki

 

06.10.2022

Doporučená zásielka

Janka Dianišková

 

03.10.2022

Doporučená zásielka

Ondrej Cibuľa

Gerláková Adriana 2x

Tibor Kenický

Marek Olsóczki

Tomáš Radič

 

29.09.2022

Doporučená zásielka

Ondrej Cibuľa

 

28.09.2022

Doporučená zásielka

Tibor Kenický

Pavel Pehen

Andrea Slivová

 

26.09.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Anna Belková                                             Eva Adamovičová

Romana Pištulová                                      Nataša Englerová

Silvia Pištulová 2x                                      Peter Geňa

Roman Radič                                             Tomáš Radič

Jana Mesiariková

                                                                    

Obyčajná zásielka - MsÚ

Marta Farkašová

Aladár Kaločay

Tibor Kenický

Lýdia Kolesárová

Marián Turic

 

23.09.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Marian Hronec                                            Adriana Grláková 

                                                                    Roman Grlák

 

22.09.2022

Doporučená zásielka

Tibor Kenický

 

21.09.2022

Doporučená zásielka

Ľuboš Adamovič

Jaroslav Mandžár

 

20.09.2022

Doporučená zásielka

Jarmila Štajerová

 

19.09.2022

Doporučená zásielka

Jarmila Štajerová 2x

 

16.09.2022

Doporučená zásielka

Ján Deme

Ján Oláh

 

12.09.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Kristína Lakomá                                         Ján Morong

                                                                   Denis Harvan

                                                                   Tomáš Radič

 

08.09.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Peter Berky                                                Ján Hronec

Magdaléna Sendrejová

Ivan Štajer

 

07.09.2022

Doporučená zásielka

Nataša Englerová

Marianna Radičová

 

02.09.2022

Doporučená zásielka

Edita Gerhartová

 

30.08.2022

Doporučená zásielka

Gejza Berky

Miloslav Hoľka

 

26.08.2022

Doporučená zásielka

Magdaléna Hroncová

Tibor Kenický

 

25.08.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Lýdia Kvaková 2x                                       Štefan Gallo

 

22.08.2022

Doporučená zásielka

Peter Berky

Janka Dianišková

Kristína Lakomá

Tomáš Radič

Miroslav Sojka

 

19.08.2022

Doporučená zásielka

Štefan Oláh

Dalibor Berky

 

18.08.2022

Doporučená zásielka

Marian Balciar

Lukáš Oláh

 

17.08.2022

Doporučená zásielka

Tomáš Cibuľa

Zdenko Cibuľa

Nataša Englerová

Peter Geňa

Janka Miháľová

Roman Radič

Iveta Radičová

Zoltán Ruszó

Mário Vetrák

 

15.08.2022

Doporučená zásielka

Ján Cibuľa

Boris Harvan

Tomáš Radič

 

10.08.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Patrik Bača                                                 Marian Hronec

                                                                   Jarmila Štajerová

 

09.08.2022

Obyčajná zásielka 

Jaroslav Lazi

 

08.08.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Filip Bača                                                   Martina Adamovičová

                                                                   Karol Berky

 

04.08.2022

Doporučená zásielka

Miroslava Štefániková

 

03.08.2022

Doporučená zásielka

Jarmila Štajerová

 

01.08.2022

Doporučená zásielka

Veronika Kaločajová

Dušan Kaniarik

 

29.07.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Gejza Berky                                                Maja Balážová

Žaneta Literová                                          Ján Deme

Silvia Štajerová                                          Eva Demeová

                                                                   Róbert Gregor

                                                                   Patrik Harvan

                                                                   Tomáš Rosiar

                                                                   Zdenko Ruszó

                                                                    Alex Štajer

               

27.07.2022

Doporučená zásielka

Ivan Štajer

 

25.07.2022

Doporučená zásielka

Ján Hronec

 

22.07.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Ján Hronec                                                 Tibor Kenický       

 

20.07.2022

Doporučená zásielka

Tomáš Pleško

 

01.07.2022

Doporučená zásielka

Margita Vetráková

 

18.07.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Erik Cibuľa                                                 Gabriela Ďurkyová

Erika Grlačková

Igor Harvan

Janka Miháľová

Marcel Sendrei

Marián Sendrei

 

14.07.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Dana Fiziková                                             Magdaléna Hroncová

Marek Paštrnák

 

11.07.2022

Obyčajná zásielka 

Dávid Fűrješ

 

08.07.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Miroslava Harvanová                                  Adriana Grláková                                         

 

06.07.2022

Obyčajná zásielka 

Ladislav Berky

Ján Deme

Žaneta Literová

Maroš Sendrei

Zuzana Šarišská 

Silvia Štajerová

 

01.07.2022

Doporučená zásielka

Nataša Englerová

 

30.06.2022

Doporučená zásielka

Martina Oláhová

 

29.06.2022

Doporučená zásielka

Juraj Bobák

Mário Vetrák

 

28.06.2022

Obyčajná zásielka 

Ľudovít Oláh

Jozef Kolesár

 

 

20.06.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Gejza Berky                                               Štefan Gallo

                                                                   Roman Gerlák

                                                                   Adriana Gerláková

                                                                   Ondrej Lazi

 

16.06.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Jaroslav Mandžár                                       Dominik Oláh

                                                                    Veronika Oláhová

 

13.06.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Roman Deme                                             Monika Bobáková

Lukáš Kuchár                                             Iveta Radičová

Peter Lazi                                                   Zdenko Ruszó

Roman Radič                                              Mário Vetrák

Milan Sendrej                                                                  

 

10.06.2022

Obyčajná zásielka 

Eva Cibuľová

Eva Demeová

Jaroslav Janoštiak

Zdenko Ruszó

Igor Sendrei

 

08.06.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Cibuľa Adam                                              Janka Miháľová

Zdenko Ruszo                                            Erika Grlačková

                                                                   Marián Sendrei

                                                                   Oldrich Smital

06.06.2022

Obyčajná zásielka 

Petra Trnavská 

 

03.06.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Maja Balážová                                           Gizela Dudová

Martina Bauer                                            Jaroslav Mandžár

Arpád Berky

Ivan Bobák

Erik Cibuľa

Jozef Cibuľa

Roman Danko

Gizela Dudová

Róbert Gregor

Veronika Grlačková

Ján Hronec

Ervín Chicho

Jaroslav Juríček

Marcel Kirajn

Peter Lazi

Patrik Múka

Jaroslav Mandžár

Denisa Oláhová

Ladislav Viola

Milan Sendrej

 

 

30.05.2022

Obyčajná zásielka 

Marek Bari 2x

Zdenko Ruszó

Ján Švanter

 

27.05.2022

Obyčajná zásielka 

Jarmila Štajerová

 

26.05.2022

Doporučená zásielka

Jozef Cibuľa

 

23.05.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Peter Trnavský                                           Roman Bača

Mário Vetrák                                               Patrik Harvan

                                                                   Zuzana Oláhová

 

20.05.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Romana Pištulová                                      Štefan Gallo

Silvia Pištulová

 

19.05.2022

Obyčajná zásielka

Dávid Fűrješ 

 

18.05.2022

Doporučená zásielka

Jarmila Štajerová

 

16.05.2022

Doporučená zásielka

Viktor Oláh

 

13.05.2022

Doporučená zásielka

Jaroslav Čellár

Beáta Čellárová

Pavel Pehen

 

10.05.2022

Doporučená zásielka

Ján Leczo 2x

 

09.05.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Ladislav Berky                                            Ján Morong

Maroš Sendrei

 

06.05.2022

Obyčajná zásielka 

Erik Farkaš

Igor Harvan

 

05.05.2022

Obyčajná zásielka 

Ján Cibuľa

Ján Hronec

Igor Strelník 

 

04.05.2022

Obyčajná zásielka 

Jarmila Štajerová

 

02.05.2022

Doporučená zásielka

Miroslav Andel

Terézia Berkyová

Adam Cibuľa

Ján Vetrák

 

 

29.04.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Eva Cibuľová                                              Maja Balážová

Eva Demeová                                            Ján Deme

Mariana Radičová                                      Eva Demeová

Zdenko Ruzsó                                            Róbert Gregor

Ivan Štajer                                                  Tomáš Grlák

Vladimír Trún                                              Patrik Harvan

                                                                   Zdenko Ruszó

                                                                   Tomáš Rosiar

                                                                    Alex Štajer

                                                                    Ivan Štajer

 

28.04.2022

Doporučená zásielka

Jaroslav Čellár

 

27.04.2022

Obyčajná zásielka 

Marek Bari

Oxana Lukáčová

Janka Miháľová

 

25.04.2022

Doporučená zásielka

Karol Berky

Cibuľová Elena 

Dušan Kaniarik

Ján Morong

Marek Paštrnák

 

22.04.2022

Doporučená zásielka

Peter Leško

 

21.04.2022

Obyčajná zásielka 

Lev Horvát

 

20.04.2022

Obyčajná zásielka 

Jarmila Štajerová

 

19.04.2022

Doporučená zásielka

Roman Bača

Jaroslav Čellár

 

11.04.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Rozália Kováčová                                       Beáta Čellárová

 

12.04.2022

Doporučená zásielka

Jaroslav Čellár

 

11.04.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Denisa Oláhová                                          Peter Gavrilo

 

04.04.2022

Obyčajná zásielka 

Jaroslav Čellár

Pleško Tomáš

 

05.04.2022

Doporučená zásielka

Jarmila Štajerová

 

04.04.2022

Obyčajná zásielka 

Erik Cibuľa

Dezider Oláh

 

30.03.2022

Doporučená zásielka

Jaroslav Bobák

 

28.03.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Maja Balážová                                            Angelika Cibuľová

Martina Bauer                                             Janka Miháľová

Arpád Berky                                                Jarmila Štajerová 2x

Ladislav Berky

Ivan Bobák

Erik Cibuľa

Jozef Cibuľa

Roman Danko

Gizela Dudová

Erik Farkaš

Tomáš Grlák

Róbert Gregor

Veronika Grlačková

Patrik Harvan

Ján Hronec

Ervín Chicho

Jaroslav Juríček

Mária Kenická

Marcel Kirajn

Peter Lazi 

Patrik Múka

Marek Pištula

Maroš Sendrei

Milan Sendrej

Magdaléna Sendrejová

Zuzana Šarišská

Vladimír Trún

 

24.03.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Ján Belica                                                   Lukáš Oláh

Karol Bobák

 

23.03.2022

Doporučená zásielka

Miroslav Andel

 

22.03.2022

Doporučená zásielka

Jaroslav Čellár

Jarmila Štajerová 2x

 

21.03.2022

Doporučená zásielka

Marek Bari

Eva Cibuľová

Eva Demeová

Edita Gerhartová

Lýdia Kaločajová

Marianna Radičová

Zdenko Ruszó

Ivan Štajer

Vladimír Trún

 

18.03.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Klára  Bobáková                                         Štefan Gallo

Tomáš Cibuľa

Miroslav Kenický

Magdaléna Sendreiová

 

17.03.2022

Doporučená zásielka

Miroslava Ďurčová

Miroslav Sojka

 

15.03.2022

Obyčajná zásielka 

Marek Bari

Jaroslav Čellár

 

14.03.2022

Doporučená zásielka

Čellárová Beáta

Čellár Jaroslav

Literová Žaneta

 

11.03.2022

Doporučená zásielka

Nataša Englerová 

Marek Kasáč

Rozália Kováčová

 

10.03.2022

Obyčajná zásielka 

Rozália Kováčová

 

07.03.2022

Doporučená zásielka

Beáta Čellárová

 

04.03.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Anna Mária Radičová                                 Karol Berky

                                                                    Viera Gábrišová

                                                                    Peter Hurajt

                                                                    Vojtech Kaločaj

                                                                    Dušan Kaniarik

                                                                    Peter Leško

                                                                    Marek Paštrnák

 

03.03.2022

Obyčajná zásielka

Stanislav Tomčík

 

02.03.2022

Doporučená zásielka

Dominika Komárová

Ján Leczo

 

28.02.2022

Obyčajná zásielka

Gizela Dudová

Veronika Grlačková

 

25.02.2022

Doporučená zásielka

Janka Miháľová

 

24.02.2022

Doporučená zásielka

Ladislav Popovič

 

23.02.2022

Doporučená zásielka

Lukáš Oláh

 

21.02.2022

Doporučená zásielka

Oldrich Smital

 

18.02.2022

Doporučená zásielka

Peter Gavrilo

 

15.02.2022

Doporučená zásielka

Monika Bobáková

Angelika Cibuľová

 

15.02.2022

Doporučená zásielka

Silvia Štajerová

 

14.02.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Vladimír Bartoš                                           Dávid Fűrješ 

Roman Deme                                             Jaroslav Mandžár                     

Jaroslav Mandžár                                       Silvia Štajerová

Miroslav Sojka

 

11.02.2022

Obyčajná zásielka

Vladimír Tóth

 

10.02.2022

Doporučená zásielka

Magdaléna Gerláková

 

08.02.2022

Doporučená zásielka

Roman Tomáš

 

07.02.2022

Obyčajná zásielka

Martina Bauer

Arpád Berky

Ivan Bobák

Jozef Cibuľa

Roman Danko

Ján Deme

Gizela Dudová

Veronika Grlačková

Ján Hronec

Ervín Chicho

Jaroslav Juríček

Marcel Kirajn

Peter Lazi

Patrik Múka

Tomáš Rosiar

Milan Sendrej

Magdaléna Sendrejová

Zuzana Šarišská

Mário Vetrák

 

04.02.2022

Doporučená zásielka

Jaroslav Čellár

 

03.02.2022

Doporučená zásielka

Pavel Bambura

Jakub Hronec

Justín Talčík

 

02.02.2022

Obyčajná zásielka

Jaroslav Janoštiak

Stanislav Tomčík

Jozef Vontszemü

 

31.01.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Maja Balážová                                            Ondrej Bolha

Erik Cibuľa                                                  Angelika Cibuľová

Ján Cibuľa                                                  Štefan Gallo

Eva Demeová

Daniel Majer

Zdenko Ruszó

Alex Štajer

Vladimír Trún

 

27.01.2022

Doporučená zásielka                                   Obyčajná zásielka

Viera Gábrišová   (OZ)                                   Ján Deme                                                  

Vojtech Kaločaj    (OZ)

 

27.01.2022

Obyčajná zásielka                                    Doporučená zásielka

Maja Balážová                                           Miroslava Ďurčová

Martin Bauer

Arpád Berky

Ivan Bobák

Roman Danko

Gizela Dudová

Veronika Grlačková

Ervín Chicho

Jaroslav Juríček

Marcel Kirajn

Peter Lazi

Patrik Muka

Magdaléna Sendrejová

Zuzana Šarišská

 

24.01.2022

Doporučená zásielka

Monika Bobáková 2x

Jozef Cibuľa

Lukáš Oláh

 

21.01.2022

Doporučená zásielka

Dušan Lukačovič

 

19.01.2022

Obyčajná zásielka

Štefan Cibuľa

 

17.01.2022

Doporučená zásielka                                   Obyčajná zásielka

Dávid Fűrješ                                                   Štefan Cibuľa

Mária Kenická 2x

Lucia Kenická 

Michal Kenický

Peter Gavrilo

Anna Mária Radičová

 

12.01.2022

Obyčajná zásielka

Igor Harvan

 

10.01.2022

Doporučená zásielka

Peter Trnavský

 

07.01.2022

Doporučená zásielka

Elena Cibuľová

Roman Sendrei

Viera Šnircová

 

05.01.2022

Doporučená zásielka

Lukáš Oláh

 

31.12.2021

Lukáš Oláh

Ivan Pehel Sendrei

 

30.12.2021

Nataša Oláhová Englerová

 

29.12.2021

Matilda Lakatošová

 

27.12.2021

Roman Bača

Alžbeta Bačová

Pavel Smital

Jarmila Štajerová

 

23.12.2021

Vladimír Bartoš

Lýdia Kaločajová

 

21.12.2021

Peter Antal

Ladislav Berky

Róbert Gregor

Tomáš Grlák

Patrik Harvan

Aladár Kaločay

Mária Kenická

Ján Morong

Marek Pištula

Maroš Sendrei

Ladislav Trún

 

 

20.12.2021

Denis Bartoš

Ľubica Oláhová

Dagmar Schumacher

 

 

17.12.2021

Ondrej Grlák

 

16.12.2021

Erik Cibuľa

Júlia Cibuľová

Erik Farkaš

Štefan Oláh

Pavel Pehen

Ivan Štajer

 

15.12.2021

Edita Gerhartová

Ondrej Grlák

Martin Grlačka

Denis Harvan

Aneta Harvanová 4x

Miroslava Harvanová 6x

Jana Horváthová 6x

Daniel Radič

Igor Štajer

Jarmila Štajerová 4x

 

 

 

13.12.2021

Martina Bauer

Michal Barto

Juraj Bobák

Ladislav Berky

Elena Cibuľová

Roman Danko

Barbora Dojčiarová

Viktória Dulajová

Gizela Dudová

Miroslava Ďurčová

Tibor Dreďan

Dávid Furješ

Alžbeta Gubčová

Veronika Grlačková

Jozef Horváth

Lev Horvát

Ervín Chicho

Tibor Kenický

Marcela Kirjnová

Jozef Kolesár

Lýdia Kvaková

Andrej Lazi

Jaroslav Mandžár 2x

Dušana Marcišiaková

Jana Mesiariková

Patrik Múka

Ľubica Oláhová

Veronika Pavlusová

Soňa Pištulová

Tomáš Pleško

Anna Mária Radičová

Lucia Radičová

Marián Sendrei

Dagmar Schumacher

Silvia Štajerová

Ján Švantner

Stanislav Tomčík

Pavel Uličný

 

 

10.12.2021

Maja Balážová

Erik Cibuľa

Július Cibuľa

Patrik Cibuľa

Eva Demeová

Ján Deme

Zdenko Ruszó

Marián Sendrei

Alex Štajer

Ján Švantner

 

 

08.12.2021

Andrea Berkyová 3x

Erika Grlačková 2x

Marek Pištula

Elena Pištulová

Renata Pištulová 5x

Oldrich Smital

Patrik Talčík

Justin Talčík

Romana Talčíková

 

 

 

06.12.2021

Michal Ľupták

 

01.12.2021

Štefan Radič

Ivan Horvath

 

29.11.2021

Tomáš Cibuľa

Erika Grlačková

Iveta Grlačková

 

26.11.2021

Erika Grlačková

 

24.11.2021

Igor Sendrei

 

19.11.2021

Karol Bobák

 

18.11.2021

Tibor Kenický

Ladislav Lakatoš

Daniel Majer

Štefan Zámpory

 

15.11.2021

Július Cibuľa

Štefan Gallo

Lukáš Kuchár

Janka Miháľová

Romana Pištulová

Silvia Pištulová 2x

 

12.11.2021

Ján Deme

Roman Deme

Ján Švantner

 

11.11.2021

Beata Čellárová

Tomáš Cibuľa

 

 

10.11.2021

Maja Balážová

Erik Cibuľa

Patrik Cibuľa

Eva Demeová

Zdenko Ruszó

Marian Sendrei

Alex Štajer

 

 

09.11.2021

Roman Sendrei

 

08.11.2021

Martina Bauer

Arpád Berky

Ivan Bobák

Ján Cibuľa

Jozef Cibuľa

Elena Cibuľová

Roman Danko

Gizela Dudová

Erik Farkaš

Edita Gerhartová

Veronika Grlačková

Ján Hronec

Ervín Chicho

Jaroslav Juríček

Marcel Kirajn

Peter Lazi

Patrik Múka

Štefan Oláh

Roman Radič

Magdaléna Sendrejová

Milan Sendrej

Zuzana Šarišská

Vladimír Trún

 

 

02.11.2021

Alžbeta Bačová

Roman Bača

Zdenko Cibuľa

Marcela Kirajnová

Matilda Lakatošová

Martina Oláhová

Veronika Pavlusová

Anna Mária Radičová

Pavel Smital

 

29.10.2021

Jozef Cibuľa

Jaroslav Čellár

Magdaléna Sendrejová

 

28.10.2021

Eduard Bučko

Viera Šnircová

 

27.10.2021

Dana Fiziková

 

25.10.2021

Andrea Kvetková

Peter Leško

Nataša Oláhová Englerová

 

20.10.2021

Erik Farkaš

 

18.10.2021

Peter Leško

 

14.10.2021

Peter Berky

Marian Hronec

Marcel Sendrei

 

13.10.2021

Jerguš Bača

 

11.10.2021

Miroslav Kenický

Dezider Oláh

 

08.10.2021

Iveta Grlačková

Janka Miháľová

 

07.10.2021

Július Cibuľa

 

04.10.2021

Harvanová Miroslava

Kenický Tibor

Štajer Alex

 

30.9.2021

Ján Hronec

 

29.09.2021

Tatiana Bobáková

Jaroslav Čellár

Beáta Čellárová

Tomáš Grlák

Jakub Hronec

Jaroslav Janoštiak

Pavel Vlček

 

27.09.2021

Jana Antalová

Monika Bobáková

Peter Berky

Patrik Černák

Vojtech Farkaš

Jozef Kolesár

Marek Pištula

 

 

22.09.2021

Roman Deme

Alex Štajer

 

20.09.2021

Lucia Adamovičová

Karol Bobák

Tatiana Bobáková

Eduard Bučko

Tibor Kenický

Lukáš Kuchár 2x

Žaneta Literová

Romana Pištulová 2x

Silvia Pištulová 4x

Magdaléna Sendreiová

Silvia Štajerová

 

 

16.09.2021

Soňa Pištulová

 

13.09.2021

Peter Berky

Benita Detvanvoá

Peter Gavrilo

Miroslav Kováč

Lýdia Kvaková

Pavel Pehen

Štefan Pištol

Anna Mária Radičová

 

10.09.2021

Edita Gerhartová

 

08.09.2021

Andrea Berkyová

Igor Harvan

Ján Oláh

 

06.09.2021

Kristína Lakomá

Igor Mušuka

Oliver Radič

Miroslav Sojka

Alex Štajer

 

02.09.2021

Miroslav Andel

Aladár Kaločay

 

30.08.2021

Tomáš Cibuľa

Dezider Oláh

Imrich Oláh

Eugen Szabó

Ladislav Viola

 

27.08.2021

Lucia Adamovičová

Iveta Radičová

František Truban

Judita Vetráková

 

23.08.2021

Angelika Cibuľová

Ján Hronec

Martin Kenický

Marek Oláh

Judita Vetráková

 

20.08.2021

Zákonný zástupca poistenca: Jakub Hronec

 

19.08.2021

Magdaléna Gerláková

Ivana Grlačková

Zuzana Oláhová

Roman Radič

 

16.08.2021

Martin Grlačka

Ján Morong

Štefan Oláh

Lukáš Ruszó

Marián Sendrei

Magdaléna Sendreiová

Peter Trnavský

Vladimír Trún

Mário Vetrák

 

13.08.2021

Gizela Dudová

Vojtech Lázi

Ivan Pištol

 

11.08.2021

Štefan Cibuľa

Magdaléna Sendreiová

 

09.08.2021

Marek Bari

Marta Farkašová

Karolína Krausová

 

06.08.2021

Jozef Cibuľa

Miroslav Fobo

Štefan Oláh

Marian Sendrei

Magdaléna Sendrejová

 

 

02.08.2021

Martina Bauer

Pavel Bambura

Vladimír Bartoš

Eva Bariová

Ivan Bobák

Arpád Berky

Júlia Cibuľová

Jozef Cibuľa

Roman Danko

Gizela Dudová

Edita Gerhartová

Veronika Grlačková

Ervín Chicho

Jaroslav Juríček

Marcel Kirajn

Peter Lazi

Jana Mesiariková

Patrik Múka

Milan Sendrej

Magdaléna Sendrejová

Zuzana Šarišská

Peter Trnavský

Vladimír Trún

 

30.07.2021

Peter Leško

 

29.07.2021

Ján Súkeník - Štajer

 

28.07.2021

Erik Cibuľa

Jozef Cibuľa

Edita Gerhartová

Magdaléna Sendrejová

 

 

23.07.2021

Žaneta Literová22.07.2021

Eduard Bučko

Janka Mihaľová

 

21.07.2021

Eva Cibuľová

Martina Cibuľová

Zlata Györgyová

Jana Horváthová

Iveta Radičová

 

19.07.2021

Tomáš Cibuľa 2x

Ján Deme

Iveta Grlačková

Štefan György

Igor Harvan

Martin Kenický

Michal Kenický

Tomáš Pleško

Igor Strelník

Ivan Štajer

Darina Trniková

 

14.07.2021

Ľubomír Bukviar

Beáta Bukviarová

Ladislav Popovič

 

12.07.2021

Peter Berky

Ján Oláh

Remper Milan

 

08.07.2021

Marek Baro

Juraj Bobák

Alex Štajer

 

06.07.2021

Štefan Pištol 2x

 

01.07.2021

Daniel Majer

 

28.06.2021

Elena Jakubecová

 

25.06.2021

Miroslav Badinka

 

24.06.2021

Adriana Cibuľová

 

23.06.2021

Ivan Štajer

 

21.06.2021

Iveta Grlačková

Štefan György

Mariana Radičová

 

15.06.2021

Ondrej Radič

 

 

10.6.2021

Erik Cibuľa

Ján Cibuľa

Ján Deme

Edita Gerhartová

Igor Harvan

Ivan Horvát

Ján Hronec

Alex Štajer

Ivan Štajer

Vladimír Trún

 

 

09.06.2021

Igor Harvan

 

07.06.2021

Eduard Bučko

Žaneta Literová

Milan Remper

 

03.06.2021

Monika Györgyová


02.06.2021

Alex Štajer

 

31.05.2021

Roman Deme

Lukáš Kuchár

Silvia Pištulová 2x

Romana Pištulová

Roman Radič

 

 

28.05.2021

Jozef Cibuľa

Adam Kaločay

Milan Remper

Magdaléna Sendrejová

 

27.05.2021

Peter Berky

Daniel Majer

Ladislav Trún

Ivan Štajer

Pavel Uličný

 

26.05.2021

Ivan Pištol

 

24.05.2021

Nataša Englerová

 

21.05.2021

Jaroslav Janoštiak

 

19.05.2021

Eva Demeová

 

17.05.2021

Patrik Bača

 

14.05.2021

Jaroslav Mandžár

 

12.05.2021

David Fürješ

 

 

10.05.2021

Miloslav Holka 2x

 

07.05.2021

Štefan Zámpory

 

06.05.2021

Ivana Drugdová

 

05.05.2021

Patrik Cibuľa

Marián Sendrei

 

03.05.2021

Ján Belica

Jozef Cibuľa

Vojtech Farkaš 2x

Ján Oláh

Marek Olsóczki

Sendrei igor

Magdaléna Sendrejová

 

29.04.2021

Ján Cibuľa

Ján Deme

Edita Gerhartová

Igor Harvan

Denisa Oláhová

Zdenko Ruszó

Miroslav Sojka

Lýdia Sendreiová

Magdaléna Sendrejová

Ivan Štajer

 

28.04.2021

Petra Trnavská

Mário Vetrák

Peter Žipčák

 

26.04.2021

Ján Cibuľa

Iveta Grlačková

Štefan György

Igor Harvan 2x

Ján Hronec

Elena Jakubecová

Peter Jakubec

Nikola Kotaiová

Mandźár Jaroslav 2x

Igor Sendrei

Vladimír Trún

 

22.04.2021

Marek Bari

 

21.04.2021

Marek Olsóczki

 

20.04.2021

Ondrej Cibuľa

Tomáš Cibuľa 

 

19.04.2021

Jozef Kolesár

Dana Klimentová

Imrich Oláh

Peter Žipčák

 

16.04.2021

Medvecký Miroslav

Horvát Ivan

 

 

15.04.2021

Ján Hronec

Martina Oláhová

Vladimír Trún

 

14.04.2021

Miroslav Badinka

Erik Cibuľa

Ivan Horvát

Martin Kenický

Alex Štajer

 

12.04.2021

Peter Leško

Ján Šarišský

 

09.04.2021

Lukáš Oláh

 

01.04.2021

Marcela Bolhová

 

31.03.2021

Viliam Hlavaj

 

26.3.2021

Martina Bauer

Gizela Dudová

Veronika Grlačková

Magdaléna Sendrejová

Zuzana Šarišská

 

Arpád Berky

Ivan Bobák

Jozef Cibuľa

Július Cibuľa

Roman Danko

Ervín Chicho

Jaroslav Juríček

Marcel Kirajn

Peter Lazi

Patrik Múka

Milan Sendrej

 

25.03.2021

David Fürješ 4x 

Jaroslav Mandžár

 

 

23.03.2021

David Fürješ 2x

 

19.03.2021

Maja Balážová

 

16.03.2021

Milan Remper

Alex Štajer

 

12.03.2021

Karol Berky

 

08.03.2021

Ivan Horvát

 

03.03.2021

Dominika Komárová

 

26.02.2021

Štefan Radič

 

22.02.2021

Eduard Bučko

Ján Morong

 

19.02.2021

Peter Harvan

Michal Tibenský

 

15.02.2021

Karol Bobák

Viktor Oláh

Ivan Pehel Sendrei

 

12.02.2021

Jaroslav Janoštiak

Martin Kenický

 

09.02.2021

Zuzana Oláhová

 

08.02.2021

Jozef Cibuľa

Petra Trnavská

Ladislav Viola

 

04.02.2021

Andrea Berkyová

 

01.02.2021

Gizela Dudová

Peter Geňa

Igor Sendrei

 

29.01.2021

Miroslav Medvecký

 

28.01.2021

Martina Bauer

Arpád Berky

Ivan Bobák

Július Cibuľa

Roman Danko

Gizela Dudová

Veronika Grlačková

Ervín CHicho

Jaroslav Juríček

Jaroslav janoštiak

Miroslav Kováč

Kušpál Ondrej

Marcel Kirajn

Peter Lazi

Patrik Múka

Daniel Majer

Lukáš Oláh

Magdaléna Sendrejová

Zuzana Šarišská

Stanislav Tomčík

Jozef Vontszemu

 

22.01.2021

Edita Gerhartová

Jaroslav Kenický

Eva Pištulová

Milan Sendrej

Peter Žipcák

 

21.01.2021

Peter Antal

Ján Cibuľa

Ján Deme

Oľga Farkašová

Patrik Harvan

 

 

18.01.2021

Matej Matthaeides

Viera Snircová

 

15.01.2021

Michal Kenický

 

14.01.2021

Ivan Bobák

Eduard Bučko

Igor Harvan

 

11.01.2021

Pavel Vlček

 

04.01.2021

Peter Žipčák

 

31.12.2020

Eduard Bučko

Štefan Gallo

Pavel Pehen

 

30.12.2020

Andrea Radičová

 

28.12.2020

Roman Radič

 

23.12.2020

Ján Mačo

 

21.12.2020

Igor Harvan

Trniková Darina

 

18.12.2020

Jaroslav Mandžár

 

16.12.2020

Dávid Fürješ

Pavel Vlček

 

16.12.2020

Maja Balážová

Lukáš Kuchár

Romana Pištulová

Silvia Pištulová

 

14.12.2020

Miroslav Kováč

 

11.12.2020

Edita Gerhartová

Eva Pištulová

 

10.12.2020

Michal Kenický

Ondrej Kušpál

 

09.12.2020

Karol Bobák

Miroslava Harvanová

Štefan Pištol

 

7.12.2020

Michal Barto

Marek Bari

Tatiana Bobáková

Magdeléna Hroncová

Júlia Cibuľová

Patrik Kenický

 

4.12.2020

Arpád Berky

Magdaléna Sendrejová

Ivan Štajer

 

3.12.2020

Miroslav Badinka

Ján Hronec

Aladár Kaločai

 

02.12.2020

Roman Radič

Štajer Igor

 

30.11.2020

Dušan Antal

Monika Bobáková

Tomáš Grlák

Martin Grlačka

Ingrid Gregorová

Miroslav Kenický

Renáta Pištulová

Anna Radišová

Švantner Ján

Thrún Marcel

 

 

26.11.2020

Ingrid Mačová

Mário Vetrák

 

23.11.2020

Peter Jakubec

Miroslav Kováč

Silvia Pištulová

Roman Radič

Milan Sendrej

Peter Žipčák

 

18.11.2020

Monika Bobáková

 

16.11.2020

Roman Deme

 

13.11.2020

Judita Vetráková

 

11.11.2020

Lukáš Oláh

 

09.11.2020

Marcel Lazi

Marek Oláh

 

06.11.2020

Eduard Bučko

Erik Cibuľa

Ján Cibuľa

Martin Kenický

 

05.11.2020

Karol Bobák

 

04.11.2020

Ivan Horvát

 

03.11.2020

Jaroslav Mandžár

 

02.11.2020

Jaroslav Kenický

 

29.10.2020

Peter Antal

Eduard Bučko

Ján Cibuľa

Ján Deme

Oľga Farkašová

Ján Hronec

Igor Harvan

Patrik Harvan

Martin Kenický

Peter Kenický

Žaneta Literová

Miroslav Medvecký

Igor Sendrei

Ivan Štajer

Ján Švantner

Vladimír Trún

 

 

28.10.2020

Štefan Gallo

 

26.10.2020

Maja Balážová

Romana Talčíková

 

21.10.2020

David Fürješ

 

19.10.2020

Elena Jakubecová

Jaroslav Madžár

Viktor Oláh

 

16.10.2020

Michaela Jagoš Rudová

Milan Sendrej

Peter Žipčák

 

14.10.2020

Igor Harvan

 

12.10.2020

Eva Györgyová

Zuzana Oláhová

Tien Pham NGOC

 

07.10.2020

Miroslav Kováč

 

06.10.2020

Ladislav Viola

Harvanová Aneta

Lukáš Oláh

 

 

02.10.2020

Ivan Horvát

 

01.10.2020

Gizela Dudová

Marcel Kirajn

Magdaléna Sendreiová


30.09.2020

Ján Jens

Ladislav Viola

 

29.09.2020

Monika Bobáková

Žaneta Literová

Pavel Petrok

 

28.09.2020

Lýdia Alexová

Balážová Maja

 

25.09.2020

Ivana Drugdová

Jaroslav Janoštiak

 

24.09.2020

Marian Balciar

Peter Jakubec

Ivan Jovanovic

Lýdia Kolesárová

Aladár Kaločay

 

21.09.2020

Matej Cibuľa

Tibor Kenický

Renáta Pištolová

 

14.09.2020

Michal Barto

Ivan Bobák

Juraj Bobák

Tibor Dreďan

Harvan Patrik

Jana Mesiariková

Pavel Petrok

Dezider Ridzoň

Pavel Uličný

 

11.09.2020

Ján Belica

Tomáš Cibuľa

 

10.09.2020

Eduard Bučko

Farkaš Vojtech

Ján Hronec

Jaroslav Kenický

Oldrich Smital

Lukáš Ruszo

 

09.09.2020

Jaroslav Kenický

 

08.09.2020

Aladár Kaločay

Dana Klimentová

Mário Vetrák

 

04.09.2020

Ján Belica

 

28.08.2020

Ondrej Kušpál

Peter Žipčák

 

27.08.2020

Erik Cibuľa

Igor Sendrei

Silvia Štajerová 2x

Pavel Vlček

 

25.08.2020

Miroslav Kováč

 

24.08.2020

Marek Bari

David Fürješ

Jaroslav Kenický

Michal Ľupták

 

21.08.2020

Ivana Giertliová

 

20.08.2020

Július Cibuľa

 

19.08.2020

Andrej Cibuľa

 

17.08.2020

Renáta Pištolová

 

12.08.2020

Silvia Štajerová

 

10.08.2020

Monika Bobáková

Erik Cibuľa

Igor Sendrei

Mário Vetrák

 

03.08.2020

Lukáš Ruszo

 

30.07.2020

Július Cibuľa

Dávid Fürieš

 

29.07.2020

Peter Žipčák

 

28.07.2020

Aladár Kaločay

 

27.07.2020

Dezider Ridzoň

 

20.07.2020

Marcel Lazi

Ivan Horvát

Pavel Vlček

 

16.07.2020

Ľubomír Bukviar

Štefan Radič

 

13.07.2020

Maja Balážová

Štefan Cibuľa

Ján Hronec

Jaroslav Mandžár

Igor Sendrei

 

10.07.2020

Nataša Oláhová Englerová

 

09.07.2020

Oldrich Smital 

 

03.07.2020

Zuzana Oláhová

 

01.07.2020

Marek Oláh

 

29.06.2020

Miroslav Badinka

Róbert Kenický

Tomáš Radič

Zoltán Ruszó

Ján Šarišský

 

26.06.2020

Róbert Gregor

Igor Harvan

Milan Sendrej

Peter Žipčák

 

24.06.2020

Drahoslava Bartošová

Tien Pham Ngoc

 

19.06.2020

Miroslav Badinka

Igor Harvan

 

17.06.2020

Erik Cibuľa

Silvia Štajerová

Pavel Vlček

 

15.06.2020

Peter Žipčák

 

12.06.2020

Maja Balážová

Roman Deme

Tomáš Radič

 

10.06.2020

Ján Oláh

 

08.06.2020

Mário Vetrák

 

05.06.2020

Miroslava Cibuľová

 

03.06.2020

Tomáš Cibuľa

 

02.06.2020

Ján Oláh

 

01.06.2020

Maja Balážová

Dezider Ridzoň

 

25.05.2020

Kristína Kenická

Lucia Kenická

Ondrej Lazi

Ladislav Viola

Štefan Gallo

 

21.05.2020

Tien Pham Ngoc

Ján Šarišský

 

20.05.2020

Maja Balážová

Roman Deme

 

19.05.2020

Ján Oláh

 

15.05.2020

Magdaléna Sendreiová

Peter Berky

Filip Bača

Anna Mária Radičová

Igor Harvan

Dominika Bučková

 

11.05.2020

Ladislav Viola

 

30.04.2020

Ján Oláh

Maja Balážová

 

29.04.2020

Júlia Cibuľová

Júlia Cibuľová

Júlia Cibuľová

Roman Deme

 

27.04.2020

Ladislav Lakatoš

Renáta Pištolová

 

20.04.2020

Andrej Cibuľa

Dávid Čepko

 

06.04.2020

Erik Cibuľa

Dana Klimentová

Milota Vetráková

 

03.04.2020

Eduard Bučko

Milota Vetráková

 

02.04.2020

Igor Harvan

 

01.04.2020

Tibor Kenický

 

30.03.2020

Dominika Bučková

27.03.2020

Miroslava Cibuľová

23.03.2020

Ján Belica

20.03.2020

Miroslava Harvanová

16.03.2020

Miroslav Holka

Maja Balážová

Ivan Bobák

12.03.2020

Kristína Kenická

09.03.2020

Miroslava Harvanová

06.03.2020

Monika Bobáková

05.03.2020

Viera Šnircová

04.03.2020

Adam Kaločay

26.02.2020

Andrej Cibuľa

21.02.2020

Dana Klimentová

Adam Cibuľa

20.02.2020

Dávid Fürješ

Dana Klimentová

19.02.2020

Ivan Horváth

Ján Hronec

Miroslav Andel

Peter Hurajt

17.02.2020

Tibor Kenický

Mária Pehelová

14.02.2020

Tien Pham Ngoc

Dušan Antal

Zuzana Oláhová

11.02.2020

Magdaléna Sendreiová

Eduard Bučko

10.02.2020

Július Cibuľľa

Ján Šarišský

03.02.2020

Dušan Antal

Mária Oláhová

Daniel Majer

Jaroslav Mandžár

Ján Oláh

Pavel Vlček

Jozef Vontszemü

Jaroslav Janoštiak

Stanislav Tomčík

31.01.2020

Zdenko Ruszó

Ján Švantner

Iveta Sendreiová

Patrik Muka

Zuzana Šarišská

Jana Radičová

30.01.2020

Roman Danko

Martina Bauer

Ervín Chicho

Veronika Grlačková

Gizela Dudová

Milan Sendrej

Marcel Kirajn

Jaroslav Juríček

Martina Oláhová

Július Cibuľa

Ivan Bobák

Peter Lazi

Erika Dojčiarová

Madaléna Sendrejová

Ján Jens

29.01.2020

Jarmila Štajerová

Jarmila Pokošová

28.01.2020

Karol Berky

Ivana Giertlová

Žaneta Literová

Peter Žipčák

Iveta Grlačková

Ladislav Viola

24.01.2020

Soňa Pištulová

Róbert Gregor

20.01.2020

Vladimír Trún

Jana Radičová

17.01.2020

Marek Bari

16.01.2020

Karol Bobák

15.01.2020

Pavel Bambura

Mária Kenická

Dávid Fürješ

14.01.2020

Štefan Gallo

08.01.2020

Ondrej Bolha

Ján Oláh

Mário Vetrák

Václava Marcišiaková

27.12.2019

Peter Kenický

Ján Oláh

Ivana Drugdová

23.12.2019

Aladár Kalo.čay

Milan Zvara

Miroslava Harvanová

Angelika Fizoľová

Patrik Talčík

Magdaléna Sendrejová

Marek Bari

Viliam Kenický

Sebastián Komár

Laura Mušuková

Elena Pištulová

Jaroslav Kenický

Erik Rácz

17.12.2019

Dávid Fürješ

Erika Grlačková

Zdenko Cibuľa

Dominika Komárová

Ladislav Viola

Iveta Grlačková

Darina Trniková

Roman Grlák

Adriana Grláková

Tomáš Grlák

Ján Oláh

Adrej Cibuľa

13.12.2019

Ján Oláh

Adam Cibuľa

12.12.2019

Vladimír Trún

Peter Žipčák

Lukáš Ruszó

Igor Sendrei

Ján Mačo

Arpád Berky

10.12.2019

Ján Oláh

Jarmila Pokošová

09.12.2019

Mária Cibuľová

Gizela Dudová

Marta Radičová

Magdaléna Sendrejová

Milan Pištula

Patrik Černák

Martin Grlačka

Marek Pištula

06.12.2019

Lukáš Oláh

05.12.2019

Lucia Kenická

03.12.2019

Marek Paštrnák

Maroš Szajko

Tomáš Cibuľa

02.12.2019

Andrej Cibuľa

Regina Šarišská

Ján Oláh

Eduard Bučko

Imrich Oláh

Jana Vetráková

28.11.2019

Ján Hronec

František Truban

Ján Oláh

27.11.2019

Ján Belica

22.11.2019

Miroslav Medvecký

Ivan Horváth

David Fürješ

21.11.2019

Ján Vetrák

20.11.2019

Jaroslav Mandžár

18.11.2019

Miroslav Kenický

Dušan Antal

Mário Vetrák

14.11.2019

Štefan Gallo

Marianna Gurský

Patrin Harvan

11.11.2019

Matúš Cibuľa

Tomáš Olšiak

Peter Suchý

04.11.2019

Ján Oláh