#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

erb

Výberové konanie - riaditeľ Technických služieb mesta Hnúšťa

MESTO HNÚŠŤA v zmysle § 5 ods. 1, ods. 3, veta druhá zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 13 ods. 4, písm.
c), písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta, štatutárneho orgánu:
riaditeľ Technických služieb mesta Hnúšťa celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
erb

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka ZŠ Klokočova Hnúšťa

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom mesta PhDr. Romanom Lebedom, podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta:
riaditeľ / riaditeľka Základnej školy Klokočova 742 Hnúšťa celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
erb

Informovanie o voľnom pracovnom mieste

MESTO HNÚŠŤA, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa zastúpené primátorom PhDr. Romanom Lebedom, v zmysle § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
INFORMUJE
o voľnom pracovnom mieste: referent pre cestovný ruch celý text

ostatné | 18. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
erb

Výberové konanie - Mesto Hnúšťa

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom PhDr. Romanom Lebedom, v zmysle § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta:
odborný referent pre životné prostredie celý text

ostatné | 17. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
erb

Výberové konanie - Mesto Hnúšťa

MESTO HNÚŠŤA , Francisciho č. 74/2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 00318744 vyhlasuje výberové konanie na
• 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
• 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)
celý text

ostatné | 11. 2. 2020 | Autor: Správca Webu