#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá prechádzajúci
z 14
posledná

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 2.októbra 2022
nás navždy opustil pán Miroslav Zvara
narodený 29.júla 1954
naposledy bytom Hnúšťa, Námestie Janka Francisciho 373.
celý text

ostatné | 5. 10. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 02. októbra 2022
nás navždy opustil pán Michal Lichanec
narodený 22. mája 1940
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 733.
celý text

ostatné | 3. 10. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14. septembra 2022
nás navždy opustil pán Jozef Kubaliak
narodený 15. novembra 1938
naposledy bytom Hnúšťa, Kotlištská 335/16.
celý text

ostatné | 14. 9. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 12. augusta 2022
nás navždy opustila pani Anna Odlerová rod. Bútorová
narodená 01. apríla 1981
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 736. celý text

ostatné | 7. 9. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 31.augusta 2022
nás navždy opustila pani Júlia Valentová
narodená 22.októbra 1933
naposledy bytom Hnúšťa, 1.mája 907.
celý text

ostatné | 1. 9. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 31.augusta 2022
nás navždy opustil pán Ján Uličný
narodený 12.apríla 1956
naposledy bytom Hnúšťa.
celý text

ostatné | 31. 8. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27. augusta 2022
nás navždy opustil pán Ladislav Sivok
narodený 26. februára 1946
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 194.
celý text

ostatné | 30. 8. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25.augusta 2022
nás navždy opustila naša bývalá občianka pani Anna Hlôšková, rod. Kúdelková
narodená 26.februára 1942
naposledy bytom Santovka.
celý text

ostatné | 30. 8. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16. augusta 2022
nás navždy opustila pani Janka Szabová rod. Tóthová
narodená 21. augusta 1949
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 732.
celý text

ostatné | 17. 8. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 12. augusta 2022
nás navždy opustila pani Anna Odlerová rod. Bútorová
narodená 01. apríla 1981
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 736.
celý text

ostatné | 15. 8. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 12. augusta 2022
nás navždy opustila pani Irena Palicová
narodená 27. augusta 1930
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 436.
celý text

ostatné | 15. 8. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 5.augusta 2022
nás navždy opustila naša bývalá občianka pani Zuzana Malysová, rod. Kirschnerová
narodená 15.októbra 1935.
celý text

ostatné | 8. 8. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 24. júla 2022
nás navždy opustila pani Eva Hosťovecká
narodená 04. decembra 1940
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455.
celý text

ostatné | 1. 8. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22. júla 2022
nás navždy opustila pani Eva Barancová
narodená 06. novembra 1940
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
celý text

ostatné | 25. 7. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20.júla 2022
nás navždy opustil pán Ján Žabka
narodený 5.septembra 1956
naposledy bytom Hnúšťa, 1.mája 517.
celý text

ostatné | 22. 7. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20. júla 2022
nás navždy opustila pani Anna Rudová
narodená 06. októbra 1942
naposledy bytom Hnúšťa, Budovateľov 812.
celý text

ostatné | 21. 7. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.júla 2022
nás navždy opustila pani Gabriela Radičová
narodená 10.septembra 1972
naposledy bytom Hnúšťa, Mládeže 768.
celý text

ostatné | 15. 7. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14.júla 2022
nás navždy opustil pán Jozef Marek
narodený 1.októbra 1945
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 18.
celý text

ostatné | 15. 7. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13.júla 2022
nás navždy opustil pán Vladimír Čellár
narodený 2.júla 1951
naposledy bytom Teplý Vrch.
celý text

ostatné | 14. 7. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 11. júla 2022
nás navždy opustil pán Michal Marko
narodený 24. februára 1955
naposledy bytom Hnúšťa, Hačava Skálie 109.
celý text

ostatné | 12. 7. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 11. júla 2022
nás navždy opustil pán Vojtech Fodor
narodený 13. novembra 1953
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 737.
celý text

ostatné | 12. 7. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 5.februára 2022
nás navždy opustil pán Ľudovít Skladan
narodený 10.januára 1954
naposledy bytom Hnúšťa, Sinecká 857.
celý text

ostatné | 1. 7. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27. júna 2022
nás navždy opustil pán Marian Chovan
narodený 15. augusta 1953
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 201.
celý text

ostatné | 30. 6. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27. júna 2022
nás navždy opustila naša rodáčka pani Ing. Eva Kozová rod. Prandlová
narodená 05. augusta 1933
naposledy bytom Prievidza.
celý text

ostatné | 29. 6. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17. júna 2022
nás navždy opustila naša rodáčka pani Oľga Kravjanská
narodená 10. októbra 1929
naposledy bytom Bratislava.
celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14. júna 2022
nás navždy opustila pani Margita Radičová
narodená 12. októbra 1964
naposledy bytom Hnúšťa, Hačava Skálie 107.
celý text

ostatné | 16. 6. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13.júna 2022
nás navždy opustil pán Ján Berceli
narodený 13.februára 1948
naposledy bytom Hnúšťa, 1.mája 638.
celý text

ostatné | 14. 6. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a zarmútená manželka Viera Slaninka rod. Uhrinová
oznamujú, že dňa 07. júna 2022
nás navždy opustil pán Jozef Slaninka
narodený 20. októbra 1948
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 143.
celý text

ostatné | 9. 6. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 28.mája 2022
nás navždy opustil pán Emil Majdan
narodený 23.augusta 1941
naposledy bytom Hnúšťa, Námestie Janka Francisciho 373.
celý text

ostatné | 30. 5. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 15. mája 2022
nás navždy opustil pán Štefan Svinčiak
narodený 01. augusta 1948
naposledy bytom Hnúšťa, Bakulíniho 172.
celý text

ostatné | 17. 5. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
prvá prechádzajúci
z 14
posledná