#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Ohlasovňa pobytu v Hnúšti na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. ruší pobyt občanov:

ZTP J. Leczo

ZTP E. Csicsová

ZTP Ján Hajnik, Maroš Hajnik 

Oznámenie sa zverejňuje po dobu 15 dní od zrušenia TP.