#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA 1

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti v súlade s § 18a zákona 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 20/319/2024 zo dňa 30.4.2024
V Y H L A S U J E voľbu hlavného kontrolóra/hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa na deň 25. jún 2024 na riadnom zasadnutí MsZ. celý text

ostatné | 2. 5. 2024 | Autor: Správca Webu
logo

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA ZUŠ

Mesto Hnúšťa, v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka školy Základná umelecká škola Jána Valacha Nábrežie Rimavy 457/19 Hnúšťa celý text

ostatné | 27. 3. 2024 | Autor: Správca Webu
p

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

MESTO HNÚŠŤA ako zamestnávateľ podľa § 6 z.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Hnúšti, na Oddelení ekonomiky a financovania. Miesto výkonu práce: Mestský úrad Hnúšťa, Francisciho č. 74/2. celý text

ostatné | 15. 2. 2024 | Autor: Správca Webu