#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že doleuvedený občan má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú písomnosť, ktorú si môže adresát prevziať na v podateľni úradu prízemí Mestského úradu  v odbernej lehote max. do 18 dní:

 

01.12.2023 - 11.12.2023

Obyčajná zásielka

Anna Belková

 

01.12.2023 - 11.12.2023

Doporučená zásielka

Roman Radič

 

30.11.2023 - 18.12.2023

Doporučená zásielka

Viera Šnircová

 

27.11.2023 - 15.12.2023

Doporučená zásielka

Darina Trniková

Monika Bobáková

Július Cibuľa

 

24.11.2023 - 05.12.2023

Obyčajná zásielka

Lenka Cibuľová Šnircová

 

23.11.2023 - 04.12.2023

Doporučená zásielka

Patrik Černák

Arpád Berky

Zdenko Ruszó /do 11.12.2023/

 

22.11.2023 - 11.12.2023

Poštová poukážka

Darina Radičová

Karolína Krausová

 

22.11.2023 - 11.12.2023

Doporučená zásielka

Angelika Cibuľová

Šarišská Regina

 

20.11.2023 - 08.12.2023

Doporučená zásielka

Nataša Englerová

 

20.11.2023 - 08.12.2023

Obyčajná zásielka

Jaroslav Čellár

 

16.11.2023 - 04.12.2023

Obyčajná zásielka

Judita Vetráková

Štefan Oláh

 

16.11.2023 - 04.12.2023

Doporučená zásielka

Jana Dianišková

Martina Cibuľová