#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smútočné oznámenia

Správy

prvá prechádzajúci
z 15
posledná

Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.januára 2023
nás navždy opustila pani Blanka Paučová
narodená 11.septembra 1932
naposledy bytom Hnúšťa, Bakulíniho 177.
celý text

ostatné | 24. 1. 2023 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.januára 2023
nás navždy opustila pani Viera Pasiarová
narodená 2.marca 1949
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455.
celý text

ostatné | 23. 1. 2023 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 19.januára 2023
nás navždy opustil pán Ján Rešutík
narodený 2.septembra 1945
naposledy bytom Hnúšťa, Jilemnického 318. celý text

ostatné | 19. 1. 2023 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18. januára 2023
nás navždy opustil pán Ján Švantner
narodený 26. mája 1949
naposledy bytom, Hnúšťa.
celý text

ostatné | 19. 1. 2023 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie  1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 16. januára 2023
nás navždy opustil pán Milan Bálint
narodený 11. augusta 1962
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 216.
celý text

ostatné | 18. 1. 2023 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 6.januára 2023
nás navždy opustila Vladimíra Balážiková
narodená 8.mája 2021
naposledy bytom Hnúšťa, Kpt. Nálepku 136.

celý text

ostatné | 10. 1. 2023 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 7.januára 2023
nás navždy opustil pán Štefan Bukviar
narodený 19.septembra 1945
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 738.
celý text

ostatné | 9. 1. 2023 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 5.januára 2023
nás navždy opustila pani Mária Gábrišová
narodená 20.mája 1950
naposledy bytom Hnúšťa, Štúrova 116. celý text

ostatné | 7. 1. 2023 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 30.decembra 2022
nás navždy opustil pán Ján Štefánik
narodený 15.marca 1922
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 734.
celý text

ostatné | 30. 12. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18.decembra 2022
nás navždy opustila pani Elena Pupalová
narodená 16.júna 1948
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 455.
celý text

ostatné | 21. 12. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 18.decembra 2022
nás navždy opustila pani Júlia Hrdlovičová
narodená 10.júla 1942
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 454.
celý text

ostatné | 20. 12. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 7.decembra 2022
nás navždy opustil pán Tibor Kenický
narodený 31.mája 1957
naposledy bytom Hnúšťa. celý text

ostatné | 13. 12. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 10. decembra 2022
nás navždy opustila Romana Grláková
narodená 21. augusta 2000
naposledy bytom Hnúšťa, Maša 599.
celý text

ostatné | 12. 12. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 22.októbra 2022
nás navždy opustila pani Anna Golianová
narodená 17.februára 1952
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 734.
celý text

ostatné | 1. 12. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenia 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 29.novembra 2022
nás navždy opustila pani Anna Žovincová, r. Halušková
narodená 13.januára 1936
naposledy bytom Hnúšťa, 1.mája 909.
celý text

ostatné | 30. 11. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 13.novembra 2022
nás navždy opustila pani Anna Lacková
narodená 20.júna 1969
naposledy bytom Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 450.
celý text

ostatné | 29. 11. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20.novembra 2022
nás navždy opustil pán Atila Koronczi
narodený 24.septembra 1935
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 214.
celý text

ostatné | 21. 11. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 20.novembra 2022
nás navždy opustila pani Elena Folková
narodená 30.júna 1944
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 733.
celý text

ostatné | 21. 11. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 09. novembra 2022
nás navždy opustila pani Mária Badinková
narodená 01. decembra 1939
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 194.
celý text

ostatné | 10. 11. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 07. novembra 2022
nás navždy opustila pani Katarína Kántorová
narodená 20. apríla 1951
naposledy bytom Hnúšťa, Banícka 245/5.
celý text

ostatné | 8. 11. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 23. augusta 2022
nás navždy opustila pani Oľga Ridzoňová
narodená 03. júna 1959
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 214.
celý text

ostatné | 13. 10. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 9. októbra 2022
nás navždy opustila pani Blanka Laššáková
narodená 21. júna 1951
naposledy bytom Hnúšťa, Dolná 67.
celý text

ostatné | 11. 10. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 2.októbra 2022
nás navždy opustil pán Miroslav Zvara
narodený 29.júla 1954
naposledy bytom Hnúšťa, Námestie Janka Francisciho 373.
celý text

ostatné | 5. 10. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 02. októbra 2022
nás navždy opustil pán Michal Lichanec
narodený 22. mája 1940
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 733.
celý text

ostatné | 3. 10. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 14. septembra 2022
nás navždy opustil pán Jozef Kubaliak
narodený 15. novembra 1938
naposledy bytom Hnúšťa, Kotlištská 335/16.
celý text

ostatné | 14. 9. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 12. augusta 2022
nás navždy opustila pani Anna Odlerová rod. Bútorová
narodená 01. apríla 1981
naposledy bytom Hnúšťa, Klokočova 736. celý text

ostatné | 7. 9. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 31.augusta 2022
nás navždy opustila pani Júlia Valentová
narodená 22.októbra 1933
naposledy bytom Hnúšťa, 1.mája 907.
celý text

ostatné | 1. 9. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 31.augusta 2022
nás navždy opustil pán Ján Uličný
narodený 12.apríla 1956
naposledy bytom Hnúšťa.
celý text

ostatné | 31. 8. 2022 | Autor: Denisa Angerová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 27. augusta 2022
nás navždy opustil pán Ladislav Sivok
narodený 26. februára 1946
naposledy bytom Hnúšťa, Vladimíra Clementisa 194.
celý text

ostatné | 30. 8. 2022 | Autor: Lucia Piaterová
Smútočné oznámenie 1

Smútočné oznámenie

Mestský úrad a smútiaca rodina oznamujú, že dňa 25.augusta 2022
nás navždy opustila naša bývalá občianka pani Anna Hlôšková, rod. Kúdelková
narodená 26.februára 1942
naposledy bytom Santovka.
celý text

ostatné | 30. 8. 2022 | Autor: Denisa Angerová
prvá prechádzajúci
z 15
posledná