#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

Vyhlásenie Výberového konania na pozíciu terénny sociálny pracovník II.

Mesto Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2020 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu, Francisciho 74/2 v Hnúšti na poschodí. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15. októbra 2020. celý text

ostatné | 28. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
erb

Výberové konanie školský psychológ/špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg v MŠ

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom PhDr. Romanom Lebedom, v zmysle § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje v rámci národného projektu: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta v rámci systému výchovného poradenstva a prevencie:
1. školský psychológ
2. školský špeciálny pedagóg
3. sociálny pedagóg celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
erb

Výberové konanie - pedagogický asistent v MŠ

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom PhDr. Romanom Lebedom, v zmysle § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje v rámci národného projektu:„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta:pedagogický asistent učiteľa celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
erb

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka materskej školy

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom mesta PhDr. Romanom Lebedom, podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta:
riaditeľ / riaditeľka Materskej školy Klokočova 741 Hnúšťa celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Správca Webu