#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 5.júla 2020
nás navždy opustil pán Eugen Szabo
narodený 24.júna 1957
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Eugenom Szabom
bude dňa 11.júla 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 7. júla 2020
nás navždy opustila pani Eva Černá
narodená 14. augusta 1953
naposledy bytom Hnúšťa, Hačava Skálie 117.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Evou Černou
bude vo štvrtok 09. júla 2020 o 15:00 hodine
v cintoríne v mestskej časti Hačava.
celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29.júna 2020
nás navždy opustil pán Ján Hruška
narodený 9.februára 1981
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Hruškom
bude dňa 2.júla 2020 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.júna 2020
nás navždy opustil pán Jozef Juriga
narodený 6.marca 1944
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 195.
Dom smútku bude otvorený dňa 29.júna 2020 v čase od 16.00 do 17.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jozefom Jurigom
bude dňa 30.júna 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne. celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 21. júna 2020
nás navždy opustila pani Margita Perenčayová
narodená 26. júla 1928
naposledy bytom Tisovec, Francisciho 812.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Margitou Perenčayovou
bude v utorok 23. júna 2020 o 14:00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Hnúšti.
celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20.júna 2020
nás navždy opustila pani Margita Antalová
narodená 10.augusta 1925
bytom Rimavská Sobota, naposledy bytom Sušany.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Margitou Antalovou
bude dňa 22.júna 2020 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený polhodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v mestskej časti Hačava. celý text

ostatné | 21. 6. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.júna 2020
nás navždy opustil pán Ján Hruška
narodený 30.mája 1941
naposledy bytom Klenovec, 9.mája 818.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Hruškom
bude dňa 20.júna 2020 o 15.00 hodine v Dome smútku v Klenovci,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17. júna 2020
nás navždy opustila pani Vierka Drozdíková
narodená 20. mája 1958
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Vierkou Drozdíkovou
bude v sobotu 20. júna 2020 o 15:00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14. júna 2020
nás navždy opustil pán Arpád Berky
narodený 10. novembra 1946
naposledy bytom Hnúšťa, Mierová 277.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Arpádom Berkym
bude dňa 16. júna 2020 o 16.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne v Hnúšti.
celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13. júna 2020
nás navždy opustila pani Jarmila Farkašová
narodená 27. februára 1950
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 214.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Jarmilou Farkašovou
bude dňa 16. júna 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29.mája 2020
nás navždy opustila pani Mária Pockľanová
narodená 20.júla 1934
naposledy bytom Hnúšťa, 1.mája 908.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Pockľanovou
bude dňa 1.júna 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 26.mája 2020
nás navždy opustila pani Ľubica Moncoľová
narodená 9.apríla 1946
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 195.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Ľubicou Moncoľovou
bude dňa 28.mája 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Denisa Angerová
SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE 1

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20.mája 2020
nás navždy opustil MUDr. Jozef Černák
narodený 15.januára 1932
naposledy bytom Hnúšťa, M. R. Štefánika 445.
Posledná rozlúčka so zosnulým MUDr. Jozefom Černákom
sa konala v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.mája 2020
nás navždy opustil pán Ján Kormoš
narodený 8.septembra 1951
naposledy bytom Hnúšťa, Pokroku 726.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Kormošom
sa konala v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.mája 2020
nás navždy opustil pán Atila Koronczi
narodený 28.januára 1965
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 214.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Atilom Koronczim
sa konala v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14. mája 2020
nás navždy opustil pán Dezider Cibuľa
narodený 10. marca 1954
naposledy bytom Hnúšťa, SNP 441.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Deziderom Cibuľom
sa konala v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10. mája 2020
nás navždy opustil pán Ján Wágner
narodený 11. apríla 1970
naposledy bytom Hnúšťa, 1. mája 909.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Wágnerom
sa konala v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 9.mája 2020
nás navždy opustila pani Anna Šafáriková
narodená 14.júna 1946
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 7.mája 2020
nás navždy opustil pán Vladimír Kováč
narodený 14.januára 1947
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Vladimírom Kováčom
sa bude konať v Bratislave v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18.apríla 2020
nás navždy opustil pán Dušan Antal
narodený 14.mája 1948
naposledy bytom Hnúšťa, Mierová 273.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Dušanom Antalom
sa konala v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.apríla 2020
nás navždy opustil pán Ján Murinček
narodený 12.januára 1933
naposledy bytom Hnúšťa, Bakulíniho 168.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Murinčekom
sa konala v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13.apríla 2020
nás navždy opustil pán Eduard Pupala
narodený 4.novembra 1933
naposledy bytom Hnúšťa, Horná 23.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Eduardom Pupalom
sa konala v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 21.marca 2020
nás navždy opustila pani Zora Csörnöková
narodená 13.januára 1948
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 223.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Zorou Csörnökovou
sa konala v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15.marca 2020
nás navždy opustila pani Mária Krivušová
narodená 24.marca 1939
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Krivušovou
bude dňa 17.marca 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti
v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 6.marca 2020
nás navždy opustila pani Marta Kunštárová
narodená 13.septembra 1937
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Dom smútku v Rimavskom Brezove bude otvorený dňa 7.marca 2020 v čase od 17.00 do 18.00 hodiny.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Martou Kunštárovou
bude dňa 8.marca 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Rimavskom Brezove,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.februára 2020
nás navždy opustila pani Irena Sakálová
narodená 30.marca 1943
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Irenou Sakálovou
bude dňa 6.februára 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 5. 2. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 31. januára 2020
nás navždy opustil pán Daniel Miháľ,
narodený 7. decembra 1954,
naposledy bytom Hnúšťa, Kraskova 177.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Danielom Miháľom
bude dňa 1.februára 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom .
celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16 .januára 2020
nás navždy opustila pani Anna Zlatica Babicová
narodená 25. marca 1947
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 223.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Zlaticou Babicovou
bude dňa 21. januára 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom
celý text

ostatné | 20. 1. 2020 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16.januára 2020
nás navždy opustil pán Ondrej Spodniak
narodený 12.septembra 1938
naposledy bytom Hnúšťa, Horná 5.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ondrejom Spodniakom
bude dňa 20.januára 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne v Likieri. celý text

ostatné | 18. 1. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenia

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10 .januára 2020
nás navždy opustila pani Jana Cibuľová
narodená 10. mája 1963
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 250/1.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Janou Cibuľovou
bude dňa 13. januára 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom a
11. januára od 15,00 – 16,00 hod.
celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor: Martina Stejskalová
prvá prechádzajúci
z 7
posledná