#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20. januára 2021
nás navždy opustila pani Ing. Mária Švantnerová
narodená 03. septembra 1937
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 446.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Ing. Máriou Švantnerovou
bude dňa 22. januára 2021 o 13:00 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Posledná rozlúčka sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 12. januára 2021
nás navždy opustila pani Vlasta Petroková
narodená 19. februára 1952
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 731.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Vlastou Petrokovou
bude dňa 14. januára 2021 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená a pochovaná v miestnom cintoríne Polom v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 14. 1. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10. januára 2021
nás navždy opustila pani Mária Radičová
narodená 09. júla 1949
naposledy bytom Hnúšťa, 1. mája 548.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Radičovou
bude dňa 13. januára 2021 o 13.00 hodine v cintoríne v Hnúšti, kde bude aj pochovaná.
celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 5.januára 2021
nás navždy opustil náš bývalý spoluobčan pán Ondrej Škôrňa
narodený 7.marca 1923
naposledy bytom Ivánka pri Dunaji.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ondrejom Škôrňom
bude dňa 9.januára 2021 o 14.30 hod. v Ivánke pri Dunaji v kruhu najbližších. celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 7.januára 2021
nás navždy opustil pán Karol Belán
narodený 22.februára 1937
naposledy bytom Hnúšťa, Námestie Janka Francisciho 373.
Telesné pozostatky pána Karola Belána boli prevezené na kremáciu do Banskej Bystrice.
Posledná rozlúčka pri urne so zosnulým pánom Karolom Belánom
sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27.decembra 2020
nás navždy opustil pán Július Štítnický
narodený 15.mája 1940
naposledy bytom Hnúšťa, Hlavná 436.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Júliusom Štítnickým
bude v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.januára 2021
nás navždy opustil pán Roman Rapčan
narodený 25.októbra 1973
bytom Hnúšťa, Klokočova 732, naposledy bytom Oščadnica 552.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Romanom Rapčanom
bude dňa 8.januára 2021 v Oščadnici v kruhu najbližšej rodiny. celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 03. januára 2021
nás navždy opustil pán Róbert Kováč
narodený 01. februára 1965,
naposledy bytom Klenovec, Obrancov mieru 323.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Róbertom Kováčom
sa bude konať dňa 05. januára 2021 o 15:00 hodine v Dome smútku v Klenovci
v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 02. januára 2021
nás navždy opustila pani Mária Fendeková
narodená 25. januára 1954
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Máriou Fendekovou
sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29. decembra 2020
nás navždy opustila pani Irena Grlická
narodená 25. októbra 1943
naposledy bytom Hnúšťa, Milana Rastislava Štefánika 445.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Irenou Grlickou
bude dňa 02. januára 2021 o 13:00 hodine v Dome smútku v Klenovci,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Klenovci.
celý text

ostatné | 29. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16. decembra 2020
nás navždy opustil pán Jaroslav Paľo
narodený 08. apríla 1945
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 145.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jaroslavom Paľom
sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 12. decembra 2020
nás navždy opustila pani Božena Ondrejová
narodená 10. septembra 1942
naposledy bytom Hnúšťa, Poľná 398.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Boženou Ondrejovou
sa bude konať v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14. decembra 2020
nás navždy opustil pán Ján Sihelský
narodený 25. júna 1936
naposledy bytom Hnúšťa, Bakulíniho 181.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Sihelským
bude dňa 16. decembra 2020 o 14:00 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaný bude v cintoríne v Hnúšti.
celý text

ostatné | 15. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10. decembra 2020
nás navždy opustil pán Ján Matiaš
narodený 15. júna 1950
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 734.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Matiašom
bude dňa 12. decembra 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 11. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 04. decembra 2020
nás navždy opustila pani Ida Pravotiaková
narodená 24. mája 1950
naposledy bytom Brezno, Domov sociálnych služieb Luna.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Idou Pravotiakovou
sa konala dňa 08. decembra 2020 v obradnej miestnosti
pohrebnej služby Milana Halušku v Brezne v kruhu najbližšej rodiny.
celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 07. decembra 2020
nás navždy opustil pán Ján Cibuľa
narodený 05. januára 1964
naposledy bytom Hnúšťa, Maša 587.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Cibuľom
bude dňa 10. decembra 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Klenovci,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 04. decembra 2020
nás navždy opustila pani Beáta Kolárová
narodená 10. februára 1961
naposledy bytom Hnúšťa, Francisciho 160.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Beátou Kolárovou
bude dňa 09. decembra 2020 o 14:00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne v Hnúšti.
celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 4.decembra 2020
nás navždy opustila pani Blažena Schusterová
narodená 3.mája 1932
naposledy bytom Hnúšťa, Hačava 84.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Blaženou Schusterovou
bude 6. decembra o 14:00 hodine v Evanjelickom kostole na Hačave, odkiaľ bude pochovaná v miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 5. 12. 2020 | Autor: Martina Stejskalová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 1.decembra 2020
nás navždy opustila pani Rozália Balážová
narodená 6.augusta 1929
naposledy bytom Hnúšťa, Školská 225.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Rozáliou Balážovou
bude v kruhu rodiny. celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 30. novembra 2020
nás navždy opustila pani Drahoslava Radičová
narodená 29. marca 1963
naposledy bytom Hnúšťa, Maša 570.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Drahoslavou Radičovou
bude dňa 02. decembra 2020 o 13:30 hod. v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 21.novembra 2020
nás navždy opustil pán Viliam Pehen
narodený 5.marca 1962
naposledy bytom Hnúšťa, Horná 46.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Viliamom Pehenom
bude dňa 23.novembra 2020 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 17.novembra 2020
nás navždy opustila pani Anna Sakálošová
narodená 16.októbra 1929
naposledy bytom Domov dôchodcov Tisovec.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Annou Sakálošovou
sa konala dňa 19.novembra 2020 v kruhu blízkej rodiny. celý text

ostatné | 20. 11. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18.novembra 2020
nás navždy opustila pani Oľga Mareková
narodená 2.apríla 1947
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 195.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Oľgou Marekovou
bude dňa 20.novembra 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14. novembra 2020
nás navždy opustil pán Ivan Kysucký
narodený 12. mája 1959
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 450.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ivanom Kysuckým
bude v kruhu rodiny dňa 16.novembra 2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezený na kremáciu.
celý text

ostatné | 15. 11. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 2.novembra 2020
nás navždy opustila pani Elena Bónová
narodená 4.septembra 1937
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 738.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Elenou Bónovou
bude dňa 4.novembra 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený hodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29.októbra 2020
nás navždy opustila pani Elena Stieranková
narodená 9.októbra 1933
naposledy bytom Hnúšťa, Kotlištská 348.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Elenou Stierankovou
bude v kruhu rodiny dňa 2.novembra 2020 o 15.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
ktorý bude otvorený polhodinu pred pohrebom.
Pochovaná bude v cintoríne. celý text

ostatné | 1. 11. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25. októbra 2020
nás navždy opustil pán Milan Hlinka
narodený 28. mája 1931
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 194.
Telesné pozostatky pána Milana Hlinku boli 27. októbra 2020
prevezené na kremáciu do Banskej Bystrice.
celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 08. októbra 2020
nás navždy opustil pán Ing. Viliam Vadňal
narodený 19. júna 1930
naposledy bytom Hnúšťa, Zápotockého 124.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Ing. Viliamom Vadňalom
bude dňa 14. októbra o 14:00 hod. v Obradnej sieni Pieta
na Čučoriedkovej ulici 12 v Bratislave.

celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 1.októbra 2020
nás navždy opustila pani Elena Rončáková
narodená 24.októbra 1935
naposledy bytom Potok 2.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Elenou Rončákovou
bude dňa 3.októbra 2020 o 13.00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom. celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20. septembra 2020
nás navždy opustila pani Katarína Hlinková
narodená 11. mája 1937
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 194.
Posledná rozlúčka so zosnulou pani Katarínou Hlinkovou
bude v utorok 22. septembra 2020 o 15:00 hodine v Dome smútku v Hnúšti,
odkiaľ bude prevezená na kremáciu.
Dom smútku bude otvorený hodinu pred pohrebom.
celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: Lucia Piaterová
prvá prechádzajúci
z 8
posledná