#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20. septembra 2020
nás navždy opustila pani Katarína Hlinková
narodená 11. mája 1937
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 194.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Katarínou Hlinkovou
bude v utorok 22. septembra 2020 o 15:00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 5.septembra 2020
nás navždy opustila pani Emília Rončáková
narodená 20.apríla 1957
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 736.
Dom smútku bude otvorený dňa 8.septembra 2020 v čase od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Emíliou Rončákovou
bude dňa 9.septembra 2020 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Hnúšti. celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 03. septembra 2020
nás navždy opustil pán Ivan Kochan
narodený 01. augusta 1964
naposledy bytom Hnúšťa, Hačava 6.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ivanom Kochanom
bude v sobotu 05. septembra 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 4. 9. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 28.augusta 2020
nás navždy opustila pani Jolana Bobáková
narodená 28.februára 1942
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 197.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Jolanou Bobákovou
bude dňa 31.augusta 2020 o 15.30 hod. v Dome smútku v Hnúšti.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 24.augusta 2020
nás navždy opustila pani Alžbeta Gasperová
narodená 24.júla 1929
naposledy bytom Hnúšťa, Bakulíniho 183.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Alžbetou Gasperovou
bude dňa 31.augusta 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 24.augusta 2020
nás navždy opustil pán Jozef Úradník
narodený 24.februára 1928
naposledy bytom Hnúšťa, Maša 554.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jozefom Úradníkom
bude dňa 26.augusta 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne v Maši. celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20.augusta 2020
nás navždy opustila pani Mária Vávrová
narodená 6.septembra 1941
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 446.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Vávrovou
bude dňa 24.augusta 2020 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Hnúšti. celý text

ostatné | 21. 8. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18.augusta 2020
nás navždy opustil pán Štefan Dono
narodený 9.júna 1949
naposledy bytom Hnúšťa, Horná 44.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Štefanom Donom
bude dňa 20.augusta 2020 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne v starom Likieri. celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.augusta 2020
nás navždy opustila pani Katarína Petrášová
narodená 22.augusta 1942
naposledy bytom Hnúšťa, Námestie Janka Francisciho 373.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Katarínou Petrášovou
bude dňa 19.augusta 2020 o 15.30 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú , že dňa 15.augusta 2020
nás navždy opustila pani Božena Babicová
narodená 23.mája 1941
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Boženou Babicovou
bude dňa 19.augusta 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13. augusta 2020
nás navždy opustil pán Pavel Bútor
narodený 24. augusta 1957
naposledy bytom Klenovec, SNP 118.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Pavlom Bútorom
bude v nedeľu 16. augusta 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Klenovci,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 14. 8. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 11. augusta 2020
nás navždy opustil pán Milan Kvaka
narodený 11. decembra 1947
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 419.
Dom smútku bude otvorený dňa 12. augusta 2020 v čase od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Milanom Kvakom
bude vo štvrtok 13. augusta 2020 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 12. 8. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10. augusta 2020
nás navždy opustil pán Barnabáš Cavar
narodený 03. októbra 1950
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 453.
Dom smútku bude otvorený dňa 11. augusta 2020 v čase od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Barnabášom Cavarom
bude v stredu 12. augusta 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 10. 8. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 31. júla 2020
nás navždy opustila pani Margita Kamarášová
narodená 1. novembra 1941
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 437.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Margitou Kamarášovou
bude v pondelok 3. augusta 2020 o 14:30 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 31. 7. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17. júla 2020
nás navždy opustila pani Václava Marcišiaková
narodená 18. marca 1947
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 733.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Václavou Marcišiakovou
bude zajtra 21. júla 2020 o 14:00 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Hnúšti.
celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17. júla 2020
nás navždy opustil pán Mikuláš Šulek
narodený 27. decembra 1938
naposledy bytom Hnúšťa, Sládkovičova 165/12.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Mikulášom Šulekom
bude v pondelok 20. júla 2020 o 15:00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude pochovaný v cintoríne.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13. júla 2020
nás navždy opustil pán Ján Moncoľ
narodený 11. decembra 1942
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 195.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Moncoľom
bude v piatok 17. júla 2020 o 15:00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 16. 7. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 5.júla 2020
nás navždy opustil pán Eugen Szabo
narodený 24.júna 1957
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Eugenom Szabom
bude dňa 11.júla 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 7. júla 2020
nás navždy opustila pani Eva Černá
narodená 14. augusta 1953
naposledy bytom Hnúšťa, Hačava Skálie 117.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Evou Černou
bude vo štvrtok 09. júla 2020 o 15:00 hodine
v cintoríne v mestskej časti Hačava.
celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29.júna 2020
nás navždy opustil pán Ján Hruška
narodený 9.februára 1981
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Hruškom
bude dňa 2.júla 2020 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.júna 2020
nás navždy opustil pán Jozef Juriga
narodený 6.marca 1944
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 195.
Dom smútku bude otvorený dňa 29.júna 2020 v čase od 16.00 do 17.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jozefom Jurigom
bude dňa 30.júna 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 21. júna 2020
nás navždy opustila pani Margita Perenčayová
narodená 26. júla 1928
naposledy bytom Tisovec, Francisciho 812.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Margitou Perenčayovou
bude v utorok 23. júna 2020 o 14:00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Hnúšti.
celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20.júna 2020
nás navždy opustila pani Margita Antalová
narodená 10.augusta 1925
bytom Rimavská Sobota, naposledy bytom Sušany.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Margitou Antalovou
bude dňa 22.júna 2020 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený polhodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v mestskej časti Hačava. celý text

ostatné | 21. 6. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.júna 2020
nás navždy opustil pán Ján Hruška
narodený 30.mája 1941
naposledy bytom Klenovec, 9.mája 818.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Hruškom
bude dňa 20.júna 2020 o 15.00 hodine v Dome smútku v Klenovci,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17. júna 2020
nás navždy opustila pani Vierka Drozdíková
narodená 20. mája 1958
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Vierkou Drozdíkovou
bude v sobotu 20. júna 2020 o 15:00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14. júna 2020
nás navždy opustil pán Arpád Berky
narodený 10. novembra 1946
naposledy bytom Hnúšťa, Mierová 277.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Arpádom Berkym
bude dňa 16. júna 2020 o 16.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne v Hnúšti.
celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13. júna 2020
nás navždy opustila pani Jarmila Farkašová
narodená 27. februára 1950
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 214.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Jarmilou Farkašovou
bude dňa 16. júna 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29.mája 2020
nás navždy opustila pani Mária Pockľanová
narodená 20.júla 1934
naposledy bytom Hnúšťa, 1.mája 908.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Pockľanovou
bude dňa 1.júna 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 26.mája 2020
nás navždy opustila pani Ľubica Moncoľová
narodená 9.apríla 1946
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 195.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Ľubicou Moncoľovou
bude dňa 28.mája 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Denisa Angerová
SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE 1

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20.mája 2020
nás navždy opustil MUDr. Jozef Černák
narodený 15.januára 1932
naposledy bytom Hnúšťa, M. R. Štefánika 445.
Posledná rozlúčka so zosnulým MUDr. Jozefom Černákom
sa konala v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Martina Stejskalová
prvá prechádzajúci
z 7
posledná