#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 21.marca 2020
nás navždy opustila pani Zora Csörnöková
narodená 13.januára 1948
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 223.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Zorou Csörnökovou
sa konala v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.marca 2020
nás navždy opustila pani Mária Krivušová
narodená 24.marca 1939
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Krivušovou
bude dňa 17.marca 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti
v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 6.marca 2020
nás navždy opustila pani Marta Kunštárová
narodená 13.septembra 1937
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Dom smútku v Rimavskom Brezove bude otvorený dňa 7.marca 2020 v čase od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Martou Kunštárovou
bude dňa 8.marca 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Rimavskom Brezove,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.februára 2020
nás navždy opustila pani Irena Sakálová
narodená 30.marca 1943
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Irenou Sakálovou
bude dňa 6.februára 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 5. 2. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 31. januára 2020
nás navždy opustil pán Daniel Miháľ,
narodený 7. decembra 1954,
naposledy bytom Hnúšťa, Kraskova 177.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Danielom Miháľom
bude dňa 1.februára 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom .
celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16 .januára 2020
nás navždy opustila pani Anna Zlatica Babicová
narodená 25. marca 1947
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 223.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Zlaticou Babicovou
bude dňa 21. januára 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom
celý text

ostatné | 20. 1. 2020 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.januára 2020
nás navždy opustil pán Ondrej Spodniak
narodený 12.septembra 1938
naposledy bytom Hnúšťa, Horná 5.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ondrejom Spodniakom
bude dňa 20.januára 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne v Likieri. celý text

ostatné | 18. 1. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10 .januára 2020
nás navždy opustila pani Jana Cibuľová
narodená 10. mája 1963
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 250/1.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Janou Cibuľovou
bude dňa 13. januára 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom a
11. januára od 15,00 – 16,00 hod.
celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 5.januára 2020
nás navždy opustila pani Terézia Sojková
narodená 14.septembra 1935
naposledy bytom Hnúšťa, Štefana Marka Daxnera 645/6.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Teréziou Sojkovou
bude dňa 11.januára 2020 o 12.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13.decembra 2019
nás navždy opustil pán Ján Maťaš
narodený 17.augusta 1952
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 449.
Posledná rozlúčka pri urne so zosnulým pánom Jánom Maťašom
bude dňa 10.januára 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 7. januára 2020
nás navždy opustila pani Marta Belánová
narodená 30. augusta 1934
naposledy bytom Hnúšťa, Nám. J. Francisciho 373.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Martou Belánovou
bude 10. januára 2020 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený v deň pohrebu od 14:30 hod..
celý text

ostatné | 8. 1. 2020 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 7. januára 2020
nás navždy opustila pani Magdaléna Berkyová
narodená 23. augusta 1934
naposledy bytom Hnúšťa, Maša 573.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Magdalénou Berkyovou
bude 9. januára 2020 o 14.30 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude pochovaná v cintoríne v Maši.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom a 8. januára od 15,00 do 16,00 hod.
celý text

ostatné | 8. 1. 2020 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 2. januára 2020
nás navždy opustil pán Ondrej Sakáloš
narodený 19. mája 1950
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 734.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ondrejom Sakálošom
bude 7. januára 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom .
celý text

ostatné | 5. 1. 2020 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 31. decembra 2019
nás navždy opustila pani MUDr. Danka Myšková
narodená 11. februára 1928
naposledy bytom Hnúšťa, Vl. Clementisa 216.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani MUDr. Dankou Myškovou
bude 3. januára 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 30. decembra 2019
nás navždy opustila pani Oľga Oláhová
narodená 17. augusta 1981
naposledy bytom Hnúšťa, Vl. Clementisa 201/2.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Oľgou Oláhovou
bude 2. januára 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 31. 12. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29. decembra 2019
nás navždy opustila pani Božena Tóthová
narodená 25. januára 1930
naposledy bytom Hnúšťa, 1. mája 640.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Boženou Tóthovou
bude 31. decembra 2019 o 13.00 hodine v Evanjelickom kostole v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Do Evanjelického kostola v Hnúšti bude prevezená o 12:00 hod.
celý text

ostatné | 30. 12. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.decembra 2019
nás navždy opustil náš bývalý občan pán Dušan Holko
narodený 25.februára 1946
naposledy bytom Bratislava.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Dušanom Holkom
bude dňa 20.decembra 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Ružinovskom cintoríne. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 8. decembra 2019
nás navždy opustila pani Elena Krestová rod. Malicová
narodená 28. júna 1946
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 446.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Elenou Krestovou
bude dňa 11. decembra 2019 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený od 12:30 hod.
celý text

ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 8. decembra 2019
nás navždy opustil pán Ing. Milan Migaľa
narodený 7. marca 1952
naposledy bytom Hnúšťa, Fučíkova 127.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ing. Milanom Migaľom
bude 10. decembra 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom .
celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.novembra 2019
nás navždy opustila pani Zlata Šajgalíková
narodená 20. marca 1939
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 737.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Zlatou Šajgalíkovou
bude dňa 25.novembra 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18. novembra 2019
nás navždy opustil pán Pavel Juríni
narodený 22. februára 1946
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Pavlom Jurínim
bude dňa 22.novembra 2019 o 14.00 hodine v rodinnom kruhu v Hriňovej,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
celý text

ostatné | 21. 11. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17.novembra 2019
nás navždy opustila pani Elena Sedláková
narodená 15.júla 1936
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 437.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Elenou Sedlákovou
bude dňa 21.novembra 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 19. 11. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 3. novembra 2019
nás navždy opustil pán Ján Hauf
narodený 11. novembra 1941
naposledy bytom Hnúšťa, Dolná 78.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Haufom
bude 6. novembra 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom .
celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25. októbra 2019
nás navždy opustila pani Helena Balciarová
narodená 24. februára 1928,
naposledy bytom Hnúšťa, NR 446.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Helenou Balciarovou
bude 28. októbra 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom . celý text

ostatné | 27. 10. 2019 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.októbra 2019
nás navždy opustila pani Anna Maťašová
narodená 8.marca 1954
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 449.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Maťašovou
bude dňa 25.októbra 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 24. 10. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29.septembra 2019
nás navždy opustila pani Oľga Lešková
narodená 6.júla 1926
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 439.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Oľgou Leškovou
bude dňa 1.októbra 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29.septembra 2019
nás navždy opustila pani Mária Göndörová
narodená 22.januára 1924
naposledy bytom Hnúšťa, Nám. J. Francisciho 373.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Göndörovou
bude dňa 1.októbra 2019 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina Moncoľová a Sviteková oznamujú,že dňa 11.septembra 2019
nás navždy opustila pani Brigita Moncoľová
narodená 19.mája 1938
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Dom smútku v Klenovci bude otvorený dňa 13.septembra 2019 v čase od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Brigitou Moncoľovou
bude dňa 14.septembra 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Klenovci,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Klenovci.
celý text

ostatné | 12. 9. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.augusta 2019
nás navždy opustila pani Ida Borisová, r. Paľová
narodená 30.septembra 1932
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 446.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Idou Borisovou
bude dňa 24.augusta 2019 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 22. 8. 2019 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 21.augusta 2019
nás navždy opustil pán Július Boris
narodený 2.marca 1957
naposledy bytom Hnúšťa, V. Clementisa 196.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Júliusom Borisom
bude dňa 23.augusta 2019 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 22. 8. 2019 | Autor: Denisa Angerová
prvá prechádzajúci
z 6
posledná